“V Sloveniji državljanska vojna še kar traja – le z drugimi sredstvi …”

Foto: www.milanzver.eu

Na februarskem plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta smo pričakovali že pripravljen pogrom nad poljsko, na naslednji seji pa še nad madžarsko vlado. No, leva večina, ki postavlja dnevne rede zasedanj, je presodila, da je bolje obe razpravi za nekaj časa preložiti. Pri Madžarski jih je najverjetneje prepričalo dejstvo, da vsako polaganje premierja Viktorja Orbana na pranger le še dviga njegovo priljubljenost. Zato so nanizanko, ki bi jo brez težav lahko imenovali “kozlovsko” sojenje, raje prestavili na čas po volitvah. Pa vendarle, tu ne gre le za simpatije ali antipatije med Fransom Timmermansom in Viktorjem Orbanom, niti zgolj za politiko, ampak je treba pogledati tudi na razlike, ki obstajajo med severno-zahodnim in srednjeevropskim kulturno-političnim prostorom.

V zvezi s tem je zelo pomenljiva izjava vodje politične skupine Evropske ljudske stranke Manfreda Webra, ki je pred dnevi na svojem tviterju zapisal: “Wir wollen kein Europa des Multi-Kulti, sondern ein Europa der europaeische Werte”. (Nočemo multi-kulti Evrope, ampak Evropo evropskih vrednot). Izjava nima le političnega, ampak globoko družbeno, zgodovinsko in kulturno sporočilo.

Začnimo s političnimi napetostmi. Poljski vladi se očita, da izvaja reformo oziroma vzpostavlja novi sistem “zavor in ravnovesij” med zakonodajno, izvršilno in sodno oblastjo, in to na škodo sodne oblasti. Reforme naj bi bile nesorazmerne v tem smislu, ker omogočajo neposredni politični vpliv na delo ustavnega sodišča, rednih sodišč in sodnega sveta. Zato je Komisija sprožila postopek po členu 7(1) Pogodbe EU, ki pomeni, da obstaja “očitno tveganje, da bi država članica lahko huje kršila vrednote iz člena 2 Pogodbe EU. Ta člen pa se glasi: “Unija temelji na vrednotah spoštovanja človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanja človekovih pravic, vključno s pravicami pripadnikov manjšin. Te vrednote so skupne vsem državam članicam v družbi, ki jo označujejo pluralizem, nediskriminacija, strpnost, pravičnost, solidarnost ter enakost žensk in moških”.

Toda dodati je potrebno, da to še ni postopek po členu 7(2) Pogodbe, ki je šele pravna podlaga za ugotovljene hujše in vztrajno kršenje vrednot iz tega člena. Pri Poljski smo glede sankcij, če poenostavimo, šele na predstopnji. O kršitvi Pogodbe mora po Evropskem parlamentu odločati še Svet s štiripetinsko večino. Tam pa bo, kot je bilo napovedano, vsako sankcijo proti Poljski blokirala Madžarska, in obratno.

Nekateri ukrepi nove poljske vlade na prvi pogled morda res niso v skladu z nekaterimi načeli pravne države, npr. z delitvijo oblasti. Toda zahodni politiki običajno spregledujejo – recimo temu – družbeni kontekst. Poljska se kot postkomunistična država srečuje s tipičnimi tranzicijskimi vprašanji, ki jih je treba razrešiti. Očitno lustracijski poseg po padcu komunizma ni bil v celoti uspešen. Pravosodni sistem tako kot v slovenskem primeru ni razvil avtonomnih mehanizmov normalizacije.

Sorosu stopili na žulj
Tudi madžarska vlada je pod pritiskom. Potem ko je postopoma začelo prevladovati mnenje, da je “imel prav Orban“, evropska levica s podporo liberalcev – tu je najglasnejši Guy Verhofstadt – še bolj pritiska na madžarsko vlado. Kot je znano, madžarska vlada želi na področju nevladnih organizacij ustvariti pregledno situacijo, zlasti na področju financiranja le teh. Na tej točki je stopila na žulj Sorosu, ki je velik financer mnogih nevladnih organizacij, noče pa finančnega nadzora. Orban ureja tudi razmere na univerzi, vključno z razvpito Srednjeevropsko univerzo. Toda največji trn v peti evropske mainstream politike naj bi bili ukrepi vlade v zvezi z urejanjem nezakonitih migracij. V Evropski komisiji so nekateri prepričani, da nova madžarska zakonodaja ni skladna z zakonodajo EU in z Listino o temeljnih pravicah. Podobno kot za Poljsko je tudi evropska parlamentarna večina izrazila prepričanje, da razmere na Madžarskem pomenijo “očitno tveganje”, zaradi česar naj bi prišlo do “hudih” kršitev vrednot iz člena dve Pogodbe EU. Madžarska vlada je utemeljeno zavrnila vse očitke.

