Kako etična je vlada, ki nezakonitim migrantom zagotavlja luksuzna stanovanja, na lastne državljane pa pozablja?

Foto: STA

Ko vlada razpisuje stanovanja z luksuzno opremo za nezakonite migrante, za lastne državljane pa prej ustrezno ne poskrbi, je to očitno neetično početje, skrajno vprašljivo tudi z vidika ustavnih vrednot.

Poslanec SDS mag. Branko Grims je na Vlado RS naslovil pisno poslansko vprašanje o pravni podlagi za razpis in opremljanje luksuznih stanovanj za nezakonite migrante oziroma azilante ter o etiki takšne vladne politike.

Vlada Republike Slovenije je pred več kot letom objavila javni razpis za stanovanja, dejansko namenjena nezakonitim migrantom oziroma azilantom v Sloveniji, ki morajo po razpisu imeti med drugim steklokeramične plošče za kuhanje, velike LED-televizorje in še drugo (celo usnjeno) luksuzno opremo. Enakih razpisov, ko gre za slovenske državljane, na primer za slovenske vojake ali policiste, za veterane vojne za Slovenijo …, nikoli ni bilo.

To je očitno neetično početje
Grims je prepričan, da je, ko vlada razpisuje stanovanja z luksuzno opremo za tujce, ki so očitno vstopili v državo nezakonito, za lastne državljane pa prej ustrezno ne poskrbi, to očitno neetično početje, ki je tudi skrajno vprašljivo z vidika ustavnih vrednot, zato je na Vlado naslovil vprašanje, kako utemeljujejo pravno podlago za javni razpis za luksuzna stanovanja, dejansko namenjena nezakonitim migrantom oziroma azilantom, vzpostavljanje razlik v škodo lastnim državljanom, celo tistim, ki so bili v času osamosvojitve, po njej oziroma so zdaj za Slovenijo pripravljeni žrtvovati svoje zdravje in življenje. Prav tako ga je zanimalo, kako Vlada, ki je bila izvoljena na osnovi priseganja na etiko, ocenjuje etičnost politike opisanega vzpostavljanja razlik v škodo lastnim državljanom, celo tistim, ki so bili v času osamosvojitve, po njej oziroma so sedaj za Slovenijo pripravljeni žrtvovati svoje zdravje in življenje.

M. S.

 • šmentanamuha

  Cerar je ničvreden izdajalec Slovenskega naroda in nesposobna marioneta v rokah kontinuitete. Kar koli naredi, naredi po navodilu svojih stricev iz ozadja, ki so ga postavili na prestol, da za njih opravi umazan posel.

  • TUREK mora ven iz EVROPE

   Pater Peter Lavrih prihaja s kmečke družine iz Velikih Dol, župnija Veliki Gaber – nekdaj pražupnija Šentvid pri Stični. Po državni gimnaziji v Novem mestu je vstopil v frančiškanski red. Po študiju teologije je bil posvečen v duhovnika. Sprva je deloval kot gvardijan in župnik v Novem mestu ter v različnih krajih, kjer delujejo slovenski frančiškani, od leta 1988 pa je komisar tedaj ustanovljenega Komisariata za Sveto deželo. Od tedaj je v Sveto deželo poromal že več kot 140-krat in vodil različne skupine Slovencev. Kot pravi, je že leta 1910 prišlo do prvega romanja Slovencev v Sveto deželo, to je bila skupina 5.400 Slovencev, ki jih je tedaj vodil ljubljanski škof Anton Bonaventura Jeglič, in sicer z ladjo iz Trsta do Jaffe in nazaj.

   Kakšno poslanstvo ima Komisariat za Sveto deželo?

   Komisariat je čudna beseda, že pokojni nadškof Šuštar ni bil navdušen nad njo in me je opominjal, da to ni slovenska beseda. Hrvatje so to poimenovali predstavništvo ali poverjeništvo. Gre za predstavništvo neke dežele v drugi deželi. Predstavlja Sveto deželo. Namen tega je obveščanje, soočenja, zastopstvo Kustodije Svete dežele, frančiškanov, ki delujejo tam, ter vseh nalog, kot so romanja, zbiranje darov … Če gledate naše bližnje sosede, so vsi obdržali ta izraz, čeprav so tudi partijski režimi imeli komisarje, prav tako ima tudi Evropska unija komisarje.

   Kaj dejansko zajema Sveta dežela? Po navadi jo hitro nekako zamenjamo s sedanjo državo Izrael.

