Zakaj se izničuje slovensko kulturo in identiteto?

Foto: STA

Zakaj se izničuje slovensko kulturo in identiteto ter s tem krši naša osebna dostojanstva, mednarodno konvencijo in državotvornost Slovenije?

Čeprav je naša država Slovenija leta 2008 z zakonom ratificirala mednarodno Unescovo Konvencijo o varovanju nesnovne (duhovne) kulturne dediščine, ki nas poleg naše vesti in ustave zavezuje, da ohranjamo ter negujemo slovensko kulturno dediščino in s tem bogatimo slovensko ter svetovno kulturo, lahko opažamo, kako se omejuje, siromaši in izničuje slovensko kulturo in njene razpoznavne identitetne znake. Tako kot vsako naravno okolje oziroma narod imamo tudi mi svoje razpoznavne znake, ki so odsev lepega slovenskega okolja in slovenske kulturne dediščine oziroma kulturne tradicije.

Ti razpoznavni znaki ne razodevajo le slovenskega naravnega okolja, pač pa tudi slovensko dušo, torej slovensko kulturo, tako doma kot v tujini.

Identitetni, razpoznavni znaki slovenske kulture v svetovni kulturi, ki jo bogatimo s slovensko kulturo, so: slovenski jezik, slovenske pesmi, slovenska glasba, slovenski alpski, pevski in glasbeni melos, ki temelji na sonaravnem, sostvarstvenem ljudskem izročilu, ritem polke in valčka in temu ustrezen ples, večglasno petje, slovenska noša, slovenske šege in navade ter nasploh slovenska pozitivna kulturna tradicija, ki je skupek pozitivnih življenjskih znanj, vrednot in veščin, po katerih je slovenski narod razpoznaven v svetovni kulturi. Med njimi so, poleg navedenih vrednot, tudi marljivost, poštenost, vztrajnost, pevska in glasbena nadarjenost ter nasploh ustvarjalnost na različnih življenjskih področjih.

Vse to so nosilni stebri naše kulturne dediščine, kulturne biti in identitete ter zdrave samozavesti.

Poglejmo si primere izničevanja slovenske pozitivne kulture.

Prosim in hvala sta že pozabljeni besedi?
V trgovinah in gostiščih ni domačega občutka, saj marsikje vrtijo le tujo glasbo, kot da bi pri njih kupovali tuji, ne pa domači kupci. Zakaj so prodajalci tako neobzirni, da nam ne priznajo osebnega dostojanstva, ker nas ne obravnavajo kot slovenske kupce, ki imajo slovensko kulturo, pa jim vse takoj plačamo?

Čeprav sta v trgovinah, gostiščih in uradih vedno veljala vljudna in spoštljiva “prosim (ali vsaj izvolite) in hvala”, kar je bilo v naši slovenski kulturni tradiciji, nam v zadnjem času marsikje bleknejo prostaški tujeizvorni “evo”, (ki je značilen za balkansko tradicijo), ko nam ponudijo ali izročijo blago, denar ali listino. Beseda “evo” tudi izničuje slovenske besede; poglej, glej, lej, si videl, vidiš, tu, to, takole, tam, tu imaš … Torej ni več vljudnega in spoštljivega etičnega poslovnega odnosa, pa čeprav je to najlažje, ker nič ne stane, vendar veliko pomeni za rast pozitivnih odnosov med ljudmi. S tem smo prizadeti v svojem osebnem dostojanstvu kot slovenski kupci. Uporaba besede “evo” je bila in je še značilna za balkanske države, ker je to v njihovi tradiciji. To potrjuje tudi slovenski slovar, ki pojasnjuje, da je beseda evo srbohrvaškega izvora. Trgovinske, gostinske, turistične in gospodarske zbornice pri takšnem neposlovnem ravnanju molčijo, pa čeprav imajo v rokah škarje in platno. Z zgolj enim organizacijskim navodilom bi lahko ta primanjkljaj takoj rešile. Zakaj ga ne? Kdo ima od tega koristi? Zakaj se izničuje pozitivna slovenska kulturno-etična tradicija? Pa nam je bilo obljubljeno, da bomo postali bolj vrednotna skupnost.

Narodna noša bi morala biti sestavni del državnih proslav
Po nepotrebnem se uvaja namesto lepih slovenskih besed, ki so v pogosti medsebojni rabi in izražajo lepe občutke in želje, tuje besede. Na primer: čao (srečno, zdravo), ful (veliko, zelo, močno), okej (dobro, v redu), gužva (gneča), svašta (marsikaj, vse sorte, razno), valjda (seveda, najbrž), definitivno (dokončno) … Mnogi sploh ne vedo, kakšni so slovenski prevodi teh tujk. Zastavanoše tega slovenskega potujčevanja pa so zlasti nekateri televizijski in radijski mediji, kar je v nasprotju z Ustavo RS in Zakonom o javni rabi slovenskega jezika. Človek se sprašuje – zakaj? Čeprav Zakon o javni rabi slovenščine zahteva dosledno uporabo slovenskega jezika v medijih, sicer so zagrožene denarne kazni, pristojni ne ukrepajo. Zakaj ne? Kaj počnejo tisti, ki so odgovorni za spoštovanje ustave in zakonov ter mednarodnih konvencij?

Slovenska kulturna dediščina (slovenska noša, ljudska pesem in narodno-zabavna glasba) še vedno ni obvezni sestavni del državnih, občinskih in krajevnih ter drugih prireditev, kjer bi bilo logično, da je slovenska kulturna dediščina prisotna. Pa bi morali prav ti v prvi vrsti spoštovati bistvene elemente slovenskega naroda in državotvornosti.

Foto: STA

Sestavni obvezni del slovenske turistične ponudbe še ni slovenska kulturna dediščina, pa čeprav je logično, da turisti želijo videti kulturne značilnosti in posebnosti Slovenije, na nas pa je, da jih pokažemo. Zakaj turistična zveza ne opravlja svojega plemenitega poslanstva?

Petje, glasba in vrisk so najboljše zdravilo
Državne prireditve, namenjene ohranjanju ljudske pesmi in glasbe, ki jih organizira Javni sklad za kulturne dejavnosti (JSKD), ki opravlja plemenito poslanstvo, za kar smo mu neizmerno hvaležni, so v odmaknjenih krajih, običajno v majhnih prostorih, brez ustrezne informacijske podpore, da bi se jih lahko udeležilo čim več ljudi. Tako so v bistvu same sebi namen, ne pa, da bi spodbujale med ljudmi interes in ljubezen do ljudskega petja ter glasbe. In to danes, ko se med ljudmi zelo hitro povečuje uporaba zdravil zaradi duševnih bolezni (depresije, kroničnega stresa …). Naša dolžnost je, da ljudem pomagamo z ozaveščanjem o tem, kako učinkovito ljudsko petje in glasba ter vrisk zdravijo dušo in telo.

