fbpx

Poglejte, koliko evrov je padlo v žep spornima “umetnicama” – pasji dojilji in uničevalki slovenske zastave

Foto: facebook

Pravni voluntarizem je težnja v pravu, da bi to urejalo vsa področja človekovega življenja, tudi tista, ki jih je neprimerno urejati. Nedvomno gre za pojem, ki ima prej negativno kot pozitivno konotacijo med pravniki. Vseeno pa se nam ob letošnji podelitvi nagrad Prešernovega sklada postavi vprašanje, ali se pravo preveč meša v kulturo ali morda celo premalo? Odgovor si mora dati vsak bralec sam, saj smo pluralna družba.

Kultura je področje, ki je že od nekdaj spremljevalec človeške družbe in ji daje bolj kot kvantitativno, kvalitativno komponento, ki je izjemnega pomena. Ta se kaže zlasti prek umetniških stvaritev, ki so lastne človeku (oz. človeški vrsti) in z njimi presega druge vrste živih bitij. Ni mogoče trditi, da nimajo svoje kulture živali, samo glede na to, da nisem strokovnjak s tega področja, se glede tega vprašanja ne bom in ne morem izrekati. Lahko pa se izrečem glede vprašanja, ali bi bilo treba tudi slovensko kulturno stvarjenje pravno (bolj) omejiti ali ne.

Višja kot je letnica leta, v katerem živimo, bolj postajajo določena kulturna dela ekstravagantna, upal bi si trditi, da včasih že celo patološka. Svojo patološkost prikazuje tudi primer umetniškega projekta, pri katerem “umetnica” doji psa in skuša svojo spolno celico oploditi s pasjo. Sprašujem se, ali je to že vrh kulturniške provokacije ali pač vrh tu ne obstaja in lahko samo upamo, da nam ne bo izbor nagrajencev Prešernovega sklada v prihodnjih letih postregel še s česa bolj bizarnega, npr. zlorabe trupla mrtvega človeka ali splavljenega otroka, ki mu naša napredna družba ne daje pravic.

Vem, da se bo hitro oglasil nekdo in mi v Prešernovem slogu odvrnil: “le čevlje sodi naj kopitar”, samo vseeno pa se moramo zavedati, da živimo vsi mi v isti skupnosti in se tudi naš davkoplačevalski denar steka v tovrstne projekte, zaradi česar si tudi drznem biti do določenih “umetniških” projektov kritičen. Skrbi me predvsem, da svoboda umetniškega izražanja počasi dosega (ali celo že presega) polje pravno dovoljenega in kam nas bo v prihodnosti še popeljala.

Slovar slovenskega knjižnega jezika (ki ga toplo priporočam vsem v uporabo v tiskani ali elektronski obliki) opredeljuje pojem kultura kot skupek dosežkov, vrednot človeške družbe kot rezultat človekovega delovanja, ustvarjanja …; pojem umetnost pa kot dejavnost, katere namen je ustvarjanje, oblikovanje del estetske vrednost … Ali so prav vsi letošnji prejemniki nagrad Prešernovega sklada, ki smo jim davkoplačevalci namenili kot nagrado za njihov “kulturno-umetniški presežek” po cca 7.000,00 EUR, pa naj presodi vsak sam.

Vsem želim lep preostanek našega kulturnega praznika in ne pozabite na izobešanje slovenske zastave, pri čemer pustite grb pri miru (ne ga v imenu kulture izrezati).

dr. Vinko Gorenak