Splošni pogoji sodelovanja v televizijskih oddajah na Nova24TV

Datum:

Organizator oddaj in producent oddaj na Nova24TV je družba NovaTV24.si, informativna televizija, d.d., Štihova 7, 1000 Ljubljana.

1. Uporaba premijske številke
Uporabniki imajo možnost, da v času predvajanja oddaje pokličejo na premijsko številko 090 77-94.

S klicem na premijsko številko 090 77-94 se uporabniki prijavijo za sodelovanje v oddaji. S klicem na to številko se šteje, da je uporabnik seznanjen s splošnimi pogoji ter se z njimi v celoti strinja. S klicem na premijsko številko 090 77-94 imajo uporabniki možnost pogovora z voditeljem (in gosti) v TV studiu.

Cena ene minute zveze iz omrežja Telemach je 2,19 eur/min z DDV. Cene iz ostalih omrežij klicateljem določa njihov operater.

Plačilo stroškov klica se izvede na način, kot ga določa operater telekomunikacij. Ponudnik telekomunikacij obračunava strošek klica za preteklo obračunsko obdobje. Strošek klica je na računu izkazan v posebni skupini storitev.

Izbrani uporabnik bo v okviru pogovora v TV oddaji spoštoval vsa določila teh splošnih pogojev. Uporabnik v okviru TV oddaje tudi ne bo:

  • reklamiral kakršnihkoli izdelkov in storitev,
  • dajal negativnih vrednostnih sodb o tretjih osebah, njihovih značilnostih, poreklu, osebnostnih lastnostnih ali prepričanjih,
  • dajal negativnih vrednostnih sodb o oddaji, storitvah producenta ali Nova24TV,
  • dajal izjav, ki bi bile vulgarne, neetične, nemoralne ali v nasprotju z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji.

V primeru, da uporabnik ne bi spoštoval navedenih omejitev, si producent pridržuje pravico uporabnika izključiti iz sodelovanja v oddaji.

2. Mladoletne osebe
NovaTV24.si, informativna televizija, d.d., Štihova 7, 1000 Ljubljana toplo priporoča vsem staršem in skrbnikom, da naučijo svoje otroke varnega in odgovornega sodelovanja v televizijskih oddajah. Mladoletne osebe ne bi smele kupovati izdelkov oz. klicati v oddaje na Nova24TV brez dovoljenja staršev ali skrbnikov.

NovaTV24.si, informativna televizija, d.d., Štihova 7, 1000 Ljubljana ne bo nikoli zavestno zbirala osebnih podatkov od mladoletnih oseb ali jih kakor koli uporabila ali jih razkrila tretji stranki brez njihovega dovoljenja.

3. Reklamacije in informacije
Producent oddaj na Nova24TV svetuje, da mobilni telefon uporabljate previdno in ga ne uporabljate med vožnjo, saj zavračata odgovornost v primerih poškodb zaradi napačne oz. neprimerne uporabe mobilnega telefona.

Morebitne reklamacije ali vprašanja lahko uporabniki naslovite na info@nova24tv.si., ali preko fizične pošte na naslov: NovaTV24.si, informativna televizija, d.d., Štihova 7, 1000 Ljubljana.

Producent NovaTV24.si, informativna televizija, d.d., Štihova 7, 1000 Ljubljana spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Producent se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se, v primeru težav, kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Postopek za oddajo pritožb je enostaven za uporabo in zaupen.

Producent bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo, sporočil kupcu, kako dolgo jo bo obravnaval in ga vseskozi obveščal o poteku postopka.

Za reševanje reklamacij nas kontaktirajte preko elektronske pošte info@nova24tv.si

4. Zavrnitev in izključitev odgovornosti
Producent oddaje Nova24TV ne preverja identitete in poslovne sposobnosti uporabnikov, saj za to nima tehničnih in pravnih možnosti. Uporabniki storitve premijske št. 090 77-94 le to uporabljajo na lastno odgovornost. Producent oddaje na Nova24TV ne prevzema odgovornosti za morebitno izgubo podatkov ali škodo na napravi, ki bi nastala z uporabo storitev.

5. Kršitve
Producent oddaje na Nova24TV bo izključil vse uporabnike, ki delujejo v nasprotju s temi Splošnimi pogoji ali z drugimi dejanji, ki jih sankcionira zakonodaja Republike Slovenije.