Znanstveniki in življenjske izkušnje nam potrjujejo, da so petje, glasba in vrisk najboljše zdravilo za naše dobro počutje ter zdravje. Kljub temu pa se tega mnogo premalo poslužujemo, zato so v skokovitem porastu duševne bolezni in zaradi tega skokovita uporaba antidepresivov.

Pevski zbori, zlasti mlajši, čedalje manj obvladujejo slovensko petje in čedalje bolj tuje petje. Nekateri pojejo že več v tujem jeziku kot pa v slovenskem. Neredko se uvaja enoglasno petje (tudi v cerkvah), pa čeprav je bilo za Slovence vedno značilno večglasno petje. Že od nekdaj velja: Slovenci bomo tako dolgo, dokler se bo slišalo naše večglasno petje.

Kje je naša zdrava samozavest in spoštovanje kulture?
V vrtcih in šolah je pozitiven odnos do slovenske kulturne dediščine (ljudske pesmi in slovenska glasba in glasbila) odvisen od vzgojitelja oziroma pedagoga, ne pa, da bi bila to obvezna sestavina vzgojnega odnosa in delovanja v kulturnih programih. Čakamo, da bosta ministrstvo za izobraževanje in ministrstvo za kulturo storila tisto, kar morata storiti.

Priča smo razvrednotenju slovesne štajerske noše, ki so jo nosili naši predniki na praznovanjih, prireditvah in plesih. Čedalje bolj se uvaja moški šircelj (predpasnik), pa čeprav so ga naši predniki uporabljali za najgrša dela v hlevih in na poljih, da so tako obvarovali svoje delovne obleke. Zato smo kulturno razvrednoteni in osramočeni ter prizadeti v osebnem dostojanstvu, ko naši folklorniki stojijo poleg slovesno oblečenih skupin iz Gorenjske ali tujine, ki se ponašajo s svojo slovesno nošo, ne pa z najslabšimi oblačili, kot da bi se hoteli norčevati iz naše slovesne noše in kulture. Logično pa je, da se šircelj lahko uporabi pri kmečkih opravilih, ne pa na odru, pri slovesnostnih in plesu. Kje sta tu naša zdrava samozavest in spoštovanje naše kulture?

Muzikanti skupaj z muziko, so v naši kulturni tradiciji. Nekateri pa se trudijo, da bi muzikante, torej glasbenike, ki igrajo na zahtevna glasbila – harmonika, klarinet, bariton, ki jih slišimo tudi v zahtevnih orkestrih, nadomestili z godci, ki so po slovenskem pravopisu tisti, ki igrajo na preprosta glasbila – piščali, ribežli, kose, žage, pokrivače … Takšnim kar naravnost povejmo, da hočemo še naprej muzikante, kar je v naši kulturni tradiciji. Prav je, da razlikujemo med muzikanti in godci, saj ni vseeno, ali se igra na zahtevna glasila ali na preprosta.

Glasbila, ki niso značilna za alpsko Slovenijo, ampak za tuja okolja, kot sta boben in tamburica, ki sta značilna za Balkan, skušajo izpodrivati slovenska sonaravna glasbila, ki so harmonika – predvsem diatonična, klarinet, bariton, bas, citre, trobenta, gosli, kitara … Slovenija je po Evropski alpski konvenciji alpska država, geografsko pa alpska in srednjeevropska država, kar se tudi učijo v naših šolah, ne pa balkanska država. Ansambla Avsenik in Slak, ki sta gradili na naši kulturni dediščini, sta dokaz naše glasbene razpoznavnosti in našega velikega kulturnega vpliva v Evropi in svetu. Ali bomo dopustili, da se naša glasbena razpoznavnost in naš kulturni vpliv izniči s tem, ko bomo prevzeli glasbila, ki so značilna za nealpska območja, južno od Slovenije?

Najbolj veselo vzdušje v družbi, zlasti ob glasbi, se marsikje danes odvija ob tuji glasbi in pesmih, pa čeprav je splošno znano, da ritem slovenske polke ob plesu in ob plesnih krogih, verigah in ob šivanju kojtrov, naredi najbolj radostno vzdušje, posebej še, ker imamo toliko veseličnih pesmi (Mi se imamo radi, Tam dol na ravnem polju, Hišca ob cest stoji, Terzinka, Oj Marička pleši, Prišel je našel je, Preden boš na rajžo šel .… Mnogo veselih je tudi novih pesmi). Ali bomo dopustili, da se ne bomo znali več veseliti po naše, po slovensko, ampak le po tuje? In to ne le v pozdravnih in tistih besedah, ki izražajo veselje, ampak tudi s petjem, rajanjem in plesom? Pomembno vlogo imajo pri tem ansambli, ki določajo glasbeni program. Kaj pa nam potem še ostane v naši kulturni biti? Očitno malodušno hlapčevanje in naše žalostno izničevanje naše kulturne biti ter identitete s tem nas samih.

Muzikanti oziroma glasbeniki se naj odlikujejo po domoljubju oziroma spoštovanju slovenske pesmi in glasbe, in naj določijo na prireditvah, kjer igrajo, takšen glasbeni program, da bosta slovenska pesem in glasba spoštovani ter prisotni v čim večji meri.

Tuja glasba izničuje slovensko
Pogosto slišimo, kako tuji pevski in glasbeni melos izničuje slovenski melos v popevkarski in narodno-zabavni glasbi. Marsikdo zaradi tega ne ve več, kaj je sploh slovenski melos. Zanimivo in poučno pri tem je, da tisti, katerim krademo njihov melos, našega ne posnemajo, ker se ponašajo s svojo zdravo samozavestjo. Lahko že izračunamo, čez koliko let ne bo več slovenskega pevskega in glasbenega melosa, kot tudi ne slovenskega jezika. Slovenski alpski pevski in glasbeni melos daje neomejene možnosti izvirnega ustvarjanja, saj je lahko podlaga različnim pevskim in glasbenim zvrstem. Zato ni nobenega opravičila za plagiatorstvo tujih melosov.

Domoljubje, katerega bistvo je spoštljiv odnos do lepega slovenskega domačega okolja, našega doma in soljudi ter slovenske kulturne dediščine, še marsikje ni v zavesti ljudi.

