Helenistično obdobje Zahodne Evrope: Je zahodnoevropska civilizacija v zatonu?

Helenizem, ki ga simbolizira Aleksander Veliki, je že v antični dobi v sebi nosil smrtonosno kal.

Je zahodnoevropska civilizacija v zatonu? Se je polno izživela ter kot človeški in vsak organizem naravno pričakuje svoj konec, kar neizbežno velja za vse prejšnje civilizacije in kulture?

Tako tudi za staro grško, antično civilizacijo po sijajnem vzponu klasične dobe, ki je bistveno oplodila evropsko kulturo in civilizacijo, velja tudi za njeno helenistično obdobje (323 do 30 pr. Kr.) po največji ozemeljski ekspanziji z osvojitvami Aleksandra Velikega in hkratnem umetnostnem razmahu, ki je kot polno izživeta postopno zatonila. Bila je to velika ideja svetovne države z močno razvito kulturo in hkrati s prvo kaljo smrti v sebi.

Pozne faze razvoja civilizacij praviloma označuje degeneracija. Zahodna Evropa je poseben primer
Če smo natančnejši, je bilo za takratno “pisno zgodovino tega obdobja /…/ značilno, da je bila helenistična umetnost prikazana kot dekadentni slog po zlati dobi klasičnih Aten” (gl. wikipedia.org/wiki/Helenistično obdobje). Plinij starejši je ob obravnavi kipa iz klasičnega obdobja sodil še ostreje: potem je umetnost izginila. Tako se je obravnavala kot dosežek prehodnega obdobja ter tudi kot dekadentna in degenerirana v primerjavi s klasično dobo. Pred propadom Rimskega imperija govorimo o moralni razpuščenosti elite in vdajanju hedonizmu.

Imamo že asociacije na današnji čas, na njegovega duha? Dekadentno, degenerirano? Še mnogo več, bi rekli, bistveno več. Kaj je to izrojeni duh zahodne krščanske civilizacije? Kaj denimo teorija spola? Danes je ta radikalni eksponent dekadence in degeneracije že patološki znanilec konca te najsijajnejše civilizacije vse od obdobja novega veka dalje. Ob tradicionalni konservativnosti in normalnosti pomeni temeljno prekinitev z naravnim in moralnim, je nasilje nad njima. Ko so kot odločilno zavrgli tradicionalno moralo, so odprli vrata zlu.

Kdo stoji za temi nazori? Po povsem neuspelem ekonomskem marksizmu je sicer prikrito v razmahu obdobje nasiljevanja s kulturnim marksizmom. Njegova agenda izhaja iz temeljnega prevrednotenja vrednot naravnega in moralnega. Zato se njegov radikalni eksponent poljubnega menjanja spolov izkaže za nasilje nad naravo, nad človekom, ki se mu hoče vladati, nad družino in s tem nad narodom (ob dejstvu, da spol eksaktno določata moški in ženski kromosom, xy in xx, da drugih možnosti ni, vse drugo je manipuliranje za uničenje družbe). Drugi izsek sprevrženosti je LGBT kot eksponent in uresničevalec nove degeneracije, ki se hoče še vedno nenaravno z obrobja družbe, kamor sodi, vsiliti v središče. To pomeni hkrati izrinjanje normalnega na obrobje in tako uničevanje zdrave družbe. In končno ne prezrimo multikulturalizma kot levičarskega nadomestka za družino in narod, ki ju hoče prav tako brezobzirno uničiti. Pri tem zadnjem izrojeni levici kot naročeni prihajajo ilegalni migranti muslimani, njihovi potencialni volivci, do katerih kaže velik humanizem, ki je lažen, in z njim ima priložnost pokazati prepričano sovraštvo do lastnega naroda. Vse deluje povezano, daljnosežno kot napad na Zahodno Evropo za njeno pričakovano uničenje.

Dva smrtna sovražnika Zahodne Evrope
Tako se izkaže, da ima Zahodna Evropa poleg naravnega procesa zatona civilizacije, o tem še pozneje, dva nova smrtna sovražnika. Namenjena sta ji ali umor od zunaj ali samomor od znotraj. Ali kot tretje, vzajemni učinek obeh sovražnikov, podeseterjen in katastrofalno uničevalen. Radikalna dekadenca in degeneracija bleščečega evropskega duha na eni strani in na drugi islam kot ekspanzivni četrti totalitarizem, podprt z verskim fanatizmom.

Pa vendar, zakaj ne gredo ti muslimani v bogate muslimanske države, k svojim? Ker so v dobro organiziranem množičnem prihodu sto tisočev, daleč največ je za boj sposobnih mladih moških, namenjeni v Zahodno Evropo, da jo okupirajo in uničijo njeno civilizacijo, in to ob asistenci izrojenega duha evropskih destruktivnih sil. Te so v svojih državah že uvedle cenzuro. Skratka, spopad dveh civilizacij. Ne oklevamo se reči, da se tako začenja tretja svetovna vojna, in to na zelo zakrit, sprevržen način, za katerim stojijo milijarderji tipa Soros. Vojna z migracijami. To je povsem nov način vojskovanja, je zanesljiva okupacija sovražnikovega ozemlja z milijoni sprva neoboroženih prišlekov. Potrebne niso ne do zob oborožene armade, ne tankovske divizije in topniške baterije, niti eskadrilje vojnega letalstva z bombami in s strupi, materialno pustošenje. V sedanjih okoliščinah, če se odgovorni ne spametujejo, imajo napadalci vse možnosti.

