fbpx

Kandidati SDS so se predstavili v peti volilni enoti

Foto: SDS

V peti volilni enoti na listi stranke SDS kandidirajo Jelka Godec, Karmen Kozmus, dr. Vinko Gorenak, Ljubo Žnidar, Marjan Golavšek, Nada Brinovšek, Suzana Kavaš, Franc Rosec, Andrej Breznik, Aleš Logar in Andraž Koželnik.

V prostorih Mestnega odbora SDS Celje je 7. maja 2018 potekala novinarska konferenca, na kateri so se predstavili kandidati Slovenske demokratske stranke, ki bodo na volitvah kandidirali v volilnih okrajih 5. volilne enote. Mag. Mojca Inkret, ki je moderirala predstavitev, je uvodoma predstavila bistvene poudarke iz programa Slovenske demokratske stranke, ki temelji na podpori družinam in upokojencem, nižjih davkih, ureditvi zdravstvenega sistema, ohranjanju kmetijstva z varno hrano v zdravem okolju, varnosti in varovanju državne meje, večji pravičnosti in blaginji za vse državljane.

Jelka Godec je kandidatka Slovenske demokratske stranke v 5. volilni enoti v 1. volilnem okraju
Jelka Godec se je rodila leta 1969, s svojo družino živi na Ponikvi. Kot diplomantka fizike je bila devet let zaposlena na srednji šoli kot učiteljica fizike, matematike in informatike. Svoje znanje je nadgradila z diplomo na Pedagoški fakulteti v Mariboru, smer enopredmetna fizika ter s tem pridobila naziv profesorica fizike. V letu 2006 jo je poklicna pot peljala na Ljudsko univerzo Šentjur, kjer je postala direktorica ter je to delo opravljala vse do leta 2014, ko je bila izvoljena v Državni zbor Republike Slovenije. Jelka Godec je od leta 2015 tudi podpredsednica Slovenske demokratske stranke.

Za ponovno kandidaturo se je odločila, ker ve, da je bilo v tem mandatu premalo časa, da bi uresničila vse cilje, ki si jih je zadala. Zato želi nadaljevati svoje dosedanje delo in v naslednjem mandatu prisluhniti še večjemu številu ljudi, njihovim idejam in željam ter s temi napotki sooblikovati boljšo in pravičnejšo državo. Jelka Godec se najprej zahvaljuje za dosedanjo podporo in zaupanje v njeno delo. Če ji bodo volivci namenili glasove za še en mandat, bo nadaljevala s prizadevanji za izboljšanje zdravstvenega in izobraževalnega sistema. Vsem volivcem pa sporoča, naj gredo na volišča, saj ravno tisti, ki ne storijo ničesar, omogočajo obstoj nepravične države.

V primeru svoje izvolitve bo naredila vse za zmanjševanje socialnih razlik v slovenski družbi, za izboljšanje cestne infrastrukture na območju regije. Zavzemala se bo za ohranjanje in ustvarjanje novih delovnih mest na podeželju ter ohranjanje malih kmetij in ustvarjanje boljših pogojev za mlade kmete. Vso skrbnost bo namenila tudi boljši osnovni zdravstveni oskrbi na podeželju in večji izkoriščenosti turističnega potenciala na območju regije.

Karmen Kozmus je kandidatka Slovenske demokratske stranke v 5. volilni enoti v 2. volilnem okraju
Karmen Kozmus se je rodila leta 1985 v Celju. Po končani I. gimnaziji v Celju je nadaljevala študij na Filozofski in Teološki fakulteti v Mariboru, kjer je pridobila naziv profesorica zgodovine in teologije. Na Škofijski gimnaziji Antona Martina Slomška v Mariboru je poučevala zgodovino, kasneje se je za krajši čas usmerila v novinarstvo, od leta 2014 pa je zaposlena kot lokalna asistentka pri evropski poslanki Patriciji Šulin.

