fbpx

Najranljivejši bodo prejeli solidarnostni dodatek

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije bo 150 evrov solidarnostnega dodatka za odpravo posledic energetske revščine upravičencem izplačal 12. aprila.

Vlada je konec januarja sprejela ukrepe za omilitev posledic visokih cen energentov za ljudi in gospodarstvo. Najranljivejšim je namenjen solidarnostni energetski dodatek v višini 150 evrov. Prejelo ga bo približno 67.000 prejemnikov varstvenega dodatka, poleg njih pa tudi upokojenci z do 1000 evrov pokojnine, invalidi, velike družine in še nekatere druge ranljivejše kategorije.

Z ZPIZ-a so sporočili, da zakon o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov predvideva izplačilo dodatka do 15. aprila. Upokojenci, katerih prejemek je za mesec december 2021 znašal 1000 evrov ali manj, bodo nakazila na računih upravičencev dobili 12. aprila.

Upravičenci do nadomestila za invalidnost za mesec december 2021 so po zakonu, ki ureja socialno vključevanje invalidov, prejemniki denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka za mesec december 2021, upravičenci do otroškega dodatka od prvega do vključno šestega dohodkovnega razreda za mesec december 2021, upravičenci do dodatka za veliko družino za leto 2021 in rejniki, ki so imeli v decembru 2021 sklenjeno vsaj eno rejniško pogodbo v skladu z določbami zakona, ki ureja izvajanje rejniške dejavnosti bodo izplačila dobili v četrtek 14. aprila, so nam potrdili na centru za socialno delo Maribor.

e-maribor