Temeljni vprašanji obrambe ob tej že začeti in načrtovani agresiji sta: Kako naj se evropska družba bori proti agresivni veri, če krščanstva in s tem krščanske identitete ne priznava niti v preambuli ustavne pogodbe? In kako naj se bori proti vdoru islama, če ji je njeno levičarsko vodstvo zvezalo roke z malteško deklaracijo. Ta vendar legalizira ilegalno migracijo kot zaželeno in ji na stežaj odpira vrata Zahodne Evrope.

Tako smo prišli do prvega naravnega vprašanja, ki je nenehno navzoče, namreč, kakšno vodstvo ima Evropska zveza. Že doslej ni bilo mogoče prikriti, da izdaja vitalne interese polmilijardne evropske populacije.

V tej konstelaciji je predvsem odpovedala Evropska ljudska stranka. Kot ključna in največja v evropskem parlamentu bi morala biti garant tradicionalne, konservativne politike, politike še posebno krščanskih vrednot in morale, na katerih je bila Evropska zveza utemeljena. Zdaj to ni več naša Evropa. Večinsko je očitno politično usmerjena (izvzeti moramo predvsem Višegrajsko skupino in Slovensko demokratsko stranko) tako kot evropski socialni demokrati, ki so rušilci vrednot zahodne krščanske civilizacije.

V njej najbolj kritična osebnost je nemška kanclerka Angela Merkel. Sprašujemo se, ali gre za še nepredelani kompleks pohitlerjevske Nemčije, plačevanje starih dolgov za nemški krvavi totalitarizem in imperializem ter z njim za samoobtožbe in krivdo, ker je kanclerka tako velikodušno povabila ilegalne muslimanske migrante. Kazalo je da v Nemčijo, potem pa jih je hotela kar samovoljno deliti po evropskih državah. »Zmogli bomo,« pravi in prav moramo razumeti, ne torej samo Nemci, Evropejci bomo zmogli! In kdo se tako odziva, do nedavnega vendar voditeljica nemških krščanskih demokratov, ne morda levičarjev! In kaj naj rečemo k temu še za sedanjega papeža socialista, ki prav tako podpira nezakonite migracije? Ali ni to za najvišjega vodjo kristjanov sprevrženo? Ali se je papež kaj naučil iz dosedanjih dveh stoletnih agresij islama na krščanski svet, ki ga je resno ogrožal in je le z velikimi žrtvami obranil zahodno krščansko civilizacijo? Ni se odzval tako, kot se je humano odzval predstavnik budistične civilizacije, tibetanski verski in posvetni poglavar dalajlama: »Evropa pripada Evropejcem.«

Evropska ljudska stranka in celotno vodstvo Eu izdaja vrednote skupnosti, na katerih je bila utemeljena
Še več. Merklova je pripravljena izdati tudi interese lastne konservativne stranke. Za novega kandidata za predsednika Evropske komisije v letu 2019 je namesto že izbranega strankarskega kandidata predlagala evropskega socialnega demokrata, in to človeka izrojenega duha, ki bi civilizacijsko združil Afriko in Evropo. To naj bi bila drža socialnega demokrata, ki so ga demokratične sile ostro zavrnile, in menda znova kandidata za podpredsednika Evropske komisije Nizozemca Fransa Timmermansa. Komaj verjetno: “Afrika bo prišla k nam in zahtevala, kar ji gre – pravičen delež svetovnega bogastva.« »Enonacionalne – monokulturne države bi morale izginiti. Množično priseljevanje moških je sredstvo za doseganje tega cilja!” Ta miselnost pomeni odkrito in neposredno nadaljevanje Stalinovega patološkega boljševističnega inženiringa. Z markantnim začetkom priseljevanja se je očitno že začela nova politika Evropske zveze, in to – spet komaj verjetno – z desne politične polovice, ki jo je spodbudila Merklova.

Nemški krščanski demokratki politično prav tako blizu je francoski predsednik Emmanuel Macron, ki ima v svoji evropski državi največji odstotek muslimanov in uradno največ, tj. nekaj manj kot tisoč t. i. con no go, v katerih so oblast prevzeli muslimani in mimo francoskega uvedli šeriatsko pravo. Francoski liberalni vodja (sam se ima za centrista in je pogojeval članstvo pri evropskih liberalcih s preimenovanjem te stranke v Renew Europe – Obnoviti Evropo) – v resnici je to poimenovanje nepomembno, ker je tudi on v bistvu skrajni levičar in uničevalec Evrope – začetek muslimanske okupacije mirno sprejema in Francije noče očistiti tega nedemokratičnega agresivnega tujka, dokler je še čas. Njegova fantazma je, podobno kot Timmermansova, nekakšno paktiranje in povezovanje z Afriko. Zato jo tudi državniško obiskuje. Vztrajne organizirane stavke rumenih telovnikov, ki jih s policijo nasilno, nedemokratično zatira (ne morda muslimanov), kažejo na močno nestrinjanje Francozov z njegovo politiko.