6. Nasveti in priporočila
Producent oddaje Nova24TV uporabnikom svetuje, da premijsko številko 090 77-94 uporabljajo po svojem občutku in zmožnostih, da ne pretiravajo ali kakorkoli zapadejo pod vpliv le te.

7. Politika varovanja osebnih podatkov
Nikoli ne bomo na kakršen koli način zlorabljali vaših osebnih podatkov. Vaših kontaktnih in osebnih podatkov ne bomo nikoli posredovali tretji stranki, razen če tako zahteva zakon. Nikoli vam ne bomo pošiljali elektronskih sporočil, na katere se niste prijavili, razen v primeru pomembnih transakcijskih SMS ali elektronskih sporočil, ki ste jih posebej zahtevali. Kadarkoli se lahko hitro in enostavno odjavite od katerih koli naših SMS ali elektronskih obvestil.

Izjava podjetja NovaTV24.si, informativna televizija, d.d., Štihova 7, 1000 Ljubljana o politiki varovanja osebnih podatkov. Varovanje osebnih podatkov naših uporabnikov je pomembna obveznost našega podjetja. Politika zasebnosti obravnava ravnanje z informacijami podjetja NovaTV24.si, informativna televizija, d.d., Štihova 7, 1000 Ljubljana, ki jih pridobi o vas, kadar pokličete in oz. ali naročate izdelke na stacionarni številki 090 77-94.

8. Avtorske pravice
Producent oddaje na Nova24TV ima glede avtorskih pravic v zvezi s vsebinami, ki jih ponuja za namene izvedbe televizijske oddaje urejene odnose z lastniki le teh kot veleva zakon.

Splošni pogoji uporabe storitev SMS glasovanja na številko 3993

Organizator oddaj in producent oddaj na Nova24TV je družba NovaTV24.si, informativna televizija, d.d., Štihova 7, 1000 Ljubljana.

1. Pogoji uporabe storitev

Splošni pogoji uporabe storitev SMS glasovanja na številko 3993

Uporabnik storitev se zaveže, da:
A/ storitev ne bo uporabljal za objavljanje ali propagiranje katere koli vsebine in/ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo,
B/ v svoji komunikaciji ne bo uporabljal groženj, slabšalnega, poniževalnega ali žaljivega načina izražanja,
C/ ne bo oddajal sporočil oziroma komuniciral z drugimi uporabniki v imenu drugih oseb,
D/ storitev ne bo izrabljal v komercialne, nelegalne ali kakršne koli druge namene, ampak samo v tiste, ki so določeni v teh pogojih,
E/ ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe,
F/ ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česar koli drugega, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, ponudniku storitev in njegovi programski ter strojni opremi, ponudniku poti ter telekomunikacijskim napravam,
G/ ne bo zbiral in/ali shranjeval osebnih podatkov drugih uporabnikov,

Če uporabnik krši eno ali več zgornjih pravil, si ponudnik storitev pridržuje pravico, da ga trajno izključi iz sistema.

Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči ponudniku storitev, ponudniku poti ali kateremu od uporabnikov storitev SMS kakršno koli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno in kazensko odgovarja.

Prepovedana je objava telefonskih številk, razen tiste številke, s katere je bilo poslano SMS-sporočilo. Uporabnik storitve, ki bo objavil drugačno telefonsko številko od številke, s katere je prišlo SMS-sporočilo, bo za morebitne posledice odgovarjal sam. Ponudnik storitve in ponudnik poti za posredovanje za takšne primere ne prevzemata nobene odgovornosti.


2. Plačilo storitev
Storitve NovaTV24.si, informativna televizija, d.d., Štihova 7, 1000 Ljubljana so plačljive. Uporabnik je dolžan plačati te storitve, v skladu s cenikom in na način, kot ga določa ponudnik poti.

Ponudnik poti obračunava uporabnino storitve za preteklo obračunsko obdobje. Uporabnina storitve je na računu izkazana v skupini storitev.

Če uporabnik svojih obveznosti do ponudnika poti ne poravna pravočasno, se smiselno uporabljajo Splošni pogoji uporabe storitev GSM-omrežja družb Telekom Slovenije, d.d., in Si.mobil, d.d. .


3. Cenik
Poslan SMS – 1,99 EUR

Ponudnik storitve lahko spreminja cenik, o tem pa uporabnike obvešča na svoji spletni strani in na teletekstu.