Gasilci, ki so varuhi naših domov, naj bodo tudi varuhi slovenske kulturne dediščine v smislu, da vsako leto priredijo srečanje z občani s kulturnim programom o slovenski kulturni dediščini. Ljudski pevci in muzikanti ter folklorniki bodo z veseljem in brezplačno sodelovali v tem kulturnem programu. Potem pa se naj odvije še tradicionalna slovenska veselica.

Foto: STA

Za športne objekte in naprave ter aktivnosti namenjamo ogromna sredstva, pa čeprav je splošno znano, kako nezdrav postaja šport zaradi svojih ekstremnih neuravnoteženih ciljev in zdravju škodljivih posledic. Za kulturne objekte in aktivnosti pa znatno manj, pa čeprav se človek razlikuje od živali po duhovnem znanju, ne pa po fizičnem naprezanju. Športni objekti se nenehno večajo, kulturni objekti pa marsikje celo manjšajo.

V skladu s stvarstvenimi, torej sonaravnimi zakonitostmi in pravičnostjo je, da se občasno slišijo v cerkvah tudi slovenski glasbeni instrumenti, ki so slišani tudi v orkestrih ( harmonika, klarinet, citre, gosli …), da bi tudi z njimi na primeren način z nabožno skladbo, poleg orgel, včasih počastili stvarstvo, ne le s tujimi glasbili in tujimi melosi, kar se občasno dogaja. Zakaj bi omalovaževali tisto, kar nam je podarilo stvarstvo?

Ne spoštujemo niti lastne Ustave
Pohodništvo je zelo razširjeno, vendar ima le redkokdaj obvezno kulturno sestavino, torej kulturni program. Nekoč je bilo razširjeno pohodništvo v obliki romanja, ki je vključevalo skupno petje, glasbo, molitev in celo spoved v kulturno-zgodovinskem hramu, to je cerkvi. Danes pa se pohodništvo “odlikuje” pogosto po popivanju ali pa celo po nošenju orožja in oblačil iz vojne ter petju borbenih pesmi, kar je pravo nasprotje pozitivni kulturni aktivnosti, ki ustvarja harmonijo in mir med ljudmi.

Spodbuja se izločevalna kultura, namesto sodelovalna, kar se kaže v naslednjem: Če pojejo mlajši, morajo biti tiho starejši in obratno. Če je zborovsko petje, ni posluha za ljudsko petje in obratno. Ko pojejo ženske, naj bodo tiho moški in obratno. Namesto, da bi se čim več pelo skupaj, da bi pesem lahko opravila svojo zbliževalno in sodelovalno vlogo. In da bi bilo čim več prireditev, kjer se dokazuje kulturno sodelovanje mlajših in starejših, mest in podeželja …

Foto: iStock

Nekatere televizijske in radijske medije so nam več ali manj ugrabili in zdaj ti skorajda prednjačijo v izničevanju slovenske kulture. Zaželimo jim, da bi končno opravljali svoje plemenito poslanstvo – ohranjanja in negovanja slovenske kulturne dediščine in pozitivne tradicije ter identitete!

V osebnem dostojanstvu smo tudi prizadeti na Štajerskem in Koroškem, ker se na državni ravni ne zagotavlja v kulturnem pogledu enako obravnavanje vseh pokrajin, saj se favorizira kulturno dediščino Bele Krajine, kulturno dediščino in gospodarski razvoj prej navedenih pokrajin pa se zapostavlja in zanemarja.

Čeprav imamo že 25 let samostojno slovensko državo, še nimamo slovenističnih (za slovenski jezik) društev, ampak slavistična (za slovanske jezike), ki združujejo učitelje slovenskega jezika od leta 1935, ko je bil njihov namen predvsem učenje srbskega jezik. Poleg tega ta slavistična društva objavljajo v svoji Slavistični reviji tudi članke v tujih jezikih, brez slovenskega prevoda. Na Filozofski fakulteti v Mariboru imajo oddelek za madžarski jezik, nimajo pa oddelka za slovenski jezik. Slovenski jezik je pri njih anonimno in sramežljivo skrit v oddelku za slovanske jezike.

Našteti primeri nam dokazujejo, da nam nekateri nočejo priznati našo sonaravno kulturno bit, ki je odsev naše lepe Slovenije in temelji na naši kulturni dediščini oziroma kulturni tradiciji. Zaradi tega smo, zavestno ali podzavestno, prizadeti v svojem osebnem dostojanstvu, ki nam ga jamči slovenska ustava.

Slovenski narod ima po 3. členu slovenske ustave svojo državo, pa ne živimo državotvorno, ker ne spoštujemo slovensko kulturo, ki je bistveni element slovenskega naroda, ki ima svojo državo Slovenijo. Torej gre tudi za nespoštovanje slovenske ustavne kulture.

Zakaj se odrekamo naši ustvarjalni kulturno-identitetni razpoznavnosti v Evropi in v svetu? Nekateri boste rekli, da je to negativen vpliv globalizacije. Vendar nas uvodoma navedena Unescova konvencija opozarja, da moramo ta negativen vpliv, ko gre za našo slovensko kulturo in identiteto, če je prisoten, odpraviti.

Kje je naša vrednostna naravnanost?
Kakšen je naš življenjski smisel? Ali vrednotna naravnanost, ki ohranja našo izvirno ustvarjalnost in razpoznavnost v svetu ter spoštuje sonaravne, sostvarstvene zakonitosti, našo lepo naravno okolje in naše tradicionalne pozitivne vrednote? In s tem nikogar ne ogroža ali ne spoštuje, saj tudi mi spoštujemo in občudujemo tuje kulture. Ali pa nevrednotna, neustvarjalna kulturna plehkoba, ki zna le nekritično posnemati tujo kulturo in s tem izničuje svojo izvirno sonaravno pozitivno razpoznavno kulturo?

Spodbujamo naše ozaveščanje o svojem plemenitem poslanstvu pri ohranjanju in razvijanju slovenske kulture, ki bogati našo in svetovno kulturo ter s katero dokazujemo svojo izvirno kulturno in narodno samobitnost, identiteto ter zdravo življenjsko samozavest! Tudi tujim turistom omogočimo, da spoznajo našo izvirno kulturo in nam bodo hvaležni!

Ozavestimo se kot dober življenjski gospodar in vzpostavimo v svojem okolju, kjer živimo, na civiliziran, demokratičen in plemenit način normalno kulturno stanje, v katerem ne bo več grobih kršitev našega osebnega dostojanstva, slovenske ustave in prej navedenih zakonov ter mednarodne konvencije in državotvornosti!