Ta “socialistični” in “humanitarni” inženiring, ta nova multikulti obsedenost po nekdanjem rdečem proletarskem internacionalizmu, ki je denimo v idealizirani socialistični Švedski ali nemara Belgiji s širokogrudnim sprejemanjem muslimanov morda že presegel kritično točko, ko poti nazaj ni več, ta ideološki imperativ nasilnega mešanja narodov je seveda popoln konstrukt. Ne upošteva naravnega razvoja in tudi tu deluje proti naravi stvari. Spomnimo se napovedi kakšne pravoverne Mladine in ne le nje, kako bodo prihajali iz teh nerazvitih in polrazvitih krajev visoko izobraženi intelektualci, zdravniki, znanstveniki, inženirji, ki bodo pospešili gospodarsko rast in poskrbeli za pokojnine Evropejcev. In česa vse se bomo od njih naučili. Potem so s temi neresnicami povsem utihnili. V Nemčiji denimo so jih za manj zahtevna dela lahko zaposlili le majhen odstotek, vsi drugi so ostali milijardni strošek nemški državi. Tudi v Sloveniji so le strošek, večji od plač in pokojnin neredkega Slovenca. Vnaprej znano dejstvo je bilo, da so ti ekonomski migranti prav zato tudi prišli v bogato Nemčijo in še kakšno »socialno« severnoevropsko državo. In od migrantov naj bi se naučili česa, sekanja glav nedolžnim, suženjskega zatiranja žensk, kamenjanja nepokornih do smrti itd.?

Kaj pove inteligenčni kvocient nezakonitih migrantov
Mimo tega postkomunističnega inženiringa v izhodišču eksaktno in prostodušno govori primerjava inteligenčnega kvocienta med prebivalstvom Evrope in tretjega sveta. V prvi se ta giblje okoli 100 odstotkov ali odstotek, dva manj. V evropski Sloveniji je le 96 odstotkov zaradi uvažanja nekvalificirane ali malo kvalificirane delovne sile z njihovimi družinami in odtekanja naših možganov v tujino. Morda brezvestni postkomunisti to celo namenoma počno, kar je mirnodobna oblika genocidnega uničevanja slovenskega naroda. Na Balkanu je povprečni inteligenčni kvocient na meji normalnega. Tako je v Albaniji in Bosni okoli 90 odstotkov, na Kosovu 89, in če gremo jugovzhodno od Balkana, ta pada od afriške Nigerije, Maroka (84) do Indije (82) vse do »neuvrščenih« Etiopije ali Somalije že pod povprečnih 70 odstotkov. To zadnje velja za kritično retrogradno, njeni pripadniki po zakonu niso več kazensko odgovorni za svoja dejanja. Te in take nam torej namenjajo različni evropski timmermansi, merklove, macroni, junckerji, tuski in njihov prevladujoči blok ter slovenski kučani, cerarji, šarci, fajonke, brglezi in še cela množica zagrizenih v škodo Slovenije v njihovem prevladujočem bloku (prim. tudi Bogdan Sajovic, Sprejetje dogovora o migracijah pomeni destrukcijo zahodne civilizacije!, Demokracija, 6. december 2018, in Open Borders: The Case. IQ deficit, openborders.info/iq-deficit). Znova smo pri začetku: tudi to govori o uničenju ahodnoevropske civilizacije na naši celini.

Ni odveč dodati, na kar opozarja Samuel Huntington v svoji knjigi Spopad civilizacij (Ljubljana 2005, str. 327), ki ni poznal vdora poznejših muslimanskih hord iz leta 2015: “Kamor koli po islamu se ozremo, povsod imajo muslimani težave s tem, da bi miroljubno živeli s svojimi sosedi.” Navaja primer pars pro toto iz let 1993 in 1994, ko so bili “udeleženi v šestindvajsetih etnopolitičnih konfliktih /…/”. Leta 1992 je na svetu potekalo devet medcivilizacijskih vojn od dvanajstih “med muslimani in nemuslimani, in muslimani so se spet enkrat bojevali v več vojnah kakor ljudje iz katere koli druge civilizacije”. Zato sklepa: “Meje islama so krvave, prav tako tudi njegova notranjost” (navedeno delo, str. 327 in 328).

