Koalicija nenaklonjena pokrajinam

Foto: STA

Delovna skupina za pripravo pokrajinske zakonodaje se je na današnji seji seznanila z odgovori poslanskih skupin na dopis vodje delovne skupine glede pokrajinske zakonodaje z dne 6. septembra 2023 in obravnavala predlog vprašanja Vladi Republike Slovenije glede projekta ene ali več pilotnih pokrajin.

Iz odgovorov poslanskih skupin so člani delovne skupine razumeli, da sicer obstaja načelna podpora ideji regionalizacije in uvedbe pokrajin, da pa v trenutni sestavi Državnega zbora vsaj v danem trenutku zadostne podpore predlogu uvedbe pokrajin ni. Poslanske skupine koalicije so v odgovoru zapisale, da ustanovitev pokrajin ni njihova prednostna naloga, saj gre za dolgoročen projekt, ki presega obdobje najmanj dveh mandatov, kar potrjuje tudi izkušnja pri izvedbi reforme prve ravni lokalne samouprave. Poslanske skupine SDS, NSi ter italijanske in madžarske narodne skupnosti so uvedbi pokrajin izrazile podporo.

V nadaljevanju seje so člani delovne skupine obravnavali in potrdili predlog vprašanja Vladi Republike Slovenije in sicer: “Ali Vlada Republike Slovenije podpira projekt ene ali več pilotnih pokrajin in pripravo ustrezne zakonske podlage za njegovo izvedbo?” Vprašanje bo na naslednjem plenumu Državnega sveta državnim svetnikom predstavil vodja delovne skupine Marko Lotrič. V obrazložitvi vprašanja, naslovljenega na Vlado RS, so izpostavili, da je bila delovna skupina v okviru svojih dosedanjih aktivnosti seznanjena, da se na Ministrstvu za javno upravo izvaja raziskovalni projekt, katerega namen je poiskati možnosti za krepitev in profesionalizacijo že obstoječih institucij na ravni 12 razvojnih regij in oblikovanje funkcionalnih regij, ki bi s poudarjeno razvojno funkcijo in s postopnim prenosom pristojnosti lahko prerasle v pokrajine. Pri tem naj bi se na predlog ministrice za javno upravo razmišljalo tudi o izvedbi projekta pilotne pokrajine. Delovna skupina je projekt pilotne pokrajine ocenila kot dobro izhodišče za uvedbo pokrajin na ravni celotne države, saj bi v okviru projekta pilotnih pokrajin v prehodnem obdobju (do vložitve pokrajinske zakonodaje v Državni zbor) na tej osnovi lahko dorekli naloge pokrajin in usklajene naloge finančno ovrednotili. Po oceni delovne skupine bi bilo treba predhodno zagotoviti ustrezno zakonsko podlago, pri čemer so člani delovne skupine kot možno zakonsko podlago prepoznali napovedano novelo Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

Sara Kovač