Karmen Kozmus je bila predsednica Mestnega odbora Slovenske demokratske mladine Celje, od leta 2014 je mestna svetnica v Mestnem svetu Mestne občine Celje, v Mestnem odboru Slovenske demokratske stranke Celje pa zaseda tudi funkcijo podpredsednice. Za kandidaturo se je odločila, ker želi program Slovenske demokratske stranke aktivno sooblikovati in izvajati, vrednote, na katerih temelji delovanje stranke, pa širiti med ljudmi na lokalni in nacionalni ravni. H kvalitetnejšem življenju državljank in državljanov pa želi pripomoči z zakonodajnimi predlogi v Državnem zboru Republike Slovenije. Karmen Kozmus svoje volivce nagovarja z razmišljanjem, da morajo tradicionalne vrednote in ljubezen do domovine ponovno dobiti svoje mesto v družbi, v pomoč pa ji bodo, kot pravi, mladostna energija, čut za ljudi in vrline, ki so ji privzgojene s strani staršev. Glas zanjo je glas ZA Slovenijo in je glas ZATE!

Njeno delo bo temeljilo na ustvarjanju novih delovnih mest, ureditvi stanovanj za mlade, medgeneracijskem sodelovanju, varstvu okolja in zmanjšanju nevarnih snovi v okolju, zelenem  turizmu in izgradnji kolesarskih poti ter skrbi za lokalno pridelano hrano na trgovskih policah.

Dr. Vinko Gorenak je kandidat Slovenske demokratske stranke v 5. volilni enoti v 3. volilnem okraju
Dr. Vinko Gorenak je rojen leta 1955 v Boharini pri Zrečah. Sedaj živi v Vršni vasi pri Šmarju pri Jelšah. Njegova poklicna pot je zelo dolga in uspešna. Od vzgojitelja v takratni Kadetski šoli za miličnike v Tacnu, pomočnika takratne Postaje milice v Celju, komandirja Postaje milice v Celju, svetovalca v kabinetu notranjega ministra in izrednega profesorja do poslanca in ministra za notranje zadeve. Vseskozi je nadgrajeval tudi svoje znanje in tako pridobil naziv doktor. Sedaj že vrsto let uspešno opravlja delo poslanca.

Dr. Vinko Gorenak se je za ponovno kandidaturo odločil, ker je bil do sedaj trikrat izvoljen za poslanca v svojem domačem okraju Šmarje pri Jelšah, sedaj se pa želi s svojo kandidaturo v Celju doseči, da mesto ob Savinji prvič dobi poslanca. Dr. Vinko Gorenak svoje volivce nagovarja s sledečim:  V Celju je čas za spremembe in tako čas za poslanca, ki bo prihajal iz vrst Slovenske demokratske stranke. Vse volivce vabi na volitve in zagotavlja, da glas zanj pomeni vaš glas v Državnem zboru Republike Slovenije. Če bo dobil dovolj glasov za izvolitev, bo dr. Vinko Gorenak poskrbel za pravičnejšo delitev sredstev med regijami, nasprotoval bo centralizaciji, saj Slovenija ni samo Ljubljana. Prav tako se bo zavzemal za hitrejši gospodarski razvoj Celja, za večje število delovnih mest med mladimi, za nižje davke in posledično višje plače ter pokojnine.

Ljubo Žnidar je kandidat Slovenske demokratske stranke v 5. volilni enoti v 4. volilnem okraju
Ljubo Žnidar je rojen leta 1960 v Celju. Svojo mladost je preživel v Braslovčah, sedaj že več kot trideset let živi z družino v Ločici. Po izobrazbi je diplomirani inženir gradbeništva. Svoje znanje in strokovnost je izpopolnjeval in dokazoval z gradnjo najzahtevnejših objektov v Avstriji, v Nemčiji in na Hrvaškem. Vedno rad sprejme izzive, ki ustvarjajo boljšo prihodnost. 13 let je bil župan novonastale občine Polzela, v kateri je poskrbel za izgradnjo vse potrebne osnovne kot tudi športno-rekreacijske infrastrukture. Velik poudarek je med županovanjem dal na mlade in ohranjanje kulturne dediščine, v sklopu katere je bil obnovljen grad Komenda, ki je postal središče kulture in drugih dogodkov v občini Polzela. Leta 2011 je bil prvič izvoljen za poslanca, v letih 2012 in 2013 je opravljal tudi funkcijo državnega sekretarja na ministrstvu za infrastrukturo in prostor.