Drugi vidik soočenja z muslimani je religija. Civilizacija krščanske Zahodne Evrope je, začenši z vero, daleč najbolj razvita na svetu, islamska je skladno z zaostalo bojevito religijo ostala med najmanj razvitimi na ravni srednjega veka (kot že vemo drastične nesorazmerne kazni s pohabljanjem in smrtjo). Kakšna je perspektiva pri soočenju Zahodne Evrope pri tretji agresiji muslimanskega sveta nanjo in seveda ob napovedanem inženiringu z ilegalnimi migranti? Evropa je imela moč, duhovno in fizično, dvakrat se ubraniti pred agresivnim islamom. S sedanjo izdajalsko in destruktivno miselnostjo evropskih »socialnih demokratov«, tudi slovenskih, so možnosti vse prej kot dobre.

dr. Ivan Klemenčič

 • Rožle

  Vidim tudi, da imajo tudi že nekega sodobnega psa čuvaja pred vrati …

 • soc

  Hvala za tale odličen povzetek (in sintezo) razmišljanj ljudi, ki jih na forumu, v življenju in v politiki cenim! Rabili bi vas v Domu, če ga ne bo oktobra razneslo.

  (Namreč: kako je ukrepala SDS kot članica ELS proti Marakešu?)

 • Janez Kepic-Kern

  IZ MOJE REVIJE “SLOVENIANA”
  kratek
  prispevek, ki se tiče – teme prispevka.

  EVROPA/MIGRACIJE, KRŠČANSTVO IN ISLAM
  “Islam-migracije” 2018 – ponovitev situacije iz 15. in 16. stoletja?
  16Slika 28: Ferdinand.II Slika 29: Slika 30: Reformni patent. Podoba listine
  16CITATNI PONAZORITVENI PREPOSNETEK
  Slika 28: Ferdinand., Povzeto po: https://sl.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_II._Tirolski. Slika 29: Listina,
  Povzeto po: Slika 30: Reformni patent. Povzeto po: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Reformationpatent_Ferdinand_II.jpg

  Spoštovani beroči!
  Na tem mestu na kratko le zapišem nekaj navedb o zgodovinskih dejstvih, ki so se zgodovinsko
  izpričano in dokazano – že – zgodila.
  Mislim seveda na zgodovinske dogodke in dogajanja vezana na področja, ki jih opredeljuje naslov
  tega kratkega – le “opozorilnega “ prispevka.
  Torej Slovenija, mi Slovenci, “EVROPA, MIGRACIJE, KRŠČANSTVO IN ISLAM”.
  Ta kratki prispevek sem se odločil zapisati, ker se v slovenskih medijih, zlasti pa na osrednjem
  TV slovenskem mediju, na baje da “javni in državni” RTV SLO pojavljajo prispevki z raznimi (kdo
  ve od koga) vabljenimi “gosti”, razna “omizja” z udeležbo različnih ljudi, med katerimi so poslanci
  itd.. Enkrat, če me spomin ne vara, leta 2015 – pa je te tistega leta zelo “pereče” in še vedno
  aktualne “islam migracije” – na RTV SLO razlagal celo nekoliko nenavadni generalni ali “častni
  konzul” v R. Sloveniji iz Jordanije gospod Samir A.., ki ga jaz in moji znanci poznamo izključno le
  s TV – seveda.
  “Razlage” vseh mogočih “ekspertov” za teme iz naslova – so bile- prav raznolike:
  – najpogosteje je bilo (verjetno namerno) enačenje oz. “mešanje” t.i. “beguncev” z migranti, ki so
  seveda po statusu in po motivih svojega “migrantstva” – seveda – raznoliki.
  Ker R. Slovenija ne meji z državami, ki so v vojnem stanju – pa pravih “beguncev” zaradi vojnih
  stanj – v Sloveniji – seveda – ne more biti. Po mojem osebnem mnenju, ki je mnenje mnogih.
  Najbolj moteče na takih “omizjih, pogovorih” itd. na RTV SLO o tako pomembnih temah se meni
  osebno vidi – sam vprašljiv, pogosto s “predšolskimi vprašanji” nerodno izvajan način “vodenja” teh
  “pogovorov”: voditelj namreč ne zastopa, nima nobenega svojega mnenja, pogosto vprašuje, kot
  da o temamtiki pogovora zelo malo ali celo “nič” – ne “ve”?
  Tak čisto zasebni vtis – imamo, pogosto – “nedolžni” gledalci – tovrstnih RTV SLO “omizij”.
  Da bi torej “po vtisu – predšolsko malovednim” novinarjem in redaktorjem zlasti RTV SLO
  – dal izhodišča za njih – “doinformiranje” na temo islama, migracij, itd. – preden se lotijo
  obravnave tem o islamu, o migracijah… in o podobnih zahtevnejših temah.
  Njim in tudi Vam vsem beročim, ki vas tematika t.i. “islam migracij” zanima – Vam spodaj zapisujem
  nekaj dejstev iz zgodovine!
  Zgodovinsko bolj razgledani ljudje – vemo:
  1. Konflikti med “islamom” in Evropo – niso nekaj – novega. veliko jih je bilo!
  • t.i. “križarske vojne (1095-1291) so zelo znan zgoden spopad z islamom, z Arabci,
  • že Ferdinand II, Filip II pa je leta izvedel 1567 prepoved, 1609 izgon islama iz Španije.
  • 1453. leta padec Bizanca pod – islam,
  • 15., 16. stoletje roparski, turški vpadi na Balkan in na tudi slovenska ozemlja,
  • poraz Turkov v bitki pri Sisku, leta 1593. Leta 1683 pa je Jan III. Sobieski dokončno
  porazil turško vojsko pri Dunaju.
  Kakšne “multikulturalne” interpretacije o domnevni miroljubnosti med islamom in krščanstvom – so seveda – odveč.
  Iz naše slovenske zgodovine je pozornosti in resnega premisleka vreden in potreben tudi
  2. verski spor med protestanti in katoliki v 16. stoletju!
  Iz zgodovine 16. stoletja vemo, da je deželni vladar tudi nad t.i. Kranjsko – nadvojvoda
  Ferdinand LETA 1599 izdal t.i. “PATENT” O DOKONČNEM IZGONU PROTESTANTSKIH
  PREDIKANTOV IN O PREPOVEDI PROTESTANTSKEGA BOGOSLUŽJA NA KRANJSKEM, V
  VSEH NOTRANJEAVSTRIJSKIH DEŽELAH!
  Kot vemo, so bili ukrepi, ki so izhajali iz tega Patenta – utemeljeni v “razumnem
  stališču”, da dve med seboj sovražni si, močni veri – ne moreta hkrati – obstajati
  – na istem ozemlju! Še vedno razumno stališče, tudi v letu 2018, mar ne?!