Franc Pevec

 • francelj3

  Poglejmo si primer izničevanja slovenske pozitivne kulture: naslov tega članka. Tipična slovnična napaka, ki smo ji v šoli rekli “Išče se Uršo Plut”. Stavek brez osebka. Malo aktiva, malo pasiva. In ti nepismenjaki bi nas radi poučevali o varovanju slovenske identitete? Kjer je na prvem mestu slovenski jezik?!

  • Novakec1

   Slolandijskega jezika ni več razen v rezervatih avtohtoncev bogu za ritjo.

   • Anton

    Rovte Žiri Idrija?

   • Vera

    Bogu za hrbtom se reče .

    • Novakec1

     A se hrbet nadaljujev rt, alse rt nadaljuje v hrbet, to je zdaj vprašanje?

    • karlina

     ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  • Nata

   O ostalem pa nič, francelj3 ?

   • francelj3

    Ne, o ostalem ne morem. Člankov, ki imajo že v naslovu grobe slovnične napake, namreč ne berem. Takšen domoljuben portal, kot je Nova24TV, si takih napak ne bi smel dovoliti.

    • Nata

     No, že. Ampak, saj članek zaradi nekaj slovničnih napak, ne izgubi veliko. Vsaj tale ne .A ni škoda. Ti prvo opozori, pa avtorja pouči . Nato pa članek le komentiraj. Še drugi se bomo kaj slovnice naučili.
     Jaz priznam, da ga velikokrat dobro ” sračkam “.Malo mi je nerodno. Napišem pa vseeno.

 • quetal

  Oh kako ljubko. Dajmo prepevat, po moznosti se v masni odpravi gorencev, na ostale nose se takoj pozabi, … Nikjer pa clovek ne more prebrati, kje so slo izumitelji, kateri so slovenski tehnicni in tehnoloski dosezki in preboji, arhitetura, etc. Ko gledate oglase za Avstrijo, Nemcijo, Anglijo, Dansko etc. Je najprej opaziti njihovo mogocno arhitekturo ter sele nato tako posredno naravo. Kaj naredimo Slovenci, kazemo reke, gore in oh ter sploh lepe gricke, ki jih tako najdes tudi drugod. Kaksne sesute ceste in na sploh infrastruktura vodi do njih, to je bolje zakriti….ampak vazno je, da se prepeva…dokler ne pride v blizin Srb, Anglez ali Nemec…nato se tako pazabi na lep slo jezik…a ne??

  • Darth Vader

   lahko prebereš……će imaš android mobilnik je klele aplikacija: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appspotr.id_826849690996704913 če pa imaš apple ios mobilnik pa je tukaj apikacija https://itunes.apple.com/us/app/slovenija-zavaruj-meje/id1211167593?mt=8

  • Nata

   Ja. Ampak, pri nas je žal od mogočne arhitekture bolj malo ostalo. Da ne naštevam!

  • Mojca pokraculja

   V polno si zadel ! Glavno da bomo danes pili slovensko ….mleko, pa zapeli uno slovensko….Brinjevček pozdravi vse !!

   • šmentanamuha

    Ta sarkazem je odveč. Mojca Pokrajculja.

    • Mojca pokraculja

     Ta “sarkazem” je provokacija, kot vidiš si se obregnila samo ti. Pa prosim glede nicka, namenoma sem Pokraculja. Zakaj sem pa že tolikokrat razložila, da ne mislim več ponavljati.

    • karlina

     ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  • šmentanamuha

   Tudi ti imaš prav, guetal, zelo se strinjam s tabo. O naših znanstvenikih in njihovih izjemnih dosežkih pa nič. Vendar ne bi kritizirala avtorja tega članka, ker se je zelo potrudil. Te slovenske raznarodovalne politike preprosto ni mogoče zajeti v enem članku. Zato pa je treba o tem pisati. Jaz sem nekaj let nazaj uredniku ene slovenske revije predlagala, da bi poleg potopisov uvedli tudi predstavitve slovenskih znanstvenikov, ki danes žanjejo mednarodne uspehe. Tako da bi jih ljudje spoznali, da bi vedeli, kaj delajo. Ne moreš verjeti, kako so naši uspešni in koliko jih je. Pa ni bilo nič iz tega. Potem mi je uspelo v eni drugi reviji objavit nekaj člankov na to temo, Urednik mi je kmalu po prvi objavi prišepnil, naj pohitim, da naredimo čim več, preden revija ugasne. Eden redkih, ki se je zavedal pomena znanstveno tehnoloških dosežkov naših ljudi. med drugim mi je ena od znanstvenic, ki sem jo predstavila rekla, da bi morali imeti pri poročilih, vsaj osrednjih vsaj 5 minut za znanost vsak dan, tako kot imamo športna poročila, v katerih zvemo, katerega nogometaša iz tretje ž lige boli gleženj in ne nastopil na naslednji tekmi, eden drugi pa bi skoraj dal gol, če mu ne bi bila prečka na poti. To se mi zdi odlična primerjava, čemu pripisujemo več pomena.

  • karlina

   Zahvali se nesposobnim komunistom, ki nam ze več, kot 70 let uničujejo drzavo, če ne bi bilo njih, bi bili mogoče najbolj razvita drzava v >Evropi, SMO IMELI ČISTO VSE POGOJE ZA TO.

 • RATATA

  To so tiste nesramnosti, ki mi kvarijo dneve, mesece in leta. Še več jih je. Ogromno.
  In s tem zaključujem svojo ekspertizo, da ne bom že na vsezgodaj kaj grdega in sovražnega povedal!

  • Nata

   + + + + + + + +bravo!1 Kar povej ! Ne se nazaj držat.

   • RATATA

    Ne me šuhtat. Grozljiva je moja zaloga “municije” za napad na protislovensko delujoče buzefur čefurante.

  • Ana Job

   Ti si kar duška daj! Jaz te rada berem in všeč mi je, da poveš glasno in jasno. Imam občutek, da si Zasavc, kot jaz.

   • traktor

    Itak, da je. Sam je že zdavnaj dezertiral.

    • Ana Job

     Itak v Zasavju ni nobene perspektive.

     • traktor

      Je, za knapovske penzeniste, pa socialne podpirance, sitne lopove in švercerje vseh vrst.

    • RATATA

     Sicer ne vem, ko spa tako zarustan in blaten a si tomo vinkovič al zetor.
     Deratiziran
     boš ti v kompletu z zasavskimi občinskimi upravami in mestnimi sveti.

