Papež Frančišek: Spolna izobrazba mora biti del izobrazbe o družini

Foto: epa

Izšla je postsinodalna apostolska spodbuda z naslovom Radost v družini. Spodbuda v devetih poglavjih je produkt dveh sinod o družini, ki jih je papež Frančišek sklical v letih 2014 in 2015, preseneča pa po svoji obsežnosti in referencah na moderne svetovne voditelje (Martina Luthra Kinga) ali filozofe, kot je Erich Fromm.

Apostolska spodbuda ne spreminja temeljnih naukov Rimokatoliške cerkve, čeprav mnogi trdijo, da  škofom iz različnih okolij omogoča, da interpretirajo institut družine na način, da je ta v večjem skladu z lokalno kulturo.

Spodbuda se začne se z uvodnikom, v katerem piše, da je tema družine zahtevna in potrebuje globlji razmislek. V prvem poglavju z naslovom V luči Besede papež utemelji svoj razmislek na podlagi Svetega pisma, natančneje s Psalmom 128, ki predstavlja temelj poročnega bogoslužja tako za judovsko kot krščansko skupnost.

Družina v vrtincu sodobnih težav
V drugem poglavju nadaljuje z razmislekom o družini, pri čemer se močno naslanja na pretekle sinode, zanaša pa se predvsem na teorije, ki se ukvarjajo z realnostjo kot tako in ideologijami, ki bi rade realnost spreminjale. Težave sodobne družine umesti v kontekst aktualne globalne problematike, kot je divjanje individualizma, migracij, vpliv biotehnologij na reprodukcijo, stanovanjsko problematiko itd.

Duhovniki včasih težko svetujejo
V naslednjih poglavjih nadaljuje s temeljnim naukom Cerkve glede zakona in družine, pogleda na ljubezen v zakonu, produkta te ljubezni – naraščaju in življenju družine v razširjenem družinskem okolju ter družbi. V šestem poglavju sledi razmislek o pastoralnem delu cerkve, kjer predstavi nekatere smernice, v katerem je družina predstavljena kot subjekt evangelizacije in ne samo objekt, kar pomeni, da bi morala imeti družina večjo vlogo v komunikaciji z duhovništvom. Presenača tudi pobuda, da bi morala biti spolna izobrazba del izobrazbe o ljubezni v družini. Pri tem tudi priznava, da so duhovniki pogosto slabo opremljeni za svetovanje družinam, ki se soočajo s sodobnimi stiskami, piše na portalu Slovenske katoliške cerkve.

Življenje v družini je pot k Bogu
Posebej se posveti tudi “šibkostim” v cerkvenem občestvu, ki jih je potrebno obravnavati s posebno skrbjo. V zadnjem poglavju je jasno opredeljeno, da družinsko življenje posameznika ne vodi stran od rasti v Svetem duhu, temveč da gre za pot k Bogu in z Bogom.

Obisk otoka Lesbos
Papež se je potem, ko je pred množico vernikov umil noge dvanajstim migrantom, odpravil na otok Lesbos. Grški otok je točka, kjer velika večina migrantov, ki namerava vstopiti v Evropo po balkanski poti, začne svojo pot proti Evropi. V Grčijo je odšel na povabilo ekumenskega patriarha Konstantinopla Bartolomeja ter predsednika republike Prokopisa Pavlopoulosa.

Ž. K.