  Zapis l.r. odgovorni urednik in lastnik edicij “SLOVENIANA” Janez Kepic-Kern

  Op. ta prispevek nismo opremili s povzetkom, ker je le prispevek z opozorilom na sicer pomembne tangirane dogodke.;

 • skorpijon93

  na Češkem in v ostalih višegrajskih državah ne , tam ni muslimanov, jih tudi zaposlujejo ne ! jih nočejo, svoje domačine dobro plačujejo

  • 300 evrov na mesec

   • skorpijon93

    čehi zelo dobro živijo, tujec si pa tujec

 • Ivan Ivanovič

  Evropa je izdana od svojega političnega razreda in globalne gospodarske elite, ki stoji njega. Globalna gospodarska elita se ne istoveti z narodi in njihovimi nacionalnimi državami. Njihov trg je svetovni trg. Želijo si prost pretok kapitala, blaga in storitev ter ljudi na planetarni ravni. Njihov cilj je enotna svetovna uprava oziroma svetovna vlada(zametek OZN), enotna pravila za ves svet (svetovna ustava, zametek ustanovna listina OZN), enotna valuta (zametek dolar) in svetovna vojska (zametek Nato). Imajo vsa sredstva, da ta svoj načrt postopno uresničijo, zlepa ali zgrda. Na leto globalistična vrhuška, ki jo predstavlja mednarodni finančni kartel, potroši milijarde evrov, da izvaja svojo politiko. Najprej je bilo treba obrambno onesposobit evropske države. Članstvo v Natu je nič drugega kot zagotovilo, da se država ne more več sama branit pred nikomer. Nato pa seveda ne naredi nič, da bi ustavil migracije. Obratno, Nato jih spodbuja prek vojn na Bližnjem in Daljnem vzhodu in drugod.
  Globalisti so evropskim narodom namenili kulturocid, etnocid in genocid. Na islam se globalisti naslanjajo zato, ker je ekspanzivna verska ideologija, ki ima isti cilj kot globalisti: podrediti si svet. Gre preprosto za sinergijo med dvema ekspanzivnima ideologijama: globalizmom in islamizmom.
  Najbolj pa so smešni levičarji, ki podpirajo globaliste, ki so predstavniki velekapitala oziroma plutokracije, in kot taki so seveda naravni nasprotnik levice, in ker podpirajo islamiste, ki od vsega najbolj sovražijo prav levičarje. Zdaj levičarje potrebujejo tako globalisti kot islamisti, ko bodo dosegli svoje dolgoročne strateške cilje pa jih bodo odvrgli kot staro cunjo.
  Levičarji naj se samo spomnijo Mussolinija, ki je bil socialist, in Hitlerja, ki je bil nacionalsocialist. Oba je podprla plutokracija, ker je s tem želela preprečiti komunistično revolucijo. Oba diktatorja sta sicer ubrala pot, ki je njuni meceni verjetno niso predvideli, toda oba je plutokracija potem tudi uničila. Podobno se bo zgodilo tudi z novo evroosko in ameriško (skrajno) levico.

  • Branislav Valter

   Nova elita hoce biti Faraon celega sveta, ne le Egipta. In to ji s pomocjo izdajalskih levicarjev uspeva.