Zahod in Srednja Evropa: isto jedro, a tudi značilne razlike
Kako torej razumeti stalne pritiske na srednjeevropske države? S politično cepitvijo na leve in desne se vsega ne da pojasniti. Češka in Slovaška sta bili prav tako pod pritiskom, čeprav sta imeli leve vlade. V zvezi z nezakonitimi migracijami pa sta podobno reagirali kot Poljska, Madžarska ali Avstrija. Razlike med Zahodom (t. i. okcident) in Srednje Evropo so očitno bolj globoke, da bi jih lahko pojasnili le z dnevno-političnimi razlogi.

Tega vprašanja se je pred leti v enem od svojih govorov lotil že Viktor Orban. V njem je zahodni liberalni demokraciji postavil nasproti drugačno politično platformo, ki jo je enostavno imenoval krščanska demokracija. Orban je govoril v imenu regije, ki ima skupno novejšo zgodovino, izkušnjo s totalitarnim režimom, večina od njih se sooča s pastmi prehoda v normalnost. In vse so večinsko katoliške. Morda bi bilo bolje, če bi uporabil kar pojem katoliška ali še bolje solidaristična demokracija (znano je, da sodi v okvir krščanstva tudi protestantantizem, ki je odločilno vplival na oblikovanje zahodnega liberalizma). V zadnjih dveh stoletjih se je v Evropi oblikoval pluralni politični prostor. Versko-kulturne ločnice (npr. tudi med protestantskim in katoliškim pogledom na svet oziroma družbo) so izdatno definirale vsakokratne politične zemljevide.

Srednje-evropski (katoliški) “Software of Mind” se je v politiki oblikoval nekoliko drugače kot v severnih in zahodnih protestantskih okoljih. V Srednji Evropi so bolj kot vsesplošno tekmo vseh proti vsem, trg in absolutno svobodo posameznika v ospredje postavili nekoliko drugačno lestvico vrednot, na kateri izpostavljajo solidarnost, avtonomijo skupnosti (subsidiarnost) in socialno pravičnost. Podobne različne poudarke bi lahko opazili, če bi pazljivo brali politične dokumente CDU (Krščansko-demokratske unije) in CSU (Krščansko-socialne unije). Bavarska spada v srednje-evropski okvir in ni čudno, da se Bavarci in Madžari med seboj odlično razumejo, če bi sodili po pogostnosti obiskov na najvišji ravni. Seveda pa po drugi strani ne moremo trditi, da v Srednji Evropi ne sprejemajo koncepta odprte družbe. Vendar pa so pripravljeni veliko več vlagati v negovanje tradicij, v varovanje in razvijanje lastne kulture in identitete.

CSU je bila kar nekaj časa ujetnica govorice in drže t. i. politične korektnosti koalicijske partnerice, ki se je glede emigrantske politike dostikrat postavila onkraj razumnega in stvarnega. Izgubo političnega stika z volivci so ti kaznovali in najmočnejša bavarska stranka je padla v doslej največjo krizo. Horst Seehofer in Manfred Weber, dva najvidnejša bavarska politika, sta odločena napraviti konec multikulturalizmu, ki je svojo nemoč dokazal v zadnjih treh letih, ko se Evropa sooča z neuspelo integracijo prišlekov.

Seveda pa je treba vedeti, da so razlike med t. i. Okcidentom in Srednjo Evropo danes veliko manjše kot so bile nekoč, npr. pred stotimi in več leti. Podobnosti so vedno večje in prav je tako. Srednja Evropa je tudi sestavni del Zahoda, slednji pa Srednje Evrope. In jasno je, da so skupne, tudi kulturne podlage močnejše kot razlike. Toda kljub temu ostajajo nekatere značilne razlike, ki se zrcalijo v postavljanju političnih odločitev, ciljev in vrednot.

