Narasla Kolpa poplavila dele žičnate ograje

Foto: STA

Poplavili sta reka Vipava in Ljubljanica. Ljubljanica poplavlja predvsem na izpostavljenih poplavnih območjih na Barju. Morje je prav tako preseglo opozorilno višino in polavilo najnižje dele obale v Piranu.

Po podatkih Oddelka za hidrološko prognozo Agencije RS za okolje reka Vipava poplavlja na izpostavljenih mestih ob strugi. Pretok reke se je ustalil in bo danes čez dan postopoma upadal. Prav tako poplavlja reka Ljubljanica na območjih pogostih poplav na Ljubljanskem barju.

Reka Kolpa, ki je ob današnjih padavinah narasla, pa je poplavila nekatere dele žične ograje, je za STA povedal direktor črnomaljskega razvojno-informacijskega centra Peter Črnič.

V ponedeljek in torek lahko vodotoki na območju Primorske, Gorenjske in osrednje Slovenije ponovno močneje narastejo in poplavijo.

Morje poplavlja v Piranu
Gladina morja je presegla opozorilno višino 300 cm. Morje poplavlja najnižje dele obale. Že zjutraj je zaradi povišanega plimovanja prestopilo rob obalne črte v Piranu. Delno je zalilo najnižje predele obale, o posebnostih pa ne poročajo.

Pozor: Do poplav lahko pride tudi v ponedeljek
Po podatkih ARSO bodo ob ponovni okrepitvi padavin v ponedeljek dopoldne reke v večjem delu države pričele ponovno močneje naraščati. Ob močnejših nalivih, zlasti v ponedeljek popoldne, lahko hitro in močno narastejo tudi manjši vodotoki in hudourniki.

V ponedeljek, in sicer ob dopoldanski plimi med 8. in 11. uro in nočni plimi med 22. in 2. uro, lahko gladina morja na mareografski postaji Koper preseže višino 330 cm in pri tem poplavi nižje dele obale.

V ponedeljek čez dan bodo predvidoma najmočneje porasli vodotoki v porečju Vipave in drugod v Posočju. Porasle bodo tudi reke Kolpa, Ljubljanica in njeni pritoki v kraškem zaledju ter Krka s pritoki.

A. R.