Nekdanji direktor PU Novo mesto postavil na laž Šarca in Pahorja: Marakeška deklaracija je za Slovenijo zavezujoča, Slovenija bo postala migrantski žep

Ilegalni migranti na poti v Slovenijo (vir: Nova24 TV, youtube)

Objavljamo odgovora Marjana Šarca, predsednika vlade, Boruta Pahorja, predsednika države, in stališče dr. Antona Olaja o dogodkih, povezanih z Marakeško politično deklaracijo in pričakovanem dogodku 10. decembra 2018 v Maroku.

Ilegalnih migrantov, ki čakajo na vstop v Slovenijo, je čedalje več. Ob tem je slovenska aktualna oblast že 2. maja 2018 v Maroku pristala na sprejem Marakeške politične deklaracije, ne da bi javnost o tem kaj vedela. S tem Slovenija na široko odpira vrata ilegalnim migrantom. Vladajoči se izgovarjajo, da dokument za Slovenijo ni zavezujoč, dr. Anton Olaj pa tovrstne navedbe postavlja na laž.

V Bosni in Hercegovini je več tisoč migrantov, ki čakajo na nadaljevanje poti čez Hrvaško in v Slovenijo. Njihovo natančno število niti ni znano, nekateri v BiH poročajo, da jih je že okoli 30.000, dnevno prihajajo novi. Veliko jih je že tudi na Hrvaškem, od koder domačini poročajo, da jih v nekaterih predelih okoli Plitvic in v Liki “kot mravelj”. Nekateri nameravajo oditi v druge zahodne države Evropske unije, vse več pa jih je, ki navajajo, da je njihova obljubljena dežela in s tem cilj – Slovenija.

Vladajoči se pripravljajo na postavitev migrantskih centrov v obliki šotorov ali zabojnikov
“Vlada Marjana Šarca se pospešeno pripravlja na njihov morebiten prihod v državo. Če se bo število ilegalnih prehodov meje podvojilo, bodo ob meji s Hrvaško začeli postavljati sprejemne centre v obliki šotorov ali zabojnikov,” je poročala komercialna televizija POP TV.

Uvodoma spomnimo, kakšni  odpori so bili, ko smo nekateri začeli opozarjati na povečan dotok ilegalnih migrantov. Posebno vztrajni smo bili pri tem na portalu Moja Dolenjska, to pa zato, ker je nova migrantska pot speljala v in preko Bele krajine, ki jo pokrivamo.

Zelo dolgo so bili odpori tudi pri pravilnem poimenovanju teh ilegalnih migracij. Nekateri še danes uporabljajo besede begunci, med njimi tudi vodilni v belokranjskih občinah. Končno pa se stvari tudi tu postavljajo na svoje mesto. Večinoma gre za ilegalne migrante, begunci bi bili le v primeru, če bi v Slovenijo prihajali iz katere od sosednjih držav, kjer bi bila vojna. Te ni, vojne pravzaprav niti v Siriji ni več.

Ilegalni migranti, osebne dokumente imajo, le skrili so jih
Gre torej za ilegalne migrante. Domala vsi so brez dokumentov. Tako niti ne vemo, kdo so, kakšno je njihovo pravo ime, kdaj so res rojeni in podobno. Vodja policijskega okoliša v Bihaću je namreč pred kratkim razkril, da imajo migranti dokumente skrite. Tako so policisti v Bihaću, nasproti televizijske hiše, odkrili migranta, ki je kopal ob posajeni brezi. Izkazalo se je, da so na tem mestu zakopani dokumenti številnih migrantov. Migrant je ob tem povedal, da išče svoje dokumente, ker se želi vrniti v svojo državo. Razkril je tudi, da jim lokacije, kjer se nahajajo shranjeni dokumenti, sporočajo prek GPS-povezav.

Prikrivali tudi namere o postavitvi migrantskih centrov
Doslej so nam vladajoči iz vrst koalicijskih strank (LMŠ, SMC, SD, DeSUS, SAB in Levica) tudi prikrivali, da v Sloveniji načrtujejo postavitev sprejemno-registracijskih migrantskih centrov. Ob meji, v Beli krajini. Razkrivali so jih javni razpisi o naročilih za oskrbo migrantov, pa še tu so zatrjevali, da gre le za t. i. pripravo, če bo potrebno, ko bo itd. Vsak zapis ali vprašanje pa so vzeli domala kot sovražni govor.

Zdaj je tudi to razrešeno in jasno, da so ti centri vse bližje. Kot kaže, jih bo celo več, ne samo eden, in ne samo v Metliki ali na Vinici, kot je to doslej veljalo.

Tudi o Marakeški politični deklaraciji, 2. maja 2018 sprejeti v Marakešu (Maroko), se v Sloveniji dolgo ni govorilo. Pravzaprav te v slovenskem prevodu še zdaj ni mogoče dobiti, saj jo “skrbno skrivajo”.

Vladajoči so si odgovore o tej deklaraciji dolgo podajali kot vroče žemljice. Zdaj pa je tudi tu jasno, da vladajoče stranke (LMŠ, SMC, SD, DeSUS, SAB in Levica) to podpirajo.

Kaj pomeni Marakeška politična deklaracija?
Ta ilegalnim migrantom na široko odpira vrata v državo. V imenu človekovih pravic jim omogoča prosto pot. S to deklaracijo se je Slovenija zavezala h krepitvi azilnega sistema, k izenačitvi pravic vseh migrantov (ne glede na status in ne glede na to, ali gre za ilegalne ali legalne migrante). To deklaracijo spodbuja predvsem Organizacija združenih narodov (OZN), velik vpliv pri vsem tem pa ima tudi ameriški milijarder George Soros. Slednji je sicer prejemnik državnega odlikovanja Republike Slovenije, to mu je že leta 2002 podelil takratni predsednik države Milan Kučan. Številni, predvsem v tujini, pa poročajo, da Soros izdatno financira te migracije in tudi nekatere nevladne organizacije, ki skrbijo za prehod ilegalnih migrantov. Na Madžarskem, kjer ima Soros korenine, pa so ga razglasili celo za neželeno osebo.

Države odstopajo od dogovora, le slovenska oblast vztraja
Od Marakeškega dogovora so doslej odstopile že številne države, nekatere se še odločajo o tem. Med prvimi je svoj odstop sporočila Madžarska. Odstopili so tudi Poljska, Češka, Švica, Avstrija, ZDA, o tem se dogovarjajo tudi v Italiji, pa tudi hrvaška predsednica je v preteklih dneh sporočila, da deklaracije ne podpira.

Slovenija tako ostaja osamljen otok, kar pomeni, da lahko postane migrantski žep.

Nadalje se za 10. december 2018 v Maroku pripravlja poseben dogodek, kjer bodo vse to samo še potrdili in nadgradili.

Glede na to smo slovenskega predsednika vlade in predsednika države vprašali, kakšno je njuno stališče do tega vprašanja. Na odgovora smo čakali precej časa, objavljamo ju ob koncu prispevka. Marjan Šarec nima mnenja oziroma podpira mnenje ministrstva za zunanje zadeve, ki navaja (povzeto na kratko), da “Slovenija dogovor podpira”. Borut Pahor pa nam je poslal zelo dolg odgovor, iz katerega pa ni razvidno njegovo eksplicitno mnenje kot predsednika države pri reševanju migrantske problematike. Poudarek pri obeh pa je, da Marakeška politična deklaracija za Slovenijo ni zavezujoča.

Ker gre tudi za pravno vprašanje, smo za mnenje zaprosili dr. Antona Olaja, upokojenega direktorja Policijske uprave Novo mesto, predavatelja in zagovornika ustavne pravice svobode izražanja, kot je to napisal v svoji predstavitvi na Twitterju. Dr. Olaj je bil namreč eden prvih, ki je javno opozoril na sporno vsebino Marakeške politične deklaracije in vztrajno išče odgovore pri odgovornih za to. Seznanili smo ga tudi z mnenjem Marjana Šarca in ministrstva za zunanje zadeve (v prejšnji vladi je tega vodil Karl Erjavec iz Desusa, zdaj pa Miro Cerar iz SMC), saj ob zaprosilu mnenja Boruta Pahorja takrat še nismo prejeli.

Dr. Anton Olaj: Vsebino dokumenta mora obravnavati državni zbor, ni res, da dokument za Slovenijo ni zavezujoč
Dr. Anton Olaj nam je sporočil: “Menim, da bi zaradi aktualnosti in pomembnosti problematike migracij, morali vsebino Globalnega dogovora o migracijah (The Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration – GCM) zelo premišljeno obravnavati v Državnem zboru (DZ). Menim, da za to obstaja pravna podlaga. Odlok o ustanovitvi in nalogah delovnih teles DZ določa odbor za zunanjo politiko DZ kot pristojno telo, ki obravnava problematiko iz področja zunanjih zadev države, kamor se nedvomno uvršča tudi tematika navedenega GCM. To utemeljujem tudi s tem, da je GCM rezultat političnega procesa sproženega septembra 2016, ko je Generalna skupščina Združenih narodov sprejela Newyorško deklaracijo za begunce in migrante, s katero se je uradno začel postopek priprave GCM. O tem je takratni zunanji minister 14. septembra 2016 na redni 58. seji seznanil odbor za zunanjo politiko DZ, ki je o tem polemično razpravljal. Zaskrbljujoče je, da se o kasnejši izdelani vsebini GCM pa ni razpravljalo v odboru za zunanjo politiko DZ.11″

“Posledično obstaja občutek, da vlada ne želi, da bi bili o podrobni vsebini dokumenta obveščeni poslanci in javnost, kar zagotovo krepi občutek nezaupanja ljudi do izvajanja politike migracij v povezavi s tveganjem poslabšanja varnosti za ljudi in premoženje.”

Dr. Olaja smo prosili še za mnenje o stališču ministrstvu za zunanje zadeve, na katerega se sklicuje tudi Marjan Šarec. Vse, ki trdijo, da sprejem dokumenta za Slovenijo ni zavezujoč, je postavil na laž. Dr. Anton Olaj je namreč zapisal: “Navedba, da ‘dokument za državo ni pravno zavezujoč’  v praksi pomeni le, da pred slovenskimi sodišči ni mogoče iztožiti v GCM navedenih pravic migrantov, ni pa povedano, da bo GDM s sprejetjem mednarodno politično zavezujoč za Slovenijo. Navedba, da dokument ‘ne določa migracijskih politik posameznih držav’ je neprepričljiva ob hkratni navedbi, da GCM ‘predstavlja okvir za obstoječe in bodoče zakonite migracijske tokove z ambicijo koordinirati  napore samih držav’. Torej, GCM ni nepomemben in nezavezujoč dokument, kot se to skuša prikazati v javnosti. To utemeljujem tudi s tem, da sta iz postopka dogovarjanja zaradi dvomov o vsebini dokumenta izstopili ZDA in Madžarska, zaznati pa je iz medijev, da bodo od dogovora odstopile tudi še nekatere druge države.”

 Dr. Olaj o odgovoru Marjana Šarca: “Odgovor predsednika vlade do problematike migracij pa razumem kot stališče Vlade, ki je samostojna pri opravljanju svojih funkcij, zato vsebine ne morem komentirati.” 

V nadaljevanju objavljamo odgovora Marjana Šarca in Boruta Pahorja, ki so nam jih sicer posredovali iz njunih kabinetov.

Odgovori Marjana Šarca, predsednika vlade RS:

Kakšno je stališče predsednika vlade do vsebine Marakeške politične deklaracije, ki je bila sprejeta 2. maja 2018 v Maroku?
Stališče predsednika vlade v zvezi z Marakeško deklaracijo je skladna s stališčem, ki ste ga 15.10.2018 prejeli z Ministrstva za zunanje zadeve. (Opomba ur.: Iz odgovora ministrstva je razvidno, da “Slovenija dogovor podpira”.)

Kakšno je stališče predsednika vlade do reševanja migrantske politike v Sloveniji?
Predsednik vlade trdi, da je lahko migrantska politika učinkovita le s celovitimi rešitvami na ravni celotne Evropske unije, je pa njena učinkovitost v veliki meri odvisna tudi od dobrega sodelovanja z državami Zahodnega Balkana. Skladno s tem bo Slovenija še naprej aktivno krepila sodelovanje z državami v regiji, obenem pa podpirala pospešeno krepitev učinkovitega nadzora nad zunanjimi mejami in odpravo notranjega nadzora nad notranjimi mejami Evropske unije.
Bo pa Slovenija še naprej poudarja tudi pomen solidarnosti pri soočanju z migracijami, tako kar zadeva zavez na področju preseljevanja kot izvajanja ukrepov za preprečevanje ilegalnih migracij.