In kje smo mi?
Če bi primerljali politično-kulturne orientacije srednjeevropskega prostora, se bojim, da bi glede Slovenije lahko prišli do nekaterih ne najbolj prijetnih ugotovitev. Slovenija, v kateri je tranzicijska dinamika najpočasnejša izmed vseh primerljivih držav Srednje Evrope, je v sedmih, osmih desetletjih postala izrazito sekularizirana družba; delež kristjanov je nižji kot drugje. Kultura se odraža tudi v strukturi družbe. V Sloveniji je neprimerljivo visok delež gospodarstva, bank, šolstva in medijev v državnih rokah, ki jih upravljajo leve elite in globoka država. Namesto podjetništva prevladuje egalitarni sindrom, namesto participacije apatija, namesto spoštovanja sovraštvo. Medtem ko so drugje spravo že dosegli, pri nas državljanska vojna še kar traja, le da z drugimi sredstvi. Skratka, današnjo Slovenijo bi po nekaterih sistemskih in kulturnih kazalcih težko uvrstili v srednje-evropski prostor, še manj pa v zahodno liberalnega. Zaenkrat smo še otoček. Ko bodo uveljavljene ustrezne reforme, bomo spet celina.

dr. Milan Zver

 • “..pri nas državljanska vojna še kar traja..”

  vidimo tu vsak dan.. partizani, Tito, komunisti, partizani, Kučan, partizani

  • Anton

   Res je! Odpovejmo se komunizmu in postanimo spet Slovenci.

   • Smo Slovenci, komunizma pa že dolgo ni več. V nobeni Evropski državi.
    Berem pa tu o partizanih komunizmu Titu partizanih vsak dan…

    • soc

     Glede na tvoje modre poste sem kar presunjen, da znaš brati. Scenarij ti pišejo itak drugi, ti le podstavljaš hrbet.

    • dob

     Kdo je Tito?

     • Bil je, ni ga več

     • dob

      Enako kot tvoj kurac.

     • hahaha, dobra!
      Bravo dob

     • Vera

      ” Stalinov odposlanec ” je bil za nekdanjo Jugovino .

    • Mojca pokraculja

     O pa je, še kako je. Samo preoblekel se je v “demokracijo”. Ti si pa eden od teh komunistekov.

     • A res? Zdaj sem pa že komunist? joj kakšno vam dela, no, moram ti zaupat da se motiš, nikoli nisem bil komunist/član KP

      V EU ni komunistične države, to vedo vsi v EU, razen tukaj enih par ; )

     • Mojca pokraculja

      Ni mi treba nič zaupat. pa tud knjižce ne rabiš met, v glavi si komunist. Lohk pa izjaviš da si antikomunist, samo ti noben ne bo verjel.
      Eu prekleto dobro ve, da smo edina zadnja komunistična država sredi Evrope.

     • župnik cefizelj

      kdor ni z nami je proti nam! odličen povzetek mentalnega procesas desnakarja prežetega s totalitarizmom velikega vodje. v demokraciji si lahko rdeč, črn ali vijolčen tudi komunist, če hočeš! komunizma že dolgo ni, v bistvu ga nikoli ni bilo! je le pajdaški kapitalizem zlizan z politično elito! vi pa še kar preganjate oslovsko senci z grosupeljskim čobanom na čelu!

     • Mojca pokraculja

      Vse to velja točno za levake in komunajzarje.Svojo lastno pokvarjenost, zaslepljenost in opranost možganov, ki vam jih še zmeraj pere kučko, preslikavaš na nasprotno stran. Ne trudi se, ker pri meni to ne pali. Argumentiraj zakaj slovenija ne podpiše resolucije o izenačitvi vseh treh totalitarizmov? V čem je problem, da se temu protivi?

     • župnik cefizelj

      o spranosti rajši ne bi, ker se ti še v kopalnici kučan prikazuje. kar se tiče pa totalitarizmov: jugoslovanskega povojnega sistema nikakor ne moreš enačiti s fašizmom, nacizmom, ali stalinizmom. komur to ni jasno, mu pač ni pomoči!

     • Mojca pokraculja

      Ja točno ni ti pomoči . Kaj pa je bil jugoslovanski povojni sistem ? Se ne upaš napisat, pezde! Navajaš fašizem, nacizem in ????? stalinizem. Ne bo šlo !

     • župnik cefizelj

      jugoslovanski povojni sistem je bil samoupravni socializem, ki je emancipiral delavca in kmeta, postavil temelje slovenske industrije in bančništva! DEJSTVO!

     • Soave

      Hi. . . . hi. . . . . . kmete je nagnal v mesta,v tovarne ?? Silna emancipacija , ja !

     • župnik cefizelj

      pregovorno leni slovenski kmetavz je končno malo delal. po samostojnosti je pa samooskrba padla pod 40%, ker leni slovenski kmetavz samo subvencije vleče in lenari!

