fbpx

Zakaj pod vladavino slovenskih skrajnih levičarjev nimamo več otrok? Raje uvažajo vodljive migrante in jih naredijo za volivce

Foto: 24kul.si

Najnovejše raziskave OZN o gibanju števila prebivalstva do leta 2100 so prinesle skrb vzbujajoče rezultate za 48 držav, katerih prebivalstvo bo v prihodnje upadalo. Med njimi je tudi Slovenija, katere prebivalstvo se bo bistveno zmanjšalo. Če je v Sloveniji še letos živelo 2.068.000 prebivalcev in jih bo leta 2030 živelo še 2.054.000, bo v naslednjih petdesetih letih sledil precej hiter upad – leta 2050 bo v državi živelo 1.942.000 prebivalcev, leta 2100 pa le še 1.693.000 prebivalcev. Prebivalstvo Slovenije se bo ob tem – podobno velja tudi za številne druge države Evrope – hitreje staralo.

Okoli šest odstotkov prebivalstva manj v Sloveniji bo kljub temu še vedno precej manjši padec, kot ga bodo doživele nekatere druge države. Morda najhuje bo v Moldaviji, ki lahko zaradi negativnega indeksa natalitete pričakuje izgubo več kot polovice prebivalstva. Tudi Bolgarija in Romunija lahko pričakujeta izgubo polovice števila prebivalstva, in tudi Srbov bo do leta 2100 kar 40 odstotkov manj, kot jih je danes. Med prvimi desetimi državami z največjim upadom števila prebivalstva so tudi Ukrajina, Hrvaška, Latvija, Japonska in Madžarska.

Prebivalstvo sveta bo medtem naraščalo in bo z okoli 7,3 milijarde prebivalcev do konca stoletja naraslo na okoli 11 milijard ljudi. Podatki kažejo, da je samo v zadnjih dvanajstih letih število prebivalstva na Zemlji naraslo za milijardo ljudi. Od tega 60 odstotkov svetovnega prebivalstva živi v Aziji (4,4 milijarde), okoli 16 odstotkov v Afriki (1,2 milijarde), deset odstotkov v Evropi (738 milijonov), devet odstotkov v Latinski Ameriki in na Karibih (634 milijone), preostalih pet odstotkov pa v Severni Ameriki (358 milijonov) in Oceaniji (39 milijonov). Kitajska z 1,4 milijarde in Indija z 1,3 milijarde prebivalcev ostajata dve največji državi na svetu in obe predstavljata 19 oziroma 18 odstotkov svetovnega prebivalstva. Leta 2015 je bilo ob tem 50,4 odstotka prebivalcev moških, 49,6 odstotka pa žensk.

Svetovno prebivalstvo trenutno narašča bolj počasi kot v nedavni preteklosti. Pred desetimi leti je svetovno prebivalstvo naraščalo s stopnjo 1,24 odstotka letno, danes pa narašča z 1,18 odstotka letno, kar pomeni okoli 83 milijonov prebivalcev več vsako leto. V naslednjih 15 letih naj bi se število prebivalstva povečalo za okoli milijardo ljudi in bo leta 2030 doseglo 8,5 milijarde. Leta 2050 bo na svetu 9,7 milijarde, leta 2100 pa 11,2 milijarde ljudi. Več kot polovica novega svetovnega prebivalstva do leta 2050 bo v Afriki, ki ima najvišjo stopnjo rodnosti, z okoli 2,55 odstotka letno. Zato bo od 2,4 milijarde novih prebivalcev med leti 2015 in 2050 kar 1,3 milijarde prebivalcev iz Afrike. Drugi največji prispevek bo dala Azija z 900 milijoni novih prebivalcev. Manjši prirastek bodo zabeležili tudi v državah Latinske Amerike in Oceanije, Evropa pa bo beležila upad prebivalstva. Kot navaja poročilo OZN bo »v ostrem nasprotju s tem prebivalstvo 48 držav sveta med leti 2015 in 2050 zabeležilo upad prebivalstva. Države, ki bodo med leti 2015 in 2050 zabeležile zmanjšanje svojega prebivalstva za več kot 15 odstotkov, so Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Hrvaška, Madžarska, Japonska, Latvija, Litva, Republika Moldavija, Romunija in Ukrajina. Stopnja rodnosti v vseh evropskih državah je že zedaj pod ravnijo, ki je potrebna za popolno dolgoročno nadomestitev prebivalstva (okoli 2,1 odstotka novorojenčkov na prebivalca), v številnih primerih pa je tako nizka stopnja rodnosti prisotna že nekaj desetletij,« je navedeno v poročilu OZN.

Odgovor je zelo enostaven. Izrojena levica ne mara slovenskih otrok, ampak načrtuje, da bo uvozila socialno šibke in lahko vodljive migrante ter jih lažje naredila za svoje volilce.

Rodnost naj bi se v Evropi sicer dvignila iz 1,6 otroka na 1,8 odstotka na žensko, vendar to ne bo preprečilo upada števila prebivalcev v Evropi. V obdobju od 2015 do 2050 bo rast svetovnega prebivalstva najhitrejša predvsem v devetih svetovnih državah: Indiji, Nigeriji, Pakistanu, Demokratični republiki Kongo, Etiopiji, Tanzaniji, ZDA, Indoneziji in Ugandi. Pri tem bo prebivalstvo Indije v samo sedmih letih preseglo število prebivalcev na Kitajskem. Trenutno ima Kitajska okoli 1,36 milijarde, Indija pa 1,31 milijarde prebivalcev, do leta 2022 pa bosta državi imeli okoli 1,4 milijarde prebivalcev. Nato bo prebivalstvo Indije naraščalo do 1,7 milijarde v letu 2050, medtem ko bo prebivalstvo Kitajske ostalo enako do leta 2030, nato pa bo začelo nekoliko upadati. Zanimivo je tudi, da bo prebivalstvo Nigerije, trenutno sedmo največje na svetu, hitro naraščalo, tako da bo do leta 2050 preseglo število ljudi v ZDA. Tega leta bo Nigerija tretja največja država na svetu po številu prebivalcev. Šest največjih držav na svetu bo v tistem letu imelo več kot 300 milijonov prebivalcev – to bodo Kitajska, Indija, Indonezija, Nigerija, Pakistan in ZDA.

24kul.si