Za ponovno kandidaturo se je odločil, ker je prepričan, da lahko boljšo prihodnost ustvarimo na dobrih preteklih temeljih, ki jih nadgradimo v uspešno sedanjost. V njej nadaljujemo z delom za dobrobit skupnosti in odpiramo pozitivne izzive prihajajočim generacijam. Ljubo Žnidar volivce nagovarja s tem, da lahko medsebojna podpora, jasno zastavljeni cilji in uspešni projekti skupaj z našim srcem zagotovijo jamstvo za ustvarjanje boljše skupne prihodnosti. S svojim delom je dokazal, da je vse to res mogoče, a si želi, da si še bolj prisluhnemo in tako zgradimo še več novih mostov. V primeru izvolitve se bo zavzemal za sprejetje ukrepov, ki bodo zagotovili protipoplavno varnost na porečju reke Savinje, za izgradnjo prometne povezave od avtoceste A1 do Koroške in Avstrije. Veliko naporov bo vložil tudi v ukrepe, ki bodo omogočali preživetje in rast kmetijske dejavnosti, urediti želi razvoj področja mladinskih dejavnosti v lokalni skupnosti. Vse bo naredil tudi za sprejetje alternativnih rešitev za najbolj ranljive skupine, kot so brezposelni, upokojenci in socialno ogroženi.

Marjan Golavšek je kandidat Slovenske demokratske stranke 5. volilne enote v 5. volilnem okraju
Marjan Golavšek prihaja iz Matk pri Preboldu. Star je 55 let in s svojo družino ustvarja na kmetiji Golavšek. Za kandidaturo se je odločil, ker je že od nekdaj zelo aktiven na različnih področjih, hkrati se ga vedno dotaknejo težave in stiske, ki prihajajo iz njegovega okolja in dela, ki ga opravlja. Ne želi biti nemi opazovalec, ampak želi s svojo aktivnostjo vplivati na stvari in jih poskušati po svojih močeh spreminjati na bolje. Meni, da bi svojo izvolitvijo lahko pomagal , spreminjal in prispeval k pozitivnim spremembam v Sloveniji, ki jih potrebujemo. Marjan Golavšek svojim volivcem sporoča, da nikoli ni bil človek velikih besed in obljub, ampak je vedno poskušal in bo še naprej poskušal ljudi okoli sebe prepričati s svojimi dejanji. Če mu bodo volivci zaupali svoj glas, bo z dejanji pokazal, da je človek dejanj, katerih vodilo je iskreno delo in hkrati zavezanost domovini. Pripravljen se je spopasti različnimi kriznimi razmerami in stiskami ljudmi, kar bo počel z odločnostjo, ki jo je pridobil pri svojem delu. V primeru izvolitve se bo zavzemal za poplavno varnost v Savinjski dolini, izgradnjo mokrih zadrževalnikov, namenjenih namakanju, ter ureditvi brežin vodotokov. Zavzemal se bo tudi za ureditev statusa prostovoljnih gasilcev, poskušal bo zagotoviti okolje, ki bo za mlade postalo privlačno do te mere, da bodo v njem tudi ostali. Njegova prioriteta bosta tudi ureditev železniških prehodov in cestne infrastrukture v višinskih predelih Savinjske doline ter izboljšanje delovanja dežurne zdravstvene službe.

Nada Brinovšek je kandidatka Slovenske demokratske stranke v 5. volilni enoti v 6. volilnem okraju
Nada Brinovšek je bila rojena let 1961 v Celju. Prihaja iz Lubije pri Mozirju. Že leta 1982 se je zaposlila na Občini Mozirje, od koder jo je leta 1989 poklicna pot vodila v gospodarsko-trgovsko delovno organizacijo. Leta 1999 je svoje delo ponovno nadaljevala na Občini Mozirje, kot direktorica občinske uprave. Leta 2008 je pridobila tudi naziv specialistka javne uprave. Za ponovno kandidaturo se je odločila, ker verjame v program Slovenske demokratske stranke, ki ne deli svojih državljanov na prvo- in drugorazredne. Stranka in tudi sama se predvsem zavzemata za vrednote in blaginjo prave tradicionalne družine. Nada Brinovšek svoje volivce nagovarja z dejstvom, da so jo v zadnjih štirih letih lahko spoznali kot poslanko, katere glas je slišen iz parlamenta in se zavzema za razvoj Zgornje Savinjske doline. Zelo je ponosna, da je lahko bila njihova predstavnica v hramu demokracije, še bolj bo ponosna in vesela, če bodo volivci 3. junija odšli na volitve in ji bodo zaupali svoj glas, ki ji bo omogočil ponovno izvolitev v hram demokracije.

