fbpx

Investicijsko živahno poletje v občini Ivančna Gorica

Foto: Gašper Stopar

V občini Ivančna Gorica kljub dopustniškemu času poteka veliko investicij oziroma gradbenih projektov.

Pri vzgojno izobraževalnem centru Ivančna Gorica oziroma pri t. i. šolskem centru poteka izgradnja kolesarske povezave od Samostana Stična do Jurčičeve domačije na Muljavi. Kolesarska povezava bo deloma potekala po obstoječih cestah, deloma pa na novo urejenih cestnih površinah. Izgradnja kolesarskih poti poteka tudi ob regionalni cesti med Muljavo in Gorenjo vasjo.

Pri šolskem centru poteka tudi gradnja novega razširjenega avtobusnega postajališča z nadstrešnicami za učence in dijake, ki bo pripomogla k izdatni varnosti v prometu učencev in dijakov. Občina Ivančna Gorica bo sočasno z gradnjo kolesarskih poti in avtobusnega postajališča z nadstrešnicami, v celoti prenovila odsek ceste, ki pelje od križišča Marof proti šolskem centru.

Živahno je tudi na področju cestne infrastrukture, kjer se bo že v kratkem začela izgradnja dveh večjih odsekov cest v Šentvidu pri Stični (Goli Vrh – Mandrga) in dober kilometer ceste proti Obolnem v KS Metnaj.

Največji projekt v letošnjem letu pa je vsekakor zaključek projekta Hiša kranjske čebele v Višnji Gori, ki bo z bogato muzejsko interaktivno vsebino, kavarno in prenočitvenimi kapacitetami v podstrešju vrata odprla konec septembra.

Gradbena dela potekajo tudi na področju izgradnje optičnega omrežja in obnove na kanalizacijskem in vodovodnem sistemu po občini. Prav tako se v času šolskih počitnic urejajo investicije v šolskih objektih. Eden glavnih je ureditev prostorov v PŠ Zagradec, za zagotovitev samostojne osnovne šole.

V teh dneh se je začela tudi popolna prenova dotrajanega športnega igrišča pri podružnični šoli na Muljavi, v zaključni fazi pa je tudi ureditev kulturne dvorane na Korinju.

Sara Kovač