Novi predsednik programskega sveta RTVS podpira pluralnost in si želi, da bo programski svet uresničeval svoje poslanstvo

Foto: Nova24TV

“Sam resnično verjamem v pluralno družbo, verjamem, da je lahko uspešna le tista družba, ki različno ali pa celo zelo različno misli,” je dejal še sveže izvoljeni predsednik programskega sveta dr. Peter Gregorčič. Dodal je, da iz tega stališča ceni, da imajo novinarji svoje mnenje in si ga upajo svobodno izraziti. Na ta način dokazujejo, da živimo v svobodni in demokratični državi. “Prepričan sem, da se tega lahko vsi le veselimo,” je še odgovoril na vprašanje, ali ga (tudi novinarske) kritike kaj žalostijo – nekateri z njegovo izvolitvijo namreč niso zadovoljni.

Novi programski svet RTVS je za svojega predsednika izvolil dr. Petra Gregorčiča, zanj je glasovalo kar 28 od 29 programskih svetnikov. Na položaj njegovega namestnika pa je bil izbran Andrej Prebil, ki je prejel 21 glasov. Gregorčič je predavatelj na Strojni fakulteti v Ljubljani, pogosto pa tudi nastopa kot politični komentator – tudi na Planetu, zato mu nekateri očitajo, da gre za konflikt interesov. Mnogi mu tudi očitajo, da kot doktor strojništva ni primeren za predsednika programskega sveta – čeprav je prejemnik Prešernove nagrade za diplomsko delo, Zlatega znaka Jožefa Štefana za odmevno doktorsko delo, dobil pa je tudi nagrado za prispevek k trajnostnem razvoju družbe in priznanje za posebne dosežke na področju mladinske raziskovalne dejavnosti.

Gregorčič je poudaril, da RTVS opravlja zelo pomembno poslanstvo, objektivno poročanje o dogodkih doma in v tujini – in da se bo kot predsednik programskega sveta trudil uresničevati to poslanstvo. Gregorčič verjame, da pluralnost bogati našo družbo in pripomore k njenemu napredku – zato tudi globoko spoštuje različne svetovne nazore. Pluralnost varuje vse demokratične države, meni Gregorčič, ki je tudi poudaril, da rad prisluhne ljudem z nasprotnimi stališči in enako bo počel tudi v vlogi predsednika programskega sveta. “Upam, da bo programski svet v tej sestavi v prvi vrsti uresničeval svoje poslanstvo, ki mu ga nalaga zakon o RTVS – to pa je pripomoči k dobremu delovanju in krepitvi ugleda javne radiotelevizije tako doma kot tudi v tujini,” je povedal in nadaljeval, da se bo zavzemal, da bo RTVS delovala skladno s temeljnimi načeli, ki jih opredeljuje statut, ta pa se odraža v zastopanju in varovanju interesov javnosti tako, da so programske vsebine v službi vseh prebivalcev Slovenije ter da v duhu vsebinske enakosti upošteva tako večino kot avtohtone narodne skupnosti in manjšine ter skupine s posebnimi potrebami.

17. člen zakona o Radioteleviziji Slovenija med drugim pravi, da v programski svet ne morejo biti izvoljene oziroma imenovane osebe, ki so ob imenovanju ali v obdobju petih let pred imenovanjem bile člani organov vodenja, upravljanja ali nadzora oziroma so zaposlene pri konkurenčnih medijih, in osebe, ki imajo v teh medijih lastniške deleže; prav tako pa tudi ne osebe, zaposlene na RTV Slovenija, razen treh predstavnikov zaposlenih na RTV Slovenija, ki jih ti izvolijo izmed sebe. Zakon pa ne prepoveduje javnega udejstvovanja v drugih medijih – kot smo že omenili, Gregorčiču namreč nekateri očitajo, da gre za konflikt interesov, ker nastopa kot komentator na Planetu. A sam je poudaril, da na Planetu ni zaposlen in da je bil v programski svet izvoljen na predlog civilne družbe ravno zato, ker se je pojavljal v medijih – s čemer je želel prispevati k raznolikosti pogledov in idej. Imajo pa v programskem svetu tudi svoj etični kodeks, ki pravi, da se morajo izogibati situacijam, pri katerih bi lahko dajali vtis, da delujejo proti interesom javne RTV in njenih sporočil v javnem medijskem prostoru.

Gregorčič je še povedal, da se bo zavzemal, da bodo seje programskega sveta učinkovite – tako bo članom sveta ostalo več časa za pomembna vsebinska vprašanja in iskanja rešitev za tiste težave, na katere jih bo opozorilo vodstvo, varuhinja pravic gledalcev, poslušalcev in bralcev pa tudi zaposleni na RTVS. Sebe vidi kot konstruktivnega sogovornika in prizadeval si bo, da ga bodo tako videli tudi prej našteti. Veliko težo bo dal tudi komisijam programskega sveta – ravno tam se lahko posamezna vsebinska in druga osvetlijo iz različnih zornih kotov ter tudi podrobneje razčistijo.

Sara Bertoncelj