fbpx

Boj TIGR-ov v studiu Nove24TV

Tigr-a (foto: Nova24TV)

TIGR (kratica za Trst, Istro, Gorico in Reko) je bilo prvo protifašistično gibanje v tedanji Evropi. Ustanovili so ga primorski Slovenci, ki so se uprli italijanskemu raznarodovanju.

»Dogme in miti, ki obstajajo, ne temeljijo na zgodovinskih dejstvih. Zgodovina in sedanjost sta povezani. Leta 2005 je bila na Mali Gori pri Ribnici prva in edina proslava TIGR na državnem nivoju, potem pa je zdrknila na lokalno raven. Zame, ki sem rojen med vojno, je bil TIGR novo spoznanje,« je povedal Vili Kovačič.

»Treba bo narediti bilanco, kaj se je zgodilo s Tigrovci kot žrtvami med vojno in po njej. Spominske plošče domobrancem in belogardistom so že postavljene, za Tigrovce pa jih ni,« je še dodal Vili Kovačič predsednik Društva domoljubni TIGR, 13. maj.

Nepopisane žrtve TIGR s strani komunistov
Ni še vse odkrito, mnogi pričevalci so preminili in zadnji čas je, da se zgodi prebujenje tako med zgodovinarji, raziskovalci kot tudi med pričevalci. Prebujenje pa je pogojeno s tem, da ljudje spregovorijo – tudi žrtve. Ta nepopisana zgodba nas še čaka, meni Vili Kovačič, ki si kot predsednik novoustanovljenega Društva domoljubni TIGR, 13. maj želi popraviti krivice in odkrito spregovoriti o zamolčanih dejstvih.

Vili Kovačič (foto: Nova24TV)

Vili Kovačič (foto: Nova24TV)

Kidrič: »Posameznike sprejeti – organizacijo uničiti«
O ključnem obdobju med 2. svetovno vojno v zvezi z odporniškim gibanjem TIGR je Boris Kidrič postavil paradigmo: »Posameznike sprejeti – organizacijo uničiti«. S tem so obglavili zelo močan odporniški potencial. O vodilnih partijskih funkcionarjih – od Mačka, Kidriča in Kardelja in o njihovem odnosu do Tigrovcev – pa Vili Kovačič ne najde lepih besed. Celo Stanovnik je rekel, da ko so partizani prišli na Primorsko, je bilo na odpor vse pripravljeno.

Društvo Domoljubni TIGR 13. maj vabi v VIPAVO v čast spomina na TIGR. Prireditev bo danes v kulturnem domu v Vipavi ob 19. uri. Lepo vabljeni!

TIGR ni teroristična organizacija ali Naš TIGR in ne Naš Tito
“Nedopustno pa je, da se danes o tem ničesar ne ve,” je še dodal Vili Kovačič, predsednik Društva domoljubni TIGR, 13. maj, in dodal: »Zame je TIGR domoljubna organizacija, ki se je posluževala diverzantskih metod in bi morala biti za zgled komunistom. TIGR je ščitil in imel pred očmi čim manjše število žrtev. Grdo je imenovati TIGR za teroristično organizacijo, saj ga je Tito tako poimenoval, Stanovnik prav tako, in v zadnjem času tudi Lukšič«.

Kjer “TIGR-a” pobegneta iz kletke
O motivih prikrivanja komunističnega režima o zgodovinskih dejstvih  odporniškega gibanja TIGR je težko soditi, pravi dr. Savin Jogan, predsednik Društva TIGR Primorske. Kako v novih razmerah demokratične Slovenije predstaviti avtetično razlago razvoja slovenskega protifašizma? Očitno pri dveh društvih z različnimi pogledi na TIGR brez mediacije ne bo šlo.

Po besedah Vilija Kovačiča pa bi morali 13. maj razglasiti za praznik in v Evropi Tigrom postaviti spomenik. Ideja o monopolizaciji upora pa je ključni problem med komunisti in TIGR.

