fbpx

Predsednik nadzornega sveta STA bi rad plačilo za storitve, ki nikoli niso bile naročene – pogodba med STA in Ukomom je namreč že potekla!

Predsednik nadzornega sveta STA Mladen Terčelj je v pismu zlorabil svojo funkcijo za politični obračun s sedanjo vlado. (Foto: STA)

Nadzorni svet STA je pozval vlado, naj nemudoma poplača zapadle obveznosti do STA in izvršuje svoje zakonske obveznosti za financiranje javne službe skladno s sprejetim poslovnim načrtom STA za leto 2021,” je v izjavi za medije sporočil predsednik nadzornega sveta Mladen Terčelj. Direktor Bojan Veselinović je namreč na Ukom znova poslal račun v višini 169 tisoč evrov, čeprav se je pogodbeno razmerje med UKOM-om in STA-jem končalo že z zadnjim plačilom, nova pogodba pa med deležnikoma ni bila sklenjena. Spomnimo, STA letno iz proračuna že tako ali tako prejme 2 milijona evrov – se s tem ne poravna zakonskih obveznosti?

Predsednik nadzornega sveta Mladen Terčelj je ob tem še opozoril, da bo STA insolventna in nezmožna plačevanja svojih obveznosti nekaj tednov pred 30-letnico agencije. Zaradi nespoštovanja zakona in neizvršitve plačila pa je ogrožena eksistenca 90 zaposlenih in njihovih družin. Dodal je, da niso bili formalno seznanjeni s sklepi vlade 18. marca, s katerimi nadzornemu svetu STA predlagajo razrešitev direktorja STA Bojana Veselinoviča. Razpravo o tem bo nadzorni svet lahko opravil takrat, ko mu bo vlada posredovala sklepe s pripadajočim poročilom o izvajanju zakonskih določb o STA.

Vlada je sicer 18. marca na seji sprejela poročilo o izvajanju zakonskih določb o Slovenski tiskovni agenciji  in nadzornemu svetu STA-ja predlagala razrešitev direktorja Bojana Veselinoviča, saj je ugotovila, da je prišlo do številnih kršitev zakonskih obveznosti. Vlada je ob tem sprejela sklep, da naj ministrstvo za notranje zadeve v skladu s 4. členom Zakona o organiziranosti in delu v policiji na podlagi poročila vladnega urada za komuniciranje preveri, ali navedene kršitve vsebujejo elemente utemeljenih sumov kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti, ter ukrepa v skladu z zakonom. V povezavi s sumi oškodovanja STA-ja pa naj preveri tudi odgovornost predsednika nadzornega sveta in članov nadzornega sveta, ali je šlo pri njihovem izvajanju nadzora za kršitev zakona o gospodarskih družbah. “Vlada ugotavlja, da je pri izpolnjevanju zakonskih obveznosti STA v letu 2020 prišlo do številnih kršitev, za katere je neposredno odgovoren direktor STA Bojan Veselinovič. Direktor STA je neposredno odgovoren tudi za šikaniranje zaposlenih. Vlada zato predlaga NS STA, da direktorja Bojana Veselinoviča nemudoma razreši,” so zapisali v sporočilu za javnost, po seji vlade.

Z zadnjim plačilom se je kakršno koli pogodbeno razmerje med UKOM-om in STA-jem končalo, zato se zdi skoraj neverjetna situacija, da je direktor STA Veselinovič za dejavnosti, ki jih je opravljal v februarju, znova poslal račun v višini 169 tisoč € na UKOM,” je včeraj vlada sporočila na Twitterju in dodala, da UKOM seveda nima nobene pravne osnove, na podlagi katere bi lahko plačeval račune, ki mu jih pošiljajo podjetja, s katerimi nima urejenega pogodbenega razmerja.

To, da je Ukom “predstavnik ustanovitelja” je jasno razvidno iz pogodbe za opravljanje javne službe za leto 2020, direktor STA Veselinovič pa se je s tem dejstvom strinjal, ko je od Ukoma prejemal denar. Zanimivo je, da se s tem dejstvom ni strinjal, ko bi moral uradu izročiti finančno dokumentacijo. Z zadnjim plačilom se je tako kakršno koli pogodbeno razmerje med Ukomom in STA končalo, zato je- milo rečeno – res nenavadno, da je direktor STA Veselinovič za dejavnosti, ki jih je opravljal v februarju, na vladni urad za komuniciranje vnovič poslal račun v višini 169 tisoč evrov.

Ker je sedaj več kot jasno, da direktor Veselinović ne glede na situacijo in pojasnila, ne želi predati dokumentacije, ki bi razrešila številna vprašanja in omogočila s podpisom nove pogodbe normalno poslovanje agencije. Še več – na spletni strani očitno javnosti sporoča, da želi v naslednjih dveh mesecih ukiniti agencijo – UKOM pričakuje, da bo nadzorni svet STA nemudoma ukrepal v skladu s svojimi pooblastili in odgovornostjo.

Po zdravi pameti je seveda najbolj logično, da se plačilo izvede samo za naročena in opravljena dela. Glede na to, da Ukom z STA ni sklenil nove pogodbe niti naročil storitev – za katero storitev točno naj potem sploh plača 169 tisoč evrov? In ja, zakonske obveznosti za financiranje javne službe res obstajajo, vendar pa si je treba odgovoriti na vprašanje, na kaj naj bi se ta zakonska obveznost nanašala – morda na tista 2 milijona evrov, ki jih STA tako ali tako letno prejme iz proračuna?

Sara Bertoncelj