  • Evropa_Ni_Isto_Kot_EU Evropa

   Ljudje so sprani kot ovce, še ovce so manj sprane. Dejstvo je da v veliki meri je demoralizacija ljudi, ljudje so apatični in kratkogledni, tako da pol še imaš te sprane levičarje ki sovražijo vse kar je v njihovi državi avtohtonega. Globalisti pa hočejo Novi Svetovni red, globalno državo, kjer bodo s pomočjo tehnologije obvladovali okoli 500.000 svetovne populacije ki bodo človeška farma v velikih zapretih z obzidjem odbanih mestih, kontrolirani s pomočjo tehnologije – kamere, senzorji, roboti…itd.

   Če si kdaj bral George Orwell 1984, pol veš približno kaki Svet želijo dosečti.

 • Branislav Valter

  Je zahodnoevropska civilizacija v zatonu?
  SEVEDA JE. RESI NAS LAHKO LE NOVI JOSIP BROZ TITOSLAV, VECNA MU SLAVA NA VEKE VEKOMAJ AMEN.

  • devote

   tečen si, spel se nekam ,ptm

   • Branislav Valter

    Saj sem ze 42 let v ZDA…

 • skorpijon93

  Češka ni naklonjena priseljevanju, tudi evra niso sprejeli, Češka je svetlobna leta pred zahodnimi državami, seveda pa tudi velik zgled piškavi Sloveniji

  • minimalna plača pa polovica slovenske minimalne

   • skorpijon93

    češka ima najnižji delež revščine med državami eu le 9,6 %, tudi po kupni moči so nas prehiteli , ja in če ima nižjo minimalko ? ti bizgec pa ne poznaš davčnega in plačnega sistema, minimalc ti nič ne pove, ker je to zakonsko določen znesek za preprečitev dumpinga

 • septem artes liberales

  Samuel Hun-tington potomec sionistov z Babilona.

  • ZatonMesecnikov

   V svojem tradicionalnem levičarskem sovraštvu do Judov, že v vsakem vidiš Juda. Kot delavski socialisti nekoč.

   • septem artes liberales

    Jude niti malo ne sovrazim, problem so organizacije, ki so se inštitucionalizirale.

    • ZatonMesecnikov

     Stara fraza vas levičarjev…. Saj jaz nikogar ne sovražim, ampak….

     večni ampak.

     • septem artes liberales

      Jaz tebi ne vladam, ti me tlačiš in ponižuješ kot podvrsto.

     • ZatonMesecnikov

      Ne smatram te kot podvrsto, ampak kot drugačnega….

     • septem artes liberales

      Večni /-ampak.

    • Evropa_Ni_Isto_Kot_EU Evropa

     obstajata dve vrsti judov, biblijski za katere ne vemo kateri in kje in koliko jih je.
     Potem so pa Kazarski Askhenazi, gre za turška plemena ki so v od 7. do 9. stoletja imeli svoji državo na Kavkazu in so prevzela Judovsko religijo….kasneje ko jih je Kijevska Rusija razbila so se razpasli po Evropi največ na Poljskem, Nemčiji in v Vzhodni Evropi…seveda so se razširili na Zahod predvsem ko so pridobivali na moči.

   • septem artes liberales

    Tradicija sovrastva do Judov se pomika stoletja in tisočletja dlje v zgodovino.

    • ZatonMesecnikov

     Ti in takšni kot ti, jo gojite. Ocenjeno 14 milijonov Judov danes na svetu, ogroža ostalih 7 milijard.

     • septem artes liberales

      Soros ni Jud?

     • ZatonMesecnikov

      Bil je Madžar, dokler ga niso naredili delavski socialisti in madžarski križarji za Juda. Tako je bilo v glavnem povsod po Europi v urbanih središčih.

     • septem artes liberales

      Stetać ti si dolfijev kurvin sin. Osebki ki niste sisal od majke, nego od oca.

     • ZatonMesecnikov

      Ćoban Dolić te je naredil Balkanče, v kontaktu s kozo….

     • septem artes liberales

      Drugorazredni avtohtoni klošar. Hehehe

     • septem artes liberales

      Neko fikcijo si morte ustvart, da vam nelogično vodilo gre skozi vakum v glavi. Domač povedan, Šetać, lažeš sam sebi oz se sebi ne vrjames.

     • ZatonMesecnikov

      Vse kar presega tvoj intelektualni nivo razumevanja, je fikcija. Ta prag fikcije je zelo nizek.

 • Evropa_Ni_Isto_Kot_EU Evropa

  “Progresivci” so useful idiots – uporabni idioti od globalistov, tako, da so največji izdajalci Evrope.

 • neuralinkn1

  Vojska povabi sto tisoče čobanov na križev pot v EU, kjer dobijo za glavno nagrado evropski standard in možnost igranja loto za državljanstvo, zdaj bodo pa okupirali pol milijarde najvišje razvitih ljudi sveta, ker lahko, saj so bili stari grki veliki pedri in so se pri nas zaredili poženščeni moški ter zafrustrirane možače, če sem prav razumel.
  Vsakega bi to ujezilo, sploh katolibana, celo Hitler je takoj znorel, ko je samo pomislil na te stvari iz svojega zornega kot, ladtnega edino mjemu in ostalim nemškim bogatim debilom, iz okultnega podeželskega kluba Thulu.

