fbpx

HSE je v času epidemije neprestano skrbel za nemoteno dobavo električne energije, s svojim poslovanjem pa je prispeval kar 200 milijonov evrov v državni proračun

Foto: STA

Družbe iz skupine Holding Slovenske elektrarne so po decembrski oceni v letu 2020 v državni in lokalne proračune skozi dajatve prispevale več kot 200 milijonov evrov. Največ sredstev so prispevali v razne okoljske sklade, investicije v razvoj obnovljivih virov, ostale predpisane dajatve in v humanitarne namene. V letošnjem letu so v skupini zabeležili porast zaposlenih, in sicer se jim je pridružilo 156 novih sodelavcev. Skupina je tako v času epidemije skrbela za prebivalce Slovenije in zagotavljala nemoteno dobavo z električno energijo. Ker je letošnje leto postreglo z ugodnimi hidrološkimi razmerami pa poudarjajo, da se je proizvodnja električne energije s pomočjo hidroelektrarn povečala kar za 21 odstotkov od letošnjega plana.

V okviru Holdinga Slovenske elektrarne – HSE, največjega proizvajalca električne energije v Sloveniji, tudi iz obnovljivih virov, delujejo med drugimi družbe Dravske elektrarne Maribor (DEM), ki so največji proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov, Soške elektrarne Nova Gorica (SENG), Termoelektrarna Šoštanj (TEŠ), ki je v letošnjih težkih razmerah epidemije proizvajala tudi do 70 odstotkov vse električne energije v državi, in Premogovnik Velenje, v katerem so ves čas nemoteno dobavljali premog za proizvodnjo električne energije v TEŠ.

Več kot 65 milijona evrov so po trenutni oceni v letu 2020 v skupini HSE z nakupom emisijskih kuponov prispevali v Sklad za podnebne spremembe, ustanovljen v skladu z Zakonom o varstvu okolja in Zakonom o javnih financah, kjer se na evidenčnem računu zbirajo sredstva za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov in za vplive podnebnih sprememb.

V skladu s programom porabe se sredstva iz sklada za podnebne spremembe v obdobju od 2020 do 2023 med drugim namenjajo razvoju obnovljivih virov energije in tehnologij, ki prispevajo k prehodu na varno in trajnostno gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljikovega dioksida, financiranju raziskav in razvoja energetske učinkovitosti in čistih tehnologij, spodbujanju prehoda na promet z nizkimi emisijami in javni promet ter ukrepom, katerih namen je povečevanje energetske učinkovitosti in izolacije ali zagotavljanje finančne podpore za obravnavo socialnih vprašanj v gospodinjstvih z nizkim ali srednjim prihodkom.

Dravske elektrarne Maribor – DEM (Foto: STA)

Ob tem so v letu 2020 plačali še 1,2 milijona evrov za monitoring in 227 tisoč evrov drugih dajatev za varstvo okolja ter 35 tisoč evrov ekološke takse. Družbe v skupini HSE so v letu 2020 plačevale tudi ostale predpisane dajatve. “Tako smo v državni proračun vplačali več kot 62 milijonov evrov davka na dodano vrednost (DDV). Družbe iz skupine HSE so v letu 2020 v proračun vplačale tudi 18,9 milijona evrov davka od dohodkov pravnih oseb. Državi smo za poroštvo za kredite plačali 4,6 milijona evrov provizije,” še navajajo pri HSE.

18 milijonov evrov je HSE prispeval kot delodajalec
Družbe skupine HSE združujejo več kot tri tisoč zaposlenih, preko sistema prispevkov od plač, nadomestil plač, bonitet in drugih prejemkov pa so v proračun prispevali 18 milijonov evrov, od tega približno 55 odstotkov, kar je skoraj deset milijonov evrov, za prispevke pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Dajatve skupine HSE za dodatno pokojninsko zavarovanje so v letu 2020 znašale 4,5 milijona evrov. V kvote za invalide so prispevali več kot 80 tisoč evrov dajatev.

Foto: STA

Skupini se je v letu 2020 pridružilo 156 novih sodelavk in sodelavcev, od tega kar 80 odstotkov v Savinjski regiji (Premogovnik Velenje, RGP, TEŠ), deset odstotkov v Podravski regiji (DEM, HSE Invest), osem odstotkov v Osrednjeslovenski regiji (Družba HSE) in dva odstotka v Goriški regiji (SENG). Skupina HSE je tudi tekom epidemije veliko pozornosti posvečala svojim zaposlenim, ki so aktivno vključeni v različne projekte za spodbujanje razvoja. V letu 2020 je vsak zaposleni v skupini HSE vsaj dva delovna dneva posvetil izobraževanju.

Foto: STA

Več kot deset milijonov za uporabo stavbnega zemljišča, za uporabo vodnih virov pa 19 milijonov evrov
Družbe iz skupine Holding Slovenske elektrarne so največji proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov, njihove hidroelektrarne pa so zaradi izjemnih hidroloških razmer v mesecu novembru 2020 plan presegle za kar 21 odstotkov. V letu 2020 smo za koncesijski prispevek za uporabo vodnih virov plačali 19 milijonov evrov dajatev, za vodna povračila pa dodatnega 8,2 milijona evrov. Ob tem so družbe v skupini HSE, ki delujejo v skoraj vseh slovenskih regijah, za nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki ga prejemajo lokalne skupnosti, v letu 2020 plačale 10,7 milijona evrov.

“Kljub temu, da smo v državni in lokalne proračune v letu 2020 prispevali 200 milijonov evrov, smo skoraj pol milijona evrov namenili tudi za družbeno odgovornost,” še poudarjajo. Večino sredstev so tako namenili humanitarnim, športnim in izobraževalnim programom v regijah, kjer delujejo družbe skupine HSE. S to prakso pa bodo nadaljevali tudi v prihodnje.

Sara Rančigaj