Kaj odgovarja Borut Pahor, predsednik države?
Povsem enaki vprašanji kot Šarcu smo poslali tudi Borutu Pahorju, predsedniku države. Iz njegovega kabineta pa smo prejeli naslednji odgovor (objavljamo ga v celoti):

“Marakeška deklaracija, ki je bila sprejeta ob zaključku pete konference Rabatskega procesa, skupaj z Akcijskim načrtom za obdobje 2018-2020, se uvršča v niz prizadevanj EU za boljše upravljanje migracijskih tokov iz zahodne, severne in srednje Afrike v EU. Marakeška deklaracija je politična deklaracija, ki ni pravno zavezujoča. Deklaracije se ne podpisujejo, temveč jih države sprejmejo na koncu konferenc Rabatskega procesa. Razprave na majski konferenci so se osredotočile na krepitev sodelovanja na področju migracij in razvoja, vključno s preprečevanjem nezakonitih migracij in krepitvijo zakonitih poti. Iz Slovenije se pete ministrske konference Rabatskega procesa nihče ni udeležil.

Vsebina politične in pravno nezavezujoče deklaracije je skladna s sprejetimi sklepi Evropskih svetov s področja migracij. Slovenija soglaša z načeli Marakeške deklaracije, ki temeljijo na solidarnosti, krepitvi dialoga, spoštovanju človekovih pravic, zaščiti otrok in žensk v nevarnih situacijah, praktičnem sodelovanju na področjih, ki so za Slovenijo zelo pomembna. V akcijskem načrtu so zajeta področja, ki so ključna za izboljšanje učinkovitega delovanja na področju preprečevanja nezakonitih migracij, trgovine z ljudmi ter vračanja migrantov, ki ne izpolnjujejo pogojev za bivanje v državah EU, kar je tudi v interesu Slovenije. Potrebno je storiti vse, da bi bili migracijski tokovi čim bolje upravljani in da bi se preprečevale nezakonite migracije. Gre za krepitev azilnega sistema na ravni EU, kar bo pripomoglo k bolj učinkovitemu vračanju nezakonitih migrantov in pravnomočno zavrnjenih prosilcev za mednarodno zaščito v njihovo matično državo. Prostovoljno vračanje je prva opcija, vendar, če se nezakoniti migrant ne želi vrniti prostovoljno, se ga vrača prisilno. Obseg pravic migrantov je vselej odvisen od njihovega statusa v državi gostiteljici. Sprejem ministrske deklaracije Rabatskega procesa je potrdil zavezanost krepitvi dialoga in praktičnega sodelovanja na področjih, ki so za nas pomembna.

Slovenija v dialogu z afriškimi državami, ki poteka v okviru Rabatskega ali Kartumskega procesa oz procesa iz Vallete zagovarja stališča, ki jih je Vlada sprejela pred organizacijo vrha EU-Afrika novembra 2015. Temelj za pogajanja so tudi izhodišča, ki jih je je Vlada Republike Slovenije sprejela na seji, 29. marca 2018 v času priprav na pogajanja o Globalnem dogovoru o varnih, urejenih in zakonitih migracijah in Globalnem dogovoru o beguncih. Slovenija v razpravah izpostavlja, da je potrebno storiti vse, da bi bili migracijski tokovi čim bolje upravljani in da bi se preprečevale nezakonite migracije.

Predsednik republike je svoje stališče do tega vprašanja podrobneje predstavil že konec leta 2015, ko je nagovoril Državni zbor in predstavil svoje mnenje o aktualni imigrantski problematiki v Republiki Sloveniji z vidika varovanja meje Republike Slovenije, zagotavljanja varnosti državljank in državljanov Republike Slovenije, zmožnostih Republike Slovenije za varovanje državne meje, nujnosti mednarodne pomoči in državnih zmožnosti za oskrbo imigrantov: up-rs.si/up-

Predsednik republike meni, da je potrebno sprejeti in izvesti reformo skupnega evropskega azilnega sistema in s tem tudi dublinske uredbe; da je potrebno bolj učinkovito zaščititi zunanje meje EU (oblikovanje skupne mejne straže); da je potrebno doseči soglasje glede vračanja v varne države; da je potrebno aktivno pristopiti k omejevanju migracij na območju nastanka in območjih odhodov proti Evropi; in da je potrebno doseči konsenz doma glede obsega in načina vključevanja beguncev (in migrantov) družbo. Predsednik poudarja, da je nujno potrebno pripraviti novo nacionalno strategijo o migracijski politiki (sedanja resolucija o migracijski politiki RS je iz leta 1999).”

Ob koncu objavljamo še poročilo bosanskih medijev o tem, da migranti imajo dokumente, le skrivajo jih:

Moja-dolenjska.si

 • Svele

  Se mi pa “smili” Urška, taka čedna in izobražena punca pa s takim starim sociopatom. Ampak očitno ji tak paše ker ji paše denar in pozornost (pa četudi negativna).

  • učko

   Svele, nehej drkat na Urško pa se prim kakšenga dela! Takih migrantov kt si ti itka nobena noče, pa maš cajt tle gor drkat.

   • Svele

    Jaz na Uršo ti pa na črta in Jakoba pedofil Janšev cerkveni domosralski hahahhahhaha si zgresil v mladosti spolno usmerjenost gravz cerkven pedofilni hahahahhaha

    • učko

     Kwa boš ti delal na Urški, al milš, da boš fisting delal? Pa ne vem zakaj ti zdej Jajotova pankrta smrdita, k pa kar naprej drkaš tle gor na ta dva mulca!

     • Svele

      Vprašajo Janeza a bi raje Uršo enkrat ali črta dvakrat .Urša je Urša dvakrat je pa vseeno dvakrat odvrne Janez .crknte govna Janševa pedofilna .policija tukaj me Učko nagovarja pedofiliji gravz cerkveni pedofilni .

     • učko

      Ti itak ne morš nč, k nimaš s čim. Najboljš, da se še naprej nastaulaš farjem, čeprau si že mal prestar, si pa u glau 3 leta star, tako da si potencialno zanimiv za farje. Sam dober si jo oper pa namaž, sej znaš !

   • von Rhein

    Se ta golazen čefurska še kar oglaša? Imam blokiranega in ne vidim.

    • Svele

     Progledati češ kad ti otvorim oči govno Janševo pedofilno uboga črt in jakob.hahahhahaha se zbujata posrana in poscana zaradi zlorab Janše in njegovih amen

   • Svele

    Ajde crtojebec pedofil Janšev hhahahhahahha kaj bo tebe dočakalo ko se srečava govno hlapcevsko zlovensko fritzl pedofil hahhahahhahahha

 • Van Der Waals

  ŠAREC LEVI FAŠIST!!!

 • tomnidari

  Množičen ilegalni vdor ljudi brez dokumentov, je lahko samo okupacija, ali vohunstvo in tu ima Svetlana Slapšak še kako prav, ne more bit migracija.

 • učko

  Migranti, buzaranti, komunajzarji, pederajzarji, govnarajzarji, cela Slovenija polna kretenov !

 • Foglof Tunek

  Če je migrantom lepo v Sloveniji potem naj pač ostanejo. A ni lepo, da hočejo pri nas živeti :)

  • Van Der Waals

   DEBIL

   • Foglof Tunek

    Ne debili…migranti…migranti hočejo pri nas živeti :)

  • učko

   Je že preveč takih kretenov kot si ti, ki jih je treba (zaenkrat še) živet. Sami lenuhi, cigosi, govno levuharsko, lenuharsko !!!!

   • Foglof Tunek

    Jas nisem lenuhar…jas sn učitelj glasbe na OŠ…kapish?

    • tomnidari

     Po mojem, pa si še zmerom na plesnih vajah.

     • komar marko

      jap je specialist za sviranje FRULIC pri mesečnikih!

    • KAPIBARA

     Učitelj glasbe.. veleumna pridobitev države..

   • Svele

    Črt in Jakob sta se poročila v hozentregerjih hajhahha prva homoseksualna poroka med bratcema hahhahahha Oki ju je poročil na Ljubljanskem gradu hahahhah

    • učko

     Na ljubljanskem gradu poročajo samo še čefurske pedre u jerharcah, sam baje je gužva, pa drago, Zoki kasira na polno, izkorišča položaj mladih čefurskih pedrov, rezerviraj SVele čim prej, boš kasno prišu na vrsto, LOL !

   • Svele

    Janša in cerkev zahtevata prima note za prvi poročeni homoseksualni par med bratcema hahhahahha

  • Common Sense

   Tunek, spet si podstavil mino in se režiš, ko gledaš odzive, ne? :))

   • Foglof Tunek

    Jas popolnoma resno mislim :)

 • BlackOpsSystem

  političari sploh nemorejo pošteno in transparentno delovati….vse je sfukano. Ampak vladajo nam pa še vedno…hmmm, kaj tuki neštima???!!!

 • von Rhein

  Tisti vsiljivci,ki so se prebili do Slovenije pošiljajo sporočila o prijaznem sprejemu,velikodušni pomoči,vsestranski podpori za nadaljno pot ali možnostih za lagodno življenje kar tukaj.Vse po sistemu tistega frizerja ,po novem tudi tolmača in instruktorja,ki bo po podelitvi državljanstva kmalu zaposlen na sodišču.
  Vse to pomeni,da navala vsiljivcev ne bo možno več ustaviti.Tudi s silo ne.

 • komar marko

  Pred vrati korporacije je predpražnik z napisom MESEČNIKI in zraven sem danes še dodal IDIOTI. Vsi se veselo brišejo tudi po več minut in hvaležno hihitajo. POSEL cveti in za cene niti ne vprašajo. samo podpišejo. To bo tudi NOVOLETNO darilo za partnerje. KAPIŠ!

  • Foglof Tunek

   Nimaš kaj uporabljat besede “KAPIŠ”… Kapish?

 • Dragan Krstič

  Sicer je pa neizpodbitno dejstvo da vsaj 80% državljanov sploh ne ve kaj zanje pomeni sprejem Marakeške deklaracije ker jih politika ne zanima.

  • komar marko

   in oni trdijo da je to problem države, pa saj bo ona vse rešila pa MESEČNIKI! Rabijo glasove.

 • Boy

  Vsi odstopajo, le slovenska opozicija spi!!!

  Točno se ve, da bo vlada ignorirala vedno glasnejše glasove državljanov, ki so proti podpisu Marakeške deklaracije, zakaj opozicija ne ukrene ničesar. Bi se tudi tako vedla, če bi ji uspelo vladati? Vedno bolj dvomim, da bi se pri nas katerakoli vlada uprla OZN in ne bi podpisala deklaracije. Se miramo res sprijazniti z dejstvom, da imamo v parlamentu same bojazljive nastopače? Doma se hvalijo, pred tujci se userjejo. Kaj nas še lahko reši pred temi političnimi brezjajčniki.

  • tomnidari

   Sem že enrat prej zapisal. Ne bo nič drastičnega ukrenila, ker bi se razdor naši vaši preveč nagnil na eno stran.

  • koza

   Ulica,Demonstracije…,vsakemu,ki podpiše ta sporazum naj se mu posuši roka.

   • Boy

    In tudi tistemu, ki ne ukrene ničesar, a bi lahko. Spoštujem Janšo, ki je za Slovenijo naredil veliko. Brez njega ne bi bilo osamosvojitve. A, če zdaj opozicija in zlasti mladi ne ukrenejo ničesar, Slovenije in tudi Slovencev več ne bo.

    • Vera

     Opozicija sama ne more prav nič proti ” levakom ” . Ostane nam samo ” velika vstaja ” pred vlado in parlamentom RS !

     • Boy

      Nihče sam ne zmore prav nič, skupaj zmoremo vse. Tudi med rdečimi so nasprotniki takih migracij, v parlamentu je treba začeti. Če ne bo uspeha, se lahko konča na ulici. Marakeške deklaracije se preprosto ne sme sprejeti, ali pa bojo podpisali tudi svojo smrt; smrt slovenske države, smrt kulture in slovenskega jezika in tudi smrt slovenskega naroda. Meja ne bo več in dovoljeno bo vse. Se bomo morali Sloveci zaradi preživetja zopet skrivati v gorskih votlinah?

     • Svele

      Prijava hujskaš k nasilju.smrt slovenskim dojenčkom hahhaha akcija zamaški hahhaha pejt na referendum za otroke gre hajajhajaj župnikom primanjkuje sirot za pedofilskega orgije v cerkvi Mars govna pedofilna .Bog prosim poplavi to pofukana v incestu pedofilno zlovenijo amen

 • Svele

  33 minut nazaj
  Janez Janša: Povedal sem mu resnico. Zato, ker je parkelj iz Murgel organiziral veliki pok.Reporter: Ste v zaporu napisali zgodovinski roman Noriško kraljestvo, k

  UrediOdgovori

  Avatar
  Svele
  33 minut nazaj
  Reporter: Kako ste otrokoma razložili, zakaj vas ni doma? Vas je kdaj triletni Črtomir vprašal, zakaj ste v zaporu? Kaj ste mu odgovorili?

