Kaj je bilo v letošnjem letu storjenega za kmete z območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost?

Vinograd v Halozah (Vir: Facebook)

V območje z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost spada približno 86 % odstotkov površin države Slovenije, od tega pa je kmetijskih površin na tem območju 76,2 %. Pomoč takim področjem je torej več kot dobrodošla in potrebna.

Poslanka Suzana Lep Šimenko je na ministra za obrambo v funkciji ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Marjana Šarca naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi z intervencijami za male in hribovske oz. gorske kmetije.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo spodaj:

V območje z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost spada približno 86 % odstotkov površin države Slovenije, od tega pa je kmetijskih površin na tem območju 76,2 %.

Še posebej kritično je na področjih, ki so obmejna območja in so glede na slovensko povprečje podpovprečno razviti, kot so npr. Haloze. Ljudje se tu borijo, da bi čim več prebivalcev ostalo v tem hribovitem delu in ne bi prišlo do še slabše demografske slike, kot je že zdaj. Pomoč takim področjem je torej več kot dobrodošla in potrebna.

Potrebna je zaradi dodatnih stroškov in izpada dohodka pri kmetovanju. Nujna je za ohranjanje in spodbujanje sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanje kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostne rabe kmetijskih zemljišč, ohranjanje proizvodnega potenciala kmetijskih zemljišč, manj primernih za pridelavo in biotsko raznovrstnost zemljišč.

Že lani novembra je bilo na seji odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano povedano, da bodo v novi perspektivi, ki se je začela z letom 2023, posebej pripravljene intervencije za male kmetije. Te bodo lahko kandidirale v petletnem obdobju za 60 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Druga intervencija naj bi bila namenjena hribovskim in gorskim kmetijam za nakup mehanizacije in posodobitve.

V okvirnem spomladanskem terminskem načrtu objave javnih razpisov je predvideno, da naj bi bil septembra objavljen javni razpis za naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjen prilagoditvi kmetijskih gospodarstev zahtevam kmetovanja na OMD območjih. Smo novembra, a omenjeni razpis še ni bil objavljen.

V zvezi s tem sprašuje:

1. Kdaj bo objavljen javni razpis za naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjen prilagoditvi kmetijskih gospodarstev zahtevam kmetovanja na OMD območjih?

2. Kaj je že bilo v letošnjem letu storjenega za kmete z območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost?

3. Katere ukrepe še pripravlja ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za pomoč malim kmetijam, kmetijam na hribovskih in gorskih območjih ter obmejnih območjih?

Sa-Ša novice