V primeru izvolitve bo njen program temeljil na vrednotah prave tradicionalne družine. Zavzemala se bo za človeka dostojno življenje. Zato bo vse moči usmerila v ureditev zdravstva, izobraževanja, zaposlovanja, socialnega varstva in pokojnin. Po svojih močeh bo poskušala urediti problematiko, s katero se srečuje zgornjesavinjski kmet, in reševati problematiko razvoja malih, mikro in srednjih podjetij. Tudi turizem in infrastruktura v Zgornji Savinjski dolini sta področji, ki ne smeta ostati neopaženi.

Suzana Kavaš je kandidatka Slovenske demokratske stranke 5. volilne enote v 7. volilnem okraju
Suzana Kavaš je rojena leta 1974. Živi v Velenju in opravlja poklic samostojne podjetnice. Za kandidaturo se je odločila, ker želi aktivno sodelovati pri oblikovanju naše boljše in varne prihodnosti. Po njenih besedah je v Šaleški dolini skrb zbujajoče stanje na področju brezposelnosti, izseljevanja in socialnih razlik. Sama trdi, da moramo usodo vzeti v svoje roke. Suzana Kavaš svoje potencialne volivce nagovarja z dejstvom, da se bo zavzemala za končanje stanja v Sloveniji, kjer lahko govorimo o privilegiranih posameznikih na eni strani in zapostavljenih državljanih na drugi strani. Kot poslanka bi zagovarjala projekte, ki bi uredili razmere v Šaleški dolini. Če želijo volivci politiko, ki bo poskrbela za vse ljudi, je sama prava izbira.

Kot poslanka bi poskrbela za izboljšanje turistične infrastrukture, predvsem ob Velenjskem jezeru, da bi le-to postalo zaželena destinacija pri turistih, podobno kot je Bohinjsko jezero. Takoj bi pričela z aktivnostmi za izvedbo projekta tretje razvojne osi. Zavzemala bi se za aktivno reševanje stanovanjske problematike ter brezposelnosti med ljudmi, ki živijo v Šaleški dolini. Prioriteta pri njenem delu bosta tudi energetska sanacija starejših objektov in spodbujanje mladih družin k večjemu številu otrok.

Andrej Breznik je kandidat Slovenske demokratske stranke v 5. volilni enoti v 9. volilnem okraju
Andrej Breznik se je rodil leta 1958 v Slovenj Gradcu. Po končani osnovni šoli se je v Mariboru izučil za avtoelektrikarja. Do leta 1988 je bil zaposlen v Lesni Slovenj Gradec, nato je pričel ustvarjati v lastnem podjetju, kjer svoje delo opravlja še danes. Vseskozi je nadgrajeval svoje znanje in leta 2001 v prvi generaciji opravil tudi mojstrski izpit. Njegov prispevek je viden tudi v Območni obrtni zbornici Slovenj Gradec, kjer je že 28 let član upravnih odborov ter dva mandata predsednik skupščine Območne obrtne zbornice Slovenj Gradec. Dvajset let je tudi predstavnik avtoserviserjev pri Obrtni zbornici Slovenije, v kateri je bil dva mandata tudi delegat skupščine. Na političnem področju je aktiven že 20 let. V tem času je bil član Vaške skupnosti Pameče – Troblje, ki jo od leta 2014 naprej tudi vodi. V letih 2010-2014 je bil občinski svetnik Mestne občine Slovenj Gradec. Leta 2015 se je aktivno vključil v reševanje problema primera, znanega pod imenom »Koroška dečka«.

Za kandidaturo se je odločil, ker so ga v to povabili prijatelji, ki zaupajo v njegovo delo. S svojim znanjem lahko pomaga pri ureditvi določenih problemov, ki zavirajo uspešnejše delovanje mikro, malih in srednjih podjetij. Andrej Breznik svoje volivce nagovarja, da bo naredil vse za izboljšanje delovanja obrtnikov in podjetnikov, predvsem pa se bo zavzemal za majhnega človeka, da se nikdar ne ponovi primer »Koroških dečkov«. Kljub temu, da nikoli ni bil v visoki politiki, ve, da bo s svojim znanjem in izkušnjami uresničil obljube, ki jih je dal volivcem. V svojem programu bo zagovarjal čim hitrejšo izgradnjo avtoceste na Koroško ter da se obnovijo obstoječe ceste, ki morajo postati primerne za čas, v katerem živimo. Zavzemal se bo, da Koroška postane regija, in tudi za decentralizacijo Slovenije. Naredil bo vse, da se čim večje število mladih po končanem študiju vrne na Koroško, kjer bodo dobili zaposlitev, saj se zaveda, da je v mladih naša prihodnost.