 • indijanka

  V članku pogrešam sprehod po knjigarnah, po knjižnicah. Pa začnimo pri bralni znački. Tematske izbire ni več. Vse je odvisno od staršev. Od njihovega zgleda in sodelovanja pri bralni znački. Zato naj vsak ob prebiranju tega sestavka začne pri sebi.Pri svojih otrocih. Pri knjigi. Slovenskih avtorjev.

  • Ana Job

   Večina slovenskih avtorjev piše samo o revščini in težkih razmerah in s tem čtivom nas pitajo komunisti že 75 let. Da ne omenjam slovenske literature za maturo. Groza! Zasavski upokojeni ravnatelj je že večkrat pisal na ministrstvo, da je maturitetno slovensko čtivo v srednjih šolah primerno za 23-letnike in ne za srednješolce. Komunisti nas pitajo z enim in istim čtivom že 75 let. Nismo za hlapce rojeni in vzgojeni! Potrebujemo moderne slovenske avtorje, ki pa seveda pri selekciji na ministrstvu izpadejo in ne pridejo nikoli blizu,saj je tam kup starih zafrustriranih ločenih bab, ki skrbno bedijo, da ostane čtivo tako, kakršno je določila stara komunistična elita.

   • RATATA

    Pa filmi… blato in čebula,
    Pijandure, kurbe, nasilje, droga…
    Namesto humorja pa bosanšćina….
    Matkurba!!

    • Ana Job

     Film pa vem, da si mislil Kajmak in marmelada, hahaha Je pa res, da Slovenci zadnje čase nismo sposobni enega dobrega filma spacat.

     • karlina

      dobri stari filmi, dobri stari SLOVENSKI IGRALCI, koliko je filmo, pa nikoli jih murgelj tv ne vrti, nič hudega, saj so nekateri viri, da jih dol potegneš

  • karlina

   Indijanka, kje so tisti stari zlati časi naše oš in sš, ko smo imeli še kar dobre in zlate učitelje, ki so še pa še dajali prednost slovenstvu, sedaj pa, eh škoda besed, resnično, kdo uči otroke, beda od bede.

 • Anton

  Ob koncu AVSTOOGRSKE je bilo SLOVENSTVO na vrhuncu!

  • Nata

   Ja, nadvse zanimivo, a ne ??

 • Krtača17

  Vemo kje je problem, torej poznamo tudi rešitev. Pot pod noge in začnimo že danes….

  • Nata

   Nikoli ni prepozno !

  • karlina

   kar pojdi, nazaj v jugovino, kdo ti brani, mi tukaj niti slučajno, veš,

 • Nata

  G. Pevec, sijajno napisano. Ljudje, preberite počasi od stavka, do stavka !
  Kajti, nujno je tole prečitati z vso zbranostjo. Ogromno je pisec povedal! Same resnice o kulturi in ” kulturi ” !!O našem nepoznavanju, kaj pravzaprav vrednotna naravnanaost ( o, sijajen izraz ) je !!
  Ohranjanje naše izvirne kulture !!
  Ja ? Hm………pa smo tam! Ker je prav vse podvrženo zaslužku, se v prav vse programe, načrte Kultrunih hiš prikrade v večini tuja umetnost.
  Kje je izvirni greh ? V komunizmu. Ki je povdarjal ” bratsko ” kulturo.Bog ne daj kakšne noše, slovenske pesmi. Nevarno je smrdelo po cerkvi, a ne ??
  Vse je bilo na ju-hu-hu .Pa, ko bi vsaj vriskali ! Ne, bilo je bolj bratsko zavijanje.
  In, nabrali smo si toliko teh bratov iz Juge, da se ven ne vidimo. Ti nam že leta in leta krojijo ” kulturo “.
  Moja vnučka …………na tistem nesrečnem telefonu……….eden posluša eno čudno mešanico Jugo muzike. Zakaj ? Ja no, Ima sošolce Jugo korenin, ki so veliko bolj zavedni od nas Slovencev in poslušajo svojo glasbo. Ko predlagaš, naj jim pokaže kaj našega, prizna, da imam prav, šele, ko malo premisli…………Hudir, jezik si zrabiš, ko vedno znova razlagaš in iščeš primere lepih slovenskih pesmi.

  • rubec

   **********

  • Zgornji

   Kaj boš z to sprevrženo (pokvarjeno) “kulturo” … ? Ničkaj dosti :-(

   • Nata

    Hja ? S kulturo, ki je pokvarjena, res ne. Ker to ni kultura, ampak ena čudna jugomešanica.
    Z ono drugo pa marsikaj lahko postavimo zopet na noge.

    • Zgornji

     Jaaaaa, Natyka, Ampak, tale Prešernova “kultitura” je Žal Že Pokvarjena , … Zato Bo Bog storil tako kot je Napovedal po preroku Izaiju : Odvzel Bo takšne “kulturnike” narodu , da se ljudstvo nebo še bolj pokvarilo kot se je že …
     Ampak, žal pa namesto tega prihajajo že druga zabavljaštva, katera tudi uničujejo družbo , … Žaaal, … Nevem kako to, ampak, postali smo Reeeeeeess Zabit narod , … :-(…

     • Nata

      Veš, zabitost bi človek še nekako razumel, silne pokvarjenosti in hinavščine pa nikakor ne ! Ljudje po svetu hodijo z zakritimi očmi in zamašenimi ušesi.
      Žalostno.

     • karlina

      TOČNO

     • Zgornji

      No, ja, saj ni nujno da je pokvarjnost in hinavščina takooo “silna” , … Ampak – četudi jo je že malo, pa jo vseeno Je nekaj – Torej – Je . Žal. Mst.

     • Nata

      Joj, no ? Prav vsi imamo svoje
      ” cake “.

  • karlina

   Moj VELIK PODPIS, prav čakala sem ,da bo kdo napisal ta članek, resnično in hvala zanj.

   • Nata

    Obliž za dušo.
    Saj smo kar izmučeni od svinjarij .Nimam drugega izraža za dejanja politikov, ki nam vsiljujejo ljudi, ki so popolnoma neprimerni za Evropo

 • rubec

  V trgovini, na blagajni. Od nekje iz stropa: Prokleta ljubavi, uzela si mi sve.
  Ona: Pika je?
  Jaz: Ne
  Ona: Pa bi jo..
  Jaz: Ne, ne pusti mama. Gospa da vas nekaj vprašam, mogoče veste kdo poje to pesem ki jo vrtite. Iščem vsepovsod tudi na amazonu sem že brskal.
  Ona: En moment. Jasmina, blagajna tri prosm.
  Jaz: Ne ne gospa, nikar, saj sem se samo pohecal.
  Ona: Je to vse, bi mogoče še tele napolitanke, so danes v akciji?
  Jaz: Ne, hvala.
  Ona: Lep dan.
  Jaz: Gospa, zunaj lije kot iz škofa, vi pa meni lep dan haha.
  Ona: Dan gospa, pika je?

