Kmetje sporočajo Golobu: “V 14 dneh pošljite smiselne predloge rešitev, sicer bomo proteste stopnjevali!”

Kmečki punt na Trgu republike v Ljubljani (Foto: Nova24TV)

“Preden spet sedemo za pogajalsko mizo, zahtevamo: takojšen umik uredbe o programu o upravljanju območij Natura 2000, takojšen umik zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaščiti živali, ki daje tečajnikom iz NVO-jev pooblastila veterinarskih inšpektorjev in kontrolorjev! Po umiku zakona in uredbe zahtevamo, da v roku 14 dni pošljete smiselne predloge rešitev za ostale zadeve! V kolikor to ne bo izpolnjeno, se ne bomo pogajali naprej, temveč bomo še stopnjevali protestne aktivnosti! Dovolj je!” vladi sporočajo slovenski kmetje. 

12.30 “Kontrolirajo nas na vse mogoče načine, zdaj naj bi nas še na hitro priučeni ljubitelji živali.” “Dovolj je eksperimentov na naših gruntih, dovolj je eksperimentiranja z našim potrpljenjem! Bog živi slovenskega kmeta, Bog živi slovensko kmetijstvo!” sklene Žveglič.

12.27 Roman Žveglič: “Pri šahu se najprej žrtvuje kmeta. Vendar samo kmet lahko zamenja kraljico.” Nujno je v kmetijsko politiko vključiti kmete. Pridelava varne hrane je in mora biti nacionalni interes. Slovensko kmetijstvo je s svojimi majhnimi kmetijami najbolj okoljsko prijazno kmetijstvo v Evropi, poudari.

12.24 Smo varuhi podeželja, obdelujemo hribovske strmine, medtem ko na ravnini rastejo trgovski centri, poudarja. Dovolite nam delati, pustite nam živeti, pravi Uletova in na robu solz omeni, da mladi odhajajo iz neperspektivnih okolij. “Ukrepati je treba takoj. Želimo pošteno delati, a tako ne gre več. Dovolj je.”

12.21 Irena Ule, predsednica Zveze kmetic Slovenije, pravi, da kmetje in kmetice podpirajo zahteve sindikata. “Moti nas, kako družba gleda na nas, kako vlada gleda na nas. Nekateri menijo, da smo lenuhi …”

12.18 Slovenija je edina v Evropi uvedla prisilni režim na območju Nature 2000 in ogrozila številne kmetije; nihče se ni vprašal, kakšne bodo posledice. Slovenski uradniki slepo kimajo Evropi in slovenskim kmetom jemljejo prihodnost. Dovolj je, pravi Florjančič.

12.17 Predsednik Zadružne zveze Slovenije Borut Florjančič poudari, da je prvi cilj kmetijstva hrana. Opozori, da predstavniki niso bili vabljeni k oblikovanju Strateškega načrta.

12.15 “Zakaj država ne skrbi za prehransko varnost?” Medved poudari, kako je domača, kakovostna hrana pomembna. “Če nas ne bodo slišali, bomo proteste še naprej stopnjevali. Vlado opozarjamo, naj poišče rešitve. Dovolj je!”

12.11 Naš glas ni slišan, pripombe niso upoštevane. Ni druge poti, kot da povemo jasno: sem nas ni pripeljala nobena politična stranka, nismo tukaj, ker hočemo več denarja. “Hočemo ohraniti svojo pravico do kmetovanja!” ob glasnem odobravanju pove Medved. “Zahtevamo pravično kmetijsko politiko.”

12.07 Anton Medved, predsednik Sindikata kmetov Slovenije, stopi na govorniški oder. “Poudarjam, da je kmet na svoji zemlji kralj,” je nagovoril številne protestnike.

https://twitter.com/janezsnoj/status/1650786621212577792?s=20

12.05 Prihajajo tudi kombajni.

12.00 Traktorjev vse več, glasno trobljenje.

11.45 Prvi prihod traktorjev pred parlament, zbirajo se ljudje, ki jih pozdravljajo.

12.51 V nadaljevanju spregovori tudi Florjan Peternel, kmet iz okolice Ilirske Bistrice: “Kmetujem na območju, kjer je njiv premalo, kjer se borimo s to ubogo zemljo, da pridelamo hrano, ki nas živi, ki preživlja naše družine. Precej je površin, ki so nekdaj bile njive, na njivah smo pridelovali hrano na tradicionalen način. Danes pa so te njive žal zatravljene.” Kot še pravi, teh površin ne bodo smeli preorati in jih uporabiti kot njivo, ker tako zahtevajo in jih omejujejo uradniki. Zaradi prepovedi oranja in obdelovanja so kmetje v brezizhodnem položaju, kar zmanjšuje možnost razvoja kmetij in onemogoča kmetijsko kolobarjenje, vodi k zmanjšanju prehrambne samooskrbe, omejuje razpolaganje lastninske pravice na kmetijskih zemljiščih brez pravice do odškodnine, zmanjšuje ekonomsko pridelavo. Hrano želijo pridelovati na tradicionalen, okolju prijazen način, vladi pa sporočajo, da naj jih še dodatno ne omejuje, kjer to že počnejo divjad in zveri.