     • Soave

      Ta ” kmetavz ” je med vojno živel tvoje revolucionarje !! Po vojni so mu pa tvoji dobroto na čuden način vračali ! In tvoji vlačijo v Slovenijo tuje trgovske centre. Ti so uničili našo samooskrbo.

     • Mojca pokraculja

      Hahaha in Tito TUD SLUČAJNO NI BIL KOMUNIST ampakl kapitalist, Kardelj socialist, kidrič, marinko, kreigher, hafner marinc popoit, dolanc so bili kaj? Kučan ni bil predsednik CKZKS ,in Drnovšek ni bil predsednik CK SKjugoslavije in….ti si MAJMUN VSEH MAJMUNOV.

      Tole je pa za v anale prmejduš.

     • župnik cefizelj

      zopet blodiš od razočaranega življenja in uvenele maternice! pomilujem te!

     • Mojca pokraculja

      Blodiš ti. Sicer pa govoriš tako, kot je to nekoč počel Kurt Waldheim. On ni vedel za nobeno stvar, tako kot ti ne. Na festivalu Berlin 2018 so predvajali najnovejši fil o njem:
      http://variety.com/2018/film/reviews/waldheim-waltz-review-berlinale-2018-1202703247/
      Zanikaš komunizem, zanikaš vsa 70 letna grozodejstva režima, zanikaš samega sebe, glavno da kot mantro ponavljaš eno te isto: JJ je bil komunist, JJ je…domobranci so prisegli, kolaboracija itd.Nič se ne more meriti z nobeno izdajo, kolaboracijo kakršni smo priča od leta 91 dalje. Nič se ne more meriti s takimi izmečki kot si sam.Poberi se !

     • Soave

      + + + + + +

     • Soave

      Pa kakšen povojni sistem ? Stalinizem ? Koliko si pa ti star ?
      Komunizem!! Ali tiste Evropske deklaracije, ki je nismo hoteli podpisati, ne poznaš ?? Še Wikipedija takole napiše. . . . . .

      https://sl.wikipedia.org/wiki/Kategorija:%C5%BDrtve_totalitarnih_re%C5%BEimov

     • župnik cefizelj

      ti bi jokal za izdajalsko kolaborantskimi svinjami!? to je prikriti način poveličevanja in opravičevanja izdaje in kolaboracije! ni sprave, dokler ni opravičila za izdajo in kolaboracijo! svinje izdajalske!

     • Soave

      Jaz ne jočem za temi, ki jih omenjaš.
      Ljudje tvoje vrste pa živijo kot gospodje na račun ” kolaboracije ”
      Že 70 let

     • zadnja komunistična država v EU samo v vaših glavah, od 91′ dalje imamo več_strankarski sistem in svobodne volitve, da smo komunistična država ti nihče razumen ne bo verjel.

     • Mojca pokraculja

      Japajade, malo morgen. Kar prepričuj se, so ti dobr opral možgane vidim. Pober se s portala, nimaš kej tle iskat.

     • Ne ocenjuj drugih po sebi.

     • Mojca pokraculja

      Kako” domišljen” odgovor ! Pejt na svoj portal bučke razkladat. Kaj se siliš, tle ne moreš nič dosečt.Samo sebe smešiš.

     • Soave

      Hi. . . . hi. . . . .svobodne volitve na katere hodi vedno manj državljanov.
      Pa silne ankete, katerim tudi vedno manj državljanov verjame.
      Pa neke nove obraze. . . . .
      No, ni hudir, počasi se pa le bomo zbudili !

     • Bi rad povedal, da naj volim stare obraze ki so vsi po vrsti dokazali da so nesposobni?

     • Soave

      Ne, jaz ne! Ampak ti si tisti, ki govoriči o svobodnih volitvah. Pa sem dodala, kar sem! Si prebral. Izgleda da ne, ker tako vprašuješ.

     • jeap, več_strankarski sistem, svobodne volitve, politično stranko lahko ustanovi vsak, voliš kogar hočeš, ali pa nobenega
      Ankete, ankete so delane na premali masi, ponavadi na nekje 700 ljudi, malo gor malo dol, ankete so hec
      ; )

     • Soave

      Ja, hec . . . . . . . hudir malo čuden hec. Črni humor !Saj s tem zavajajo ljudi.
      In, potem se zgodi, da ne volijo nobenega. Ja, koga pa čakajo ? Mesijo ?

