fbpx

“Miroljubni” Koran: Vse, ki ne verujejo v Alaha, je dovoljeno obglaviti, terorizirati, zasužnjiti in zasmehovati!

Foto: Youtube

Med branjem Šeriatskega prava za nemuslimane se je nemogoče izogniti izrazu kafir, ki pomeni nevernika. Pri tem pa se je potrebno zavedati, da ima beseda kafir globlji pomen, saj izvorno beseda pomeni utajevalca, torej nekoga, ki taji resnico islama. Glede na to, da Koran navaja, da je proti kafirju dovoljeno kovati zaroto, ga sovražiti, prevarati, zasmehovati, zasužnjiti in mučiti, ni čudno, da smo v Evropi ob prihodu horde muslimanskih migrantov priča porastu džihada. 

Ob tem je potrebno zavedanje, da beseda kafir predstavlja najbolj žaljivo, s predsodki nabito besedo v arabščini, medtem ko je prevod besede “nevernik” nevtralne narave. Islam večino Korana (64 odstotkov) namenja nevernikom, namreč skoraj vsa sura (81 odstotkov), tako imenovano poglavje v Koranu, obravnava boj Mohameda z neverniki.

Musliman sovraži tisto, kar sovraži Alah, in ljubi tisto, kar ljubi Alah
Muslimani izvajajo religiozni islam z namenom, da bi si zagotovili pot v raj in se izognili peklu. Seveda pa tisto, kar je Mohamed storil kafirjem, ni religiozne, ampak politične narave. Kafirji se namreč zanimajo za politični islam, ne pa za religijo. Povedano drugače: nemuslimani se ne zanimajo toliko, kako bodo muslimani opravljali bogoslužje, ampak kako se bodo ti do nas obnašali. Šeriatski citat navaja, “da je potrebno biti do kafirjev nepopustljiv, strog, jih je potrebno prezirati, medtem pa sprejemati usodo, ki jo je namenil Alah”. Od muslimana se tako pričakuje, da sovraži, kar sovraži Alah, in ljubi tisto, kar je Alahu ljubo. Torej glede na to, da so kafirji osovraženi s strani Alaha …

Foto: YouTube

V Koranu je mogoče prebrati, da Alah in muslimani sovražijo tiste, ki razpravljajo o verzih Korana, a zanje niso dobili pooblastila. Kafirjem je prepovedano dajati miloščino in jih je dovoljeno sramotiti. Med drugim se kafirje lahko obglavi, saj Koran navaja: “Ko srečate kafirje na bojišču, jim sekajte glave, dokler jih popolnoma ne porazite. Nato ujetnike trdno zvežite.” Poleg spletkarjenja je kafirja mogoče terorizirati (Koran 8:12), rekoč: “Nato je vaš bog rekel svojim angelom: ‘Z vami bom. Vernikom dajte moč. V srca kafirjev bom vsadil grozo, odsekajte jim glave in celo konice njihovih prstov!'”

Džihad ima univerzalno in večno naravo
Musliman po Koranu ne more prijateljevati s kafirjem, saj kdor to počne, naj ne bi bil povezan z Alahom, razen v primeru, ko se hoče zaščititi pred njim. Kafirja se lahko sramoti, saj ta po Koranu velja za zlobnega, nadenj pa se prav tako kliče prekletstvo. Ob tem pa je potrebno poudariti, da sestavni del šeriata predstavlja džihad, tako imenovano vojskovanje proti kafirjem, katerega cilj je vzpostavitev islamskega šeriatskega prava. Celoten svet se mora po navedbah Korana podrediti islamu, zato kafirji veljajo za sovražnike, saj niso muslimani. Poleg tega, da velja prepričanje, da se do mira pride s podreditvijo islamu, velja tudi, da je džihad univerzalne in večne narave.

Sicer pa džihad predstavlja del dolžnosti skupnosti, pri čemer velja, da če ga izvaja dovolj ljudi, za preostale člane ni več obvezen. V džihadu so se dolžni bojevati prištevni, telesno sposobni moški od pubertete dalje. V Koranu piše, da kalif (duhovni poglavar islamske vere) vodi vojno, uperjeno proti kristjanom in judom. Na začetku jih povabi v islam, nato k plačilu džizja (davka za kafirje), če pa povabilo zavrnejo, jih napade.

V okviru džihada velja, da lahko vsakdo, ki onesposobi ali ubije kafirja, zapleni vse, kar je v njegovi moči.

Ob vsem tem pa je za džihadiste pomembno, da ubijajo čisto in posvečeno samo Alahu, saj jim je s tem obljubljen raj ali pa jim bo omogočen odvzem bogastva kafirja.

H. M.