  UrediOdgovori

  Avatar
  Svele
  36 minut nazaj
  Hhahaja samo da je njen Črtomir zdrav hahahhahahah

  UrediOdgovori

  Avatar
  Svele
  36 minut nazaj
  Zato me je zelo pretreslo in tudi bolelo, ko sem začela dobivati sočutna in bodrilna pisma mamic otrok z Downovim sindromom, ki sem jim morala povedati, da je moj otrok zdrav.

  UrediOdgovori

  Avatar
  Svele
  37 minut nazaj
  Obenem je poudarila, da ima posmehljiv odnos do ljudi, ki res imajo duševne težave. Sin Črtomir se je namreč rodil zdrav

 • Dragan Krstič

  Menim da bo opozicija ukrepala šele tedaj ko bo popolnoma jasno da bo vlada pristopila k podpisu deklaracije. Je pa tako, da bo treba masovno na ulice in pred vladno ter Pahorjev hlev. To pa se zaradi tumpastega naroda ne bo zgodilo. Takrat bo namreć na sporedu Kmetija.

  • Common Sense

   Upam Dragan, da nimaš prav.

   • Dragan Krstič

    Upanje umre zadnje.

 • Lisjak

  Vlada je pojasnila,da sprejemanje deklaracij in drugih nepogodbenih mednarodnih aktov ni dolžna obveščati Državnega zbora.Prevedeno v normalni jezik:”Jebite se Slovenci,mi bomo podpisali”!

  • Boy

   Če se moramo k nečemu obvezati je to pogodba, pogodba s samim hudičem!

 • Svele

  Ta Miha Butara je pravi slovenski heroj, ki je rešil številne Slovence pred smrtjo. Zato pa tudi nima nekih čudnih kosovskih doktoratov in podobnih zadev.

 • Svele

  Jebeš volitve, vsi, ki smo živeli v tistem času, smo vedeli, da Janša ni zdrav v glavo in, da se igra z življenji ljudi, to ni bilo jasno edino fanatikom in njemu podobnim modelom, pa tud njim je bilo jasno, samo oni so bili željni, krvi in žrtev, ne glede na ceno.

  Default avatar
  navadna državljanka
  26 Jun 2017 11:41
  Še dobro, da so na svetu ljudje, ki trezno in modro razmišljajo in delujejo – Miha Butara je eden od njih.

  Če bi želel pozornost javnosti, ne bi molčal 25 let.

  Od kje pa mislite, da sta Janša in Bavčar dobila začetni kapital za politično oz. finančno kariero? Iz študentskih štipendij ali občasnega dela morda?? Prodaja orožja je bila njun začetni finančni zagon in to se seveda ni smelo izvedeti.

  Default avatar
  kaj pa
  26 Jun 2017 12:08
  Ja kaj pa je bil leta 1945 zacetni financni zagon Broza, ki ga neki neuravnoveseni nostalgiki se zmeraj kujejo med zvezde? Pa zacetni financni zagon sedanjega premiera, 10 let mlatenja slame za bogato dopoldansko plus popoldansko placilo iz skupne malhe morda?

  Default avatar
  stanko75
  26 Jun 2017 12:47
  To ni nova novica se že dolgooo ve o tem.

  Default avatar
  hhm
  26 Jun 2017 12:56
  stanko75 je napisal/a: ↑ preveč bereš dela bratov Grimm…

  Default avatar
  učenje
  26 Jun 2017 13:04
  stanko75 je napisal/a: ↑ Seveda ni novica. Je pa pravi datum za lansiranje te “novice”. Osamosvojitelje je treba osramotiti. Z lažmi.
  Še danes komunisti ne priznavajo TIGR-ovcev za prve borce proti fašizmu, kajti komunisti nam že od leta 1945 vsiljujejo mnenje, da so bili oni prvi. V Jugi se je vse začelo s komunisti. Prej ni bilo nič.
  Enako postopajo v Republiki Sloveniji. Na vsak način hočejo narodu vsiliti mnenje, da so samo oni zaslužni za osamosvojitev. Narod pa lepo naseda.
  Kdor pozna zgodovino, ne naseda (post)komunističnim manipulatorjem. Časa za učenje pa je bilo dovolj. In primerov nešteto.

  Default avatar
  general kaplar Ivan
  26 Jun 2017 13:31
  Butara je napisal/a: ↑ ne podcenjuj nižjih činov. eni smo bili zelo sposobni. celo smo doštudirali abrambo

  Default avatar
  DOMOVINA DOMOLJUBI
  27 Jun 2017 22:51
  Ko bereš te znamke od SDS komentatorjev lahko pričakuješ vse v negativnem smislu. A da je lahko človek tako pokvarjen in takšna podgana pa je res težko razumeti. O pijanem Krkoviča in njegovi sablji je res škoda besed. Da pa se hlapci trgovcev s smrtjo , ki so na veliko prodajali naše orožje tik pred spopadom in se danes hvalijo z domoljubi pa presega vse meje dopustnega! Tudi laž ki se je tako oklepajo ima svoje meje, da o ropanju naših gozdov, ki so jih podarili tajkunom in Vatikanu ne govorimo. Da so to lahko storili so na cesto nagnali več kot 40.000 delavcev! Da o vseh drugih tragedijah ne govorimo! In to so danes domoljubi?! Le kakšni domoljubi???
  Povejte kaj je vaš za vojsko nesposobni Albanec naredil za našo samostojnost, razen velike škode??? Popolnoma nič in še ,manj kot to. Repenčil se je proti vojski in s svojimi bedarijami dal okupatorjem vse kar so rabili, da so lahko napadli Slovenijo! Za JA in njeno okupacijo je naredil več kot vsi generali in oficirji JA skupaj! In to majhni danes bili domoljubi??? Srednje se že !!!

  Default avatar
  EU DEZEVNIK
  28 Jun 2017 01:57
  Dezevnik, ti, ki bi tako rad bil domoljub, kot polpismena oseba to zal ne mores biti. Priporocil sem ti ze branje leposlovja. Se zmeraj lahko nekaj naredis iz sebe, ce res zelis, za osebno rast ni nikoli prepozno.

  Default avatar
  Maršal tito kasarna
  2 Jul 2017 19:08
  Polkovnik ni hotel streljati na kasarno polno slovenskih in tudi neslovenskih fantov.Sem bil takrat zelo na tekočem v zvezi z tisto kasarno v Lj.

  Default avatar
  Ojoj
  2 Jul 2017 19:29
  kaj pa je napisal/a: ↑ Pa kaj mešaš zdaj Broza in leto 1945?????O letu 1991 je beseda.

  Default avatar
  Lapactopac
  2 Jul 2017 19:34
  EU DEZEVNIK je napisal/a: ↑ A ti pošljemo kakšno tipkovnico ,ki ima tudi č in ž. ?

  Default avatar
  EU DEŽEVNIK
  2 Jul 2017 21:13
  Lapactopac je napisal/a: ↑ Hvala za ponudbo, ni potrebno. Tokrat pišem na tipkovnico s šumniki, kadar tipkam na mobilnik, pa šumnikov ne uporabljam.

  Bi ti kakšno lekcijo iz pravopisa? Postavljanje ločil ti ne gre ravno najboljše…

  Default avatar
  Lapactopac
  2 Jul 2017 21:36
  Jaz tudi pišem iz mobilnika ampak z šumniki,lahko te naučim kako se pišejo šumniki. Ni težko.

  Default avatar
  EU DEŽEVNIK
  2 Jul 2017 22:09
  Lapactopac je napisal/a: ↑ Velja, ampak samo, če potem jaz tebe naučim postavljanje ločil in presledkov ter uporabo predlogov s/z.

  FacebookTwitterGoogle+PinterestDeli
  Seznam tem
  1 2 »

  Meditacija za vse, ki zjutraj nimajo časa
  turška kava
  Obisk Srbije

  Bolj je sveže, bolj je zdravo

  Da bo potovanje še lepše

  Med.Over.Net

  Recept: Hitra jabolčna pita6

  Preden vstanete, naredite vaje za hrbtenico4

  Recept: Nimate časa? Enostavno in hitro pripravljena jed
  3

  Moji sklepi ne bolijo!
  4oglas

  Postavljanje meja ali izsiljevanje pri otrocih
  3

  Vse, česar še niste vedeli o spanju dojenčkov in malčkov
  3

  storitev omogoča

  search …
  SlovenščinaSlovenščina
  DOMOV
  AKTUALNO
  ZDRAVJE
  ŽIVLJENJSKI SLOG
  DRUŽINA
  FORUMI
  PORTALI

 • Svele

  Forum.Over.Net
  Forumi Klepetalnice Politični čvek

  POLITIČNI ČVEK
  Polkovnik, ki je zavrnil ukaz Janeza Janše in rešil Ljubljano pred topniškim ognjem
  1 2 »
  Default avatar
  Ljubljeni vodja
  25 Jun 2017 22:24
  FacebookTwitterGoogle+PinterestDeli
  Končno iz prve roke: http://www.delo.si/sobotna/rekel-se-mu- … redil.html

  Sorodne vsebine:
  Jože Tanko: “Ponovni poskus političnega umora Janeza Janše”
  Polkovnik, ki je zavrnil ukaz Janeza Janše in rešil Ljubljano pred topniškim ognjem
  V SEVNICI SE SRAMUJEJO JANEZA JANŠE?
  Vlada Janeza Janše
  Default avatar
  zdrahar je vedno
  26 Jun 2017 03:22
  zdrahar je verjetno vedno užival v delanju zdrah, kaj češ druzga rečt.

  Default avatar
  Ta Miha
  26 Jun 2017 03:38
  Ta Miha Butara je pravi slovenski heroj, ki je rešil številne Slovence pred smrtjo. Zato pa tudi nima nekih čudnih kosovskih doktoratov in podobnih zadev.

  Default avatar
  Butara
  26 Jun 2017 05:54
  A ni ta Butara noč po razglasitvi neodvisnosti prekrokal in so ga oklepniki zjutraj napol pijanega zbudili?

  A, da je polkovnik? Glede na izobrazbo, inteligenco in izkušnje bi bil bolj razvodnik. To kar je bil v TO pred 1991.

  Default avatar
  hhm
  26 Jun 2017 08:22
  Ta Miha je napisal/a: ↑
  so morda kakšne volitve blizu?
  ja, je treba vse topove usmerit proti Janši, javnomnenjske raziskave SDS-u spet predobro kažejo:-)))

  Default avatar
  Popay
  26 Jun 2017 10:44
  hhm je napisal/a: ↑ Jebeš volitve, vsi, ki smo živeli v tistem času, smo vedeli, da Janša ni zdrav v glavo in, da se igra z življenji ljudi, to ni bilo jasno edino fanatikom in njemu podobnim modelom, pa tud njim je bilo jasno, samo oni so bili željni, krvi in žrtev, ne glede na ceno.

  Default avatar
  navadna državljanka
  26 Jun 2017 11:41
  Še dobro, da so na svetu ljudje, ki trezno in modro razmišljajo in delujejo – Miha Butara je eden od njih.

  Če bi želel pozornost javnosti, ne bi molčal 25 let.

  Od kje pa mislite, da sta Janša in Bavčar dobila začetni kapital za politično oz. finančno kariero? Iz študentskih štipendij ali občasnega dela morda?? Prodaja orožja je bila njun začetni finančni zagon in to se seveda ni smelo izvedeti.

  Default avatar
  kaj pa
  26 Jun 2017 12:08
  Ja kaj pa je bil leta 1945 zacetni financni zagon Broza, ki ga neki neuravnoveseni nostalgiki se zmeraj kujejo med zvezde? Pa zacetni financni zagon sedanjega premiera, 10 let mlatenja slame za bogato dopoldansko plus popoldansko placilo iz skupne malhe morda?

  Default avatar
  stanko75
  26 Jun 2017 12:47
  To ni nova novica se že dolgooo ve o tem.

  Default avatar
  hhm
  26 Jun 2017 12:56
  stanko75 je napisal/a: ↑ preveč bereš dela bratov Grimm…

  Default avatar
  učenje
  26 Jun 2017 13:04
  stanko75 je napisal/a: ↑ Seveda ni novica. Je pa pravi datum za lansiranje te “novice”. Osamosvojitelje je treba osramotiti. Z lažmi.
  Še danes komunisti ne priznavajo TIGR-ovcev za prve borce proti fašizmu, kajti komunisti nam že od leta 1945 vsiljujejo mnenje, da so bili oni prvi. V Jugi se je vse začelo s komunisti. Prej ni bilo nič.
  Enako postopajo v Republiki Sloveniji. Na vsak način hočejo narodu vsiliti mnenje, da so samo oni zaslužni za osamosvojitev. Narod pa lepo naseda.
  Kdor pozna zgodovino, ne naseda (post)komunističnim manipulatorjem. Časa za učenje pa je bilo dovolj. In primerov nešteto.