     • Jakob Kovač

      Ja tudi stranko SDS vodijo bivši komunisti,ker komunizma pri nas uradno ni več

     • Soave

      No, saj uradno imamo menda demokracijo. S katero se hvali celo veliki demokrat, večkratni predsednik države, katera ni bila njegova opcija. . . . . .
      Pa kaj se tebi dogaja, da take traparije pišeš ?

     • Mojca pokraculja

      Odjebi !

     • Jakob Kovač

      Lepo se obnašaš ,te bo vodja po nagi ritki našeškal!

    • Anton

     Vaša romanja v Dražgoše ,Osankarico, napis Tito na Sabotinu, državne proslave s jugoslovanskimi zastavami, ulice, trgi poimenovani po množičnih morilcih, nešteto lažnih spomenikov na ukradeni zemlji, ukradena zemlja in tovarne, novodobna kolaboracija z teroristi, čaščenje religije smrti, Svetlanine proslave, … aja napačnemu pišem…ti si z rdečega planeta, tebi je to normalno.
     Lp

     • nisem romal ne v Dražgoše ne v Jajce, za razliko od Janeza, ampak ja, so mi bolj normalni spomeniki borcem proti okupatorju kot pa tabeli spomeniki borcem ki so se s okupatorjem skupaj borili za uničenje slovenskega naroda, imaš prav.

     • Anton

      Niti psihiatri ne vejo od kje izhaja zanikanje resnice. Kljub dokazom trdite drugače.
      Bo že držal vaš pegovor*še premalo smo jih*, ja premalo in resnica je prišla na dan.

     • Da so ‘tabeli’ bili na strani Adolfa vejo vsi svetovni viri, tu ni sprenevedanja.
      Da Adolf ni bil naš prijatelj, da ni bil prijatelj slovencev, da ni bil prijatelj slovanov, da sploh ni bil prijatelj marsikomu, enako vedo po vsem svetu.
      Kdor trdi nasprotno, je enigma za psihiatre.

     • Anton

      Vaša šola je tako učila. Pa prijeten dan OF ti želim.

     • Preveri sverovne inciklopedije. Enako.

     • Anton

      Enako seveda enako saj ste spet uvedli dan of. Fašisti nacisti in komunisti.

     • Soave

      Se pa ob tvojih izjavah o ta belih kar malo čudim, da nisi romal v Jajce !!
      Aja- – – – si premlad.
      O uničenju in uničevanju Slovencev pa ne bi razpravljala.

    • Jakob Kovač

     Ja to paše našim politikom za deljenje naroda in za dnevno politikantsvo,ker se z pravimi problemi v državi ne znajo ali nočejo spoprijeti

     • Soave

      Delitev Naroda ?? Če si to pripisal komunjaram, se strinjam.

  • Soave

   Drži predvsem za provladne medije in portale
   Janša. . . . pri Janši. . . . . z Janšo !

 • soc

  Dajte dovolj orožja v roke ZZB NOB in Levici, pa bo vojna takoj spet s prejšnjimi sredstvi, vnuki cenijo delo svojih dedov. Imena in priimki notranjih sovražnikov (vključno seveda z nami tule na forumu) so jim itak znana – Sova v letu 2018 je od države plačana agentura s skoraj edino funkcijo identifikacije murgelskih sovražnikov. Kot NKVD, KGB, OZNA, UDBA…

 • FORT WORTH

  To drzavo vodijo bolni psihopati.
  Ce si samo ogledamo spisek starih in novih strank vidimo,da mocno prednjacijo ultra levicarji.
  Vsi tile pa se napajajo od delovnega ljudstva in delavstvo grobo izkoriscajo.
  Ce naredimo primerjavo plac v gospodarstvu in plac v javni uprav vidimo nelogicno velike razlike…
  Fanaticno levicarstvo se je v nasi drzavi tako razpaslo, da vidim resitev samo v kontrarevoluciji.

  • JohanT

   Seveda se pa po drugi strani neverjetno razrašča tudi fanatično desničarstvo…

   • FORT WORTH

    Aja ?
    Kje si ga pa zasledil ??

    • JohanT

     SDS postaja bolj skrajna kot je bila Jelinčičeva SNS

     • FORT WORTH

      Nisem opazil.
      V cemu postaja skrajna ?

     • Soave

      Nič nisi odgovoril na spodnje vprašanje.

  • nevtrino

   Prisesani krvosesi enakopravnejši tovariši ne bodo sami odpadli …

 • tarantela

  Sami nočete nehat, nimate drugega programa za boljši jutri, pa stare vice lajnate.

