fbpx

Falcon rezerviran samo za najvišje uradnike, financirala ga bo pa vojska

Foto: STA

Vlada je na četrtkovi seji sprejela nov sklep o uporabi državnega letala Falcon, s katerim je spremenila način pokrivanja stroškov njegove uporabe za državne protokolarne in delovne obiske. Ti se bodo namesto s postavk več ministrstev pokrivali s posebne proračunske postavke, ki jo je vlada oblikovala v proračunu Slovenske vojske.

Z novim sklepom je vlada ministrstvu za obrambo tudi naložila, naj v finančnih načrtih za leti 2017 in 2018 na posebni proračunski postavki pri SV načrtuje sredstva za 400 ur letalskih državniških prevozov, za kar je letno predviden milijon evrov. Za letos pa mora ministrstvo zagotoviti še 100 ur državniških prevozov, za kar mu je vlada junija že razporedila sredstva.

Z njim se bodo vozili le najvišji državni predstavniki
S posebne postavke SV se bodo krili stroški goriva, letališke pristojbine, letališka oskrba, posadka ter tekoče vzdrževanje. Dodatne stroške pa bo moral pokriti državni organ, ki je naročil prevoz s falconom. Do slednjega so sicer s sklepom vlade še naprej upravičeni predsednik republike, predsednik DZ, predsednik vlade, predsednik DS, predsednik ustavnega sodišča, predsednik vrhovnega sodišča, varuh človekovih pravic in člani vlade.

Na ministrstvu za obrambo pravijo, da bo z oblikovanjem posebne proračunske postavke zagotovljena večja preglednost načrtovanja in porabe proračunskih sredstev za zagotavljanje operativnosti falcona, kar da je bil tudi eden izmed predlogov notranjerevizijske službe ministrstva ob opravljeni reviziji.

M. P., STA