  Potem sem nehal brat, priznam, ampak vem nekaj o helenizmu, lažni stereotipi o rimski dekadenci so tudi će zdavnaj stara fora, bom verjetno prebral prosti spis naših hrvatov do konca.
  Zanimivo se mi zdi od kdaj je spol tako pomemben, dejansko med moškim in žensko razlik sploh ni, razen očitne, ki jih včasih težko opazimo. Seveda ni isto, isto je samo v smislu, da se ljudje ločimo na moške in ženske, na samice in samce, kot vsi sesalci. Včasih so bile te biološke razlike velik problem, ženske so šibkejše in bolj zmešane, narava je boj za preživetje močnejših in bolje prilagojenih, baje. Torej moških, od nekdaj je bila gola moč odločilna prednost človeške vrste. Zaradi zatiranja in poniževanja skozi celotno zgodovino, se je ženska vloga neprimerno slabše razvila, če zanemarimo biološke značilnosti, je vse ostalo socialmi in družbeni konstrukt, zato pa rečemo, da živimo v moškem svetu, kjer je samo en spol razmišljal in postavljal pravila.
  Ostali sesalci tega ne počnejo, samci in samice so približno enako nemočni, spolno slo čutijo kadar se gonijo, nič ne razmišljajo in so tudi enako agresivni in posrani, pri živalih spol nima nobenega posebnega, ideološko smiselnega pomena. V glavnem zato, ker žival ne ve, da je noseča, telo ji sporoča, da je to normalno in jo napaja z občutki sreče, ko zleže mlade živalce, ki so iste kot ona, ko pa hormonski delirij mine, jih preprosto pozabi in itak ne razmišlja o smislu življenja.
  Višji pomen svojemu obstoju pripisisujemo edino ljudje, ker smo obsedeni s simboličnim, možgani imajo radi disciplinirane igrice navidez logičnih asociacij, saj je njihov glavni namen osmisliti svet okoli sebe, kar vključuje tudi iracionalno domišljijo in abstraktne sanje.
  Zato teorija spola izvira iz določenih resničnih dejstev, vendar zanemarja bistveno, moški razmišljajo o spolu iz stališča gospodarja sveta, ki si ga je ta spol izmislil. V ženskem svetu, bi bilo vse podrejeno čutnim zaznavam, estetiki in razplodu, ampak očitno to ni bistvo evolicije inteligence, ker človek ne bi bil pameten, če bi narava hotela ostati to kar je od nekdaj bila.

  Vprašati se velja, kaj smo izgubili s spolom, moškim je dejansko zaukazana živalska odločnost in vztrajnost, kar se ni spremenilo že od začetka civilizacije. Ta toksična muskularnost je tudi glavna ovira, da kot izjemna vrsta ne zmoremo transcendentalnega preskoka, ampak če dobro pomislimo, kaj pravzaprav ovira ljudi, da bi postali karkoli se jim pač zdi, je odgovor vedno isti. Robustna družba in močni samci, nihče ne more biti svoboden zaradi teh dobro dresiranih in visoko discipliniranih zveri, ki ne tolerirajo nobenih odstopanj od edinega stanja zavesti, ki so ga navajeni.
  Bom dal primer, recimo, da bi bile vse ženske grde in bi močno zaudarjale, bi si še vedno želeli biti pravi moški in riniti tiča v njihove telesne odprtine? Ne verjamem, verjetno bi se morali začeti razmnoževati z epruveto in kapalko. In tako pridemo spet okrog, ženske se zavedajo, da se zdijo moškim lepe, zarafi oblike njihovih teles, obrazne simetrije, srčkanega glasu in prijetnega vonja, se moškim izloči v možganih več seratonina in se nam potem zdijo taka bitja nekaj posebnega, čutimo nevzdržno željo, da bi to imeli in bi se goli valjali po mehki postelji, kot eni taki bistri in razposajeni mladiči, ki vedo kako si lahko naredijo lepo. Gola možnost, da tako življenje obstaja in nam je vsem na nek način dosegljivo, je tisto kar poganja človeški svet, ne moč ali vpliv. Helenisti so bili pač mojstri dobrega počutja.

 • skorpijon93

  v ljubljani pa gradijo džamijo, podret tega hudiča !

 • ZatonMesecnikov

  Poanta propada civilizacije je torej v tem, da bolj nasilen in bolj sovražen, zmaga nad tistim, ki je mehak in človekoljuben.

  Pa tako je v naravi, če boš divje mačke spustil na ulici med domače mačke, bo prevladal divji gen. Domače mačke pa bodo s križanjem postale divje.

  Ampak tako civilizacija nikoli ne bo prišla naprej, če se bo prepustila bolj divjim civilizacijam. Vedno znova bo pahnjena na začetek….