  • Mojca pokraculja

   kura, poberi se !

  • Soave

   Pa, saj so o programu že veliko govorili in napisali. Kako da nimajo programa ?
   Saj smo menda ja brali tule, na Novi.

 • karlina

  In kje smo mi?
  Če bi primerljali politično-kulturne orientacije srednjeevropskega prostora, se bojim, da bi glede Slovenije lahko prišli do nekaterih ne najbolj prijetnih ugotovitev. Slovenija, v kateri je tranzicijska dinamika najpočasnejša izmed vseh primerljivih držav Srednje Evrope, je v sedmih, osmih desetletjih postala izrazito sekularizirana družba; delež kristjanov je nižji kot drugje. Kultura se odraža tudi v strukturi družbe. V Sloveniji je neprimerljivo visok delež gospodarstva, bank, šolstva in medijev v državnih rokah, ki jih upravljajo leve elite in globoka država. Namesto podjetništva prevladuje egalitarni sindrom, namesto participacije apatija, namesto spoštovanja sovraštvo. Medtem ko so drugje spravo že dosegli, pri nas državljanska vojna še kar traja, le da z drugimi sredstvi. Skratka, današnjo Slovenijo bi po nekaterih sistemskih in kulturnih kazalcih težko uvrstili v srednje-evropski prostor, še manj pa v zahodno liberalnega. Zaenkrat smo še otoček. Ko bodo uveljavljene ustrezne reforme, bomo spet celina.

  dr. Milan Zver

  TOČNO, NI KAJ DODATI, KOT-MOJ VELIK PODPIS !!!!!

  • Vera

   Tudi g.Rode je pred par leti izjavil, da je Slovenija ” komunistični otok ” v demokratični Evropi. Še kako prav je povedal !

   • ĐĐ Style

    Šrečno pot, Južna Amerika vas čaka.

    • nevtrino

     Bi vi radi še naprej izganjali Slovence ? Ne bo šlo več, Slovenija je država Slovencev, predvsem.

    • Vera

     Kdo pa si ti, da boš nas avtohtone Slovence naganjal v Argentino ? Lahko smo jim hvaležni, da so naše ljudi, ki so bežali pred jugo-terorjem , lepo sprejeli, pa čeprav so morali delati najbolj umazana dela .Večina se jih je tam izobrazila, nekateri so šli potem v Ameriko, Kanado, Avstralijo in še kam . Tisti Slovenci še danes negujejo slovensko besedo , imajo svoja društva na vseh celinah . V naši državi bi si morali jemati vzgled po njih , pa bi nam bilo veliko bolje, kot zdaj, ko se našo mladino posiljuje z neko srbohrvaško spakedranščino , ter jih stranka SMC na veliko uvaža iz Bosne .

     • ĐĐ Style

      Bežali so zločinci, više uvrščeni v domobranskih skupinah. Kot vemo so domobranci bili direktno podrejeni SS-u. Navadni vojaki so ga pa najebali.

     • Soave

      Ja, kozel neumni, no ??? Koliko so jih pa obsodili ?
      Bežale so cele družine, da jih niso pometali v rudniške rove in brezna.
      Ko bi jim sodili, jim dokazali izdajstvo, potem bi jih lahko obsodili.
      Pa , če toliko veš, na dan z besedo ! Prijavi te velike više uvrščene zločince !! Saj vojni zločini ne zastarajo.
      Mogoče pa je še kdo živ??? Tistih na drugi strani je kar veliko. . .

   • Jakob Kovač

    Bolje kot kler ki ga vodi Rode,on z denarjem slovenskih gozdov zalaga svoje gospodarje v Vatikanu

    • Soave

     No ja. . . . tvoj Židan pa s svojim novim podjetjem zalaga koga ?

  • Franjo Trojner

   – Pri koritu so zrasli in korita se prostovoljno niso pripravljeni odreči iz tega razloga je padla tranzicija .
   – Pravne države se bojijo, kot hudič križa, vedo da bi jih za vso zlo storjeno po vojni roka pravice že zdavnaj morala poslati na hladno, zato so raje zminirali pravno državo in ostali na prostosti.
   – Demokracija pri nas zares nikoli ni imela prav nobene možnosti za razcvet, zato je bila tudi lustracija z vsemi sredstvi preprečena in so se vsi tudi najbolj zagriženi komunajzeri lahko neovirano zažrli v vse pore naše nove oblasti in družbe in si s tem še naprej zagotovili delovanje z položaja moči.
   O čem se torej mi danes pogovarjamo?

