fbpx

Ljubljanski župan Janković in okoljski minister Zajc se še naprej igrata z zdravjem ljudi: zaradi gradnje kanalizacijskega voda nad vodovarstvenim zajetjem pod vprašajem dostop do čiste pitne vode za 300 tisoč Ljubljančank in Ljubljančanov

Zoran Janković in Simon Zajc (Foto: STA)

Zapis pravice do pitne vode v ustavo je Cerarjeva vlada predstavljala kot enega glavnih dosežkov v svojem mandatu, dandanes pa postaja vedno bolj jasno, da v praksi omenjeno pravica kljub temu ni realizirana. To bodo še posebej občutili prebivalci našega glavnega mesta. Ljubljanski župan Zoran Janković namreč kanalizacijski vod do centralne čistilne naprave gradi kar nad vodovarstvenim zajetjem Kleče ter s tem ogroža dobavo pitne vode za več kot 300 tisoč Ljubljančank in Ljubljančanov. Nepredstavljivo je, da se v povezavi z omenjenim projektom niso zganili niti na pristojnem okoljskem ministrstvu pod vodstvom Simona Zajca. Zaradi nevarnosti, ki bi lahko ogrozila pitno Ljubljančanom, so člani in članice odborov za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter za infrastrukturo, okolje in prostor na današnji skupni nujni seji, na predlog poslanske skupine SDS, razpravljali o gradnji kanalizacijskega kanala C0 preko ljubljanskega vodonosnika.

Mestna občina Ljubljana (MOL) pod vodstvom župana Zorana Jankovića gradi kanalizacijski vod do centralne čistilne naprave kar nad vodovarstvenim zajetjem Kleče. Slednje jasno nakazuje, da se Janković milo rečeno požvižga na slovensko ustavo. V Državnem zboru RS je bila namreč v času Cerarjeve vlade novembra 2016 izglasovana dopolnitev Ustave RS s členom 70. a, ki se glasi: “Vsakdo ima pravico do pitne vode. Vodni viri so javno dobro v upravljanju države. Vodni viri služijo prednostno in trajnostno oskrbi prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev in v tem delu niso tržno blago. Oskrbo prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev zagotavlja država preko samoupravnih lokalnih skupnosti neposredno in neprofitno.”

Civilna družba opozarja na nepravilnosti
Na to, da gradnja kanalizacijskega voda do centralne čistilne naprave nad vodovarstvenim zajetjem Kleče v Ljubljani ne poteka premišljeno in skrbno, že dlje časa opozarja civilna družba. Civilne iniciative in nevladna okoljske organizacije Alpe Adria Green (AAG) glede projekta izpostavljajo, da pri njem prihaja do posega v lastniške pravice lastnikov zemljišč, pojavljajo se nepravilnosti v obliki puščanja sistema in posedanja terena, nepopolno pa je tudi gradbeno dovoljenje. V obširni analizi, ki jo je pripravila AAG, je med drugim zapisano: “Grožnja onesnaževanja vodonosnika iz kanala C0 je objektivno prisotna. Poškodbe kanala C0 in iztekanje nevarnih odpadnih voda v vodonosnik bi oslabilo njegovo funkcijo prečiščevanja vode iz reke Save. Ljubljana bi lahko izgubila ta nenadomestljivi vodni vir in ostala brez pitne vode. Ob tem se moramo zavedati, da vodonosnik zagotavlja več kot 300 tisoč prebivalcem Ljubljane 90 odstotkov dnevnih potreb po pitni vodi, zato je eksistencialnega pomena za to regijo.”

Image may contain: outdoor

Gradnja kanala C0.

Nepravilnosti v postopku prebivalce MOL upravičeno skrbijo. Prvotno gradbeno dovoljenje iz leta 2014 je bilo namreč izdano, kot da gre za nezahteven objekt, s čimer se je doseglo, da ni bila izvedena presoja vplivov na okolje. Kasneje so v drugem gradbenem dovoljenju le zapisali, da gre za zahteven projekt, a do spremembe pogojev vseeno ni prišlo. V navezavi na slednje je AGG podala oceno, da je MOL zavajal v vlogi za evropska sredstva, saj je v njej zamolčal potresno izpostavljenost območja, na katero sicer opozarjajo okoljevarstveniki. Vse to kaže, da so pri omenjenem projektu komercialni in pridobitni interesi prevladali nad javnim interesom varovanja vodnih virov in vode.

Image may contain: outdoor

Pristojno okoljsko ministrstvo ni ustrezno zaščitilo prebivalcev in vodnih virov
Glede na to, da so bili levičarji zelo glasni glede nujnosti vpisa pravice do pitne vode v ustavo, je težko razumeti, zakaj se Janković ne zmeni za opozorila okoljevarstvenikov. Še bolj pa bode v oči, da na prebivalcev in vodnih virov ni zaščitilo niti pristojno Ministrstvo za okolje in prostor RS, na čelu katerega je Simon Zajc, sicer minister iz kvote vladne stranke SMC, ki ji je v prejšnjem mandatu ravno zapis pravice do pitne vode v ustavo predstavljal enega pomembnejših programskih ciljev.

Image may contain: sky, grass, cloud, outdoor and nature

Napovedana razprava v Državnem zboru RS
Glede na to, da je pravica do čiste pitne vode ustavna kategorija, ki jo je treba varovati kot kritično infrastrukturo, kar pa presega pristojnosti MOL, je za danes v Državnem zboru RS napovedana seja, na kateri bodo člani in članice odborov za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter za infrastrukturo, okolje in prostor na predlog poslanske skupine SDS razpravljali o problemih, povezanih z gradnjo omenjenega kanalizacijskega kanala.

V poslanski skupini SDS so za današnjo sejo pripravili predloge sklepov, ki so sledeči:

1. Ministrstvo za okolje in prostor ter in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano naj v 15 dneh pripravita oceno smotrnosti trase z vidika minimiziranja varnostnih tveganj ter trajnega zagotavljanja z ustavo zagotovljene čiste pitne vode.

2. Zaradi gradnje na potresnem območju naročniku predlagamo, da se projektiranje in izgradnja izvedeta v skladu s standardom ISO:16134:2006. Ministrstvo za okolje in prostor naj v 15 dneh preveri, ali uporabljeni materiali za cevi kanalizacijskega voda ustrezajo priporočilom in zavezam, ki jih je investitor oz. izvajalec podal Evropski komisiji ob zahtevi za sofinanciranje.

3. Ministrstvo za okolje in prostor oz. drugo pristojno ministrstvo naj Državnemu zboru v 15 dneh posreduje oceno tveganja predvidene infrastrukture ter ukrepe za zaščito kritične infrastrukture (stalne in dodatne).

4. Ministrstvo za okolje in prostor ter Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko naj v 15 dneh Državnemu zboru posredujeta zbirno poročilo o izplačilih evropskih sredstev za projekt C0 do 15. 5. 2019.

M. D.