V SDS za javno razpravo o predlogu zakona o zakonski zvezi

Foto: STA

SDS predlaga v parlamentu javno razpravo o predlogu zakona o zakonski zvezi. Poslanska skupina je v zvezi s tem predsedniku odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide predlagala, da se opravi javna predstavitev mnenj, saj naj bi se predlog zakona bistveno ne razlikoval od tistega, ki je bil zavrnjen na referendumu. 

V SDS pojasnjujejo, da je z zavrnitvijo novele Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, katere namen je bilo redefinirati družino kot zvezo moškega in ženske in jo spremeniti v zvezo dveh oseb, prišlo do zavrnitve ideološko neustreznih rešitev. Iz istega razloga pozivajo k predstavitvi mnenj in širši razpravi, na katero bi bila povabljena tudi strokovna javnost.

SDS pričakuje, da bodo med razpravo odgovorili na vprašanja, ali lahko vlada sprejme zakon, ki se vsebinsko ne razlikuje od zakona, ki je bil pred kratkim zavrnjen na referendumu; v čem se predlagani zakon razlikuje od tistega, ki je propadel; kaj določbe predloga Zakona o partnerski zvezi dejansko pomenijo in katere pravice bodo ter katere ne bodo zagotovljene istospolnim partnerjem.

Odgovoriti bi bilo potrebno še, kako bo predlagani zakon vplival na sistem izobraževanja, na z ustavo zaščiteno materinstvo in očetovstvo ter kako bo posegal v pravice otrok. V SDS se sprašujejo, ali predlog zakona ni nemara sestavljen tako, da bo ponovno razdelil slovensko javnost.

Ž. K.