Objavljamo podatke o volilni udeležbi, po občinah na Dolenjskem in v Beli Krajini

Foto: moja-dolenjska.si

Na lokalnih volitvah je v državi glasovalo 862.918 volivk in volivcev, volilna udeležba je bila 50,72-odstotna.

Na območju Jugovzhodne Slovenije, ki zajema Dolenjsko, Belo krajino in Kočevsko-ribniško območje, je bilo glasovanje praviloma višje od državnega povprečja. Najvišje je bilo v Osilnici in Kostelu ter Šmarjeških Toplicah.

Najnižja udeležba je bila v Loškem Potoku in v Sodražici, razlog za to je najverjetneje v tem, da sta bila župana znana že vnaprej, saj so imeli le po enega kandidata. V Mestni občini Novo mesto je bila udeležba skozi volilni dan praviloma nižja od povprečja v državi, končni rezultati pa kažejo, da se je ta zelo približala povprečju. V Beli krajini je bila najvišja volilna udeležba v Občini Semič, sledila je Občina Črnomelj, najnižja pa je bila v Občini Metlika.

Podatki o volilni udeležbi po občinah so naslednji:

Občina
Do 11. ureDo 16. ureKončni rezultati
Črnomelj2.093/        17,40 %5.158/         42,88 %7.072/         58,80 %
Dolenjske Toplice   574/        19,68 %1.439/         49,33 %1.831/         62,77 %
Kočevje2.610/        19,72 %5.063/         38,26 %6.765/         51,12 %
Kostel  135/         23,40 %  327/          56,67 %410/           71,06 %
Loški Potok  271/         17,45 %  587/          37,80 %773/           49,77 %
Mokronog-Trebelno  469/         18,41 %1.207/         47,39 %1.565/        61,44 %
Mirna  380/         17,54 %  881/          40,67 %1.206/        55,70 %
Mirna Peč  599/         24,61 %1.280/         52,59 %1.613/        66,27 %
Metlika1.252/        17,97 %2.893/         41,11 %3.828/        54,40 %
Novo mesto4.010/        13,57 %10.377/       35,11 %14.874/      50,33 %
Osilnica  105/         29,91 %   197/         56,13 %  286/         81,48 %
Ribnica1.452/        19,09 %3.552/         46,69 %4.891/        64,29 %
Semič  690/         21,33 %1.639/         50,66 %2.143/        66,24 %
Sodražica  268/         14,79 %  602/          33,22 % 801/          44,21 %
Straža  606/         18,92 %1.511/         47,17 %1.967/        61,41 %
Šentjernej1.191/        20,42 %2.951/         50,60 %3.998/        68,55 %
Škocjan  443/         16,48 %1.087/         41,32 %1.456/         55,34 %
Šmarješke Toplice  597/         22,14 %1.491/         55,30 %1.917/         71,11 %
Šentrupert 451/          22,65 %1.491/         55,30 %1.371/         68,86 %
Trebnje1408/         14,10 %3.719/         37,23 %5.184/         51,90 %
Žužemberk  880/         22,76 %2.033/         52,59 %2.555/         66,09 %

Opomba: Prvo število v koloni pomeni število volivcev in volivk, ki so glasovali. Drugo število pa je odstotek volilnih upravičencev, ki so glasovali.

Več si lahko ogledate na portalu moja-dolenjska.