13.06 Dva mlada kmeta, Janko Lekše, tudi evropski prvak v igranju diatonične harmonike, doma iz Škocjana, in Mitja Penca, doma iz Šentjerneja, ki prav tako igra diatonično harmoniko, skupaj zaigrata V dolini tihi. Prisotni ju spremljajo s petjem.

13.17. Kmetje opozorijo tudi na eno od svojih zahtev “Stop novim davkom”. Dodatni davčni pritiski na kmeta omejujejo razvoj kmetij in bodo zelo prizadeli kmečke družine. Na to spomni kmetovalec Marko Kreft iz Prlekije. “Davki ne bodo nahranili nikogar, bodo pa povzročili, da bo hrana za slovenskega potrošnika še dražja,” med drugim opozarja. Vlada veliko govori o mladih, na mlade na podeželju pa je pozabila. In vlada se ne zaveda, da je prehranska varnost odvisna prav od kmetijstva.

13.22. Mladi kmet iz Kozine, Domen Benčina: “Draga slovenska in evropska politična kisla smetana. Kje je svoboda, če nas kmeta iz leta v leto bolj omejujete z restriktivno zakonodajo in neomejeno birokracijo? Kje je demokracija, če so vse naše besede gladko preslišane in se z nami obnašate kot svinja z mehom? Kje je enakost, če se vi z letali brez slabe vesti vozite na okoljevarstvene kongrese, koncerte in dopuste, nas kmete, ki svoje življenje v dobro vseh puščamo v hlevih, na njivah in v sadovnjakih, da imate kaj jesti, pa obtožujete za glavne krivce podnebnih sprememb!”

13.30 Živinorejec Gregor Kolar iz Haloz: “Zahtevamo, da se nemudoma ukine obdavčitev na območju OMD-jev, torej območij s težjimi pogoji za kmetijsko pridelavo! Kdo od mladih pa bo še imel voljo do kmetovanja? To vodi v opuščanje kmetijstva na teh območjih, zaraščanje kmetijskih zemljišč, izgubo biotske raznovrstnosti in kmetijske krajine. Obenem se bo zaprl prostor za rekreacijo in prosti čas.” 

13.35 Mlada kmetica iz spodnjega Podravja Damjana Žampa zapoje pesem Kmet je kralj ob klavirski spremljavi.

https://twitter.com/BrenceNejc/status/1650838626643705856?s=20

13.42. Primož Pevec, kmet iz Slatine pri Ponikvi: “Vse je bilo ustvarjeno s pravim namenom, stvarjenje je čudež, a ta čudež izgublja pravi pomen. Pomen se izgublja zaradi vseh mogočih interesov, idej in poizkusov. Celo življenje se mora kmet prilagajati. Živali in ljudje si že nekaj časa delimo skupni življenjski prostor pod soncem … Zagotovitev prehranske varnosti je bil temelj razvoja … Stroka je pripravljala rešitve, odziv rejcev pa je počasi sledil. Oskrba prebivalstva s hrano je rastla, nezadovoljstvo pa tudi! Ko si sit, potem razmišljaš drugače!” Vendar pa nekateri posledično razmišljajo tudi napačno in živinorejo razglašajo za nekaj nepotrebnega. Toda živalski izločki končajo na travnikih, hranila pa posrkajo rastline. Absurdno je, da je živinoreja kriva za vse izpuste toplogrednih plinov in onesnaževanje. Gre za izkrivljeno resnico. “Živinoreja je in bo del rešitve za prihodnost, v kolikor želimo še naprej živeti v raju pod Triglavom! Stoletja smo s pomočjo živali ohranjali naravo in jo pripeljali do te točke, ki nam jo marsikdo zavida, posebni, višji in nerazumljivi interesi pa nam jemljejo moči in energijo za premagovanje vsakodnevnih opravil! Toda mi ne bomo obupali in omagali in tudi prodali se ne bomo! Dovolj je tega!”

