fbpx

Kdo se v Velenju boji volje ljudstva glede azilnega doma za migrante?

Fotografija je simbolična (Foto: epa)

V  Velenju se očitno nekdo boji volje ljudstva glede migrantskega vprašanja, župan Bojan Kontič pa se zagovarja, da vsebinsko referendum ne sodi v pristojnost občine. V iniciativi so do sprejetih sklepov mestnega sveta kritični in menijo, da so sklepi kontradiktorni, ob tem pa opozarjajo, da ne poznajo stališč vlade o sprejetih sklepih, niti župan javnosti ne seznanja, kaj vlada v Velenju počne v zvezi s to problematiko.

Opozicijski svetniki SDS in SLS so civilno iniciativo s pobudo za vložitev zahteve za razpis naknadnega referenduma na sprejete Sklepe oziroma zahteve o vzpostavitvi izpostave azilnega doma na območju Velenja, ki jih je mestni svet velenjske občine sprejel na seji 29. novembra letos, na mestno občino Velenje vložili pravočasno.

V iniciativi ocenjujejo, da župan “zavaja ljudi, prihaja v nasprotje s samim seboj, hkrati pa se je skril za mnenjem ministrstva za javno upravo in vlade ter onemogočil ljudem, da se izrečejo na referendumu, kaj si mislijo o sklepih in zahtevah, ki so jih v imenu občanov sprejeli ‘njegovi’ svetniki v mestnem svetu!”

Predlagatelji bodo šli do konca
Na Ministrstvu ugotavljajo, da ni pravne podlage za izvedbo predlaganega referenduma, ker ne gre za splošni akt občine, kot je to določeno v zakonu o lokalni samoupravi. Ne gre torej za statut, odlok, odredbo, pravilnik ali navodila, ampak za ugotovitveni sklep občinskega sveta, s katerim se je slednji seznanil z namero države o vzpostavitvi izpostave azilnega doma na območju Velenja. Azilni domovi sodijo v pristojnost države in zato vsebinsko zadeva ne sodi v občinsko pristojnost. Velenjska občina bo pobudnike referenduma o ugotovitvah obvestila danes. Pobudnikom ne preostane nič drugega, kot da  zbrane podpise in zahtevo oziroma pobudo posredujejo državnim organom, ki so pristojni za reševanje predmetne zadeve.

Krajani Stare vasi nameri, da se na območju njihove krajevne skupnosti uredi izpostava azilnega doma, nasprotujejo.

Župan Bojan Kontič je na novinarski konferenci spomnil, da je Ministrstvo za notranje zadeve občino obvestilo, da se z zasebnikom, lastnikom nekdanjega Vegradovega samskega doma pogovarja o možnosti vzpostavitve izpostave azilnega doma. O tem je na seji 29. novembra velenjske mestne svetnice in svetnike seznanil tudi državni sekretar na notranjem ministrstvu Boštjan Šefic.

Velenjčani so razočarani, ker jih je občina izigrala in sprejela sklep o vzpostavitvi azilnega doma brez njihove vednosti.

Velenjčane skrbi …
Predlagatelji zahteve za razpis naknadnega referenduma so že pred časom opozarjali na zaostrovanje in stopnjevanje migrantske krize. Ob tem so tudi izrazili, da od župana ter njegove ekipe pričakujejo, da bo predstavil scenarije v primeru razporeditve morebitne migrantske kvote. To se na njihovo žalost ni zgodilo, saj so bili občani postavljeni pred dejstvo, da se Ministrstvo za notranje zadeve z zasebnim lastnikom objekta na območju Krajevne skupnosti Stara vas v Velenju pogovarja o možnosti ureditve azilnega doma v tamkajšnjem nekdanjem samskem domu.

Rešitev naj bi bila predhodno s strani Vlade RS sprejeta kot strategija integracije prosilcev za mednarodno zaščito in migrante. Predstavniki velenjske iniciative so ob tem prepričani, da bi morala vlada predstaviti tudi družbene kriterije, po katerih bi se morali ravnati migranti, domišljene akcijske načrte, finančno konstrukcijo in programe za integracijo. Vlada pa bi morala dati ob tej problematiki tudi zavezo, da nihče od državljank in državljanov RS ne bi imel nižjega življenjskega standarda, kot bi bil s strani EU ali Slovenije zagotovljen migrantom.

Branka Jurhar