   Sveta dežela ne pokriva samo Izraela in Palestine, pač pa tudi sosednje države, kot so Sirija, Jordanija, Libanon, del Egipta in celo Ciper.

   Verjetno ni naključje, da imate frančiškani v Sveti deželi poseben status? Lahko kaj več poveste o tem?

   Frančiškani imamo poseben status, ker za križarji tam ni bilo nikogar več, ki bi bil povezan s krščanstvom. Zato imamo v cerkvi sv. Janeza v Akkonu tudi relief, kako križarji, ko so končali z orožjem, predajajo frančiškanom zastavico Svete dežele kot duhovno skrb za deželo. Češ mi smo zaključili s svojim poslanstvom, sedaj vi nadaljujte. V zvezi s tem je papež Klemen VI. izdal bulo, s katero postavlja frančiškane za varuhe svetih krajev, in s tem nalogo za duhovno skrb za Sveto deželo v imenu Svetega sedeža.

   V sklopu komisariata delujeta še Društvo prijateljev Svete dežele in turistična agencija Sveta dežela, ki organizira romanja…

   To je predvsem zaradi zakonodaje pri nas. Zavarovati se moramo, da lahko to delamo. Agencija bolj predstavlja pravno varstvo. Društvo pa združuje romarje, ki so v Sveti deželi že bili in se navdušujejo nad romanji po svetu. Teh je okoli tisoč. Ko greš prvič v Sveto deželo, samo gledaš, da se ne izgubiš, šele drugič res kaj vidiš – tako je dejala ena od romaric. Ker je ogromno podatkov iz Svetega pisma, to je dejansko geografija Svetega pisma, svetujem romarjem, naj si označijo na zemljevidu, kje smo tisti dan bili, kaj smo videli, da se jim zvečer ne bo vse pomešalo. Če pa bi hoteli Sveto deželo videti na bolj ležeren način, bi si morali za to vzeti tri tedne.

   Pred veliko nočjo, ko se spominjamo poslednjih dogodkov Jezusovega zemeljskega življenja, si verjetno kristjani tudi predstavljamo, kje vse se je to dogajalo. Kakšni so ti kraji danes? Denimo Oljska gora, Kalvarija pa ploščad, kjer je Pilat sodil Jezusu?

   Nujno je, da najprej vse te stvari postavimo na geografski in biblični zemljevid, da jih nekako zmerimo in vidimo, da to niso neke strašne razdalje, denimo Kajfova palača, Oljska gora, Getsemani. To vzame skupaj tričetrt ure hoje. Kar se tiče sojenja Jezusu, je Pilat takrat bival v trdnjavi Antonija zraven tempeljske ploščadi, vendar zaradi bližine praznika (pasha – judovska velika noč) Judje niso smeli vstopiti vanjo, da se ne bi onečastili, saj je šlo za pogansko hišo, zaradi česar ne bi smeli uživati velikonočnega jagnjeta. Zato so ostali zunaj in rjoveli na Pilata, naj potrdi proces, ki so ga oni že sami končali. Ker pa je bila dežela pod rimsko okupacijo, je končno sodbo moral dati predstavnik rimske oblasti, ki je bil takrat Poncij Pilat.

   Za Sveto deželo je znano, da je versko in narodnostno precej mešana. Kdo vse živi tam?

   Če bi prešteli prebivalce celotne države, potem je v Izraelu nekaj več kot šest milijonov Judov, v sami judovski državi pa je okoli dva milijona in pol Arabcev kot izraelskih državljanov. So enakopravni državljani kot vsi drugi razen glede služenja vojske. Potem imamo slavno Palestino, ki je preostanek Jordanije pred letom 1967. Meja je bila začrtana leta 1948, ko je država Izrael nastala, dokončno pa je bila meja določena po šestdnevni vojni leta 1967, ko je Izrael povečal svoje ozemlje.

   Sedaj se že nekaj let govori o mednarodnem priznanju Palestine, vendar je bil v preteklosti najbolj znani palestinski voditelj Jaser Arafat že priznan kot državni voditelj. Denimo v gibanju neuvrščenih.

