Slovenija med 165 državami na 9. mestu pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja!

Pandemija covid-19 je v večini držav povzročila nazadovanje na področju trajnostnega razvoja, Slovenija pa je v zadnjem letu rezultate izboljšala in se je z 12. povzpela na 9. mesto. Letošnji politični forum o trajnostnem razvoju bo potekal med 6. in 15. julijem, udeležili se ga bodo tudi slovenski predstavniki. Kot predsedujoča Svetu EU bo Slovenija letos skupaj z Evropsko komisijo soorganizirala stranski dogodek Evropske unije, na temo ciljev trajnostnega razvoja, okrevanja po covid-19 ter zelene in digitalne preobrazbe.

Letošnje poročilo o doseganju ciljev trajnostnega razvoja Agende 2030, ki ga je izdalo združenje SDSN – Sustainable Development Solutions Network pod okriljem Organizacije združenih narodov (OZN) in fundacije Bertelsmann Stiftung ter Cambridge University Pressa, Slovenijo uvršča na 9. mesto med 165 državami. Slovenija najboljše rezultate dosega pri odpravi ekstremnih oblik revščine, zagotavljanju dostojnega dela in gospodarske rasti ter krepitvi miru, pravičnosti in institucij.

Preberite še: Bonitetni agenciji: Slovenija ostaja stabilna in zaupanja vredna država

Pandemija covid-19 je v večini držav povzročila nazadovanje na področju trajnostnega razvoja, Slovenija pa je v zadnjem letu rezultate izboljšala in se je z 12. povzpela na 9. mesto. Doseganje ciljev trajnostnega razvoja lahko prispeva k trajnostnemu, vključujočemu in odpornemu okrevanju po covid-19. Slovenija je pri doseganju 17 globalnih ciljev trajnostnega razvoja (Sustainable Development Goals – SDG) sicer najbolje ovrednotena pri cilju 1 – odprava ekstremnih oblik revščine, cilju 8 – dostojnem delu in gospodarski rasti in pri cilju 16 – miru, pravičnosti in močnih institucijah. Ostaja tudi nekaj izzivov za naprej, vsekakor pa veseli dejstvo, da je Slovenija ocenjena bolje kot na primer Švica, ki je na 16. mestu, ter bolje kot Italija na 26. mestu ali Luxembourg, ki je šele na 42. mestu. Pandemija je tudi poudarila potrebo po pospešitvi napredka v smeri splošnega zdravstvenega varstva in univerzalnega dostopa do ključne infrastrukture, zlasti digitalne.

Poročilo izide vsako leto v času pred zasedanjem političnega foruma o trajnostnem razvoju na visoki ravni pri Združenih narodih v New Yorku. Letošnji forum, peti od sprejema Agende 2030, bo potekal med 6. in 15. julijem pod naslovom “Trajnostno in odporno okrevanje po pandemiji Covida-19, ki spodbuja gospodarske, socialne in okoljske razsežnosti trajnostnega razvoja: gradnja vključujoče in učinkovite poti za uresničitev Agende 2030 v okviru desetletja konkretnih ukrepov in uresničevanja trajnostnega razvoja“. Udeležili se ga bodo tudi slovenski predstavniki.

Ob tem je treba še omeniti, da bo, kot predsedujoča Svetu EU, Slovenija letos skupaj z Evropsko komisijo soorganizirala še stranski dogodek Evropske unije na temo ciljev trajnostnega razvoja, okrevanja po covid-19 ter zelene in digitalne preobrazbe.

Sara Bertoncelj