fbpx

Med pomembnejšimi projekti v letu 2021 odprtje Hiše kranjske čebele v Višnji Gori

Potek gradbenih del pri prenovi Hiše kranjske čebele v Višnji Gori (foto: Gašper Stopar)

Tako kot leto 2020 bo tudi leto 2021 v občini Ivančna Gorica investicijsko živahno. Med pomembnejše investicije Občine Ivančna Gorica vsekakor spada projekt Hiše kranjske čebele v Višnji Gori. Ta naj bi svoja vrata odprl v drugi polovici leta 2021, ko bo Slovenija predsedovala Evropski uniji. Gre za objekt, ki bo izrednega pomena tako za našo občino na področju čebelarskega turizma kot tudi za protokolarne obiske in promocijo naše države.

Na objektu nekdanje stare šole v Višnji Gori gradbena dela v polnem zagonu potekajo od lanskega poletja. V preteklih mesecih je bila na objektu opravljena glavnina gradbenih del, sedaj pa se izvajajo še instalacijska dela. Obnovljena je konstrukcija objekta, ki je statično sanirana, izvedena nova armiranobetonska plošča podstrešja in izvedena dela za dvigalo ob objektu.

Izvedena je nova strešna konstrukcija za klasično streho, prav tako je s panoramskimi okni že zastekljen preostali del ostrejša objekta. V notranjosti objekta so bile izvedene nove predelne stene, estrihi in notranji ometi, dokončani so razvodi elektrike, kanalizacije in vode v objektu ter izvedeni priklopi za elektriko in kanalizacijo.

Potek gradbenih del pri prenovi Hiše kranjske čebele v Višnji Gori (foto: Gašper Stopar)

Na zunanjem izgledu “hiše” je že obnovljena fasada, ki pa je še brez dekorativnega sloja. V teh dneh se izvaja montaža dvigala in priprava ravne strehe nad dvigalom, s tem pa je predvideno tudi dokončanje strehe.

Potek gradbenih del pri prenovi Hiše kranjske čebele v Višnji Gori (foto: Gašper Stopar)

Občina Ivančna Gorica oziroma delovna skupina, ki je ustanovljena prav za namen Hiše kranjske čebele, pospešeno pripravlja vse potrebno za notranjo opremo ter interaktivno vsebino posvečeni kranjski čebeli.

Gašper Stopar