   Težko je zavzeti pravično stališče. Sveti sedež je sicer priznal Palestino, a bo morala ta država, če bo hotela res postati država, ogromno storiti, vendar so Palestinci proti Izraelu preslabotni, da bi si lahko uredili državo in jo tudi vodili. Glede tega imajo skromna izhodišča Res je, da se gradi zid, ki razmejuje Palestince in Jude, toda ostaja problem Vzhodnega Jeruzalema, ki je neka posebnost. Tam nočejo biti niti Judje niti Palestinci. Potem so tu še Gaza, Jeriha in drugi teritoriji. Tretji element pa je Golansko višavje, ki je prvotno sirsko, vendar ga od leta 1967 zaseda Izrael. V osnovi pa v Sveti deželi živijo poleg Judov in muslimanov še kristjani različih veroizpovedi.

   Tudi krščanskih patriarhov v Jeruzalemu je kar precej … od latinskega do pravoslavnega.

   Imamo katoliškega, latinskega patriarha pa pravoslavnega, armenskega, grškega … (pravoslavni, latinokatoličani, grkokatoličani, sirski pravoslavni, koptski pravoslavni, etiopski pravoslavni, maroniti, melkiti, katoliški Sirci, imenovani tudi Kaldejci …). Vendar kristjani v celotni deželi predstavljajo le dobra 2 odstotka prebivalstva. Potem so tam tudi protestanti in anglikanci.

   Kakšen status imajo kristjani v Sveti deželi? Na Bližnjem vzhodu se namreč njihovo število zmanjšuje.

   Kristjani v Sveti deželi so nekako v »sendviču« − felafel −, z vseh strani jih tiščijo. Judovska država jih sicer varuje, po drugi strani pa jih skuša palestinska oblast prisiliti, da bi oni izvajali pritisk na judovsko državo. Zato se izseljujejo v zahodni svet. To pa ustreza tudi Izraelu. Muslimani pa se bliskovito množijo. Pred pol stoletja je bil v Betlehemu le vsak četrti prebivalec musliman, danes je samo vsak četrti kristjan. Mnogi muslimani jemljejo v zakon tudi krščanska dekleta. Njihovi otroci seveda niso kristjani.

   Je veliko mešanih zakonov?

   To so na silo mešani zakoni, čeprav je stališče krščanskih družin, da se poročajo med seboj. A muslimani se poročajo s krščanskimi dekleti, in to večinoma v Betlehemu.

   Kristjani so v glavnem arabskega rodu?

   Večinoma. V Galileji imamo kristjane, ki so državljani Izraela. Problem pa je v Palestini. Druga reč pa je, da imamo tudi hebrejsko govoreče kristjane, ti imajo župnijo v Jeruzalemu, Berševi, Hajfi in drugih mestih. So pa v očeh Judov nezaželeni. Med judovskimi priseljenci iz Rusije in nekdanjih ruskih republik je tudi veliko kristjanov, a so to bolj na skrivaj. Judje ne marajo, da bi bil nekdo Jud-kristjan. Prav tako prihaja v Izrael veliko delavcev iz Azije, predvsem so to Indijci, ki hodijo delat k Izraelcem. Kristjani, ki prihajajo od drugod, so cvetno nedeljo praznovali že v soboto, saj je ta dan pri Judih dela prost.

   Zanimivo je, da v Jezusovi zemeljski domovini do danes ni miru. Tudi Jezus sam je napovedal razdejanje Jeruzalema prav ob slovesnem vhodu v mesto, česar se vsako leto spominjamo s cvetno nedeljo …

   Ta Jezusova napoved se je uresničila manj kot štirideset let po njegovi prerokbi. Kruta napoved. Jeruzalema so leta 70 razdejali Rimljani. V naslednjih 70 letih se je mesto spet postavilo na noge in tako je znova prišlo do upora Bar Khobe proti Rimljanom. Takrat pa so Rimljani dokončno obračunali z Jeruzalemom in mu dali novo ime Aelia Capitolina.

   Glede na vsakodnevne novice o terorizmu … kako varno je romanje v Sveto deželo?

   Romanje v Sveto deželo je najbolj varno, vse druge destinacije so nevarnejše. Je pa res, da je zadnje čase manj skupin, saj je strah pred terorizmom velik. Predvsem sestrelitev ruskega letala pri Sinaju je močno zavrlo romanja. Izrael pa je najbolj varen od vseh, saj je ogromno kontrol. Še preden sploh vstopiš v državo, te pregledajo. Pri nas smo glede varnosti zelo neorganizirani in smo sami sebi nevarni. Prvi vtis že ob prijavi na let z izraelskim letalom je za marsikoga moteč, ker je pregled zelo natančen. Kasneje pa vidiš, da je to dobro zate, da si v resnici varen.

