fbpx

Milan Brglez, najslabši predsednik državnega zbora v zgodovini

Milan Brglez (Foto: STA)

Reakcija na besede poslanca Franca Trčka, ki je poslance SDS okarakteriziral za “svojat” – po slovarju skupina ničvrednih ali malovrednih ljudi, pripadniki socialno nižjih družbenih slojev.

Vinko Gorenak (PS SDS): Predsednik! V imenu poslanske skupine SDS dovolite, da – verjetno zadnjič – odločno protestiram zoper vaše delo. Franc Trček je za poslansko skupino SDS uporabil izraz ‘svojat’ in vi ste mirno gledali v tla, ali v nekaj, kar imate pred seboj. Če se moja poslanska skupina ne bi oglasila s protestiranjem, bi šla zadeva mimo in za SDS bi bil uporabljeni izraz ‘svojat’ v uradnem zapisu te seje, ker vi niste reagirali. Reagirali ste šele potem, ko smo se oglasili mi.

Opomin mu bo izreklo ljudstvo
Druga zadeva … A dovolite, da končam? Imam tri minute, ali ne? Jaz sem vam že večkrat povedal, da ste najslabši predsednik državnega zbora in da ste delo tega državnega zbora spustili na daleč najnižji nivo po osamosvojitvi. Zadnjič sem še enkrat pogledal, kako je z opomini. Predsednik, vi niste izrekli enega samega opomina koalicijskim poslancem. Enega samega opomina. Opomine ste delili izključno tej strani in strani Združene levice. Izključno! To bo pokazala zgodovina. To pomeni, da delo državnega zbora vodite skrajno neodgovorno in skrajno pristransko.

Milan Brglez (Foto: STA)

Predsednik državnega zbora je eden od poslancev, ki je prvi med enakimi, ima samo določene pravice in dolžnosti, ki so mu dane predvsem s poslovnikom in drugimi akti, in nič drugega. Zato od predsednika državnega zbora človek, normalen poslanec, pričakuje uravnoteženost. Predsednik, če bi tam sedel jaz, hipotetično, pa ne bom, bi najprej izrekel opomin poslancem svoje poslanske skupine. Zakaj? Zato da bi pokazal, da bom do vseh enak. Zato bi jaz to naredil. Vi v štirih letih vodenja državnega zbora niste uspeli tega narediti niti enkrat. Tega niste uspeli narediti niti enkrat! Predsednik, to je nepošteno, to je neodgovorno, to je nekorektno. Ampak, veste, koalicijska večina je pač koalicijska večina, ljudstvo je pa ljudstvo. Opomina vam ne moremo izreči mi, opomin vam bo izreklo ljudstvo. Protestiram zoper vaše delo v imenu poslanske skupine SDS.

Vinko Gorenak