  Default avatar
  general kaplar Ivan
  26 Jun 2017 13:31
  Butara je napisal/a: ↑ ne podcenjuj nižjih činov. eni smo bili zelo sposobni. celo smo doštudirali abrambo

  Default avatar
  DOMOVINA DOMOLJUBI
  27 Jun 2017 22:51
  Ko bereš te znamke od SDS komentatorjev lahko pričakuješ vse v negativnem smislu. A da je lahko človek tako pokvarjen in takšna podgana pa je res težko razumeti. O pijanem Krkoviča in njegovi sablji je res škoda besed. Da pa se hlapci trgovcev s smrtjo , ki so na veliko prodajali naše orožje tik pred spopadom in se danes hvalijo z domoljubi pa presega vse meje dopustnega! Tudi laž ki se je tako oklepajo ima svoje meje, da o ropanju naših gozdov, ki so jih podarili tajkunom in Vatikanu ne govorimo. Da so to lahko storili so na cesto nagnali več kot 40.000 delavcev! Da o vseh drugih tragedijah ne govorimo! In to so danes domoljubi?! Le kakšni domoljubi???
  Povejte kaj je vaš za vojsko nesposobni Albanec naredil za našo samostojnost, razen velike škode??? Popolnoma nič in še ,manj kot to. Repenčil se je proti vojski in s svojimi bedarijami dal okupatorjem vse kar so rabili, da so lahko napadli Slovenijo! Za JA in njeno okupacijo je naredil več kot vsi generali in oficirji JA skupaj! In to majhni danes bili domoljubi??? Srednje se že !!!

 • Svele

  Polkovnik ni hotel streljati na kasarno polno slovenskih in tudi neslovenskih fantov.Sem bil takrat zelo na tekočem v zvezi z tisto kasarno v Lj.

  • Dragan Krstič

   A pol sta pa z Mitjem Kunstljem ta boljš kolega?

   • učko

    Kunstelj je tolk propadu od mamil, da komej žvi in nič ne piše. V njegovem imenu pišejo drugi !

    • Svele

     Hahhahahha ti veš pedofilijus Janšev crtojebec

  • učko

   Tebe je ud uzad “ustrelu” !

   • Svele

    Ajde crtojebec pedofilni pejt na maso pa spokori se za pedofilijo ki jo izvajas nad svojimi samorastniki

 • Svele

  Kdo je kriv za klanje v Bosni in na Hrvaškem?
  Predstavnik slovenskega zunanjega ministrstva je opozoril na v mednarodni skupnosti še vedno zelo razširjeno mnenje, da je bila osamosvojitev vzrok za krvave vojne na Balkanu in da je zaradi prezgodnjega mednarodnega priznanja Slovenije prišlo do krvavih dogodkov v Bosni.

  Janša je odgovoril, da takšno prepričanje vztraja v mednarodnih krogih, ki so že takrat nasprotovali osamosvojitvi. Prvi krog je po Janševem prepričanju evropska socialistična internacionala, kjer je izpostavil takratnega italijanskega zunanjega ministra, socialista Giannija De Michelisa, in avstrijske socialiste. Drugi tak krog pa je v takrat vladajoči ameriški politiki – državni sekretar James Baker je 22. junija 1991 javno povedal, da nas ne bodo priznali, in s tem dal tiho podporo jugoslovanski akciji v Sloveniji, je prepričan Janša. A

 • Dragan Krstič

  Ko bo uveljavljena ta deklaracija bo treba ukiniti med drugim tudi kaznivo dejanje razpečevanja drog, ker bo tega v Evropio prišlo na tone ter bo cena padla na raven kilograma bele moke. Le zakaj Mitja in ostali mamilarji tako zagovarjajo to deklaracijo?

  • Foglof Tunek

   Tudi kokain bo cenejši. V SDS-u se že veselijo :)

   • KAPIBARA

    Pa na drugi strani tudi..

 • Stajerka

  za vsako smrtno žrtev, žrtev posilstva in nasilja s strani ilegalnih migrantov, imajo VSI politiki od Grčije do Britanije in vse vmes, KRVAVE ROKE……krepko KRVAVE ROKE, ki jih bodo nekoč pod prisilo naroda čistili v kislini……

  • Foglof Tunek

   Ka pa žrtve posilstva in pedofilije s strani farjef in RKC? Kdo bo tu imel KRVAVE ROKE???

  • Dragan Krstič

   Tudi kaznivo dejanje posilstva bo brisano iz KZ držav podpisnic deklaracije, seveda samo ubogi migranti si bodo brez odgovornosti lahko potešili spolno slo.

 • Svele

  Predsednik SDS Janez Janša je pred tednom dni gostoval v jutranjem programu Radia 1, kjer je, poleg številnih drugih izzivov, pripovedoval tudi pravljico o zajčku Potepuhku, ki se je nekega jutra prebudil in ugotovil, da ob njem ni ne mamice ne očka. Podal se je zanimivo in razburljivo iskanje, pri tem pa srečal vilo Trento, ki mu je z dobrimi nasveti priskočila na pomoč.
  Vas zanima, kako se je pravljica razvila in ali je zajček Potepuhek našel mamico in očka? Ima pravljica sploh srečen konec? To izveste kmalu! Ker v jutranjem šovu na Radiu 1 Janez Janša pravljice zaradi časovne omejitve ni mogel dokončati, mnogi pa so se po oddaji oglasili, da jih zanima konec, je predsednik SDS posnel nadaljevanje, ki je že v obdelavi v “post produkciji”. Z nastopom Janeza Janše na Radiu 1 ga je slovenska javnost vsekakor spoznala v novi luči, v luči, kot ga do sedaj še ni.v luči pedofila

  • Svele

   Črt spoznal jakoba

 • Stajerka

  drugače pa ……NI VRAG, da poslanci NE BOSTE NAŠLI LUKNJE V USTAVI, ki za takšne odločitve ZAHTEVA 2/3 VEČINO……

 • Svele

  e bilo spomladi 1994 po aferi Depala vas jasno, da bo Janez Janša odstavljen s položaja ministra za obrambo, je bil v priročnih pragozdovih okoli Kočevske Reke naglo pripravljen bojni načrt za rešitev »vojaka Janeza«. Zgodila naj bi se zasedba obrambnega ministrstva na dan, ko bo parlament Janezu Janši izglasoval nezaupnico. Skratka, šlo naj bi za klasičen vojaški puč ali državni udar, ki naj bi ga vodil Peterletov ljubljeni brigadir Anton Krkovič

 • Svele

  Takrat smo bili pripravljeni za njega

 • Joško

  Slovenski “kekci” podpirajo vse, kar jim kdo ponudi v podporo, najhuje pa je, da sploh ne vedo kaj podpirajo!

  • Svele

   Rozletom kakšni Kekci.kakci pohojeni majhni

 • Svele

  Iz pouzdanih izvora iz Slovenije uspjeli smo doznati da Janez Janša ima ozbiljne psihičke probleme. Dugi niz godina liječe ga na Univerzitetnom kliničnom centru Ljubljana, odnosno na odjelu bolnice „Polje“ na periferiji Ljubljane koja je sastavni dio UKCL. Službena dijagnoza, strogo skrivana od javnosti, glasi: paranoidna šizofrenija.

  Koliko god nije etički u javnost iznositi liječničke dijagnoze smatramo da kad je riječ o visokim državnim dužnosnicima, domaćim i onim iz susjednih zemalja onda to pravilo ne vrijedi. Javnost mora znati tko im odlučuje o sudbini, a i sudbina Hrvatske, ne samo Slovenije sada u velikoj mjeri ovisi o potezima dugogodišnjeg pacijenta psihijatrije Janeza Janše.

 • Svele

  Paranoidna šizofrenija se javlja u trećoj ili četvrtoj deceniji života. Prisutne su relativno trajne sumanute paranoidne ideje, obično udružene sa halucinacijama,posebno slušnim i poremećajima opažanja. Sumanute ideje su najčešće ideje proganjanja (mogu navesti bolesnika da izvrši suicid), ideje veličine ili oboje (tada uvjetuju nasilničko ponašanje bolesnika), ali se mogu javiti i ideje s drugim sadržajima, kao što su religijske sumanute ideje, sumanute ideje ljubomore… Sumanute ideje su nelogične i manje ili više nesistematizirane. Bolesnici su nepovjerljivi, sumnjičavi, razdražljivi, mogu biti agresivni kada od progonjenih postaju progonitelji.

  Kasniji početak bolesti omogućava bolesniku relativno očuvanje već stečenih socijalnih relacija, snage ega su veće, te ispoljavaju manju regresiju i bolje kontroliraju emocionalne reakcije i ponašanje nego što je to slučaj kod drugih podtipova šizofrenije. Uspijevaju se često adekvatno ponašati u socijalnim situacijama. Inteligencija u područjima koja nisu zahvaćena psihozom je najčešće intaktna. Bolest ima remitirajući i lagano progresivan tijek uz relativno dobru prognozu, koja se postiže adekvatnim suvremenim liječenjem” – saznali smo od našeg izvora.

  JANŠINA BOLEST NIJE PRIVATNA STVAR

  Ipak, od takvog bolesnika se može svašta očekivati jer se bolest iznenada može pogoršati. I smatramo da javnost mora o tome biti obaviještena jer bolest Janeza Janše nije privatna stvar i koliko god pitanje može li takav čovjek voditi vladu susjedne nam Dežele, mora se konstatirati da je i sudbina Hrvatske u velikoj mjeri u rukama Janeza Janše. Možda bi o svemu trebalo obavijestiti u administraciju u Bruxselessu jer je Janez Janša najveći kočničar ratifikacije Sporazuma o pridržavanju Hrvatske Europskoj uniji. Tek se nedavno povukao ostavljajući odluku o ratifikaciji parlamentu, kad je vidio da je raspoloženje u slovenskoj javnosti protiv korištenja sadašnje hrvatske situacije za rješavanje starih nepodmirenih dugova kao što je dug nekadašnje Ljubljanske banke prema brojnim malim štedišama iz Hrvatske.

  • učko

   Nehej s temi copy-paste ¨! Kej sam napiš, če znaš !

 • Svele

  Nije zgorega napomenuti kako je šef zloglasnog jugoslavenskog SDB-a Božidar Spasić u svojim memoarima napisao da je nekada Janez Janša putovao s njegovom putovnicom. Iz tog podatka se može zaključiti kako je Janša bio beogradski agent o čemu smo također pisali na našem portalu Tjedno. Janez Janša je studirao obranu i zaštitu i zapravo je bio beogradski agent provokator ubačen u redove onih koji su krajem osamdesetih godina prošlog stoljeća tražili odcjepljenje Slovenije od Jugoslavije. Velikosrpska hegemonija upravo je imala taj plan, izbaciti Sloveniju iz bivše SFRJ i onda se lakše obračunati s njima nepoželjnim elementima u Hrvatskoj i drugom republikama. Zato ne čudi što se Janša istaknuo kao jedan od vodećih ljudi slovenskog odcjepljenja i kratkotrajnog rata. U tom razdoblju, od 1990.-1994. je obnašao dužnost slovenskog ministra obrane i već tada su između Hrvatske i Slovenije nastale trzavice i pokidane su brojne višestoljetne veze između Hrvata i Slovenaca. Vrhunac nesporazuma predstavljaju razgraničavanje u Piranskom zaljevu i stara devizna štednja Ljubljanske banke zbog kojih sada Slovenija manipulira s ratifikacijom Sporazuma o pridruživanju. Zbog Janeza Janše spomen-ploče podignute na Gornjem Gradu još početkom devetnaestog stoljeća na kojima se ispod imena s ponosom piše Hrvat i Slovenac sada djeluju apsurdno.

  • učko

   Ha, lej, Božidar Spasić-Spaski, je bil poručnik bezbednosti v Belem Manastirju, ko sem jaz tam okol služu vojsko. Kakšno naključje !

  • učko

   Drugač pa, Svele, jebo te farško-šiptarski kurac JaJo! Glede na to, da imaš pamet 3 letnega retardiranega otroka, je to gnusna pedofilija! Bo treba prjaut !

   • Svele

    Mars govno pedofilno pejt z Janšo govna pedofilna .ti boš menjal pedofil Janšev crtojebec pedofil Mars

   • Svele

    Pol priznas da fukas triletne retardiranem otroke isti si kot Janša a njegove tudi jih posoja na masi.mars drek pedofilni farski

 • Dragan Krstič

  Iz Sveletovh številnih komentarjev je razvidno da tega ne pošilja le ena oseba, ampak je najeto in dobro plačano več osebkov, verjetno iz FDV in filozofske fakultete.

