fbpx

Zakaj si lahko privoščimo manj kot leta 2004 in zakaj si Čehi in Poljaki lahko privoščijo vedno več?

Foto: STA

Večina naših ljudi živi slabo, iz meseca v mesec, vse težje shajajo z minimalnimi plačami, pokojninami ali socialnimi transferji. Seveda pa se ne moremo primerjati z ljudmi, ki živijo v Avstriji ali Nemčiji ali še kakšni bolj bogati državi. Zato pa se lahko primerjamo z državami nekdanjega socializma. Napredek teh je merilo tudi za nas in naš standard.

Res pa je tudi, da je bila današnja Slovenija do leta 1918 del Avstro-ogrske monarhije in življenjski standard naših ljudi se ni kaj bistveno razlikoval od življenjskega standarda drugih dežel omenjene monarhije. Zato pa je Slovenija od leta 1918 do leta 1990 zaostala in je dosegala le še okoli 35 % življenjskega standarda avstrijskih državljanov. Zakaj? Odgovor je preprost, oni so živeli v “grdem” kapitalizmu, mi pa smo se utopili v jugo povprečju in imeli smo seveda tisti “dobri” komunizem in socializem, ki ga mnogi še danes tako poveličujejo.

Pa se vrnimo k nam primerljivim državam in življenjskemu standardu glede na povprečje EU, ter seveda k času, ki ga živimo zdaj. Še leta 1990 so Poljska, Češka, Madžarska in še katera država veljale za “precej zaostale” glede na naš standard. Toda vse spodaj omenjene države so imele do leta 1990 “dobri” komunizem in socializem, po tem času pa imajo formalno bolj ali manj delujočo demokracijo. Izključno od vlad teh držav je torej odvisno, kako so se znašle, kako so premagovale krizna leta, ki so prizadela vse in posledično tako živijo tudi ljudje v teh državah.

V nadaljevanju navajam % kupne moči prebivalstva glede na EU-povprečje.

V % BDP200420052006200720082009
SLOVENIJA858686878985
ČEŠKA798081838183
ESTONIJA555964686862
LATVIJA475155606052
LITVA505356606356
MADŽARSKA626262616364
POLJSKA495053545459
SLOVAŠKA565967717171
V % BDP201020112012201320142015
SLOVENIJA838281808283
ČEŠKA818382838485
ESTONIJA636974757674
LATVIJA525660626464
LITVA606570737574
MADŽARSKA656565666868
POLJSKA626466676869
SLOVAŠKA737374767777

Kupna moč na prebivalca – doseganje povprečja EU v %  – primerjava položaja Slovenije

Poljska ne pozna levičarjev – zato je tudi tako uspešna
Slovenija je še leta 2004 imela najvišjo kupno moč na prebivalca (85). Vse primerljive države so zaostajale. Poglejmo še leto 2008, ki velja za zadnje predkrizno leto. Slovenija je do leta 2008 izrazito napredovala (89). Vse države so napredovale, a Slovenija res izrazito. Katera vlada je že bila v tem času? Seveda Janševa vlada.

V letu 2009 je že vladala gospodarska kriza. Veliko držav je po kupni moči padlo, Slovenija na 85. Padle so tudi Estonija, Latvija, Litva. Toda, kot že rečeno, kriza je bila povsod. Res pa je, da so kljub krizi nekatere države napredovale. Recimo Poljska iz 54 leta 2008 na 59 leta 2009. Kako je to mogoče? Odgovor je preprost, Poljska ne pozna političnih levičarjev. Vse resne in vladajoče stranke so tam desne, ena bolj kot druga, levičarji pa so za okras. To bo pravi razlog njihovega napredka. Kljub krizi pa so napredovali tudi Madžari in Čehi.

Države z najvišjo rastjo so imele na oblasti desne vlade
Pa poglejmo še čas od 2010 do 2015. Vsi, prav vsi so napredovali, le Slovenija je ves ta čas padala in padala in leta 2015 pristala tam, kjer je bila leta 2010, torej na 83 in globoko pod tem, kjer je bila leta 2008, torej na 89. In kakšne vlade smo imeli v tem času? Ja, seveda, leve vlade. Tistih nekaj mesecev druge Janševe vlade ne kaže niti omenjati. Kot že rečeno, ko smo mi stagnirali, so vsi drugi napredovali celo za 14 točk. Takšen je primer Litve.

Če pa pogledamo celotno obdobje pred in med krizo, pa lahko ugotovimo, da smo državljani Slovenije danes po kupni moči nižje kot smo bili leta 2005 in to edini med omenjenimi državami.

Pa preidimo k levo – desnim vladam v omenjenih državah. Kot že rečeno, Poljska levih vlad sploh ne pozna. Povsod drugod pa se levo – desne vlade bolj ali manj menjavajo na vsaka štiri leta. Tudi zato, ali pa predvsem zato, so v tem času vse države napredovale, mi pa smo do konca prve Janševe vlade napredovali, nato pa smo strmoglavili v Drnovškove čase, pod levimi vladami, da ne bo pomote.

Vinko Gorenak