   Kakšen je odnos Izraela do terorizma?

   Izjemno strog! Ko smo šli z letalom iz Zagreba, nas je njihova varnostna služba pregledala že v Zagrebu, tja so prišli iz Tel Aviva. Mnogi se pritožujejo, zakaj toliko pregledovanja, vendar je to v dobro romarjev. V Izraelu so na udaru bolj policisti in vojaki, ne romarji. Je pa tako: če nekdo v Izraelu napade uradno osebo, ga brez pardona ustrelijo na kraju dogodka. Zdaj so bolj v modi noži, razstreljevanje ne več. Kajti zid, ki so ga zgradili v Izraelu, je varnostni zid. Dejansko ni nobenega motiva, da bi se kateri od prebivalcev spravil nad romarje. Z romarji se lahko le kaj zasluži, zato je romar v Sveti deželi vedno dobrodošel in absolutno varen. V vseh teh letih ni bilo niti enega incidenta, ko bi bil kdo od romarjev kakorkoli ogrožen.

   Evropa se sedaj spopada z migrantsko krizo. Kdo so ti begunci, ki se še kar zgrinjajo z Bližnjega vzhoda na vzhodne meje Evropske unije?

   To je cel konglomerat, množica migrantov, za katere nihče ne ve točno, od kod so. Mnogi od teh beguncev so dejansko že vnuki beguncev, ki so leta 1948 odšli iz Izraela v Libanon in Sirijo. Takrat so jih jeruzalemski muftiji pozvali k begu, češ da jih bodo Judje pobili. Arabci so se dejansko izselili iz mnogih mest. Mnogi so šli v Libanon, da bi se tam oborožili in se maščevali, češ da se bodo vrnili in Jude pometali v morje. In po 50 letih se to še ni zgodilo. So pa s prihodom v Libanon destabilizirali državo in sprožili desetletno vojno. Nekateri so bežali na vzhod, po letu 1967 pa proti Libanonu in Siriji. In ti begunci, ki so bili v Siriji od leta 1967, so bili lahek plen Islamske države. Šli so proti Turčiji in naprej v Evropo. In ne veš, kdo je kdo. So brez dokumentov, kar je pričakovano, saj jim Sirija ni dala dokumentov.

   Jih pa na naših mejah nihče ne preverja.

   Saj ne vedo nič. Tako kot so nas presenetili, padli smo na celi črti. In to, da so v takih množicah prišli k nam, je načrtovano. In v tej množici usmiljenja potrebnih sirot so smrtno nevarni teroristi, ki jih danes redimo na evropskih tleh. To je bila načrtovana prevara.

   Kdo stoji za tem?
   Islamska država sama! Borci so odhajali na bojišča v Sirijo in nato skupaj z drugimi migranti nazaj. Ker ni bilo nobenega nadzora, jih imamo sedaj v EU! In na stotine teh borcev ISIS je prišlo v Evropo, lahko se razstrelijo vsak trenutek. Njihova sled je zabrisana, menjavali so dokumente, nihče jih ne more nadzorovati. Izkoristili so našo humanost, naše krščansko usmiljenje, v resnici smo si vzredili kače na prsih.

   Veliko laže pa je v Evropo priti po ilegalni poti, o tem je govoril že pater Martin Kmetec, s katerim smo tudi že naredili pogovor za Demokracijo.

   Ta ilegalna pot je postala tako rekoč že legalna. Saj smo jo odobrili! Skozi meje smo nenadzorovano spustili milijon ljudi. In ta primer je opisal tudi pater Martin Kmetec. Naša država je imela seveda polna usta humanizma, ko smo spuščali ljudi vanjo. Ko pa je šlo za konkreten primer, kot ga opisuje p. Martin, se to ni dalo. Tako da je to sprenevedanje.

   Kako pa gledate na nedavni dogovor med EU in Turčijo? Gre za slab kompromis?

   Tako kot je Turčija potegnila za nos vso Evropo, se zelo redko zgodi … Kje so naši politiki in strategi? Erdoğanova taktika je, da z begunci izsiljuje Evropo, si pridobi ogromne vsote denarja, izsili vizumsko sprostitev in končno še vstop v unijo. Erdoğan vodi Evropo za nos. Jaz Turkom niti malo ne verjamem! Tolikokrat so nas že prevarali v zgodovini, mi jim pa še kar verjamemo.

