fbpx

Slovenija skupaj z EU pričenja izvajati projekt CP4EUROPE, s katerim želi povečati vključenost otrok v oblikovanje javnih politik

Slovenija se je pridružila projektu CP4Europe, ki bo otrokom omogočal možnost oblikovanja politike in dostopnost do vodstvenega kadra (Foto: Twitter MDDSZ)

V aprilu se je začel evropski projekt CP4EUROPE, katerega glavni cilji so povečati priložnosti za participacijo otrok, promocija orodij za njihovo podporo in zagotoviti večjo prepoznavnost participacije v oblikovanju javnih politik države. Projekt, ki bo trajal dve leti, vodi Svet Evrope, v njem pa poleg partnerjev iz Češke, Portugalske, Islandije in Finske sodelujejo tudi Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij − PIC in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Slovenija bo v tem primeru s Finsko sodelovala pri oblikovanju izboljšav za izvajanje omenjenega programa.

“Aprila 2021 pričenjamo z izvajanjem evropskega projekta CP4EUROPE v katerem sodeluje tudi Slovenija. Cilj projekta je povečati možnosti za sodelovanje otrok v državah članicah EU in Sveta Evrope ter podpirati nacionalne dejavnosti s pomočjo vseevropskega delovanja in prepoznavnosti,” so pojasnili na Ministrstvu za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti. Evropska unija si skoz projekt prizadeva za povečanje sredstev, prostorov in možnosti za sodelovanje otrok v državah članicah EU in Sveta Evrope.

Projekt spodbuja uporabo evropskega orodja za sodelovanje otrok Evropskega sveta (CPAT) in uporabo novega priročnika “Prisluhni – Deluj – Spreminjaj”, kot posebnega orodja na tem področju.

https://twitter.com/mddszRS/status/1384786118764290049?s=20

Konkretni in prilagojeni ukrepi bodo na nacionalni ravni sprejeti prek dveh partnerjev v projektu dveh akcijskih skupin. Prvo skupino bodo sestavljale Češka, Islandija in Portugalska, ki bodo ocenile mehanizme sodelovanja svojih otrok preko orodja CPAT. Kasneje bosta Finska in Slovenija, kot druga skupina akcijskega načrta, razvijali omenjen načrt. Državi sta že uspešno zaključili prvi del in bosta zato lahko ocenili projekt CPAT, skozi delovanje pa bosta podali pobude na področjih, ki bi jih bilo potrebno še izboljšati.

S pomočjo projekta v povezavo otrok z vodstvenim kadrom
Sodelovanje otrok je že vključeno v nacionalne strategije o otrokovih pravicah in krepitvi dejavnosti sodelovanja otrok z različnimi skupinami strokovnjakov. Eden ključnih pričakovanih rezultatov celotnega projekta vključuje tudi oblikovanje programa “Udeležba otrok v mreži vodilnega kadra” med sodelujočimi državami in nova spletna stran, ki bo postala vir za olajšano izmenjavo virov in izkušenj. V Svetu Evrope bo oddelek za pravice otrok koordiniral projekt in razvijal evropske vire in dejavnosti, kar bo dolgoročno koristilo vsem partnerskim državam ter vsem državam članicam EU in Sveta Evrope.

Foto: Pixabay

Projekt bo financiran iz dveh virov, in sicer preko programa Evropske unije za pravice, enakost in državljanstvo (2014-2020) ter Sveta Evrope. Pričakovani rezultati omenjenega projekta so večje možnosti pri oblikovanju odločitev, večja vključenost in pripravljenost za vključenost otrok, usposabljanje strokovnjakov za izvajanje sodelovanja otrok, predlog izboljšav zakonov in politik ter nastanek skupne evropske platforme in omrežje za prihodnje izmenjave.

Sara Rančigaj