Priključitev Prekmurja k matici je dokaz, da obstoj in identiteta naroda nista odvisna od mednarodnih razmer, ampak od nacionalne zavesti posameznika

foto: STA

Danes se spominjamo za slovenski narod pomembne zgodovinske obletnice, ko je pred natanko 100 leti zbrana množica domoljubov na trgu v Beltincih podprla priključitev Prekmurja k matici, s čimer so postali del skupne domovine.

V Sloveniji je danes državni praznik, ki ga praznujemo od leta 2006 in s katerim se spominjamo združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Prelomni dogodki so se odvili 17. avgusta 1919 v Beltincih, ko se je na trgu pred cerkvijo zbralo 20 tisoč ljudi, ki so iz vseh koncev Prekmurja prišli z navdušenjem praznovat in podpret vrnitev Prekmurja k matici. Pred tem so bili Prekmurci skoraj 900 let odrezani od matičnega ozemlja, a so kljub temu uspešno ohranjali slovensko kulturo, slovenski jezik, slovenske običaje in težnjo po ponovni združitvi z matično domovino, kar kaže na prav posebno občutenje slovenske narodne identitete. Dogodki v Prekmurju na poletne dni leta 1919 so dokaz, da obstoj in identiteta naroda nista odvisna od mednarodnih razmer, ampak od nacionalne zavesti, ki je stvar posameznega pripadnika naroda.

Želja po vrnitvi k matični domovini je med Prekmurci tlela stoletja in se je uresničila po koncu prve svetovne vojne, ko je delegacija Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev na Pariški mirovni konferenci zahtevala, da se ozemlje Prekmurja vrne matični državi. Svojo več stoletno neuresničeno željo so zapisali tudi v Bogojinsko deklaracijo, v kateri so poudarili, da so vedno bili in bodo Slovenci in da prav zato želijo živeti v enotni, združeni Sloveniji. Idejo po združitvi z matično domovino je na Pariški mirovni konferenci z vso vnemo in ogromno znanja z dvema znanstvenima razpravama utemeljeval dr. Matija Slavič, član etnografske sekcije jugoslovanske delegacije. Potem, ko je bilo Kraljevini SHS priznano Podravje z Mariborom, je delegacija SHS na predsedstvo mirovne konference naslovila prošnjo za vojaško zasedbo Prekmurja. 1. avgusta je bilo dorečeno, da sme vojska Kraljevine SHS zasesti Prekmurje, kar je ob občudovanju slovenskega prebivalstva storila 12. avgusta 1919. Nekaj dni kasneje, 17. avgusta 1919, se je v Beltincih pred cerkvijo odvila proslava, polna domoljubnih čustev, na kateri so uradno razglasili združitev Prekmurja z matično domovino. Zbralo se je več kot 20. tisoč ljudi, ki so z navdušenjem podprli združitev, vojaška oblast pa je predala upravo nad Prekmurjem civilnemu upravitelju.

Image

Na dan uradne združitve, 17. avgusta 1919, je prekmurski časnik Novine zapisal besedilo vredno pomnjenja: “Prekmurskim Slovencom naznanje! Dragi rojaki! Naslednje vrstice, štere najdete v “NOVINAH”, so vam na pomoč i troši popisane. Tolažiti ščemo, kak dobra mati svojo jočečo deco. Deca ste lüblene Slovenske matere, slavne Slovenije, štera prebridke skuzé morete točiti. Slovenija vam je posüšiti šče, zato se obrne do vas s tem tolažilnim listom. Poslüšajto jo, potrta srca, poslüšajte jo vsi mladi i stari, katoličanci i evageličanci, bogati i Siromaki, vsi ste njéni, nad vse vas razprestero svoje materne peroti, zato ka ste vsi njena deca, zato ka ste vsi Slovenci. To ste!…”

Redki so dogodki v zgodovini slovenstva, ki nas združujejo kot narod in priključitev Prekmurja k matični domovini je gotovo eden izmed teh. Pred 100 leti na današnji dan se je v Beltincih zgodilo prelomno dejanje v zgodovini slovenskega naroda, ki se ga premalo zavedamo. Izpolnjene so bile želje dela slovenskega naroda, ki je skoraj tisoč let gojil neomajno zvestobo slovenstvu in slovenski ideji. Globokim patriotskim elementom Prekmurcev in njihovi neverjetni zvestobi slovenstvu se imamo zahvaliti, da danes slavimo izjemno svetel in radosten dogodek slovenske zgodovine, ki nam je lahko za vzor in moramo nanj gledati s ponosom. V tistih prelomnih in težkih časih, je slovenski narod pokazal ogromno enotnosti, pristnega domoljubja, poguma, vztrajnosti in globok občutek slovenske narodne identitete, česar nam danes več kot primanjkuje.

Ob današnjem državnem prazniku, dnevu združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, iskrene čestitke vsem Prekmurkam in Prekmurcem ter vsem Slovenkam in Slovencem.

Peter Truden