  • učko

   Jah, on sam copy-pastira, oskrbujejo ga s temi budalaštinami DOKTORJI MARKSISTIČNO KOMUNISTIČNIH BUDALAŠTIN IZ FDV-ja !!!

 • if

  Slovenec sem, slovenski državljan!

  Zahtevam, da državni zbor obravnava zadevno vsebino v korist obranitve slovenstva.

  Tukaj je doma slovenstvo, tukaj so doma Petelin Gallus, Prešeren, Cankar, Kobilica, Gregorčič, Slomšek …, tukaj so doma Oj Triglav moj dom, Slovenec sem, tako je mati djala, Domovini – Bodi zdrava domovina, mili moj slovenski kraj …

  Tukaj smo doma suvereni ljudje porekla: “Deželo našo živi Bog. Prost, ko je bil očakov Naprej naj bo Slovencov dom!”
  Tukaj je doma slovenski rod!

  Sovražniki ste vsi, ki v poljubni obliki ne branite tega dejstva.

  • Soave

   + + + + + +

 • Olga2345

  Zdaj prihajajo Sorosovi plačanci in izdajalci na čistino! Marakeska deklaracija JE obvezujoča, zato je Avstrijci NE želijo podpisati! Tudi hrvaška predsednica je rekla, da je NE namerava podpisati!
  Vsak, ki bi si drznil to Sorosovo skropucalo podpisati in izenačiti nezakonite in zakonite migracije in z divjaki obremeniti slovenske davkoplačevalce, sodi pred strelski vod!

 • Antonius

  Kaj se čudite?!
  Tole nam delajo, ker jih brez najmanjšega pomisleka volite.
  Zadnji izpit bodo županske volitve. Volite župane iz opozicijskih vrst, ki so proti postavljanju vsakovrstnih sprejemnih centrov in prostorov za šerijatarje v občinah, kjer naj bi županovali.
  Ne samo občinski, tudi vseslovenski revolt proti vladnemu vsiljevanju absolutno nesprejemljivih šerijatarjev se bo še moral zgoditi.
  Pamet v glavo, ker Kučanovim politikantom lahko že na županskih volitvah damo vedeti, da so prav toliko sprejemljivi, kot šerijatarji.

 • Svele

  Urška Bačovnik Janša je govorice o psihiatričnem zdravljenju svojega moža zavrnila, prav tako je zavrnila govorice, da naj bi se poskušala ubiti. Zavrnila je tudi govorice o tem, da naj bi bil sin Črtomir huje bolan, omenjena revija pa je kot prva objavila njune skupne fotografije na snegu.

  UrediOdgovori

  Avatar
  BlackOpsSystem Svele
  eno uro nazaj
  svele jebote, doktor reku redodovno da se guta tablete!!!

  1
  Odgovori

  Avatar
  Franc Šink Svele
  eno uro nazaj
  Sovražnik normalnosti si.

  1
  Odgovori

  Avatar
  Svele
  eno uro nazaj
  že dlje časa spremljajo govorice o bolezni zakoncev in sina Črtomirja, pojavile pa so se tudi govorice, da naj bi bil njun sin mrtev. Premierjeva žena je govorice zanikala in dejala, da so presegle vse meje dobrega okusa.

  • Cmerko

   tudi tebe bomo deportiral ( že vemo kdo si)

   • Svele

    Mars pedofil Janšev pejt zlajfat na Janšo črta in Jakoba prasec pedofilni cerkveni hahahhaha smrt slovenskim dojenčkom hahhaha akcija zamaški hahhaha hlapcem glih ne gre zbiranje zamaškov hahhahhaha jim pa gre zakrivanje Janševe pedofilije crknte Janševi podporniki amen

    • branči

     in kakšen okus ima tvoja driska?

     • Svele

      Tvoji spedofilirani otroci ti bodo v deli povedati govno pedofilno Mars govedo Janševo vzgajan v vectisocletni incestni pedofilni folklori hahhahhaha hlapec Jernej

     • branči

      haha, dišiš po klastnem govnu, ki vsem drugim smrdi!

   • Svele

    Janez Janša sem in prosim za deportacijo hahahhaha

   • Svele

    Ne joči Janezek pride duhovnik in ti bo dal liziko

 • Morala

  Seveda bi jo morali obravnavati poslanci v DZ in bi moralo biti 100% glasov poslancev.Cerar ni imel pooblastil za podpis!!

  Dandanes bo že vse sovražni govor-za nekatere!!

 • Svele

  Hahahhaha Urša ima okus hahaha

 • Slovenec 33

  Kdaj vam bo postalo jasno, da je Slovenija okupirana država, ki ji vladajo okupatorji in veleizdajalci slovenskega naroda.
  Predsednik Slovenije je največji veleizdajalec slovenskega naroda, ki je
  kot predsednik vlade za provizijo kril eno milijardo denarja za terorizem in
  kot predsednik države skupaj z vlado uničil slovensko vojsko, da ne more več braniti države in doživljamo invazijo živali v Slovenijo.
  Bivši predsednik vlade je v odstopu za provizijo “SPREJEL” marakeško deklaracijo, da lahko opičjaki prihajajo v Slovenijo brez ovir.
  Izgleda, da so vsi ti kljukci brali živalsko farmo od Orwela in bi radi naredili živalsko SLOVENIJO BREZ SLOVENCEV.
  Golazen ničvredna, debilna, okupatorska in veleizdajalska.

 • if

  Pozivamo Vlado, naj odstopi od podpisa Marakeške deklaracije
  https://www.casnik.si/pozivamo-vlado-naj-odstopi-od-podpisa-marakeske-deklaracije/

 • Vera

  Za podpis bi moral obvezno biti referendum , ker Serpentinškove vlade, z 13 % podporo volivcev ne priznavamo za legitimno . O koordinatorju vlade, je škoda moje tipkovnice.

  • if

   Cerar je odstopil 14.marca 2018, deklaracija je bila popdisana 2. maja 2018.

   Kdo je v imenu RS 2. maja 2018 v Maroku podpisal marakeško politično deklaracijo, ki migrantom na široko odpira vrata v Evropo.

   Vladni kabineti Cerarja pravi, da Miro Cerar tega ni podpisal.
   Zunanje ministrstvo (Karl Erjavec) podpisa ne priznava, napoteni smo bili na notranje ministrstvo. Podpis Slovenije potrjuje, sami pri tem niso sodelovali.
   http://nova24tv.si/lokalno/cerarjeva-vlada-s-podpisom-v-maroku-na-siroko-odprla-vrata-migrantom-odgovornosti-noce-priznati-nihce-drug-drugemu-scitijo-hrbet/

   Kdo je izdajalec slovenske države in slovenskega naroda?

   • VERRZIFIKATOR

    Doku Ment

    MARA KEŠ

    Mara keš, se pravi gotovino,
    ki prav pridno pere se, migrira,
    meje med državami podira,
    pot utira v novo domovino.

    Mara keš, do njega mu je mnogo,
    pač zato prav strastno vse podpira,
    kar nasilno v stari svet prodira
    in predstavlja se kot res ubogo.

    Mara keš, pomeni mu svetinjo,
    in zato na vso moč cenzurira,
    da normalnost naglo izumira,
    češ da mu za splošno gre blaginjo.

    Mara keš, mu pravi altruizem,
    z vsakim ga podpisom več pospravi
    v lasten žep, ki mu drugače pravi,
    mu na čelu piše: egoizem.

    Mara keš, se pridno podpisuje
    pod vse dokumente gotovinske,
    krivde ne opere zgodovinske,
    lastno si obsodbo izrisuje.

  • Svele

   Referendum za pedofila princa teme hahhahahah za otroke gre.hahahhahahha referendum za umrle slovenske dojenčke hahahhahhaha hlapci pedofilni bi radi imeli polne sirotišnice za cerkveno incestno pedofilijo jahajhahajjJa.zbirajmo zamaške za slovenske dojenčke hajhahha hlapcem glih ne gre zbiranje zamaškov hahhahhaha jim pa gre zakrivanje pedofilije hahhahahha

  • Djuro Sumar

   Matematika ni tvoja vrlina.

 • tonitefalco

  Poglejte kakšne probleme ustvarjajo ilegalni migranti na hrvaškem. Oddaja:

  BUJICA 02.11.2018. PROTIV DEKLARACIJE IZ MARAKEŠA! (Dr. Tomislav Sunić i mr. Željko Cvrtila) na linku: https://www.youtube.com/watch?v=XzPlyaky994

  • Spartan

   In to že v Zagrebu! Mimogrede…po pisanju na 24ur.com je včeraj nek umetnik z nožem rezbaril po obrazih varnostnikov v MaxiMarketu. Članek je imel, jasno, onemogočeno komentiranje. Močno sumljivo.

  • Morala

   Dober prispevek! Naj si politiki in podporniki pogledajo…

  • traktor

   Takšna oddaja je pri nas misija nemogoče. Hvala Bogu, da so vsaj vsi naši sosedje še normalni.

 • if

  Zakaj od podpisa Marakeške deklaracije odstopa vse več držav in kaj bi morala storiti Slovenija?
  https://www.domovina.je/zakaj-od-podpisa-marakeske-deklaracije-odstopa-vse-vec-drzav-in-kaj-bi-morala-storiti-slovenija/

  • Franc Šink

   Isto.!!

 • luka globus

  soditi za veleizadjo!!!!!
  NOW!

 • cploger

  To norijo je potrebno ustaviti in besede, ki jih nihče noče slišati, niso in ne bodo dovolj.

  • Dragan Krstič

   Mora ljudstvo ustaviti in ne je potrebno ustaviti. Samo ljudstvo na demonstarcijah lahko to norijo ustavi in ne opozicija ker tega ne more oziroma le s podporo ljudstva.

   • branči

    dovolj jih bo, samo nekdo mora organizirati te proteste! samosežig ni rešil še ničesar!

 • Slovenec

  Ja, dragi in pokončno Slovenci kar nas je še ostalo. To je velika izdaja Slovenije in
  Slovencev. Vladajoča garnitura potrebuje
  nove volilce…

  • lokec

   Saj se te izdaje dogajajo že vsaj 70 let. Kaj pa lahko storimo proti večini. Ko je Pučnik razpustil demos nisem mogel verjeti. Takrat je voz začel drseti nazaj. Mislim, da ga ni mogoče več ustaviti.

  • Mimoidoči

   Nekateri še kar upate, da bodo volitve kaj spremenile.

   “Če bi volitve kaj spremenile, bi bile prepovedane.”

 • branči

  vse migrante nastanit v ljubljano, po možnosti nasprot parlamenta! uživajte, svojat rdečuharska, ostalo slovenijo pa pustite pri miru!

  • Franc Šink

   V stolpnico NLB.Jo je treba na pol izprazniti.Preveč je notri “uslužbencev”

   • branči

    saj so sami dr. in znanstveniki! z lahkoto bodo zamenjali zaposlene debile!

 • Dragan Krstič

  V Maximarketu je danes moški, ki je kradel napadel varnostnika in ga porezal po obrazu. Policija sporoča da ne ve za identiteto storilca črnih las visokega okoli 180cm. Ne bo prejudiciral vendar sem mnenja da je to storil 2 krat zapečeni migrant. Incident so zagotovo posnele kamere in prav zaradi tega bi sklepal da tega ni storil Evropejec ampak človek, ki se zaveda da zaradi tega ne bo kaznovan. Identitete pa policija ne bo razkrila niti tedaj ko bodo našli storilca.

  • V opisu storilca je povedano med vrsticami – kratkih črnih las – torej 99,99% zaneslivo trdim, da je bil storilec 2x zapečen ….

 • Mimoidoči

  “Zelo dolgo so bili odpori tudi pri pravilnem poimenovanju teh ilegalnih migracij.”

  Pravilno poimenovanje je Hijra:

  https://www.frontpagemag.com/fpm/260019/hijrah-europe-robert-spencer

  “Hijrah, or jihad by emigration, is, according to Islamic tradition, the migration or journey of Muhammad and his followers from Mecca to Yathrib, later renamed by him to Medina, in the year 622 CE. It was after the hijrah that Muhammad for the first time became not just a preacher of religious ideas, but a political and military leader. That was what occasioned his new “revelations” exhorting his followers to
  commit violence against unbelievers. Significantly, the Islamic calendar counts the hijrah, not Muhammad’s birth or the occasion of his first “revelation,” as the beginning of Islam, implying that Islam is not fully itself without a political and military component.”

  https://www.americanthinker.com/articles/2009/08/the_hijra.html

  “Little do they realize that this strategic pattern of demands is part of an insidious,
  1,400-year-old proscription for Muslims that originates in the Koran and the Sunnah, the deeds of Mohammed. It is the Hijra or doctrine of immigration. Modeled by Mohammed’s migration from Mecca to Medina, this immigration is not to a romanticized melting pot wherein newcomers gratefully search for opportunities for a better life in liberty and freely offer their talents and loyalty to benefit their new homeland. This is immigration for Islamic expansionism employing ethnic separatism to gain special status and privileges within the host country. Hijra is immigration designed to subvert and subdue non-Muslim societies and pave the way for eventual, total Islamization.

