fbpx

SDS zahteva pojasnila glede postopka imenovanja sodnikov v Strasbourgu

Poslanska skupina SDS je na predsednika Mandatno-volilne komisije in predsednika Odbora za zunanjo politiko naslovila zahtevo za sklic skupne nujne seje. Poslanci SDS bi radi razpravljali o tajni komunikaciji med Svetom Evrope in Vlado RS, ki zadeva postopek imenovanja slovenskih kandidatov za sodnika na Evropskem sodišču za človekove pravice. 

Svet Evrope je glede predlaganih kandidatov Nine Betetto, Marka Bošnjaka in Nine Peršak na Slovenijo naslovil dodatna vprašanja, na katera je Republika Slovenija sicer odgovorila, nato pa so prispela še dodatna vprašanja. Vsebina vprašanj in odgovorov državnemu zboru ni znana.

V SDS so prepričani, da ima državni zbor kot organ, ki je kandidate izvolil, pravico izvedeti za vsebino komunikacije med Republiko Slovenijo in Svetom Evrope, kljub temu da mora biti vsebina komunikacije zaupna. Nikjer namreč ne piše, da mora biti komunikacija omejena le na vlado ter da z vsebino ne sme seznaniti tudi državnega zbora.

Odtegnitev komunikacije je nerazumna
V SDS se strinjajo, da ni nobenega dvoma, da sta tako vlada kot tudi državni zbor zavezan k zaupnosti komunikacije s Svetovalnim panelom. Ob tem pa opozarjajo, da je odtegnitev zaupne komunikacije osrednjemu organu, ki predstavlja državo pogodbenico, povsem nerazumno in v neposrednem nasprotju s pravili.

SDS zaradi tega predlaga, da Mandatno-volilna komisija in Odbor za zunanjo politiko predlagata vladi, da seznani DZ ali pristojno delovno telo z vso dosedanjo komunikacijo v zvezi z imenovanjem kandidatov za sodnika na Evropskem sodišču za človekove pravice in da DZ tudi vnaprej obvešča o vsebini morebitne komunikacije med slovensko vlado in Svetom Evrope.

Ž. K.