fbpx

Ministrstvo za izobraževanje brežiški občini za gradnjo vrtcev namenilo 829 tisoč evrov

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je Občini Brežice odobrilo 829 tisoč za sofinanciranje izgradnje vrtcev v Artičah in Dobovi. Ker je občina za gradnjo omenjenih vrtcev že zagotovila potrebna sredstva, bo lahko tako zdaj del sredstev namenila drugam. Občina Brežice se je namreč zaradi prostorske stiske in dotrajanosti dotedanjih kapacitet odločila za gradnjo dveh novih pet oddelčnih vrtcev v Artičah in v Dobovi.

Ker v zadnjih osmih letih država ni sofinancirala investicij v vrtce in šole, se je odločila, da vrtca zgradi z lastnimi proračunskimi sredstvi. Zdaj pa je občina od ministrstva dobila sklep, da ji je dodelilo sredstva za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu. To po navedbah župana Občine Brežice Ivana Molana pomeni, da bo občina lahko del sredstev, ki so bila predvidena za vrtec, namenila za druge projekte v občini.

Gradnjo vrtcev v Artičah in v Dobovi so začeli poleti 2020. Dela zaključujejo, selitev v nove prostore pa je predvidena v februarju 2022. Skupna pogodbena vrednost gradnje za oba vrtca znaša 3,9 milijona evrov, od tega 2,3 milijona evrov za vrtec v Artičah in 1,6 milijona evrov za vrtec v Dobovi.

Poleg sredstev ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je občina od Eko sklada, slovenskega okoljskega javnega sklada, prejela 575.000 evrov nepovratnih sredstev na podlagi prijave na javni poziv, saj sta oba vrtca grajena kot energetsko učinkoviti stavbi. Tako bo občina za gradnjo obeh vrtcev pridobila sredstva v višini 1,4 milijona evrov, kar bo olajšalo finančno izvedbo investicij in omogočilo dodatne projekte.

Moje Posavje