  In their compelling book, “Modern Day Trojan Horse: The Islamic Doctrine of Immigration,” authors Sam Solomon, a former professor of shari’ah law and convert to Christianity, and Elias Al Maqdisi, an expert on Islamic teachings, explain the migration of Muslims to the Dar-al-Harb, the “land of war,” as a religious edict with a basis in Islamic doctrine. They delineate the step-by-step process of this 1,400-year-old strategy of conquest. It is a transitional strategy which they characterize as the most important step in spreading Islam and preparing for jihad. From their carefully delineated treatise on Hijra, it is clear that
  migration in concert with military conquest comprise the bookends of Islamic expansionism. “

  • garfi

   kako kaj JAnša

   • Svele

    Pobil je familijo in dvignil roko na sebe .tablete za šizofrenijo je nehal jemati

    • garfi

     Bandit prenehaj pobijati

   • Mimoidoči

    Mene sprašuješ? To bi moral ti vedeti kako kaj tvoja kontrolirana opozicija, ki ni hotela lustracije ’91 izpeljat.

    • garfi

     kontroliraš koga ?

 • Jovo Jamnica

  Pri moji veri, koliko besed. Zanimivo je, da so v tem primeru na isti brežini Plenković, Šarec in Pahor, proti Kolindi. Kolinda ima večjo težavo, kakor Pahor. Kolinda je po besedah hrvaške zunanje ministrice napovedala potovanje v Maroko. Dolgčaš ne bo.

  Podsjetimo, predsjednica Kolinda Grabar Kitarović odustala je od putovanja u Maroko, a Vlada ju je optužila da ih službeno o tome nije obavijestila
  ———-
  Vir:24sata

  • Mimoidoči

   Napovedala ali odpovedala? V tvojem citatu piše odustala.

   • Jovo Jamnica

    Napovedala je, potem pa si je premislila in o tem ni obvestila vlade. Tako trdi zunanja ministrica. Pismo pa bo Kolinda poslala vladi šele drugi teden.

   • Morala

    Odpovedala :)

  • Dragan Krstič

   Kakšna je tvoja vera če se izrekaš za ateista?

   • Jovo Jamnica

    Nisem ateist. Sem agnostik. Samo s svojimi besedami tega ne znam ustrezno argumentirat. Mogoče bi mi bil v pomoč novo-deist @večni srb.

    • Mimoidoči

     Glede na to, da si agnostik, znanost je že tako napredovala, da je dokazala, da je teorija evolucije nomogoča, torej da je laž.

     V temle videu na 14:26 ti znanstvenik pove zakaj je evolucija nemogoča:
     https://www.youtube.com/watch?v=YmAFp27gYFA&t=946s

     Prevedeno v Slovenščino:
     “Značilnosti, ki ustvarijo kvalifikacije kot so lasje in dlake v sesalcih, se imenujejo homologije. Morale bi biti (po Darwinistični teoriji) podedovane od skupnega prednika. Dejstvo pa je, da v veliko primerih lahko homologije izsledimo do različnih delov v embriju in do različnih genov. Na kratko: Živali jih dobijo po čisto drugi skupini. In to je močno nekonsistentno s hipotezo skupnega prednika, ki to razlaga. To je tudi zelo poznano dejstvo med embriologi, ampak nikoli ne pride v javnost, ker je tako neprijetno dejstvo in ga je težko razložiti z Darwinovo teorijo.”

     Ali tako kot je preprosto zapisal Apostol Pavel že 2000 let nazaj:

     1Pismo Korinčanom 15
     39 Vse meso ni isto meso: ampak je ena vrsta mesa od ljudi, druga vrsta od zverin, druga od ptic in druga od rib.

     V temle videu pa je znanstvenik (profesor kemije, računalniše in materialne znanosti in nanoinženiringa), ki pove zakaj “ne razume evolucije”:

     Dr. James Tour – “I don’t understand evolution”https://www.youtube.com/watch?v=lO6Dv7V_jUY

     Mimogrede, RKC s papežem na čelu priznava teorijo evolucije. To pove vse o njeni ANTIKRŠČANSKI NEVERI in HINAVSTVU.

     • Jovo Jamnica

      Bom raje počakal in ob priložnosti vprašal @večnega srba. S kocinami se mi ta trenutek ni ukvarjati.

     • Mimoidoči

      Se ti ni potrebno ukvarjati s kocinami, ker se ni več potrebno z njimi ukvarjati, saj je že znastveno dokazano. Jaz sem ti samo pokazal znastvena dejstva, ki širši ignorantni javnosti z razlogom niso predstavljena. Namreč, da se ohrani prazna vera v evolucijo, ki jo ignoratni ljudje branijo, ker so svojevrstni verniki.

     • Jovo Jamnica

      Glej. Meni Biblija ni nič posebnega, saj so jo spisali pod kožo krvavi ljudje. Tudi ne bom nikoli trdil, da mi je Arhimed absolutna avtoriteta.
      “Dajte mi oporno točko in premagnil bom Svet”

 • garfi

  18. november je čas za osvoboditev Slovenije
  od VELEIZDAJALSKIH murgelskih Podgan

  • Dragan Krstič

   Samo delno.

 • Svele

  Dobro da ne veste koliko slovenskih muslimanov sprejelo je emigrante

  • Dragan Krstič

   Ja seveda na naš račun. Pol jih je na sociali.

  • učko

   Dobro da ne veste kaj vas čaka, govno !

   • Svele

    Hahhahahah ziher ne usoda črta in Jakoba sem prestar

  • učko

   Jebao dr.JaJo Sveleta obučenog u jerharce. Bez vazelin ! Još se toga Svele obradujući seća.

   • Artur

    JaJo ima bolj pomembne načrte menda pripravlja novo nadaljevanje pravljic o noriškem kraljestvu .

  • Cmerko

   V sloveniji ni muslimanov.
   Su muslimanski pritepenci.

 • Borut Stari

  Stranke desnice SDS, NSi in SNS naj razpišejo referendun o nesprejemanju marakeške deklaracije.Glede , da je ne sprejemajo vse naše sosede.Usoda državljanov ne sme biti odvisna od državnega sistema, brez karakterja in pokvarjenih politikov, kot so Šarec,Cerar,Židan, Erjavec in Bratuškova.

  • Dragan Krstič

   Kolk si ti pameten.

   • Borut Stari

    Tvoje mnenje me ne gane ker si se tudi ti priplazil v deželo s pomočjo jugoslovanske deklaracije o bratstvu in enotnosti. Ne čutiš Slovenije kot scoje domovine.

  • Jovo Jamnica

   WE, Ministers of Foreign Affairs, of the Interior, of Integration, in charge of Migration and high representatives of the following countries: AUSTRIA, BELGIUM, BENIN, BULGARIA, BURKINA FASO,CABO VERDE, CAMEROON, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC, CHAD, CONGO, CÔTE D’IVOIRE, CROATIA, CYPRUS, CZECH REPUBLIC, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO, DENMARK, EQUATORIAL GUINEA, ESTONIA, FINLAND, FRANCE, GABON, GAMBIA, GERMANY, GHANA, GREECE, GUINEA, GUINEA-BISSAU, IRELAND, ITALY, LATVIA, LIBERIA, LITHUANIA, LUXEMBOURG, MALI, MALTA, MAURITANIA, MOROCCO, NETHERLANDS, NIGER, NIGERIA, NORWAY, POLAND, PORTUGAL, ROMANIA, SÃO TOMÉ AND PRÍNCIPE, SENEGAL, SIERRA LEONE, SLOVAKIA, SLOVENIA, SPAIN, SWEDEN, SWITZERLAND, TOGO, TUNISIA and UNITED KINGDOM;

   High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and European Commissioner for Migration, Home Affairs and Citizenship; and high representatives of the Economic Community of West African States Commission; and Algeria and Libya as observer countries;

   MEETING the 2nd May 2018 in Marrakesh, at the invitation of the Kingdom of Morocco;

  • Cmerko

   To niso politiki.
   So kruhoborci.

 • domovina mili dom

  Če ni podpisal nihče od vladajočih, je podpis falsifikat. Torej ne velja. Raziskovalni novinarji pa lahko raziščejo podpis na originalu . Gremo , pot pod noge. Pet do dvanajste je . Ajd.

  • domovina mili dom

   V Sloveniji se pregleda potne naloge za Marakeš. Enostavno kot fižol.

 • luckyss

  Slovenija zamuja edinstveno priložnost, da v senci “bolj pomembnih” sosed zavrne to škodljivo deklaracijo…
  Ne moremo večno upati, da nam bodo po trenutni praksi skoraj vsi pobegnili severneje..

  • Mimoidoči

   Boste morali levičarji naučiti svoje levičarje na oblasti kozjih molitvic. Drugega ne bo zaleglo, ker v tej državi desni ne veljamo nič in nas takoj diskreditirajo z nacisti, rasisti, islamofobi, ksenofobi, itd.

   • učko

    Pa ne dajte se, madona !

   • samotoje

    Veljamo, zato se nas pa bojijo. Če se nas ne bi, ne bi toliko vreščali o islamofobih, ksenofobih in podobno. To je strah, ti rečem.

 • Borut Stari

  Popolnoma jasno je, zakaj se državni sistem Slovenije čuti ogroženega in se strašansko boji resnicoljubnega človeka z rdečo kapico.

 • Artur

  Bog nas obvaruj pred tem norcem, da nebi naredil še več škode .

  Bo pa Slovenija še naprej poudarjala tudi pomen solidarnosti pri soočanju z migracijami, tako kar zadeva zavez na področju preseljevanja kot izvajanja ukrepov za preprečevanje ilegalnih migracij.

  Solidarnosti pri soočanju z migracijami ???!!! Ma kakšna solidarnost pred prazitskimi primitivnimi migranti za Boga milega ?!
  Prvo ti bikonja zblojeno fljaka o solidarnosti pri soočanju z migracijami potem pa blekne o zavezah na področju preseljevanja kot izvajanja ukrepov za preprečevanje ilegalnih migracij.

  Kakšno protislovno slaboumno nakladanje da ti slabo postane!

  Slovenclji bo treba na ulice, ker se nam res slabo piše .

 • pajac debeli

  Preberite si še enkrat imena držav ki ne bodo podpisale te deklaracije. To so države, v katere boste s svojimi družinami bežali, po tem ko vas migranti izrinejo iz lastne zemlje zaradi klanja, posilstev in kraj. Podpis deklaracije pomeni konec Slovenskega naroda in Slovenske države.

  • Cmerko

   In udpeh xugo nostalgikov ter nalednje tisocletje bede…..

 • xtc

  Odstopit od tega fašistično genocidnega zmazka takoj.

 • Anton

  Čisto same napačne poteze delamo že skozi vso zgodovino.

  • Cmerko

   Leva oblast pac.
   You ask for it.
   Gutajte govno

 • Mimoidoči

  Pakistanska barbarska drhal je že dosegla, da je odvetnik, ki je branil Asio Bibi moral pobegniti v Evropo pred linčem divje muslimanske množice in da je Pakistanska oblast kapitulirala pred divjaki, ki zahtevajo smrt Asie Bibi in so njen primer ponovno dali v pregled, s tem pa tudi dali tiho dovoljenje, da jo množica divjakov lahko ulovi in umori.

  To nas čaka dragi policaji, ki spuščate te divjake v Slovenijo. To čaka tudi vaše žene in vaše hčere.

  https://www.jihadwatch.org/2018/11/pakistan-lawyer-for-christian-woman-acquitted-of-blasphemy-charges-flees-to-europe-in-fear-of-his-life

  https://www.jihadwatch.org/2018/11/pakistani-government-capitulates-to-rioters-bans-asia-bibi-from-leaving-country-reviews-her-blasphemy-acquittal

 • učko

  Jasno, da ti divjaki ne bojo neki pohlevni delavci, pač pa dobro organizirane bande roparjev, ki vam bojo kradli, levuharji jih bodo pa še futrali z davkoplačevalskim denarjem. Potem pa ne bo ne za penzije, ne za šole, ne za zdravstvo, sama revščina. Evo, pizde levuharske, retardirane, kam nas peljete !

  • čopkovseved

   Jaz pa verjamem, da se bo prej zgodila v Vinici ali pa v Metliki ulica , preden postavijo prvi zabojnik! NE POZABIMO, prvo šotorišče v Brežicah je vzelo življenje 30 letnemu policistu! Zakaj že?????????????