  • Nata

   Jojmene, no ? Ja, glavno, da je pika, no !

  • Zgornji

   A ti tud nimaš nič pametnejšega za pisati ?

   • indijanka

    :) čuječnost se izraža v različnih oblikah. Tudi v obliki satire ali epigramov. Zato prebuja. Veš, rada prebiram Rubčeve domislice.Nihče me ne nasmeji bolj. Tudi tvoja posebnost mi nasmeji srce, ker vem, da živiš “svoje besede”.

    • rubec

     Pretrdo si ga prijela glede na to da ni taspodn ampak tazgorn.

     • indijanka

      Morala sem mu povedat koga tuki lav indijanka. A ne? Je pa res veš, da ga poznam že zelo dolgo. Še z druzga portala. Ljubek je. S svojo iskrenostjo je bil kos Mefistu in Janezu. Zato ga spoštujem in sem vesela, da je tu.

   • RATATA

    Če ne bi šel brati zgodovine tvojih prispevkov bi te okurcal za tole!

    • Mojca pokraculja

     Nč ne razumeš. Rubecu je treba pomagat najt to pesem, k jo povsod iše.
     Mogoče je tale ta prava:

     Prokleta ljubav
     opet padam na isti trik
     prokleta ljubav
     ista prica, drugi lik…
     .Au – pricas mi na uho
     au – grije me tvoj dah
     au – kad si tako blizu
     au – malo me strah

     • RATATA

      ĆEFURSKA

     • Mojca pokraculja

      Nego šta? Valjda….

     • rubec

      Hvala mojca. Škoda da danes ni dežja ker bi sedaj ob tem besedilu opazoval polzenje dežnih kapljic po okenskem steklu. Mislim celo, da čez svoje solze.

     • Mojca pokraculja

      Rubec, oh škoda da je sonce dons! Si pa z robčkom spuci sončna očala, boš mel isti filing…garantiram.

   • traktor

    Dobra volja je najbolja. Je rekel Kekec. Pa ne on iz Kozare.

 • Zgornji

  ” petje glasba in vrisk” ??? Pa to so teme zabave , kar pa Uničuje Resnost Naroda ki jo je Slovenija že Zdaaavnaj Izgubila !!! Žal. Zato pa Smo tu kjer smo , ker bi se vsi samo že zabavali, in nihče nič delal !!! ! !!! To pa je samo še hitrejše približevanje k propadu naroda !!! ! !!!

  • rubec

   Mislim da bi lahko ta tvoj pameten zapis in globoke misli malce skrajšal in zapisal da je danes sreda.

  • Nata

   Škoda, da tako misliš. Včlanku je lepo napisano, kaj petje in vriskanje je !!
   In drži, kot pribito.
   Če si mlad, si zapoj…..Pa po lojtrci gor ( saj je vseeno, če imaš doma ” lift ” ) ………..Kaj bi te vprašal deklica………
   Veš, žalostimo in jezimo se lahko ob večini drugih člankov. Hvala Bogu za takele !

   • karlina

    Tam dol na ravnem polju, je pa slamca padla, rdeči cvet, pod roznato planino, oj Triglav moj dom, po jezeru bliz Triglava, zabučale gore, , je pa davi slamca padla, kmetič, kaj ti je deklica, SLOVENEC SEM, itd. itd.

    • Nata

     Ja. Ena lepša od druge !
     ☺☺☺

    • Igor

     Zabučale gore ni slovenska.

  • Mare Kranjc

   Kako priročno, da iz celotnega članka vzameš en stavek, ga naglasiš in potem na temu ustvariš zgodbo. Na žalost, si zaradi enega drevesa, spregledal celoten gozd.

  • karlina

   govori zase

 • janez zorman

  Že v osnovni šoli in tudi kasneje so nas posiljevali z rusko in črnogorsko književnostjo, odlične slovenske pesnike, kot je bil Balantič in podobni pa niti omeniti nismo smeli. V nemilosti so bili tako učitelji kot starši pregrešnih učencev.

  • karlina

   Točno. pozabil si še na cirilico, kaj sem bila jezna, da smo se morali na silo učiti švasane črke, Bog ne daj, da se bodo sedaj učili v šoli arabske

 • Unikatna

  Slovenska kultura in identiteta sta res v krizi. To zavestno izničevanje je posledica vseh tistih, kateri bi morali otrokom že v vrtcih privzgojiti, jih učiti spoštovanja in zavedanja ter množična priseljevanja ex-yu priseljencev oz. migrantov!

  • karlina

   točno

 • Aktivist
  • karlina

   No, hvala Bogu, da imamo vsaj predsednika drzave pravega domoljuba, to se ve, da je Pahor res domoljub, ze večkrat dokazal in moj poklon zato. Bog ne daj, da bi bil še on , kot je Cmerko.

 • Mojca pokraculja

  Evo, učeri sm colala 140 ojrov za 5 strun za violino !

  • rubec

   Da te potolažim. V yenih bi koštale 1400.

   • Mojca pokraculja

    Madonca, pol sm pa profitirala, hvala da smi povedu. Sm prec boljš vole….

  • RATATA

   Za violo dražje strune so verjetno.
   Najdražje strune so pa za VN daljnovod! Zato pa na daljnovod nihče ne brenka… pa take

   • Mojca pokraculja

    Kva šele za harfo, veš kolk jh je ?!

    • Nata

     Preveč?

     • Mojca pokraculja

      Nata, tega pa moja penzija sploh ne bi prenesla.

 • šmentanamuha

  Franci Pevec, odlično. S takimi članki je treba večkrat biti v medijih. Ampak samo kratka replika. Kako naj si otrok privzgoji odnos do lastne kulture, če ga v vrtcu posiljujejo z afriškimi pesmimi in glasbo. To mi je zadnjič povedala ena vzgojiteljica, da mora pripravit program za otroke eno slovensko in eno afriško pesem z glasbo. Otrok potem misli, da je vse to skupaj slovenska kultura, saj predšolček pač ne razume tega, o čemer govori ta članek. Ne vem, ali je tako v vseh vrtcih. To je očitno direktiva, ki prihaja z vrha. Torej? Pod drobnogled in pod vprašaj je potrebno postaviti naše šolstvo oz. učne programe. Javno šolstvo dela namerno v smeri raznarodovanja in brisanja kulturnega in zgodovinskega spomina. To je levičarska politika že nekaj desetletij.