  • učko

   Jah, Zverko nesposobni, dob’r nas rdečkarska fašistokracija masakrira. Ampak oni se borijo za oblast, denar in privilegije in so pri tem tudi uspešni, ker so dobro organizirani. Kdo pa jim lahko parira? Ti, Zverko, debeljko nesposobni, ki nekaj glupiraš in vlečeš plačo EU poslanca? Mogoče tvoj šef JaJo? Kurc vas gleda, banda nesposobna, lahko nam rdečkarji delajo kar hočejo, ko pa imamo totalno nesposobno in leno opozicijo, s tabo in JaJotom na čelu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   • Soave

    No. . . . no ??? Da si ne boš kaj naredil ?? Si pa res pravega krivca našel .

 • luckyss

  Le država, ki onemogoči nevladnim organizacijam financiranje iz tujine (ali jih preprosto ukine), je neodvisna in svobodna…!!
  Učite se pri Putinu….tudi glede “državljanske vojne”…

 • Drazen Kovac

  Če prav razumem,politika zanič,politiki obup seveda vsi ali velika večina,zdravstvo kolaps,šolstvo bo kar bo,vojska v raspadanju,banke skorumpirane,podjetja rasprodana policija obupana…ok….Islandski vzorec…..vse nagnat…postavit nove mlajše ekonomiste,inžinjerje,menagerje in konec,tastare zakoreninjene quazi politike u penzijo za 400€…konec…

  • sodnikisozločinci

   In na koncu bodo ti novi mlajši ekonomisti, inženirji, menagerji delali tako, kot bodo od njih zahtevali tisti stari politiki, ki jih bodo na položaje postavili. Menda ja ne misliš, da oblast postavljajo ljudje na volitvah? Ta, ki je nastavil s procesijo pred magistratom Jankovića, potem Cerarja, bo zdaj ustoličil Šarca. V rdeči vukojebini ne bo sprememb, nikoli, tudi v primeru popolnega bankrota, bodo ovce še vedno volile iste. Ko se ovca navadi na pastirja in njegove škarje, brez striženja ne more več živeti, taka je pač slovenska intelektualna levica. Sloveniji ni rešitve. Jaz tu na forumu žalim pravosodno drhal, ker sem se naveličal tega životarjenja, rad bi da me dajo uspavat, pa barabe sadistične nočejo izpolnit moje želje.

   • Drazen Kovac

    Kakšno uspavanje prosim Vas lepo to je naša realnost ki nesme uničit nam dušo in razum, vse pride na svoje tako pač je in uprašamje koliko časa ker smo vsi skup zaporniki na odprtem z socijalno pomočjo za položnice in malo kruha…..pih vse skupaj

 • Get Smart

  Seveda traja, saj SLOVENSKA kultura življenja ni opcija za MURGL KOMI JUGOSLAVIJO.
  Kaj pa stoji nasproti “kulturi življenja”?

  KULTURA SMRTI = KOMINTERNISTIČNO oziroma tukaj predvsem
  MURGL SRBO RVACKO … skratka JUGOKOMUNISTIČNO pasjejebstvo pedrstvo pedofilstvo
  detomorilstvo uničevanje UMOR ropanje LAŽ blatenje ljudi NORČEVANJE
  sviranje kurtzu, prodajanje magle
  skratka PARAZITIRANJE na ljudeh …

  SMC SD DeSUS Levi LDS ZARES PS Bratuška Sholtes ŠARAC …

  vse to je KOMUNISTIČNA JUGOSLAVIJA,
  delajo za MURGL JUGOKOMUNISTIČNO JUGOSLAVIJO.

  »Po njihovih delih jih boste prepoznali. In spoznali boste Resnico in Resnica vas bo
  osvobodila.«

 • Get Smart

  KULTURA ŽIVLJENJA.
  POLITIKA je SKRB, je delo za POLIS = POLITEJO = DRŽAVO.
  SLOVENSKA politika je SKRB ZA SLOVENSKI POLIS = POLITEJO = DRŽAVO,
  seveda na slovenski način, torej z značilnimi SLOVENSKIMI deli, navadami, običaji in
  vrednotami.
  Naprimer SDS = Slovenska demokratska stranka, izvaja SLOVENSKO POLITIKO,
  dela ZA SLOVENIJO,
  ker tako z besedo kot z vsemi ostalimi deli sledi PRASTARIM SLOVENSKIM VREDNOTAM:
  poštenost,
  pravičnost,
  resnicoljubnost,
  prijateljstvo do ljudi,
  domoljubnost,
  rodoljubnost,
  svobodoljubnost
  in kar je še svetovno znanih SLOVENSKIH ZNAČILNOSTI in odlik, ki smo jih
  SLOVENCI podarili svetu..
  Govorimo skratka o KULTURI ŽIVLJENJA.