   • učko

    Jah, komej čakam, no, iz tvojih ust v božja ušesa !!!!

   • večni srb

    A ti veš ali kar na pamet nabijaš, kako je pa sprovociral človeka v tako skrajno dejanje?

  • večni srb

   Saj si videl kaj je naredilo iz Slovenijo par sto tisoč hrvatov, bosanec in albancev, ki se je po osamosvojitvi preselilo k nam, tisto je bil tudi naš problem, te migracije pa niso in posledično pri nas ne bo ostal skoraj nihče od teh migrantov, tudi zato, ker je vsak dan več tega prekletega ustaštva in šiptarije.

   • učko

    Ti tvoji hrvati so Srbi !

    • večni srb

     Kje, v Piranskoj uvali, v nuklearki in vseh krajih ob meji s Hrvaško, si prepričan?
     Anton je lepo hrvaško ime.

 • učko

  Pr’ nas je polno ciganov, čedalje več jih je, nihče od njih ni zaposlen. Imajo se super, greste lahko gledat, so čisto ob cesti. Samo to so “naši” cigani, ki so na nek način vseeno “kultivirani” v svojem brezdelju. Tile, ki prihajajo, to pa je čisto tujerodna pasma, njihovi gospodarji so v drugih državah in imajo za talce njihove družinske člane. Informacijska tehnologija jim bo pomagala pri tem, da bojo zavzeli lep del Evrope. Pol bo pa seveda 3. svetovna vojna, n’č bat !!!!

  • večni srb

   Najprej rečeš, da je čedalje več ciganov, ki nimajo nič in se nikjer ne socializirajo, potem si pa ugotovil, da nas bodo preplavili in zamenjali,kako, če pa si ja rekel, da nič ne delajo in jih družba sploh ne zanima?

 • Sloven”c

  ….. v kaosu je dovoljeno vse …. v prvi vrsti zapomnite si izdajalce narda-ov.

 • Sloven”c
  • učko

   Jah no, sej kretenizem telih tle na filmu ni nč kej večji od naših levuharskih kretenov! Njihovi predhodniki so bli še večji kreteni pa tud tile ta “novi” levuharji, komunistično-kretenistični idioti so jim čim podobni, sam da niso tolk temne polti !

  • pajac debeli

   Ne da to niso ljudje, to še živali niso. Takoj zaprete meje za ilegalne migrante!

   • Artur

    Se kandelabri za narodne izdajalce že postavljajo? “Ne še. Prej bo treba narodno izdajo v Decembru podpisati”.

 • učko

  Če so migranti vojska levuharjev, potem bo ta vojska, skupaj z levuharji, poražena ! Vsi čefurajzarji, pederajzarji, govnorajzarji, komunajzarji skupaj na eni strani, ostali pa na drugi strani. No, mal dejmo še počakat, da se nabere dovolj “dokaznega materiala”, da pol ne bo dileme, ko bo šlo do konca !

 • večni srb

  Zakaj naj bi bila Slovenija obljubljena dežela, Hrvaška pa ne, a ne marajo morja?

 • učko

  A Kučan pa Fajonka ne bosta več ambasadorja invazije migrantov v Slovenijo? Muslimanski naftni šejki bogato plačujejo nekatere ljudi v Zloveniji, da odpirajo meje islamu in migrantom !

  • večni srb

   Fajonka je častna meščanka TIrane, tam ima več privilegijev kot domači albanci.
   Zgleda tudi, da je pol desnice študiralo v Albaniji.

   • FRANC3

    Ti nisi študiral v Tirani?

    • večni srb

     Nope, nisem imel te sreče, za svojo izobrazbo je dolžan poskrbeti vsakdo sam.

 • večni srb

  Še vedno ne razumem, zakaj 40.000 hrvatov, bosanecv in albancev, ki se vsako leto selijo k nam ni problem, teh par čobanov, ki se še ni premaknilo naprej, pa je, po kakšni logiki je to isto in zakaj se moramo bolj bati peščice kot celih migrantskih hordih iz balkana, ki so nas prišli nagnati iz domovi in asimilirati?
  Lahko bi se vprašal tudi drugače, od kod je pa ta policist, ki je tako pameten in razgledan, kdaj se je pa on privalil v Slovenijo?

  • luckyss

   Ker so kolikor toliko socializirani in ni neke pretirane bojazni da bi se radikalizirali…
   Medtem, ko so nelegalni migranti sestavljeni večinoma iz polpismenih verskih idiotov, borcev isisa in podobnih “petokolonašev”, ki bodo na ustrezen poziv naredili nevideno sranje…Vožnja s tovornjakom po pešcih bo v primerjavi s tem izgledala kot otročja igra..

   • večni srb

    Verjetno tudi kdo, ampak ne verjamem, fanatiki so največji nacionalisti in običajno ostanejo doma, kjer po neredih, prevzamejo oblast.
    Velja se zavedati, slovenci smo zelo posran narod, sicer ne bi tako dolgo trpeli državnega terorizma, meni je pa všeč, če se jim kdo upre.
    Večjih verskih fanatikov od hrvatov, na balkanu preprosto ni, niti en drug narod nam ni naredil nič slabega. Popravi me, če se motim.

    • luckyss

     V Siriji je ISIS pač popušil in kot migranti lahko gredo na zaslužen dopust v Evropo polni arabskega denarja..Za legalne migrante s področja bivše Juge me ne skrbi, se precej dobro asimilirajo in tudi rabimo ta profil, torej ne “možganske kirurge” iz podsaharske Afrike in Afganistana, ampak “zidarje” iz Bosne..

     • večni srb

      A veš kaj je asimilacija?

      To so recimo taki pamfleti sovražne vojaške propagande, kot je objavljen pod tem člankom. Na hrvaškem razumem hrvaško, v Sloveniji pa ne nujno, mi ni treba poslušati njihovih usranih laži.

 • večni srb

  Največ migrantov imamo v Piranskoj uvali, v nuklearki in v vseh krajih ob meji, sami hrvati.

 • Stric iz ozadja
 • Djuro Sumar

  Dva dni nazaj sem napisal, da bo o tem odločal državni zbor in prepričan sem, da deklaracije ne bo podprl. Takole bi komentiral tale preispevek NOVA24TV: Mnogo hrupa za nič.

  • Mimoidoči

   Samo da hrup ni zanič.

   • Djuro Sumar

    Psi lajajo, karavana gre naprej.

 • Filozof
  • Novakec1

   Ta peticija je neki podobnega kot prižiganje svečk.

  • Stric iz ozadja

   In koliko teh peticij je bilo uspesnih?

  • Artur

   Samo 1875 podpisov do zdaj ? Porazno !

   • Stric iz ozadja

    Ce pa je zadeva enakovredna scanju proti vetru.

    • Artur

     Ja za butaste leve Slovenclje je značilno, da radi ščijejo proti vetru.

 • Miža

  Kot poroča domovina.je https://www.domovina.je/zakaj-od-podpisa-marakeske-deklaracije-odstopa-vse-vec-drzav-in-kaj-bi-morala-storiti-slovenija/
  “Od podpisa njenega nadaljevanja v obliki akta Organizacije združenih
  narodov z nazivom »Globalni dogovor za varne, urejene in zakonite migracije«,
  ki je načrtovan za začetek decembra, so odstopile ZDA, Rusija, Madžarska,
  Avstrija, Hrvaška, Češka, Švica. Javno pa so o tem razmišljali tudi že na
  Danskem, na Poljskem in v Romuniji in Italiji.”
  Naši pa bi še vedno to podpisovali?

  • Artur

   Ubogi otroci kako kruto jih te podle zveri preparirajo v sebi enake in te zveri nam narodno izdajalski levajzli plansko vsiljujejo .

 • Artur

  Slovenci, slovenski državljani že razmišljate kakšna bo kazen za hlapčevske politikantske narodne izdajalce, če bo podpisana Marakeška deklaracija in nastale posledice tega za naše državljane ?

  Afrički Migrant “Najviše Se Radujem Uništenju Europskih Žena. Pokoriti Ćemo Europu” PROBUDITE SE!!
  https://www.youtube.com/watch?v=pPVMlkUaIf4

  PROTIV DEKLARACIJE IZ MARAKEŠA!
  https://www.youtube.com/watch?v=XzPlyaky994

  • učko

   Kazen bo sežig živih osebkov izdajalcev domovine !!!!

 • šmentanamuha

  Zato je moral Šarec ali kdor koli z levice postati predsednik vlade. Je zdaj jasno? Še dve leti …

 • Artur

  A je že kdo razmišljal zakaj so pri nas ukinili obvezno služenje vojaškega roka in ali je to vse bilo že takrat povezano s to že takrat splanirano situacijo in sedaj nerešljivo z mevžastimi pi.kicami, ki niso sposobni niti žarnice zamenjat kaj šele prijet orožje v roke in ga znati uporabit.

  • Matt von Glanz

   Jaz sem ze pred tremi leti napovedal ustanovitev vaških straž. Kmetje in obrtniki se ne bodo dali, ti povem. Slo drzava pa tudi nima dovolj kadra, da bi disciplinirala tudi nepokorne Slovence. V mestih bo tezje, ni nobene skupnosti oz. so razlicni interesi. Ce se bo pa na vasi razsiril glas o kaki pi….ji, bomo rekli AUFBIX.

 • Artur

  “Socialistični Rusi” pretukli migrante koji su napadali djevojke – 18 ih završilo u bolnici
  https://priznajem.hr/novosti/svijet/rusi-pretukli-migrante-koji-su-napadali-djevojke-18-ih-zavrsilo-u-bolnici/72146/
  “Uhhh zdaj sem se pa zameril našim političnim đesnjakarjem” “Jaz pa v jok in na prvo drevo” .

  Komentarji ozaveščenih ljudi povedo vse.

  • cosmosjasnovidec

   Temu se pravi odlična novica ter vse čestitke Rusom za dobro opravljeno delo.
   ————————————————————————
   Vsakemu levaku,komunajzerju,čefutarju ter seveda musliču se poščijem v usta in na glavo.
   DR.Cosmosjasnovidec

 • Novakec1

  Ne žep, bo prva €U republika z šerijatskim pravom v zblojeni €U. Velika večina sloovc bo pklanih, peščica se bo rešila

 • garfi

  jugoButale so super saj je tu na oblasti mafija že več kot 70 let
  islamisti dobrodošli
  Nemci se bodo osvobodili mafijske merkelce kmalu
  za Butalce ne ve nihče kdaj

  • Djuro Sumar

   Se morate sprijazniti, da ste pač butalci.

   • GkGbsmzjLiJkDA

    Ti do te stopnje še nisi prišel !

    • cosmosjasnovidec

     In nikoli ne bo,ker je mešanec med bosanđerovskim musličem in šiptarskim ciganom.Doma je v Prekmurju v ciganski vasi katera se imenuje Pušča sem preveril.
     ————————————————————————
     Vsakemu levaku,komunajzerju,čefutarju ter seveda musliču se poščijem v usta in na glavo.
     DR.Cosmosjasnovidec

     • Djuro Sumar

      Tvoj zemljepis je katastrofa, da Radeče umestiš v Prekmurje.

    • Djuro Sumar

     Tudi nikdar ne bom.

   • cosmosjasnovidec

    Dvakrat zapečeni cigo ti nisi zdrav,če vsepovsod ne steguješ svojega gobca.
    ————————————————————————
    Vsakemu levaku,komunajzerju,čefutarju ter seveda musliču se poščijem v usta in na glavo.
    DR.Cosmosjasnovidec

    • Djuro Sumar

     To je moj hobi.

   • garfi

    ne izgledam kot Butalec sem se pogledal v ogledalo
    z murgelskimi kot si ti se ne bom sprijaznil

    • Djuro Sumar

     Z ničemer se ti ni potrebno sprijazniti, razen z zakoni, saj živimo v demokraciji.

     • garfi

      a res nisem vedel
      sem mislil, da živimo 70 let v vaši usrani diktaturi
      no pol je vse v redu

 • Get Smart

  Jokcanje in butaliranje škodi.
  Imamo opraviti s prastarim večtisočletnim kaviaržidokominternističnim strojem
  (babilon perzija egipt bizanc rim jugoslavija …)

  za zasužnjevanje in klanje ljudi.
  Imajo pod kontrolo NAFTO=muslićkultije, NEM USA FRA ŠPA ŠVE rvacko srbijo bosno i tako dalje od milvokija do tokija, le propagandni prijemi so drugačni.

  BUTALE si izbijte iz glavićev, ker se vam še mekanocurni đuroti režijo v ksiht.

  Pamet v glavo.