  • karlina

   To se dela vse namerno, večkrat sem ze povedala-KOMUNISTIČNI OTROCI SO ŠE HUJŠI, MNOGO HUJŠI, TER POKVARJENI OD SVOJIH STARŠEV !!!!!

 • tarantela

  Se strinjam, dodam še tole: glasba ni samo alpski melos, pri nas imamo veliko ustvarjalcev in poustvarjalcev drugih zvrsti glasbe, ki si zaslužijo, da jih predstavimo na RTVSLO, vendar se to zgodi le redko. Ob petkih zvečer imamo redno narodno zabavno glasbo, elitni čas, zabetoniran za to vrst glasbe. Nimamo določenega časa za program resne in zborovske glasbe, vtaknejo jo kam v drugi program in še od tam se mora umakniti športu, če je slučajno kakšna tekma. Največja sramota pa je EMA, kjer slovenski pevci na slovenski TV pojejo pesmi v tujem jeziku, to pa je klečeplazenje!!! Tudi lahka instrumentalna glasba zelo redko zaide na našo TV. Ni vse v petju vedno skoraj enakih besedil, veliko teh je namreč skoraj debilnih, tudi med narodno zabavno glasbo je veliko cigu-miguja. Če pogledam na splet, je tam veliko orkestrov dobre lahke in manj lahke glasbe, trenutno je zelo popularen Andree Rieu, ki bo prišel tudi k nam. Mimogrede: narodne noše so zelo drage, zato bo težko pripraviti ljudi, da si jih nabavijo.

  • von Rhein

   Andre Rieu ni trenutno popularen.Popularen je že dolga leta.Drži pa se v vrhu zaradi načina predstavitve vseh vrst glasbe.Preseneča me,da nekdo tukaj sploh ve zanj.Še bolj bi me pa,če bi slišal ali bral,da je kdo gledal vsakoletni prenos njegovega koncerta iz domačega Mastrichta.Kdor je kdaj to doživel nehote primerja poslušalce in njihovo obnašanje.Eno samo veselje je vse skupaj.Da ne omenim pevk Carmen,Marusie in tiste nove iz Irske.

   • karlina

    O, jaz ga pa še kako zelo, zelo dobro poznam in zelo rada poslušam. Tudi sicer imam poleg slovenske glasbe ,rada tudi tujo, razen srbske, te pa ne-hvala lepa. Letos pride Andre poleti v Slovenijo, če ne bi bile karte tako drage, bi si ga z velikim veseljem šla poslušati, sicer pa, ta pregovor še kako, zelo, zelo velja. KDOR POJE ZLO NE MISLI !!!!!

  • karlina

   Tukaj pa ti dajem res VELIK PODPIS IN POKLON, čeprav se zelo, zelo redko strinjam s tabo, ampak tukaj pa se +10

  • Nata

   No, ta je pa dobra. Kje pridemo pa vseeno skupaj!? Pri muziki !
   Violinist Andree Rieu. Njegov mali orkester je res dober. Sijajne priredbe imajo. Za ušesa in očke.
   Že dolga leta so na sceni, pa šele sedaj pride v to trapasto Slovenijo. No, še dobro, da imamo TV, da lahko gledam in poslušam njihove koncerte.

 • tarantela

  Deklice, ki bi rade “Prokleto ljubav”, tu je:
  https://www.youtube.com/watch?v=LN84eRYWXoo

  • Mojca pokraculja

   Pero aprendere croata para saber que dice.

   • tarantela

    No, toliko pa že razumeš hrvaško, da veš, kaj oz. o čem prepeva, a ne? Saj poslušamo tudi veliko angleških pesmi. No meni so ruske narodne tudi všeč. Pesem, glasba na sploh je to, kar naj bi nas družilo…Tudi Ti si napisala komentar v španščini.

    • Mojca pokraculja

     Mal se hecam, a se lohk? Pa tko rada pišem u slengu..a lohk?

     • RATATA

      Wohka se hecaš, pu gurensk.
      Pu naš pa žiher.

     • Mojca pokraculja

      Pa bohlonej, k´smo prjatl!

 • tarantela

  Vsem dekletom, ženam, materam, se pravi ženskemu spolu na sploh, čestitam za današnji praznik!!!
  Ste vedele, da so volilno pravico pri nas pridobile šele leta 1945, se pravi po drugi vojni?

  • Slovenec 33

   Ja, v Švici ste jo pa že leta 1971.

   • stajerc5

    Sorry, 1991- Appenzell!!!

  • RATATA

   Dan žena se mi je zagravžal leta 1984, ko so “ženske” iz osmega razreda obhajale ta “sveti” praznik po gostilnah v našem kraju in pričakovale, da bodo od nas fantkov deležne pozornosti.
   Spake so bile res deležne naše pozornosti, ko smo jih iz NAŠIH gostiln ven pometal, ker so smrdule delale sramoto!

   • karlina

    Ti še kako zelo, zelo verjamem, tudi sama sem na ta dan dozivela in videla ogromno nagravzno pijanih zensk, ki so delale sramoto vsem zenskam, ampak še huje, kot pijanke, se mi gnusijo intelktualne homoseksualke, mnogo huje.

    • RATATA

     Tiste “mulke” tedaj, so bile le neučakane. Da sem jim zameril je bilo krivo to, da sem bil tudi sam mulc.
     Te današnje, ki jih omenjaš, s kvazi intelektom, bi pa v ostudni modernosti želele prevladati v zlagani umetnosti eksperimenta.
     To ni nič, če se ne bi kazale in bi pri njih ne bilo opaziti želje po pomembnosti.
     Izraz, ki sem si ga zapomnil in se mi še vedno zdi dober za rabo ob priložnosti : (E.Zola) “ritopašna hudičevka”. Nobena ne zameri, če najdeš primeren trenutek.

  • karlina

   Hvala enako, vendar, od kar so intelektualne homoseksualke izničile in pokvarile v Sloveniji praznik dan zena, kot takšen, ga več ne praznujem, rajši imam ze mnogo let-materinski dan, ki mi pa res pomeni OGROMNO !!!!!

