fbpx

Lovska Zveza Slovenije pričenja z javnim zbiranjem ponudb za Vilo Zlatorog v Ljubljani

Vila Zlatorog na Župančičevi ulici v Ljubljani.

Lovska zveza Slovenije je pričela z javnim zbiranjem ponudb v kombinaciji z javno dražbo za prodajo staro-meščanske vile Zlatorog na Župančičevi ulici 9 v Ljubljani, nasproti Parka slovenske reformacije. Javna dražba za omenjeno nepremičnino je že potekala novembra lani, vendar zanjo ni bilo posebnega zanimanja. Izklicna vrednost za vse skupaj je bila štiri milijone evrov, zainteresirani kupec pa bi moral takrat vplačati 400.000 evrov varščine. 

Po neuspeli javni dražbi lani novembra je Lovska zveza Slovenije v sredo na podlagi 9. točke 14. člena Pravil LZS in na podlagi sklepa Občnega zbora LZS z dne 21. septembra 2022 objavila razpis za javno zbiranje ponudb v kombinaciji z javno dražbo za prodajo nepremičnin Lovske zveze Slovenije do 31. marca 2023.

Lovska zveza Slovenije je na svoji spletni strani potenicalne zainteresirane obvestila, da v postopku javnega zbiranja ponudb, dajanja ponudb ne omejuje z izhodiščno ponudbeno ceno. Organizator bo v navzočnosti prodajalca pravočasno prispele ponudbe javno odpiral dne 7. aprila 2023 ob 10. uri. Javna dražba pa se bo vršila 14. aprila 2023 ob 12. uri na sedežu Lovske zveze Slovenije. Na javni dražbi lahko sodeluje tisti, ki je v predhodnem postopku javnega zbiranja ponudb dal pravočasno in popolno zavezujočo ponudbo in je pravočasno vplačal varščino.

Stavba je bila zgrajena leta 1932, streho in fasado so obnovili leta 1999. Tloris Vile Zlatorog je 333 kvadratnih metrov, sestavljajo jo štiri etaže in ima pet delov, od tega stanovanjski del meri 78 kvadratnih metrov, ostali štirje so poslovni. (foto: Lovska Zveza Slovenije)

Za vse dodatne informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, javne dražbe in podatke o nepremičninah in informacije za ogled predmetne nepremičnine dobijo interesenti pri nepremičninski družbi ŠARDI&CO. Nepremičnine, družba za posredovanje v prometu z nepremičninami d.o.o., Slovenčeva ulica 19A, Ljubljana, kontaktna oseba: nepremičninski posrednik Miljenko Šardi, mobitel 00386/51/311-411, e-mail naslov: [email protected]

Oklic bo objavljen v Uradnem listu RS 6. januarja 2023.

Ana Horvat