fbpx

Razočarani? Zmanjšajte svoja pričakovanja!

Miro Petek

Mnogi Slovenci, ki so te dni uperili pogled v iztekajoče se leto, so bili razočarani. Razočarani tudi zaradi tega, ker so pričakovali preveč. Velika pričakovanja so bila posledica velikega volilnega natega, ko so pod krinko drugačne politike in novih obrazov ter orkestriranega zavračanja sodelovanja s Slovensko demokratsko stranko, zmagovalko volitev, sestavili staro in nekoliko reciklirano vlado, ki se je izkazala kot povsem nesposobna. Seveda bi v duhu Šarčeve retorike za to razočaranje hitro našli enostaven odgovor in rešitev: Ljudje, zmanjšajte vendar svoja pričakovanja, pa bo razočaranje toliko manjše!

Pričakovanja ljudi so danes že bistveno nižja kot v času po volitvah in tudi umetne in prirejene ankete merjenja javnega mnenja tega ne morejo popraviti. Ljudstvo je apatično, to stanje tudi ugodni gospodarski kazalci, ki pa že obračajo krivuljo navzdol, ne morejo pozdraviti. Mnogi mladi in izobraženi Slovenci in Slovenke, ki so izgubili vso upanje in pričakovanja, ki so jih napolnjevala v času študija, odhajajo iz države, in le malo je možnosti, da bi se kdaj vrnili. Vsaj dokler bo v tej državi takšna družbena klima. Migracije ljudi so nekaj normalnega in urejene države se pogovarjajo o kroženju možganov, pri nas imamo še vedno opravka z begom možganov. In s tem vprašanjem, to je odhajanjem dragocenega kadra iz Slovenije, se nihče ne ukvarja, ker je to zelo kompleksen problem, ki se dotika celotnega ustroja naše družbe in kliče po temeljitih spremembah.

Oblasti je lažje odpreti vrata migrantom, čeprav migracije, tako zakonite, predvsem pa ilegalne, prinašajo s sabo vrsto problemov. Slovenija se zaradi odhajanja razočaranih in dobro izobraženih Slovencev v tujino prazni, k nam pa prihajajo slabo izobraženi ali nizko kvalificirani delavci iz tujine. Pri tem priseljevanju v  Slovenijo ne moremo govoriti o kroženju možganov, ker k nam pač ne prihaja visoko izobražena delovna sila, ki bi pomenila veliko dodano vrednost za našo družbo.

Etična podoba Slovenije se drastično spreminja
V popisih prebivalstva že nekaj časa ni več rubrike nacionalnosti, kljub vsemu pa Statistični urad republike Slovenije beleži trende legalnega priseljevanja v Slovenijo in po zadnjih podatkih je v naši državi kar 250 tisoč priseljencev oziroma 12,1  odstotka vsega prebivalstva, največ seveda iz nekdanje Jugoslavije. Med 250 tisoč  priseljenci jih je 216 tisoč ali 86 odstotkov imelo prvo prebivališče v kateri od držav, ki so nekoč kot republike sestavljale Jugoslavijo. Na prvem mestu so priseljenci iz Bosne in Hercegovine (108 tisoč) sledijo Hrvati (45 tisoč), nato Srbi (25 tisoč) itd.

Ob tem ni zanemarljiv podatek, da je od 250 tisoč prebivalcev Slovenije s prvim prebivališčem na tujem kar 38 odstotkov takih, ki so se k nam preselili v zadnjem desetletju. In še pogled od državne na regijsko raven, kjer izstopata dve slovenski regiji: obalno-kraška regija ima že 22,5 odstotkov prebivalcev, ki so se rodili v tujini, 10,5 odstotkov prebivalcev je s tujim državljanstvom, osrednjeslovenska regija ima 15,1 odstotka prebivalcev rojenih na tujem in 7,5 odstotka prebivalcev s tujim državljanstvom. Etnična podoba Slovenije se drastično spreminja. Po podatkih prvega povojnega popisa prebivalstva leta 1948  je bilo prebivalcev, ki so bili rojeni zunaj Slovenije, 5,5 odstotka. Leta 2002 je bil ta odstotek 8, 5, leta 2011 je ta delež znašal 11,1 odstotka, v lanskem letu pa že 12,1 odstotka.

Stoletno upadanje slovenskega prebivalstva
Ta vlada ni sposobna resnega razmisleka o prihodnosti Slovenije. Komaj smo zaključili leto, nam v spominu te koalicije za leto 2019 ostanejo pretežno njihovi kadrovski cunamiji in kakšne bizarnosti, kajti drugih odmevnih in koristnih dosežkov enostavno ni. Demografija in etnična podoba Slovenije pa bi morali biti visoko na agendi slovenske politike. Ta oblast pa je gluha in slepa za pobude, kako zajeziti stoletja dolgo upadanje rojstev slovenskega prebivalstva. To se je izkazalo tudi ob zadnji proračunski razpravi in medlih ukrepih socialne in družinske politike. Zelo dojemljiva pa je leva vlada do migracij s področij, kjer nimajo težav z demografijo. Nasprotno, migranti iz držav, kjer ima Islam domovinsko pravico in slovijo po izstopajoči demografski eksploziji, so v naši deželi najbolj dobrodošli.

Ob takšnem upravljanju s Slovenijo, kot nam jo sedaj ponuja Šarec z ekipo, bomo v prihodnjih letih lahko prebirali še bolj klavrno statistiko. Ali si to res želimo?

Miro Petek