Kmečki punt na Trgu republike (Foto: Nova24TV)

14.00 Kmetje prav tako zahtevajo zmanjšanje populacije zveri in divjadi na nosilno kapaciteto okolja ter nadaljnjo učinkovito opravljanje z zvermi in divjadjo. Spremembe zahtevajo nemudoma. Zakaj je to nujno, prisotnim zaupa gorski ekološki kmet nad Kokro, ki kmetuje na nadmorski višini nad tisoč metrov, mag. Stanislav Bergant: “Smo pred poletno pašo, spustitvijo živine na pašo. Skrajni čas je, da damo politiki opozorilo, da tako ne gre več naprej, da se ta ignoranca do širjenja medveda in volka v Sloveniji preneha.” Kot še pojasni, so zveri v gorskih, robnih in hribovskih območjih grožnja, da se kmetovanje opusti, slovenska naravna in kulturna dediščina pa spremeni v podobo divjine izpred nekaj stoletij. Kmetovanje je na teh območjih že samo po sebi velik izziv, pokol, ki ga zveri povzročajo, pa še dodatni psihološki in demotivacijski udarec za kmete, zato jih veliko obupa in preneha. “Noben kmet ne bo redil domačih živali za hrano volkovom!”

Zaradi razpršenosti kmetovanja zveri ni mogoče izolirati v strnjenih gozdovih, zato je stik in konflikt z domačimi živalmi in človekom neizbežen, sobivanje z zvermi pa utopija. Ob tem pozove Računsko sodišče, da najde luknjo, kamor so izginili milijoni javnega denarja, namesto napredka pa državljanom povzročili bolečino in gorje. Opozarja še, da zveri pašne živali silijo nazaj v hleve, kar preprečuje ekstenzivno kmetovanje in je v nasprotju z evropsko kmetijsko politiko. Od države, kot lastnika javnih površin, zahtevajo povrnitev stroškov. Zagovornikom živali ni mar za trpljenje živine, ki jo uničujejo zveri, pa tudi ne za to, da zveri ogrožajo človeka. Oblast brezsmiselno podpira parcialne interesne “naravovarstvene skupine”, ki z dejanji povzročajo zamiranje podeželja, saj volka spreminjajo v nevarnega potepuškega psa, kočevskega medveda pa v podgano, ki brska po smetnjakih. “Dovolj imamo tega!”

Harmonikaša Lekše in Penca sta popestrila vzdušje s pesmijo v Dolini tihi. (Foto: Nova24TV)

14.05 Marijan Papež, kmet, pesnik, čebelar in novinar iz Logatca: “Noben narod ne more napredovati, če ne razume, da je toliko dostojanstva v obdelovanju polja, kot ga je v pisanju pesmi.” 

14.08 Franc Jagodič, govedorejec iz Jakoba pri Šentjurju, oče treh otrok, ki jih na vsakem koraku uči spoštljivosti do živali: “Dovolj je neumnih zakonov, ki nam otežujejo življenje, tako kmetom kot vsem državljanom. Dovolj je zakonov, ki so pisani za posameznike, za interesne skupine itd. Dovolj je zakonov, ki delijo in razdvajajo, ki jih pišejo NVO-ji in ki ne delujejo v dobro kmetov in vseh ostalih in s katerimi NVO-ji urejajo svoje financiranje.” Kmetje obsojajo kakršnokoli mučenje in nepravilno ravnanje z živalmi, za živali pa mora biti ustrezno poskrbljeno, kar je potrebno umno in strokovno urediti. “Rejci najbolje poznamo svoje živali in obnašanje posamezne živali ter se zavedamo, da se dobro z dobrim vrača tudi pri živalih! Način, na katerega želi zakonodajalec rešiti problematiko, za nas ni sprejemljiv!” Kmetje ne morejo dovoliti, da nek zakon vodi v popolno razgradnjo stroke in njenih inštitucij tako na področju veterine kot živinoreje. Ne sme se dopustiti, da borci za pravice živali s 40-urnim tečajem postanejo pooblaščenci, svetovalci za zaščito živali, in da bi imeli pristojnosti, ki bi bile višje od inšpekcijskih služb. Kmetje zato zahtevajo umik spornega zakona. “Le čevlje sodi naj kopitar!”