   Že Janez Evangelist Krek je nekoč zapisal citat: »Turek mora iz Evrope ven.«

   Že zdavnaj! Mi pa jim popuščamo in se z njimi pogajamo.

   Veliko kopij se še vedno lomi glede odnosa do sirskega predsednika al-Asada. Njegovi zavezniki so Rusi. Kakšna je po vašem mnenju vloga Rusije?

   Rusija ima svojo vlogo in interese. Rusi so bili že v času hladne vojne zavezniki Sirije, na Golanu se je zarisala meja med Američani in Sovjeti. Američani al-Asadu ne verjamejo. Če vprašate predstavnike krščanskih Cerkva v Siriji, bodo rekli: če pade al-Asad, pademo tudi mi. Gotovo je polno razlogov za in proti, on izhaja iz klana alavitov, ki ni v nobeni prijateljski povezavi s suniti in šiiti. Je torej tretja oseba. Sedaj pa so v akcijo stopili Savdska Arabija in na drugi strani Iran pa seveda Rusija. Idealne rešitve torej ni. Lahko pa govorimo o manjšem zlu. Rusija je tu igrala v zvezi z al-Asadom dokaj dobro vlogo, ker ga podpira. Američani pa so predolgo časa sodelovali z al-Asadovimi nasprotniki iz Savdske Arabije. Putin tu ima sicer svojo strategijo, se ne navdušujem nad njim, toda če dam vse na tehtnico, potem je al-Asad manjše zlo. Če bi hoteli, bi ga lahko odnesli. Vendar ga niso.

   Nekateri kažejo s prstom na Angelo Merkel zaradi begunske oz. migrantske krize …

   Očitno jo bo migrantska kriza tudi odnesla, kar kažejo volitve. V začetku je morda dobro mislila, ko je iskala delovno silo. Ampak iskala je delovno silo med Arabci, ki pa niso pravi naslov za to. Oni ljubijo nafto, denar in socialno podporo. In tu se je Merklova uštela. Delovne sile je v Evropi dovolj. Lahko bi sprostila Ukrajino pa še kakšno državo. Kaj išče delovno silo med Arabci?

   Na okrogli mizi Zbora za republiko v Mariboru ste se nekoliko distancirali tudi od odnosa papeža Frančiška do migrantov. Prav danes, na veliki četrtek, ko se pogovarjava, bo papež umival noge migrantom. Kaj želi s tem sporočiti?

   Lepo. Papež nas je presegel v vseh dobrih potezah. Vendar prihaja iz drugega mišljenjskega okolja. Meni je sicer simpatičen, vendar je neuresničljivo, da je treba čisto vse tujce sprejeti. Vsega ozadja v zvezi z invazijo migrantov v Evropo papež verjetno ne pozna ali ga pa ne upošteva. Namen je pozitiven, ampak ne moremo ga vzeti kot obvezen model.

   Njegov predhodnik papež Benedikt XVI. je na predavanju v Regensburgu pred skoraj desetletjem razburil muslimane, ko je navedel odlomek pogovora bizantinskega cesarja Manuela II. z islamskim teologom o tem, kaj je islam sploh prinesel dobrega.

   Papež je izrekel resnico in resnica jih je razkačila.

   Kaj pričakujete od prihodnosti, če skleneva ta pogovor? Nas samo Bog lahko reši?

   Pakt s Turčijo je žal na trhlih nogah in ne bo vzdržal. Delati pa je treba na tem, da se po petih letih konča vojna v Siriji, pa četudi se država razdeli na kantone. Ko sem bil lani na ladji na Norveškem, sem srečal nekega Nemca z veliko knjigo, ki je dejal: Vsa krivda za današnjo krizo na Bližnjem vzhodu je na napačni razdelitvi Otomanskega cesarstva leta 1919. Razdelili so ga na papirju in za mizo, tu je jedro problema. To mi je dalo misliti. Posledice tega nosimo še danes.

   (Intervju je bil prvotno objavljen v reviji Demokracija.)