Aleš Logar je kandidat Slovenske demokratske stranke v 5. volilni enoti v 10. volilnem okraju
Aleš Logar prihaja iz Raven na Koroškem. Rodil se je leta 1986 v Slovenj Gradcu. Šolal se je na Gimnaziji Ravne na Koroškem in na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, kjer je končal magistrski študij. Med diplomo in magistrskim študijem je v sklopu programov Erasmus opravljal Erasmus izmenjavo in prakso v Nemčiji. Prevzel je finančno sanacijo Ljubljanskega zavoda K4/6. S politiko se je seznanil že v študentskih letih, ko je bil član študentskega sveta Ekonomske fakultete in Študentske organizacije Univerze v Ljubljani.

Za kandidaturo pravi, da se je odločil, ker je deloven, pozitiven, predvsem pa povezovalen človek. Njegova velika vrednota je tudi družina, kar mu je v veliki meri privzgojila njegova babica. Ker nekateri poskušajo razvrednotiti pomen družine, se je odločil, da ne bo nemi opazovalec, ampak se bo aktivno vključil v ustvarjanje tradicionalnih vrednot. Aleš Logar svoje volivce nagovarja s tem, da je skozi svoje dosedanje delo dokazal, kako kulturno podhranjena je Slovenija, in kako ga znajo velika pričakovanja medijev ter širše javnosti utrditi ter mu dati odlične življenjske izkušnje.

V primeru izvolitve bo njegov program temeljil na skrbi za izgradnjo neprofitnih stanovanj za mlade družine, izgradnjo centrov skupnostnih storitev za kvalitetno življenje ljudi v tretjem, četrtem in petem življenjskem obdobju. Veliko skrb bo namenil skupni entiteti, za povezovanje in operativno vodenje turizma v Mežiški dolini, sprejetju sporazuma z Avstrijo, s katerim se bo doseglo, da se dohodki, zasluženi v Avstriji, ne bodo obdavčili v Sloveniji. Seveda bo napore usmeril tudi v sprejetje zakona za okoljsko sanacijo zgornje Mežiške doline in za povečanje sredstev v ta namen, za povečanje sredstev za infrastrukturne projekte ter okrepitev le-teh na vseh ravneh. Pomembna mu je tudi decentralizacija Slovenije.

Andraž Koželnik je kandidat Slovenske demokratske stranke 5. volilne enote v 11. volilnem okraju
Andraž Koželnik se je rodil leta 1988 v Slovenj Gradcu. Leta 2008 je opravil maturo na gimnaziji Maribor in nadaljeval šolanje na Filozofski fakulteti v Mariboru. Leta 2011 je diplomiral iz smeri zgodovine in nadaljeval študij. Leta 2014 je pridobil naziv magister zgodovine. Svoj čut za politiko je pokazal že v osnovni šoli, ko je bil predsednik šolske skupnosti in udeleženec otroškega nacionalnega parlamenta. Svojo podjetniško žilico je utrjeval skozi projekt Podjetno v svet podjetništva. Prav tako je veliko pripomogel k vzpostavitvi Turistično informacijskega centra – Hram kulture Arnolda Tovornika. Kljub svojim mladim letom je že spoznal življenje v tujih deželah, saj je v letu 2016 opravljal delo stažista evropske poslanke Romane Tomc v Bruslju.

H kandidaturi je pristopil, kot pravi, ker se je narava namučila, da je ustvarila Kozjak, Pohorje in Dravo. Naši predniki so prehodili težke poti in ustvarili lepe kraje od Podvelke do Dravograda. Ker ima rad te kraje in ljudi, verjame v njihov razvoj. Zato je prepričan, da lahko skupaj ustvarijo to dolino še boljšo, odprto navzven. Po njegovem prepričanju je prišel čas, da njihov močan glas slišijo povsod. Njegova mladost in prepričanost v slovenske vrednote so zagotovilo, da bo dano besedo tudi držal. Andraž Koželnik volivce nagovarja s trdnim prepričanjem, da lahko pripomore k izboljšanju vseh področij v Republiki Sloveniji in jo s tem spremeni s svojimi volivci na bolje. Rad bi imel boljšo Slovenijo.

C. Š.