Po Dolomitski izjavi so komunisti to monopolizacijo začeli brutalno uresničevati.

Desetletja prikrivanja komunističnega režima o zgodovinskih dejstvih 2

Dr. Savin Jogan, predsednik Društva TIGR Primorske

Tigra na skupnem golažu in pivu
Odnos novoustanovljenega Kovačičevega društva pa dr. Jogan  komentira, da je glede očitkov o spomenikih daleč od resnice. Na to je  Kovačič odločno odgovoril, omenil »ideološke razlike in ovire, saj so Dolomitski izjavi sledili krvavi dogodki«. Dr. Jogana pa pozval na ponovno srečanje ali sestanek dobre volje: »Skupaj smo šli že na golaž. Pa na pivo. Vse skupaj je bilo nič. TIGR je za današnji čas opomin. Zakaj? Ker se je upor zoorganiziral na pluralen način. Tega OF in KP nista dovolili. Tigrovci so bili NOB in to ni sporno«.

Ali Slovenija potrebuje dve društvi TIGR? Po besedah dr. Jogana razlik ni – le v pravnoformalnem smislu.

Kdo je bil TIGR - odporniško gibanje ali teroristična organizacija? 1

Italijanski letaki na Primorskem pod okupacijo

Dve društvi, dve proslavi – ena napetost
Vendar pa se je dr. Jogan odzval, da tega ne želi problematizirati. V četrtek pripravlja proslavo na Mali Gori pri Ribnici. Dan kasneje jo je na istem mestu zoorganiziral tudi g. Kovačič: »S tem, da obstajata dve društvi, ni nič narobe. Lahko bi pa imeli eno skupno proslavo«. Vendar se je izkazalo, da ima dr. Jogan večje zadržke do srečanja z g. Kovačičem in do novoregistriranega društva – Društva domoljubni TIGR, 13. maj.  Zaprosil je celo za uradno poizvedbo o souporabi imena TIGR in registracijo društva, ki ima enako poslanstvo kot njegovo Društvo TIGR Primorske.

Odkrito o nesprejemanju
»To je po zakonu. Edino dva zadržka sta. Pri nas je zapisano, da smo nestrankarska organizacija, ki deluje po načelih civilne družbe. Vi pa ste se, ko ste bili še gibanje, zahvaljevali SDS. Lansko leto v Bazovici je vaše gibanje organiziralo posebno prireditev, kjer ste želeli samo opozoriti nase – žrtve pa so bile samo za zraven. To nas je zelo prizadelo,« je odkrito spregovoril dr. Jogan.

Prikrivanja komunističnega režima o zgodovinskih dejstvih TIGRa 2

Medijski juriš svetovnega TIGRa
Zaradi te izjave pa je bil prizadet g. Kovačič, ki je povedal, da jim je g. Svetlik z Univerze prepovedal udeležbo na osrednji prireditvi. Saj da je društvo g. Jogana »režimsko društvo«. In obojestransko očitanje se je nadaljevalo z navajanjem, da nihče iz društva g. Kovačiča ni v stranki SDS: »Lahko ste vsesvetovno društvo TIGR Primorske, vaše prireditve pa so na lokalnem nivoju brez medijske pokritosti. Govorim o prireditvi l. 2005, ki je bila prva in edina prireditev na državni ravni. In tu gre zahvala SDS.«

Napetost se stopnjuje ali boj dveh TIGR-ov
Pa vendar se je debata o pripadnosti nadaljevala s stopnjevanjem napetosti. Zakaj se omenja župana Jankoviča? Koliko denarja iz proračunskih sredstev je namenjeno Društvu TIGR Primorske? Zakaj imajo na proslavah TIGR simbole totalitarnega režima – zastave s peterokrako zvezdo? In kje ne bo Zveze borcev?

Če ste oddajo zamudili, si jo lahko ogledate tukaj.

Sofija Pika Simič