14.15. Pevski zbor s Pohorja zapoje Lepo je res na deželi!

14.20. Mlada poljedelka iz bližine Maribora (ukvarja se s sadjarstvom in poljedelstvom) Petra Marko, ki vse svoje pridelke prodaja na mariborskih tržnicah, v nadaljevanju pojasni, zakaj kmetje zahtevajo, da je prehranska varnost Slovenije prioriteta in zakaj ne sme biti podrejena okoljevarstvenim avanturam. Med drugim kmetje zahtevajo tudi pravične cene za kmete pridelovalce. Marko: “Dragi Slovenci, živimo v času, ko je hrana samoumevna dobrina. Nikoli samoumevna pa ni bila hrana, pridelana v Sloveniji. Kmetje se moramo na slovenskih tleh pošteno boriti za kakovostno pridelavo … Območja z omejenimi dejavniki, majhnost kmetij in strogi ukrepi poslabšajo konkurenčni položaj na trgu in bremenijo delovno silo na kmetijah.” Poudari še, da se ne zavedamo, koliko kakovostne hrane slovenski kmetje pridelajo na tako majhnem kosu, a še vedno premalo za potrebe potrošnika. “Lokalno, sveže, domače, kakovostno! To je slovenska hrana! Si mar naši državljani ne zaslužijo, da bi jedli hrano, pridelano na naši zemlji?!” Slovenski kmetje s spoštovanjem in skrbjo na tržnicah prodajajo pridelke, ki so jih pred tem pridelali sami. Mladi želijo to tradicijo ohranjati. Slovenija ni samooskrbna s hrano, zato se kmetje sprašujejo, zakaj mora imeti Slovenija strožje ukrepe kot preostale članice EU. Prav tako je v naši državi bistveno manj prevzemnikov kmetij kot v EU. Birokrati so očitno le za pisanje zakonov in daleč od realnega problema. “Mladi kmetovalci s ponosom povemo, “jaz sem kmet, jaz sem kmetica”! Mladi kmetje smo zagnani, vendar zaradi vse strožjih ukrepov naša ljubezen do slovenske zemlje počasi usiha! Ne bomo pristali na vsako vašo idejo in predpise, ki si jih zamišljate! Mladi smo izobraženi in znamo uporabljati zdravo kmečko pamet, zato vam ne bomo dovolili podcenjevanja našega dela! Čujte, mladim je dovolj!”

Kmečki punt, Trg republike (Foto: Nova24TV)

14.25. Kmetje v nadaljevanju zahtevajo zavrnitev uredbe o uporabi fitofarmacevtskih sredstev na ravni celotne države. Tudi ta uredba predstavlja veliko nevarnost, da se povsem ukine gojenje sadja in zelenjave. Boris Orešek, kmet in sadjar iz Sevnice: “Po najbolj črnem scenariju to pomeni do polovice manj pridelane hrane in krme za živali! Ne pozabimo, da smo na naši zemlji sposobni zagotoviti dovolj hrane za vse prebivalstvo šele z uvedbo kemije v kmetijstvu!” Opozori, da podtalnica ni ogrožena in da je voda pitna iz vseh pip. Poleg tega so v zadnjih letih močno znižali uporabo umetnih gnojil, kar se zelo pozna na podtalnici. “Mi smo del te naloge opravili! Pomemben onesnaževalec pa je na Ljubljanskem in Sorškem polju – paracetamol in nedovoljeni opijati! Presita Evropa pozablja na lekcije iz preteklosti.” Ob tem opozori predvsem na škodljivce, ki so v preteklosti prinesli uničenje delov kmetijske panoge in posledično socialne katastrofe, zaradi katerih se je zgodilo množično izseljevanje v Ameriko. Slovensko pridelavo danes ogroža okoljsko močno sporno pridelana hrana, pridelava pa se opira na novodobno sužnjelastništvo. Z neuporabo pesticidov nam prav tako grozi nenadzorovano in nevarno razmnoževanje žuželk, kot je nevarni tigrasti komar.

14. 45. Kmečki sindikat Anton Medved: “Preden spet sedemo za pogajalsko mizo, zahtevamo: takojšen umik uredbe o programu o upravljanju območij Natura 2000, takojšen umik zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaščiti živali, ki daje tečajnikom iz NVO-jev pooblastila veterinarskih inšpektorjev in kontrolorjev! Po umiku zakona in uredbe pa zahtevamo, da v roku 14 dni pošljete smiselne predloge rešitev za ostale zadeve! V kolikor to ne bo izpolnjeno, se ne bomo pogajali naprej, temveč bomo še stopnjevali protestne aktivnosti! Dovolj je!” 

Kmečki punt (Foto: Nova24TV)

Kmetje sporočajo: “Ne bomo hlapci na lastni zemlji!” (Foto: Nova24TV)

Visokogorski kmet Bergant je pojasnil, zakaj je potreben odstrel zveri. (Foto: Nova24TV)

Kmečki punt v Ljubljani (Foto: Nova24TV)

Kmečki punt v prestolnici (Foto: Nova24TV)

Upor kmetov (Foto: Nova24TV)

Domen Mezeg