  • neuralinkn1

   Mački vzameš whiskas in se takoj spremeni v mikro tigra.

 • Problem je, da po razpustitvi Varšavskega pakta ni sledila razpustitev NATO. Ta islamofilska organizacije in z njo povezane paraorganizacije skupaj z Izraelom so zaslužne za širjenje ekstremnega degeneriranega islamizma. Država, ki bi se drznila upreti tej islamofilski agendi takoj faše sankcije, po možnosti pa še bombe. Pa ne to od islamskih držav, ne od Savdske Arabije, Turčije, Irana, … temveč od velike države preko oceana. Tudi od tam prihajajo te ‘sprevrženosti’ ki so omenjene v članku, v Evropi smo bolj normalni, problem je vsiljevanje ameriške kulture in sistemov, ki niso kompatibilni z našim kontinentom.

  • xtc

   Problem je ker ase po razpadu Varšavskega pakta ni generalno po vsem svetu prepovedalo socialističnih,komunističnih in anarholiberalnih strank-torej tistih,ki so že naredile WW2.

  • soc

   Izrael zaslužen za islamofilsko agendo? Toliko logike kot jaz za kučanofilsko, sorry… In ameriška želja po islamski Evropi? Daj no, cool down, uporabi zdravo logiko, ne citiraj zmešanih kvazipolitikantov. Podobna za lase privlečena zgodba kot global warming in pogumna mala Greta. Avtistična, sicer.

   • Gledam po dejanjih. Tolče se po Srbiji, Makedoniji, Rusiji, Burmi, Kitajski, pa tudi malo bolj zmernih muslimanih Libije in Sirije. Vedno podpora ekstremnim islamistom. Razen Izrael. Oni se pa kao borijo proti “teroristom” in se jih ne dira.

  • ZatonMesecnikov

   #Problem je, da po razpustitvi Varšavskega pakta ni sledila razpustitev
   NATO. Ta islamofilska organizacije in z njo povezane paraorganizacije
   skupaj z Izraelom so zaslužne za širjenje ekstremnega degeneriranega
   islamizma.#

   Džou, že pokojni delavec in socialist levičar Adolf, je nekoč sanjal o skorajšnjem razpadu judovsko zavezniške vojaške zveze, ki mu je trkala na vrata.

   Nisem pa vedel, da obstajate sledilci te dogme, kot vzroka težav delavskih socialistov leta 1945, še danes…

 • xtc

  Zahodna civilizacija ni pred propadom jo pa čaka prečiščenje in to trdo,da postanjejo ljudje spet normalni in “boga boječi”,deviacije,izrojenosti in izirjenosti in izprijenosti bodo pobrisane in odpavljene enako kot abotne agende in njih nosilci ter goreči podporniki kot tudi vsiljivi nekompatibilni materijalni efekti.
  Nato bo zopet 1000 let miru.

 • samotoje

  Komentar iz Demokracije:
  Strinjam se z avtorjem- zahodna civilizacija je v zatonu. Treba je poudariti, da gre v tem kontekstu v prvi vrsti za zahodno Evropo (Francija, Belgija, VB, Nizozemska itd.), kjer je proces izrazit in se kaže v zanikanju krščanstva kot temelja evropskih vrednot. Srednja in predvsem vzhodna Evropa sta v veliki meri ohranili krščanske vrednote. Vzhodnoevropske države, ki so izkusile primitivizem in barbarizem komunističnih, sovjetskih režimov, so krščanstvo ohranjale skrito v domovih, zato so se ohranile tiste vrednote, ki so nepogrešljiv del nove Evrope. Zato bi morala nova Evropa nastati tu. Zahodne države so svojo priložnost imele in tudi zavozile.

  • neuralinkn1

   Kateri režim je pa potem v vzponu, največ novih mest je nastalo na Kitajskem in v Savdski arabiji, ki se meni ne zdijo ravno vrh civilizacije. Mogoče bosta Indija in Brazilija kaj bolj napredni, ko bodo lovili kitajce in bogate arabce, ampak iskreno dvomim, da bo kdorkoli ujel Evropo in Ameriko. Prej bodo izginile razlike med narodi in posamezniki.

 • Nata
 • Caesar

  https://www.youtube.com/watch?v=G45WthPTo24
  Židje imajo že dolgo časa načrt uničenja krščanstva in Evropejcev. Izmislili so si socializem, komunizem, multikulturalizem, LGBTizem, itd, da bi nas uspešno uničili. Ker imajo v svojih rokah svetovne finance, jim ni težko podkupiti ali izsiliti politike, da izvršujejo ukaze židovskih elit. Množično priseljevanje muslimanov v Evropo je del židovskega načrta, da be se v medsebojni vojni oboji uničili. Netenje vojn, kaosa, terorizma in konfliktov je v interesu Izraela, da bi se vsi medsebojno uničili, tudi ZDA, Rusija in Kitajska v jedrski vojni. Samo tako lahko dosežejo končni cilj, da bo Izrael vladal celemu svetu.