 • črnaovca

  Branko treba bo začeti paziti na linijo se mi je na TV zdelo da ti je suknjič malo tesen in pretesen suknjič pritiska na trebuh potem se pa smrdljivi plini iz želodca širijo v usta. Migrante je treba nekam vtakniti za Strojane je bila dobra neka vojaška baraka. Mgranti so prišli iz dežele ilovnatih koč se pravi da so navajeni boljšega standarda

  • garfi

   kwa ?
   migranti so begunci kaneda ?
   še posebno, če so NEZAKONITI

 • TUREK mora ven iz EVROPE

  http://www.demokracija.si/fokus/pater-peter-lavrih-izkoristili-so-naso-humanost-vzredili-smo-si-kace-na-prsih.html
  Kaj pa Jolanta Kijak in Diva Grabovcova sta zavrnili ljubezen mudžahedina in končali zaklani.
  Na drugi strani je pa je kup punc, ki so pomagale “ubogim beguncem” Mia 15 let, katere starši so sprejeli ” ubogega begunca” v svoj dom, ta jim je za plačilo v trgovini DM zaklal hčerko.
  Alexandra Mezher, dekle ki je delala kot prostovoljka z migranti, dokler je ni lažni petnajstletnik do smrti zabodel.
  Maria Ladenburger, ketere oče je v korist “ubogih beguncev” odklonil cvetje in sveče, čeprav je Mario posilil in utopil prav “ubogi begunec” ki se je lažno pomladil za 16 let. Elin Krantz je pozivala k sprejemu “ubogih beguncev” dokler je ni eden od njih posilil in ubil s kamnom. Ko je bila mrtva pa nanjo položil težkih skal. Vsaj tako mislim, ker obstaja možnost, da je bila še živa, ko je nanjo položil skale.
  Te punce nimajo ne ust in ne prstov, da bi tipkale, jih pa ima Srbkinja Dunja iz Dunaja, ki ji je “ubogi Iračan” ki že dolgo ni seksal posilil sina Gorana. Oba sta do tega dogodka pozivala k pomoči “ubogim beguncem”.
  In na koncu je ubogi Iračan pomagal njenemu sinku na Dunajskem bazenu. So se zato Andrej Turjaški, ustaši (tisti pred Pavelićem) Karađorđević, Obilić, Jan Sobieski in Španski kralji borili proti muslimanski okupaciji Evrope? Zakaj so že starodavni kralji vedeli, da mora Turek iz Evrope? A zakaj?

  • Soave

   + + + + + + +

 • garfi

  leviĆarji ustvarjajo kriminal, krivice in reveže
  torej drugorazredne
  gobcajo pa ves čas o enakosti
  izjava NEZAKONITEGA MIGRANTA-leviĆarskega begunca : Slovenija je revna država
  ni res, JE MAFIJSKA DRŽAVA
  mafijci so pravkar izumili še klimatske begunce

 • xtc

  Kučan,Cerar in levaki nujno rabijo nove privržence vse manj ljudi jim naseda,zato tudi tako kruljenje po Dražgošah.

 • MEFISTO

  Če že naši ljudje nimajo udobnih luksuzno opremljenih stanovanj, naj jih imajo vsaj obrezanci in njihove mumije.

 • plamen100

  Koliko ljudi poznam ki zivijo v revscini, ki so bili zaradi bolezni po 15 letih dela invalidsko upokojeni s 350 eur pokojnine in sedaj crkujejo na obroke in prosijo boga da cimprej umrejo saj v tej slovenski bedi. Ne morejo vec zdrzati. Na drugi strani pa beremo te svinjarije kako so priskrbeli za migrante in to tudi na racun teh revezev na nacin majhnih invalidskih pokojnin. Kaj taksnega si tudi Nemcija ne privosci, sramota kako gnila je ta udbaska politika!

 • ekspêrt

  Etika jim kar iz glave frči na vse strani, tolk jo je.

 • lauraas

  In vsi so nezaposljivi, do smrti na naši sociali.

 • lauraas

  Pa še združevanje družin, pa potem po 10 otrok…

 • lauraas

  Res ne vem kaj je cilj levičarjev, kaj sploh hočejo, zakaj…?

  • samotoje

   Hočejo ljudi, ki sledijo ideologiji, ne nacionalni pripadnosti in so dovolj upogljivi in ubogljivi, da slepo verjamejo voditeljem. Hočejo neizobražene ljudi, ki bodo pokorni gospodarjem in bodo delali skoraj zastonj. Muslimani so idealni za tak cilj. Ali naj nadaljujem?

 • Radolf Mitler

  Heil!

  Čimprejšnja deratizacija Slovenije vseh čefurjev iz bivše juge in teh, ki so se sedaj pritepli k nam.

 • ŠČŽČŠČŠŽČČŠŽČŽŽŠČŠČŠ

  Slovenci so drugorazredni državljani v Sloveniji.

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!