fbpx

Občini Hoče-Slivnica zagotovljenih skoraj 30 milijonov evrov za razvoj

Občine so središče razvoja Slovenije. S spodbujanjem lokalnih razvojnih programov dolgoročno pomagamo k enakomernemu razvoju urbanih središč in podeželja po vsej državi. S sredstvi državnega proračuna in različnih evropskih skladov so bili v Sloveniji sofinancirani številni projekti in programi. Iz proračunskih virov države je za razvoj slovenskih občin realiziranih in predvidenih skupaj 6,760 milijarde evrov, iz evropskih skladov pa je odobrenih 1,220 milijarde evrov.

S temi sredstvi bo skupno izvedeno 2416 projektov, od tega bo 2185 projektov sofinanciranih iz EU sredstev. Kljub izrednih razmeram v zadnjih dveh letih, ki smo jih bili priča zaradi pojava virusa SARS-COVID 19, pa je vlada pod vodstvom Janeza Janše uspešno zagnala vrsto projektov po celotni Sloveniji.

Tudi v Hočah – Slivnici smo priča projektom, ki jih sofinancira država, in sicer v vrednosti nekaj manj kot 24,2 milijonov evrov, iz različnih evropskih skladov pa bo občina dodatno še deležna nekaj več kot 5,4 milijonov evrov.

Do sedaj sta bila v občini Hoče – Slivnica realizirana dva projekta:

 • ureditev kolesarske steze ob državni cesti R2-450/1404 in ob občinski cesti 380113 (odsek 4) ter
 • sanacija objektov vodne infrastrukture na območju porečja Drave. Slednji je znašal 3,4 milijona evrov od skupno realiziranih 3.725.902 evrov.

V letošnjem letu je predvidena še:

 • pridobitev koncesij za 150 postelj v Dom starejših Hoče,
 • prenova turističnih atrakcij na Pohorju,
 • ureditev prostorov za medgeneracijsko druženje,
 • izgradnja južne cestne povezave IC 11,
 • sprostitvenega rekreacijskega parka Rogoza in
 • izvedba projekta E-kolesarjenje na Pohorju.

Za naslednje leto pa je predvidena realizacija projektov

 • odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave v Občini Hoče – Slivnica,
 • izgradnja manjkajoče širokopasovne infrastrukture v Podravski regiji,
 • izgradnja nizkoenergetskega vrtca Hoče,
 • novogradnja Policijske postaje Rače na področju občine Hoče Slivnica ter
 • sanacija objektov vodne infrastrukture na območju porečja Drave.

Vrednost letošnjih projektov znaša 1,1 milijona evrov, vrednost projektov predvidenih za naslednje leto pa znaša 19,3 milijona evrov.

Evropska sredstva

Poleg omenjenih sredstev pa bo občina Hoče – Slivnica deležna tudi finančnih sredstev iz različnih evropskih skladov:

 • največ za preselitev Oddelka za pljučne bolezni na lokacijo UKC Maribor 3,6 milijona evrov in
 • za odvajanje in čiščenje v porečju Drave – Občina Hoče-Slivnica skoraj 1,2 milijona evrov.

Iz evropskih sredstev je zagotovljeno tudi financiranje nove južne cestne povezave IC 11.

Mala in srednja podjetja pa bodo deležna spodbud za digitalno transformacijo v višini 190.657 evrov, sofinancirani pa bodo tudi stroški digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih.

Moje Podravje