4. Zasebnost in varstvo podatkov
Ponudnik storitev se zavezuje, da bo skrbno in v skladu z zakonodajo varoval podatke uporabnikov.

5. Zavrnitev odgovornosti
Uporabnik se mora zavedati, da:
A/ sistem pošiljanja SMS-sporočil ni popolnoma in absolutno zanesljiv in varen način prenašanja sporočil,
B/ ponudnik storitev ne more zagotavljati popolnega zadovoljstva uporabnika s storitvami,
C/ ponudnik storitev in ponudnik poti za posredovanje SMS-sporočil ne odgovarjata za vsebino SMS-sporočil, ki si jih med seboj izmenjujejo uporabniki,
D/ ponudnik storitev in ponudnik poti za posredovanje SMS-sporočil ne odgovarjata za izgubo informacij ali nepravilno delovanje storitev, ki je posledica napačne uporabe in neznanja uporabnika.

Ponudnik storitev ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve, še posebej ob morebitnem nedelovanju ponudnikov dostopa do interneta.

Ponudnik poti za pošiljanje SMS-sporočil zagotavlja zanesljivo posredovanje tistih SMS-sporočil uporabnikov in odgovorov za uporabnike, ki jih je sintaktično pravilne prejel v svoj SMS-center. Če sporočilo ne doseže uporabnika (uporabnik ima izklopljen telefon, ali je v območju, kjer ni GSM-signala, ali ima poln predal za SMS-sporočila) se ponudnik poti obveže, da bo poskušal sporočilo dostaviti uporabniku še 72 ur po prvem poskusu. Po preteku tega roka ponudnik poti sporočilo zavrže. Četudi sporočilo ne doseže uporabnika, ponudnik poti opravljeno storitev le-temu zaračuna.

Če je naročnik storitev opravil, ponudnik poti opravljeno storitev uporabniku zaračuna, tudi če uporabniku sporočila ni uspel v 72 urah dostaviti zaradi razlogov, navedenih v prejšnjem odstavku, in iz drugih razlogov, ki jih opredeljujejo Splošni pogoji uporabe storitev GSM-omrežja družb Telekom Slovenije in Si.mobil.

6. Reklamacije
Pri utemeljenih reklamacijah se ponudnik storitev zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil uporabnika.

Če se reklamacije nanašajo na ponudnika poti, bo ponudnik storitev predmetne reklamacije posredoval ustrezni službi ponudnika poti, ki mora napako odpraviti.

Ob pozitivno rešeni reklamaciji, ki se nanaša na plačilo storitev, bo ponudnik poti vrnil uporabniku znesek, na katerega se nanaša predmetna reklamacija v obliki dobropisa oziroma v skladu z lastnimi postopki.

Ponudnik poti rešuje izključno reklamacije, ki se nanašajo na neizveden prenos oz. dostavo SMS-sporočil in plačila storitev. Takšne reklamacije mora uporabnik v pisni obliki nasloviti na reklamacijsko službo ponudnika poti v 15 dneh od prejemu računa.

Vse preostale reklamacije rešuje ponudnik storitev.

7. Kršitve
Ponudnik storitve NovaTV24.si, informativna televizija, d.d., Štihova 7, 1000 Ljubljana bo izključil vse uporabnike, ki delujejo v nasprotju s Splošnimi pogoji ali z drugimi dejanji, ki jih sankcionira zakonodaja Republike Slovenije.

8. Kontakt
Če imate težave, predloge, pripombe ali pohvale, nam lahko to sporočite na e naslov: [email protected].

Splošni pogoji poslovanja veljajo od vključno torka, 18.10.2016.

Objavljeno: Torek, 18.10.2016, 8.45

Sorodno

Zadnji prispevki

Korupcija na korupcijo – Golobova vlada

Golobovo vlado vse od nastopa spremljajo korupcijske afere. Sodna...

Cene, ki jih plačujemo za tečaje slovenščine za migrante, so vrtoglave

Množične migracije so za Slovenijo vedno večja težava pod...

Rusija dve leti po napadu na Ukrajino

Ruska invazija na Ukrajino ni spremenila le sveta, temveč...

Podoba vladajočih se v Bruslju na ogled postavi

Peticija o pravici do pokopa in spoštljivega spomina na...