Murska Sobota: na modri coni brezplačno le še prvih 15 minut

Župan Mestne občine Murska Sobota Damjan Anželj (Foto: STA)

Svetnice in svetniki Mestne občine Murska Sobota se bodo  ta četrtek sestali na 3. redni seji mestnega sveta. Poleg običajnih točk na dnevnem redu zasledimo tudi prvo obravnavo proračuna za leto 2023, svetniki bodo podali tudi mnenja k Strategiji razvoja Pomurskega muzeja ter Strateškim načrtom javnih zavodov Galerija Murska Sobota in Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota. Pričakovati je podajo soglasja k spremembi sistemizacije delovnih mest v Vrtcu Murska Sobota za šolsko leto 2022/2023 in parcelacijo v okviru odstopanj od določil prostorskega akta na območju naselja Pušča.

Predlog Sklepa o določitvi cene parkirnine, drugih taks in parkirnih con ter pripadajočih območij na območju Mestne občine Murska Sobota pa vsebuje spremembe, ki bodo za občane in druge udeležence v prometu v Murski Soboti neugodne. Po novem bo na tako imenovani modri coni plačilo parkirnine obvezno ob delavnikih od 7. do 15. ure in v soboto od 7. do 12. ure, kar plačljivo obdobje sicer skrajšuje za eno uro. Cena parkiranja je v prvi in drugi coni  0,50 €, v tretji coni pa 0,30 € za vsako začetno uro parkiranja.

Predlog novega odloka pa vsebuje spremembo, da bo v prvi coni parkiranje brezplačno za začetnih 15 minut namesto dosedanjih 30 minut. Čas začetnega brezplačnega parkiranja se še naprej označi s parkirno uro, ponovna označitev časa prihoda pred oziroma po poteku časa brezplačnega parkiranja z namenom podaljšanja brezplačnega časa parkiranja pa ni dovoljena in bo sankcionirana.

Na javnih parkirnih površinah pri Zdravstvenem domu Murska Sobota ostaja začetni čas brezplačnega parkiranja dve (2) uri, čas se prav tako označi s parkirno uro, ponovna označitev časa prihoda pred oziroma po poteku časa brezplačnega parkiranja z namenom podaljšanja brezplačnega časa parkiranja ni dovoljena.

Na prvi preizkušnji tudi koalicija SD in Gibanja Svoboda
Pri potrditvi proračuna za leto 2023 bi lahko prišlo do zapletov, saj je po naših informacijah v predlogu, ki ga je na podlagi smernic kroga svetovalcev župana Damjana Anželja pripravila občinska uprava, opaziti več odstopanj od dogovora znotraj koalicije SD in Gibanje Svoboda. V dneh pred sejo zasedajo še za posamezna področja pristojni odbori in komisije, ki lahko še vplivajo na vsebino predloga proračuna.

Pomurske novice