 • Get Smart

  Najlažje se z MURGLSRBSKO JUGOKOMUNISTIČNO in KOMINTERNISTIČNO IDEJO seznanimo v
  Stošcah nje, kje rdugovi i drugarice tako prisegajo:

  Za koga? Za Partiju!
  Za koga? Za Tita?
  Za koga? Za Jugoslaviju?
  “Druže tito, mi ti se kunemo, da sa tvoga puta ne skrenemo!”
  “Druže tito, mi ti se kunemo, pobedit ćemo!”
  “Evviva communismo!”
  “Bandiera rossa la triumfera!”

  Tovariš JOSEPH BROZ TiTO je bil tako kot tovariš Soroš izrodek KAVIARŽIDOKOMUNISTIČNE
  zalege. Ta “kačja” zalega je žrtvovala tudi svoje kao rojake, torej tiste NE-kaviar žide, ker pač:
  “Revolucija žre svoje otroke”. Sicer pa veste ali pa bi morali vedeti, da lokalne KAVIARŽIDO JUGOKOMUNJARE (SD = Socialni Demokrati = KPJ = KOMUNISTIČKA PARTIJA JUGOSLAVIJE)
  še sedaj živijo v hiši svojega kakor NE-kaviar rojaka, ki je sicer bil podjetnik, a se
  REVOLUCIJI, torej KLANJU ljudi in klanju celo svojih nje, pač ni pridružil, zato so mu hišo kar vzeli
  in se vanjo naselili: “Sve je ovo naše …”

  Pamet v glavo.

  • nevtrino

   No, Tito še izrodek ne, prej ponaredek za vse jugo-bedake …

  • Jakob Kovač

   To je pel vaš vodja na poti v Titov Jajček!

  • Rdeči Rafko

   Kolk’ časa si pa že na psihiatriji, bebec?

 • Božobožo

  Zver kupi si hrbtenico in nehaj živeti na naš račun.

  • učko

   Pa še to si bo kupu na naš račun !

  • nevtrino

   Je pač bil na volitvah izvoljen, za razliko na primer od predsednika vlade v Zloveniji.

  • Janez

   Bi bila boljša “rdeča zver” ?

  • MižekFiga

   Ddr. tovariš Kučan ima dvojno pokojnino ???

 • učko

  Zverko, ko ti bo mandat v EU minil, ko boš v Zloveniji iskal službo, boš videl, kaj imamo tukaj. Službe namreč niti pod razno ne boš dobil. Kdo ti jo bo pa dal? JaJo? JaJo nima nič ! Ta rdeči ti bojo pa dal sam kakšno brco, ker oni držijo vse pozicije povsod. In to za to, ker ste taki kot ti lepo ležerno uživali položaje, ki jih niste niti zaslužili, niti jih niko’l več ne boste imel’ !!!!! Boš že vidu hudiča, tud’ ti ! Svoj “doktorat” si boš lahko zrolal čim bolj natanko in si ga nekam utaknu !!!!

  • nevtrino

   Zakaj vas to potem tako skrbi ?
   Vaša zmedenost kaj pokaže, kdo bo videl hudiča ?
   Kdo je Jajo ?
   Brez skrbi, na zahodu lahko vsak izobražen in delaven človek dobi službo, v Zloveniji pa res pač brce …

 • Jakob Kovač

  Zver ki v Evropi šinfa čez našo državo z ogromno plačo ,ki jo dobiva od nas je res prava škodljiva zver!

 • Branko

  Najdi si že službo zajedalec nekoristni.

  • Soave

   Daj napiši to še na druge portale !!

 • črnaovca

  Tale je pa zverinska

 • sodnikisozločinci

  Jaz ne sprejemam koncepta odprte družbe, tako mislijo vsi slovenski domoljubi. Milan Zver, EU mora propasti.

  • MižekFiga

   Odprta družba za pobijanje političnih nasprotnikov. FUJ jim!

 • MižekFiga

  Zver predstavlja SDS v EU. Pohvale vredno !!!

  Slovenski lokalni komunisti (6. Kučanovih strank) so svetovna NULA. Paconarji !!! in v EU SLO velika manjšina. FUJ !!!

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!