fbpx

Vodja civilne zaščite izdal sklep za aktiviranje državnega načrta zaščite in reševanja

Poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan (Foto: STA)

Poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan je po tistem, ko je vlada včeraj zvečer izdala odlok o razglasitvi epidemije covida-19 za vso državo, danes zjutraj izdal sklep o aktiviranju državnega načrta zaščite in reševanja. Ta omogoča, da poleg zdravstvenih in drugih služb država uporabi tudi sile in sredstva za zaščito, reševanje in pomoč.

Ministrstvo za zdravje bo o izdaji strokovnih priporočili tekoče obveščalo poveljnika Civilne zaščite, slednja pa bo zagotovila potrebno število strokovnih sodelavcev, ki bodo zagotavljali ustrezen operativen odziv glede na razvoj razmer in potrebe.

Vsi organi, ki so določeni v državnem načrtu zaščite in reševanja ob pojavu epidemije nalezljive bolezni, so v skladu z omenjenim načrtom dolžni upravi za zaščito in reševanje vsak dan posredovati poročilo o razmerah, aktivnostih in izvedenih ukrepih.

Sara Kovač