fbpx

Celjska občina na cepilnem mestu Golovec vzpostavila prijavno službo za pridobitev smsPASS

Foto: Twitter

Mestna občina Celje se je v zadnjem tednu maja odzvala na poziv Ministrstva za javno upravo, da lokalna skupnost zagotovi javne uslužbence za opravljanje dela prijavne službe na cepilnem mestu za pridobitev mobilne identitete, t. i. smsPASS-a.

Občina je javne uslužbence, ki so se za to delo prijavili in izpolnili formalne pogoje – izobraževanje, prejem žigov napotili na cepilno mesto, kjer so vzpostavili prijavno službo. Vloge za smsPASS tako na cepilnem mestu Golovec sprejemajo že od 3. julija naprej.

Foto: ZD Šentjur

Ob tem so na občini še zapisali, da urnik pisarne prilagajo dinamiki cepljenja in urniku poslovanja zaledne službe. V petih dneh so prejeli okoli 600 vlog, kar dokazuje, da je odziv ljudi na pobudo kar velik in potrjuje pravilnost odločitve, da vključijo prijavno službo v smsPASS.

Zaradi povečanega obsega poteka veljavnosti osebnih listin, vlog za pridobitev digitalnih potrdil in mobilne identitete smsPASS Upravna enota Celje od 21. junija dalje vsak dan zagotavlja dodatne uradne ure za stranke. Na področju nalog v zvezi z osebnimi izkaznicami, potnimi listinami, vozniškimi dovoljenji, digitalnimi potrdili in mobilno identiteto smsPASS se strankam vse dni v tednu v času od 21.6.2021 do 31.12.2021 zagotavljajo dodatne uradne ure med 7.30 in 8.00 uro.

Celjski glasnik