fbpx

Konec razsipnega zapravljanja študentskega denarja! Poslanec Mahnič uspel s sprejetjem novele zakona o študentski skupnosti

Foto: Veronika Savnik

Ali bomo končno doživeli konec nesmiselnemu zapravljanju študentskega denarja študentskih funkcionarjev? Poslanec Slovenske demokratske stranke Žan Mahnič sporoča, da je bila po nekajmesečni parlamentarni proceduri sprejeta novela zakona o študentski skupnosti. Bistveni poudarek novele je, da se bo denar študentov in dijakov porabljal bolj transparentno. Računsko sodišče pa bo skrbelo za nadzor nad študentskimi organizacijami in njihovo porabo finančnih sredstev.

Študentske organizacije so zakuhale marsikateri škandal, ki ni bil v ponos študentom in dijakom v Sloveniji. Spomnimo se samo lanskoletne afere iz Škisove tržnice, ko jim je na razdalji dveh kilometrov od kraja dogodka do sedeža organizacije neznano kam izginilo 70 tisoč evrov. V preteklosti smo lahko doživeli še nekaj sumljivih potez študentskih veljakov. Nakup jadrnice, lastništvo znanih ljubljanskih lokalov in nesramno visoke plače njihovih direktorjev je le nekaj izmed potez, ki so kratile ugled organizacije v preteklosti.

Z novo sprejeto novelo zakona o študentski skupnosti naj bi se anomalije in zlorabe študentskega denarja bistveno zmanjšale. Po besedah poslanca Slovenske demokratske stranke Žana Mahniča se obeta nekaj bistvenih in zelo pomembnih sprememb. Z novelo se ureja status Študentske organizacije Slovenije in drugih študentskih organizacij, denimo študentskih organizacij univerz, s čimer bodo slednje postale samoupravne in avtonomne pravne osebe javnega prava s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih določajo zakon in njihovi temeljni akti, pri čemer se izraz javna oseba nanaša izključno na poslovanje in nadzor nad delovanjem študentskih organizacij. Omenjena sprememba bo tako omogočila, da bo odslej za nadzor nad zakonitostjo in porabo finančnih sredstev študentskih organizacij pristojno Računsko sodišče RS.

Žan Mahnič

Žan Mahnič ob sprejemanju novele zakona o študentski skupnosti. (Vir: Twiter)

Z novo sprejeto novelo se pričakuje bistveno izboljšanje na več področjih
Spremenila pa se bo tudi finančna struktura študentskih organizacij, zagotavlja Mahnič. “Ko finance niso več tako samoumevne, kot so nekoč bile, se organizacija začne obnašati v smislu, da drugače troši finance, da si drugače prizadeva, da dobi te finance. Je povsem drugače, kot če ti nekaj pade z neba, beri iz prisilnega članstva oziroma iz državnega proračuna, iz naslova študentskega dela oziroma drugih oblik. To je dobro tako za Študentsko organizacijo Slovenije kot tudi za vse tiste, ki delajo za to, da se ta denar tukaj nakaplja, bodisi preko študentskega dela bodisi preko projektov, ki jih Študentska organizacija Slovenije lahko dobi,” je še dodal poslanec SDS. Ob sprejeti noveli zakona se pričakujejo tudi izboljšanje in pozitivne spremembe še na drugih področjih, ki obsegajo delovanje študentskih organizacij. Tako se pričakuje, da bi se za naročila blaga in storitev študentskih organizacij moral uporabljati zakon o javnem naročanju, obveznosti študentskih funkcionarjev bi morale slediti zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije, v celoti bi morali spoštovati zakon o dostopu do informacij javnega značaja, plačila zaposlenim pa bi morala biti omejena s plačilno lestvico v javnem sektorju za primerljiva dela.

Samo Samec