  • Get Smart

   Pomni, kaj ti je bilo položeno v zibko:

   SLOVENSKA politika je SKRB ZA SLOVENSKI POLIS = POLITEJO = DRŽAVO,
   seveda na slovenski način, torej z značilnimi SLOVENSKIMI deli, navadami, običaji in
   vrednotami.
   Naprimer SDS = Slovenska demokratska stranka, izvaja SLOVENSKO POLITIKO,
   ker tako z besedo kot z vsemi ostalimi deli sledi PRASTARIM SLOVENSKIM VREDNOTAM:
   = poštenost,
   = pravičnost,
   = resnicoljubnost,
   = prijateljstvo do ljudi,
   = domoljubnost,
   = rodoljubnost,
   = svobodoljubnost
   in kar je še svetovno znanih SLOVENSKIH ZNAČILNOSTI in odlik, ki smo jih SLOVENCI
   podarili svetu.
   Govorimo skratka o KULTURI ŽIVLJENJA.

   • Get Smart

    Nasprotje kulture življenja je “kultura smrti”.

    Kaj smo torej rekli? Kaj pa stoji nasproti “kulturi življenja”?

    KULTURA SMRTI = kaviarŽIDO KOMINTERNISTIČNO oziroma tukaj predvsem
    MURGL SRBO RVACKO … skratka JUGOKOMUNISTIČNO pasjejebstvo = pedrstvo = pedofilstvo =
    detomorilstvo = uničevanje = UMOR = ropanje = LAŽ = blatenje ljudi = NORČEVANJE =
    sviranje kurtzu = prodajanje magle=
    skratka PARAZITIRANJE na ljudeh …
    transićizem = feminizem = kretinizem = drkalizem = pasjejebizem = vegizem =
    SOCIALIZEM = KOMUNIZEM = FAŠIZEM = ČETNICIZEM = USTAŠIZEM = MUSLIćKULTIZEM = kozojebizem = vukojebizem
    … =
    tukaj MURGL JUGOKOMUNIZEM =
    = globalno pa kaviarŽIDO KOMINTERNIZEM in njegov MUSLIćKULTI itd. SERBUSIZEM …
    (
    SMC SD DeSUS Levi LDS ZARES PS Bratuška Sholtes ŠARAC …
    pirati sloge unije solidarnosti dobri-LDS-dobovšeki zelenićuši
    gibanja hčerk LDSrbo-šiptarskih drnovškov socialističke partije
    i tako dalje do tokija …)
    vse to je KOMUNISTIČNA JUGOSLAVIJA,
    delajo za MURGL JUGOKOMUNISTIČNO JUGOSLAVIJO.
    .
    Vsi -izmi so izdelek kaviar ŽIDOKOMINTERNE in vsi so namenjeni poneumljanju in končno
    ZASUŽNJEVANJU ljudi.
    .
    .
    Jezus Kristus:
    »Po njihovih delih jih boste prepoznali. In spoznali boste Resnico in Resnica vas bo osvobodila.«
    .
    »Osamosvojili smo se, zdaj se moramo še osvoboditi!«

 • Olga2345

  Naženimo levičarske talibane, uvoznike tujerodnih divjakov v breme davkoplačevalcev! Vsi na lokalne volitve!

 • GkGbsmzjLiJkDA

  Je zdaj že vsem dovolj jasno zakaj, se je novi pm tako potrudil ?

 • Republic Commando

  Levićarji boste končno imeli priložnost dokazat, da niste rasisti in sprejeli na vaše domove po par komadov vsak :))

 • ZatonMesecnikov

  Kaj pravijo sosedje, tradicionalno vir najbolj zanesljiv informacij, tako v časih oblasti preteklih Levičarjev, kot tudi sedanjih v Sloveniji, Oziroma njihovih Mladičev.

  https://www.krone.at/1801367

  Njihovi viri iz Bosne ocenjujejo na skorajšnji poskus preboja 20.000 Migrantov čez Hrvaško mejo. Njihov cilj ni več Nemčija, ampak Skandinavija, z najvišjimi socialnimi dokladami. Avstrija je med njimi že na slabem glasu. Maske so padle, prevladujejo Pakistanci, Iranci, Alžirci, Marokanci. Žensk ni več, vsi so mladi moški, vsak ima s seboj nož.

  O.p.vse zelo spominja na Gotske/Hunske/Avarske/Vandalske/Bolgarske/itd. vpade v Europo in po Europi, takratnih časov. Današnja zgodovina to imenuje Selitev Narodov, Ki pa to pač ni bila, ampak so si oboroženi mladci jemali ženske spotoma. Šlo je prvenstveno za plen in osvojitev ozemlja, kjer te bodo lokalci živeli kot Vladajoči sloj Bojevnikov. Tako so nastali današnji Hrvatje, ki so jim Franki podelili ozemlje v takratni Dalmaciji, kot nagrado za boj proti Avarom. pa madžari, ki so se vsilili panonskim Slovencem, pa Bolgari, ki so se vsilili tam živečim Slovencem.

  Si Slovenci res to želimo? Da se bo bojevniški trop Alžirskih mladcev usidral sredi Slovenije, si jemal ženske in zaplodil nov rod, staroselci pa mu bodo davke plačevali? (oziroma ga živeli, z današnjimi besedami)

  .

 • cosmosjasnovidec

  Vedno sem pisal,da je tovariš “pahor” izdajalec Slovenije kateremu bi se po zakonu kot je še v veljavi moralo prisoditi smrtno kazen ali doživljensko ječo.Za izdajalstvo ter sovražno nastrojenost proti državi Sloveniji še je ta zakon vedno v veljavi,ker nikoli ni bil preklican.
  ————————————————————————
  Vsakemu levaku,komunajzerju,čefutarju ter seveda musliču se poščijem v usta in na glavo.
  DR.Cosmosjasnovidec

 • Feniks

  cosmosjasnovidec in ostali…..

  S tvojim izražanjem se sicer ne strinjam. Bonton izražanja je pač bonton. Popolnoma pa razumem tvojo notranjo jezo in razočaranje. Veliko nas je. Slovenski politiki pod prisego, ki naj bi v dobro Slovenije in njenih državljanov le to samozavestno zastopali pa so brez kančka spoštovanja proti lastnemu narodu
  uperili vse puščice. Obstaja pa dokument, če bo le preveden v slovenski jezik potrdil to kar si želel povedati.

 • Artur

  Najviše se radujem uništenju Europljanki! Pokorit ćemo Europu!
  https://www.youtube.com/watch?v=TvL_QsBYgf0&t=1s

 • Artur

  UN objavio ‘plan depopulacije’ stanovništva na svojoj web stranici!
  http://istinomprotivlazi.com/novosti/1793-un-objavio-plan-depopulacije-stanovnistva-na-svojoj-web-stranici

 • Feniks

  artur
  Še en nepismen pajac, ki ne zna zapisati vsebinskega stavka. Raje počivaj. Ali pa beri….

  https://www.tagesstimme.com/2018/10/10/kommentar-un-migrationspakt-die-knebelung-der-welt/

  https://www.youtube.com/watch?v=EE_Gw5hIjwc

 • Artur

  ZAŠTO ISLAM NE PRIHVATA HOMOSEKSUALIZAM
  https://www.youtube.com/watch?v=r6-_UrM45EQ

 • GkGbsmzjLiJkDA

  Kdo so pravzaprav ljudje, ki trenutno vladajo Sloveniji ???
  Jih sploh POZNAMO ???

 • garfi

  300.000 revnih ni več problem, ko leWiČĆarji zavohajo koristi
  od gLobaListične mafije, ki vse to financira
  vendar okoliške države se ne dajo in to je trenutno upanje
  Borat Pohar je prebrisani komunajzelj

 • Feniks

  Pozabi. Tvoj inteligenčni kvocient je nižji od mojega očeta. 85.

 • Artur

  ZOOM ZAGREB – Migrantska kriza ne jenjava (Z1 TELEVIZIJA, 25.10.2018.)
  https://www.youtube.com/watch?v=WwyAKrBeEWk
  Širite naprej kajti prav to je tisto s čemer bi moral biti vsak naš državljan obveščen in kar nam podli narodno izdajalski levajzli nesramno prikrivajo že ves čas.

 • Feniks

  artur, garfi in podobni…..
  Zapišite konstruktivno besedilo. Vse ostalo je pijansko besedičenje. Vsak avtor besedila zasluži spošotovanje. Impotentni komentatorji pa se naučitie slovenskega izrazoslovja. Moj in njegov želodec

  ter duša nista smetiščna kanta. Pomnite!

 • Hun

  Nekdanji direktor PU loh zdj pamet soli. Takrat je pa kimal ministru za notrenje zadeve ko je sluzboval.

  Njegovemu nasvetu se tud sam pridruzujem.

  • Boris

   ne bluzi, če bi kimal ne bi bil upokojen, če bi spremljal njegova stališča bi vedel, za kaj se bori: Za Slovenijo. Verjetno ni na Soroševi listi, kaj praviš?

 • Get Smart

  ŠARAC = PS = pozitivna srbija=SMC=zares=LDS = “nov obraz” SKOJ =
  Savez komunističke omladine Jugoslavije.

  BARBIE POHARKA = SD = SOCIALNI DEMOKRATI = “nov obraz” KPJ =
  = KOMUNISTIČKA PARTIJA JUGOSLAVIJE v Sloveniji

  • Get Smart

   Pomni, kaj ti je bilo položeno v zibko:

   SLOVENSKA politika je SKRB ZA SLOVENSKI POLIS = POLITEJO = DRŽAVO,
   seveda na slovenski način, torej z značilnimi SLOVENSKIMI deli, navadami, običaji in
   vrednotami.
   Naprimer SDS = Slovenska demokratska stranka, izvaja SLOVENSKO POLITIKO,
   ker tako z besedo kot z vsemi ostalimi deli sledi PRASTARIM SLOVENSKIM VREDNOTAM:
   = poštenost,
   = pravičnost,
   = resnicoljubnost,
   = prijateljstvo do ljudi,
   = domoljubnost,
   = rodoljubnost,
   = svobodoljubnost
   in kar je še svetovno znanih SLOVENSKIH ZNAČILNOSTI in odlik, ki smo jih SLOVENCI
   podarili svetu.
   Govorimo skratka o KULTURI ŽIVLJENJA.

   • yello

    aja tem vrednotam da sledi sds, si pa res zaslepljen

  • Get Smart

   Nasprotje kulture življenja je “kultura smrti”.

   Kaj smo torej rekli? Kaj pa stoji nasproti “kulturi življenja”?

   KULTURA SMRTI = kaviarŽIDO KOMINTERNISTIČNO oziroma tukaj predvsem
   MURGL SRBO RVACKO … skratka JUGOKOMUNISTIČNO pasjejebstvo = pedrstvo = pedofilstvo =
   detomorilstvo = uničevanje = UMOR = ropanje = LAŽ = blatenje ljudi = NORČEVANJE =
   sviranje kurtzu = prodajanje magle=
   skratka PARAZITIRANJE na ljudeh …
   transićizem = feminizem = kretinizem = drkalizem = pasjejebizem = vegizem =
   SOCIALIZEM = KOMUNIZEM = FAŠIZEM = ČETNICIZEM = USTAŠIZEM = MUSLIćKULTIZEM = kozojebizem = vukojebizem
   … =
   tukaj MURGL JUGOKOMUNIZEM =
   = globalno pa kaviarŽIDO KOMINTERNIZEM in njegov MUSLIćKULTI itd. SERBUSIZEM …
   (
   SMC SD DeSUS Levi LDS ZARES PS Bratuška Sholtes ŠARAC …
   pirati sloge unije solidarnosti dobri-LDS-dobovšeki zelenićuši
   gibanja hčerk LDSrbo-šiptarskih drnovškov socialističke partije
   i tako dalje do tokija …)
   vse to je KOMUNISTIČNA JUGOSLAVIJA,
   delajo za MURGL JUGOKOMUNISTIČNO JUGOSLAVIJO.
   .
   Vsi -izmi so izdelek kaviar ŽIDOKOMINTERNE in vsi so namenjeni poneumljanju in končno
   ZASUŽNJEVANJU ljudi.
   .
   .
   Jezus Kristus:
   »Po njihovih delih jih boste prepoznali. In spoznali boste Resnico in Resnica vas bo osvobodila.«
   .
   »Osamosvojili smo se, zdaj se moramo še osvoboditi!«

 • Dado

  Migranti so slišali za mafijo v Sloveniji in so prihiteli… Zakaj…. Kako pa SDS kaj posluje z mafijsko bankirko ĐUĐIĆEVO, ha,ha,ha A je že jasno čigav denar je prala mafijska bankirka. KVAZI državnki posluje z KVAZI bankirko.

 • Van Der Waals

  MOGIL BI IMETI DOGOVRO O VRAĆANJU ILEGALCE NAZAJ!!!! IN DA JIH V NJIHOVI DOMOVINIK KAZNUJEJO Z ZAPOROM11!!!