Globalističen stroj ali etnokulturna organska družba?

Fotografija je simbolična. (Foto: epa)

Neupoštevanje etnokulturnih razlik in raznolikih rasnih karakteristik ima lahko katastrofalne posledice pri urejanju ali oblikovanju določene družbe.

Vse bolj globalistična družba, ki zahteva enakopravnost vseh državljanov, izenačuje pravice tujcev s pravicami domačinov. Migrantske zakonodaje liberalnih držav vse bolj zaznamuje »upoštevanje človekovih pravic« vseh ljudi, družba pa temelji na egalitarizmu in s tem postaja podobna velikemu grozečemu in hladnemu stroju.

Člani družbe so le kolesca v tem ogromnem stroju, ki se jih, glede na to, da smo vsi ljudje enaki, lahko vedno enostavno zamenja. Če začne eno kolesce škripati, se ga zavrže in nadomesti. Po potrebi se posamezne dele, ki so bolj poceni, lahko začne množično uvažati tudi iz daljnih tujih dežel. Vsa kolesca so identična, zato ni bojazni, da bi določena kolesca ali določeni deli delovali neskladno s celotnim strojem.

Migracije kot rešitev?

Tako so Združeni narodi že na prelomu tisočletja predlagali nadomestne migracije kot rešitev za starajoče se prebivalstvo Evrope z nizko rodnostjo. Uvoženi migranti bi kot nova delovna sila skrbeli, da to ne bi vplivalo na gospodarstvo, saj je konec koncev za moderni svet največ, kar šteje, ekonomska rast. Komu mar zastarelih tradicij, občajev in rasističnih »hitlerjanskih« idej o razlikah med ljudstvi?

Takšni družbi posameznikov, ki so zreducirani samo na pripadnike »človeške rase« in na proizvajalce/potrošnike, stoji naproti vizija, ki morda ni v skladu z liberalnimi pogledi, je pa v skladu s človeško naravo. Namesto velikega hladnega stroja je to organska družba, ki skrbi za blaginjo in dobrobit tako posameznikov kot celotne skupnosti.

Kot je za telo pomembno, da je vsak organ zdrav, tako je pomembno, da se posveča pozornost vsakemu posamezniku, ki ga vodi tako izpopolnjevanje lastnih talentov kot tudi dobrobit celotne skupnosti. Pri telesu je potrebno skrbeti, da je vsak organ zdrav, saj je zaradi tega zdravo celotno telo in obratno. Glede na stopnjevanje globalističnih ciljev se moramo vprašati, ali bi bili raje kolesca v stroju, ki se jih v nekem trenutku zavrže, ali del organske skupnosti, v kateri je vsak posameznik pomemben.

Andrej Sekulović