fbpx

Na RTV Slovenija množične kršitve Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ter Pravilnika o poklicnih standardih RTV Slovenija!

Varuhinja pravic gledalcev na RTV Slovenija Ilinka Todorovski. (Foto: STA)

Dr. Egon Križanec je na Varuhinjo pravic gledalcev in poslušalcev naslovil pritožbo na na neustrezno ravnanje RTV Slovenija v primeru navzkrižja interesov, v katerem se je znašla javna radiotelevizija v primeru poročanja o možnih spremembah lastnega financiranja. Po Križančevem mnenju RTV ne sme izkoriščati zaupanja, moči in sredstev, ki so ji jih podelili naročniki in državljani, da bi vplivala na javno debato o lastnem financiranju. “Koruptivno poročanje opisano v pritožbi je očiten primer takšne zlorabe,” je opozoril Križanec in opozoril, da če se tej problematiki na RTV Slovenija ne boo kmalu temeljito posvetili, bo v času razprave o predlaganih spremembah s strani novinarjev RTV Slovenija “zagotovo prihajalo do množičnih kršitev Pravilnika o poklicnih standardih RTV Slovenija ter celo Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.” V nadaljavanju si lahko v celoti preberete pismo dr. Egon Križanca varuhinji pravic gledalcev in poslušalcev.

Spoštovana Varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev,

Ministrstvo za kulturo pripravlja spremembe treh zakonov (Zakon o Radioteleviziji Slovenija, Zakon o medijih in Zakon o Slovenski tiskovni agenciji), ki bi znale imeti znaten vpliv na finančno poslovanje RTV Slovenija v prihodnjih letih. Ker so mnenja državljanov in politikov o tej tematiki deljena, lahko v prihodnjih tednih pričakujemo razgreto debato. Uravnotežena debata je tudi ključna, da bodo odločitve vlade in parlamenta, ter končni popravki zakonov, premišljene in dobro usklajene.

Predlagane spremembe zakonodaje spreminjajo financiranje Javnega zavoda RTV Slovenija, ki je v tem zakonodajnem postopku eden izmed najočitnejših deležnikov in nosilec izdatnih interesov. RTV Slovenija, kot osrednji slovenski medij, se bo pri poročanju o tej tematiki v prihodnjih tednih tako zagotovo znašla v očitnem navzkrižju interesov. Pri poročanju o tej tematiki bo morala biti RTV zelo previdna, ter skrbno paziti na napotke Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), na smernice Komisije za Preprečevanje Korupcije (KPK) ter nenazadnje na pravila Pravilnika o poklicnih standardih RTV Slovenija. Naj poudarim, da ZIntPK kot korupcijo definira že videz, da potencialno navzkrižje interesov vpliva na nepristransko opravljanje javnih nalog. Najbolj zanesljivo bi se RTV navzkrižju interesov ter korupcijskim tveganjem izognila tako, da bi se iz razprave o lastnem financiranju popolnoma izključila.

Dr. Hrvatin na protivladnih protestih dne 19. junij 2020; Vir: MMC RTV Slovenija, Gorazd Kosmač: “Zaradi zapore Trga republike protest pred policijo in petje Zdravljice”, 19. junij 2020

Čeprav se debata še ni dobro začela, se je navzkrižje interesov, v katerem se je znašla RTV Slovenija, že pokazalo v obliki pristranskega prispevka v 13. minuti oddaje TV Odmevi dne 9. Julij 2020. V njem je RTV Slovenija predstavila izključno argumente proti predlaganim zakonskim spremembam, izmed štirih koalicijskih strank izpostavila samo tisto, ki ima pomisleke glede hitrosti postopka, ter v studiu gostila samo eno komentatorko, ki je v javnosti znana kot zagreta nasprotnica trenutne vlade in tako le stežka sprejeta kot neodvisna strokovnjakinja.

Ni zagotovljena pluralnost mnenj

Razumem, da vlada težko komentira osnutek zakona, preden je ta usklajen med koalicijskimi partnerji. Vendarle pa je težko pripisati zgolj naključju, da je RTV našla sogovornika ravno v tisti koalicijski stranki, ki ima pomisleke, ne pa tudi pri katerikoli drugi koalicijski stranki, ki takšnih pomislekov nima. Prav tako je vprašljiva izbira gostje v TV Odmevih. Ne samo, da se je dr. Sandra Bačić Hrvatin že večkrat v preteklosti izpostavila kot nasprotnica SDS, je tudi aktivna udeleženka vsakotedenskih protestov proti vladi, ki pripravlja obravnavane spremembe. Kot protivladno protestnico jo je RTV Slovenija izpostavila vsaj enkrat (Slika 1), pojavila pa se je še v drugih poročilih RTV Slovenija s protivladnih protestov (na primer Slika 2). Težko je torej verjeti, da uredništvo RTV Slovenija ni bilo seznanjeno s politično opredeljenostjo in angažiranostjo dr. Hrvatin.

Nenazadnje, dr. Hrvatin je tudi žena Janeza Janše, rojenega Emil Hrvatin, torej nosilca političnoumetniškega projekta kritičnega do sedanjega predsednika vlade. Še več, mož dr. Hrvatin je leta 2018 kandidiral na listi stranke Levica v Grosupljem kot neposredni protikandidat trenutnega predsednika vlade z enakim imenom. S tem, ko je uredništvo osebni komentar politično angažirane komentatorke predstavilo kot mnenje stroke, je kršilo več točk Pravilnika o poklicnih standardi, npr. točko 5.8 po kateri morajo biti komentarji jasno označeni, zagotovljena pa mora biti tudi njihova pluralnost! Prav tako je bila kršena točka 2.3.1 Pravilnika, po kateri mora RTV “predstaviti najširši možen obseg stališč in mnenj” in tako “gledalcem omogočiti, da si o zadevi sami oblikujejo sodbo, ki bo temeljila na predstavljenih dejstvih.”

Dr. Hrvatin na protivladnih protestih dne 10 julij 2020; Vir: TV Dnevnik RTV Slovenija, 10. julij 2020

Nasprotno pa nam je RTV Slovenija pri poročanju o izredno občutljivem vprašanju, pri katerem je javni zavod v očitnem navzkrižju interesov, kot neodvisno strokovnjakinjo ponudila zgolj protivladno protestnico poročeno s političnim aktivistom Janezom Janšo iz stranke Levica, ter s političnim nasprotnikom in protikandidatom predsednika vlade. nedvomno je RTV Slovenija s takšnim izborom sogovornikov ustvarila vtis, da interesi RTV Slovenija pri sprejemanju omenjene zakonodaje znatno vplivajo na njeno nepristransko in objektivno poročanje o teh istih spremembah. To se po ZIntPK nedvoumno šteje za korupcijo!

Ker se debata o predlaganih spremembah zakonodaje šele začenja, upam, da se podobna koruptivna poročanja RTV Slovenija v prihodnje ne bodo več ponavljala. RTV ne sme izkoriščati zaupanja, moči in sredstev, ki smo ji jih podelili naročniki in državljani, da bi z njimi vplivala na javno debato o lastnem financiranju! Pri zagotavljanju videza nepristranskosti nosi urad Varuhinje pravic gledalcev in poslušalcev še posebej veliko odgovornost. Zato vas prosim, da nam skupaj z Uredništvom informativnega programa razložite, kako bo RTV Slovenija zagotovila ne samo nepristransko poročanje in razpravo o predlaganih spremembah zakonov, pa pa tudi videz nepristranskosti v smislu 12. točke 4. člena ZIntPK. Veselim se kratkega pojasnila.

S spoštovanjem,

Dr. Egon Križanec