 • Slovenec 33

  V nobeni okupirani državi okupatorji in izdajalci svojega naroda na poštujejo nobenih etičnih in moralnih norm in tudi v Sloveniji je tako.
  Okupatorsko izdajalska oblast ima samo en cilj, uničenje vsega, kar diši po slovenski biti.
  Tudi za himno imamo plagiat.
  Plagiator je Prešernovemu Francetu ukradel par verzov, jih nekaj spremenil in Zdravljica je postala himna
  Prešeren je napisal Zdravico (Poglejte Prešernove poezije, izdane leta 1912, odgovorni urednik je bil Anton Ašekrc in tam je Zdravica kot Prešernova pesem)
  Zdravljica pa ni Prešernova in tudi zdravlje še nikoli ni bila slovenska beseda, ampak je čefurizacija.

 • Vera

  Pri vzgoji o slovenstvu so prvi starši, nato vzgojiteljice v vrtcih, nato v šolah itd. Le tako se bomo Slovenci obdržali . Ni lepšega, kot lepo petje mešanih pevskih zborih , lepa glasba naših ustvarjalcev Avsenika , Slaka , Miheliča, Štirih kovačev itd. Hodila sem na romanja in tam je bilo veselje že na avtobusu, kaj šele v polni cerkvi na Brezjah, Ptujski gori , na Sveti gori itd. Slovensko ljudsko petje je tisto, ki drži narod pokončno . Moti pa me, da se nekateri sramujejo v javnosti peti slovenske pesmi . Zakaj se sramujejo našega lepega petja in starih pesmi , ki niso za v staro šaro ? Srečo še imamo, da na vasi starejši vaščani še vedno ohranjajo tradicijo, ki upam ne bo zamrla , saj imajo čez zimo vsak vikend nastope še na lokalnih TV postajah , da si jih lahko ogledamo in z veseljem poslušamo .Nekoč ne tako daleč nazaj so ljudje pri Velikonočnem blagoslovu , peli lepe cerkvene pesmi , da je bil užitek biti navzoč , danes so pa tiho,kot miši , pa tudi Očenaša ne molijo . Enako se žal dogaja na Dan mrtvih , ko je tišina, namesto, da bi molili za duhovnikom , saj jih večina stoji pred spomeniki na katerih je križ . Žalostno , toda resnično ! :(

  • karlina

   Bravo, draga VERA , bolje ne bi MOGLA in MORALA povedati, sicer pa, sama sem bila v času socializma v zboru, ki je pobiral največje medalje v Sloveniji in tujini, vedno sem rada pela in vedno bom rada pela SLOVENSKE PESMI, ki me jih je učila moja mati in predvsem moji SLOVENSKI SORODNIKI, hvala Bogu imamo dar za petje. Sicer , nisem nikoli skrivala, nikoli ne bom skrivala, da sem DOMOLJUBNA VERNA SLOVENKA, NIKOLI, zatorej naj velja.
   https://www.youtube.com/watch?v=pI2UvLgk1l8

   • Nata

    +++++++++++++++

 • if

  Slovenska identiteta je bila ubita v Hudih jamah, taboriščih prisilnega dela, režimsko uzurpiranem šolskem sistemu in medijih, zgodovini, pravosodju in uvoženo neslovenstvo!

  Zgodovinsko časovni presek nosilcev tega boljševiškega mraza: Tito, Kardelj, Maček, Kidrič, Popit, Dolanc, Smole, Potrč, Kučan, Hanžek, Mesec, Tomić …

  Tej nesreči za slovenski narod, slovenstvo, danes asisitirata potrošništvo in globalizem. Potrošništvo je povsem pomehkužilo tukajšnji živlej, posledično ga je prebavilo v nacionalnega impotentneža, v spregi z internetnim globalizmom v nerazsodno uživaški produkt “uživam na vseh geografskih koordinatah, drugo me ne zanima”.

  V nekaterih delih Slovenije že prevladuje miselnost “Gdje si mala moja kad ljubi Bosanac”, v javnih medijih preko oddaj ga-ga, godler-jev v oblikah jezikovne in intelektualne burleskne spakedrauščine izvajalcev in poslušalcev.

  • karlina

   Moj VELIK PODPIS

 • RATATA

  Pa je res lj tudi slovenska črka

  • Slovenec 33

   Ja imaš prav, lj postala slovenska črka takoj po okupaciji slovenskih dežel.
   Pred okupacijo je bil to l.
   Izsilili so jo okupatorji in izdajalci svojega naroda in jih prav nič ni sram, te golazni nevredne. Obstaja pa zanje definicija, to so slovenceljni. (osebki, ki bi radi bili Slovenci pa nikoli ne bodo, ker ne razumejo slovenske duše.)

 • karlina

  Vse, kar je slovenskega, kar je bilo lepega, čudovitega, kar nas je zaznamovalo , kot res pravi, domoljubni SLOVENCI-pridni, delavni, verni , pošteni-VSE TO JE UNIČIL KOMUNIZEM, pa seveda juznjaki s svojo vsiljevalsko kulturo, ki niti slučajno, res niti slučajno ne spada v našo kulturo. To, da so jih začeli uvazati najprej po letu 45, nato pa še po letu 91, je bila KATASTROFA, sedaj nas hočejo pa še posiljevati z migranti, ki jih mi, drzavljani nismo niti slučajno vabili, skratka, vse delajo na tem, da SLOVENCA, KOT TAKŠNEGA UNIČIJO. Vse pa je odvisno od tega, ali bomo to res dopustili. Hvala Bogu , da imamo ta SLOVENSKI PORTAL in RADIO OGNJIŠČE, da še tli malo ognja in upanja.

 • karlina

  To je po trbovsko, ostali znamo reči tudi-mat kurja, se lepše sliši, kajne

  • Ana Job

   Ja res je, sploh Zagorjani to radi rečemo, hahaha

 • bojan

  Slovensko kulturo bo zamenjal Islam , EU politiki delajo na tem … vse pa plačuje Soros

 • sončnica

  ..a zakaj?…ker tako odreja rimska oblast,ki ji gredo avtohtoni slovenci še posebej močno v nosurine

 • Anton

  zakaj me ta naslovnik ob vseh teh naših kvazi kulturnikih, komunajr, ne preseneča

  sarkazem press

 • Borut Stari

  Plemenito poslanstvo – ohranjanja in negovanja slovenske kulturne dediščine in pozitivne tradicije ter identitete v Sloveniji izpolnjuje le še RKC. Dajmo sedaj pljuvati po samih sebi.

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!