Kdo bo potegnil kratko? Evropska unija lahko ostane brez izredno pomembnega člena

42
Vir:EPA

V Veliki Britaniji se bodo 23. junija volivci odločali, ali želijo, da Velika Britanija ostane članica Evropske unije. Nihče pa ne more napovedati posledic: kaj se bo zgodilo potem in kakšne bodo posledice tako za Britance kot za samo stabilnost EU. Če Britanci podprejo predlog, da država ostane vključena v EU, se bo le podaljšal status quo, medtem ko bi bil glas za izhod hkrati tudi skok v neznano. V tem primeru državo čakajo obsežna pogajanja.

Ne glede na rezultat glasovanja je nekaj jasno – Velika Britanija si ne bo mogla kar tako “oprati rok” nad preostalo Evropo. “Tudi če zapustimo EU, ne bomo nikoli zapustili Evrope. Evropa bo še veliko let naš največji trg, za vedno pa bo ostala v naši geografski soseščini,” je previdno dejal Cameron v nekem govoru. Prav nič previdna pa naj ne bila zadnje dni kraljica, ki je na kosilu z nekaterimi poslanci svoje stališče jasno izrazila: “EU gre v napačno smer,” poroča SUN.

Vprašanje Velike Britanije v Evropski uniji pa je na Otoku v zraku že vrsto let. Od leta 1977 pa do danes se je mnenje prebivalstva o tem, ali naj bo Velika Britanija članica EU, zelo spreminjalo. Trendi zadnjih let kažejo, da vse več Britancev podpira izstop, piše The Economist.

Graf prikazuje gibanje mnenja ljudi o Veliki Britaniji v EU. V zadnjem času je vse več tistih, ki podpirajo izstop (rdeče), vse manj pa je takšnih, ki želijo da ostane (zeleno). Vir: The Economist
Graf prikazuje gibanje mnenja ljudi o Veliki Britaniji v EU. V zadnjem času je vse več tistih, ki podpirajo izstop (rdeče), vse manj pa je takšnih, ki želijo da ostane (zeleno). Vir: The Economist

Kljub temu da je datum referenduma vse bližje, britansko politično vodstvo še ni predstavilo načrtov, kaj namerava storiti v primeru, če se Britanci odločijo za izhod. Možne scenarije je mogoče prebrati v študiji “Življenje po BREXITU: Kakšne so možnosti VB zunaj Evropske unije.” Avtorja Dhingra in Sampson sta analizirala, kaj bi se lahko zgodilo v primeru, če bi Britanci izstopili.

V primeru izhoda Britancev bi se ti morali pogoditi z EU na petih poglavitnih področjih. 
  1. Kaj se zgodi z državljani EU, ki živijo v VB in obratno?
  2. Kako bi se spremenila britanska zakonodaja na področjih, ki jih v tem trenutku ureja EU?
  3. Kakšno politiko bi VB ubrala na področjih, ki jih sedaj ureja EU?
  4. Ali bi se pravice in dolžnosti VB kot članice EU zmanjševale postopoma ali nenadoma?
  5. Kakšna bo prihodnost odnosov med EU in VB? Ali se bo prosta trgovina nadaljevala? Kaj se bo zgodilo z mobilnostjo delovne sile?

Britanci bi se morali soočiti s podobno dilemo, kot se soočajo zdaj. Integracija z EU prinaša nekatere ekonomske prednosti, ki pa imajo svojo politično ceno – izgubo suverenosti države v nekaterih odločitvah. Dilemi se ne da ubežati znotraj ali zunaj Evropske unije, piše World Economic Forum.

Evropski gospodarski prostor, alternativa?
Evropski gospodarski prostor (EGP) je sestavljen iz vseh držav članic EU in Norveške, Islandije ter Lichensteina. Tri priključene države so del enotnega evropskega trga, zato lahko koristijo prosti pretok blaga, ljudi in storitev. Raziskave zaenkrat kažejo, da bi izhod iz EU Veliki Britanji škodoval, vendar v manjši meri, kot če bi VB ostala del evropskega gospodarskega prostora, ki od držav članic ne zahteva globlje politične integracije. Britanci sicer tudi v tem primeru ne bi mogli biti popolnoma suvereni, zakonodaja, ki se dotika enotnega trga EU, bi bila še vedno v rokah Bruslja.

Bilateralni dogovori – švicarski model
Švica ni članica EU ali EGS, temveč le Evropskega združenja za prosto trgovino. S članicami EU ima sklenjene dvostranske dogovore, preko katerih jim je uspelo poustvariti nekatere učinke enotnega trga. Dogovori so sklenjeni predvsem na področjih pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja, zračnega prometa in preprečevanja goljufij. Tudi Švica mora za pozitivne plati integracije z EU plačati ceno zmanjšane politične suverenosti, s čimer bi se morala soočiti tudi VB.

Popoln izstop iz Evrope
Če bi se Britanci odločili za izstop iz vseh možnih oblik integracije, bi odnosi med njimi in EU potekali pod pravili Svetovne trgovinske organizacije, to pa bi pomenilo, da bi bile družbe z Otoka, ki bi želele izvažati v EU, podvržene carini, le-te pa bi lahko VB uzakonila tudi sama. Pomembna sprememba bi bil tudi prost pretok ljudi, ki bi prenehal.

Rešitev?
Nobenega dvoma ni, da bi odločitev VB za izhod imela velike ekonomske in politične posledice za življenje Britancev. Vsaka izmed rešitev ima svoje prednosti in slabosti. Britanci se bodo morali na koncu odločiti, kaj je zanje pomembneje – ekonomske prednosti večje integracije ali večja samostojnost pri političnih odločitvah. Britansko odločitev bomo izvedeli že čez nekaj mesecev.

Žiga Korsika