fbpx

Nepakirani pekovski izdelki so lahko v času epidemije vir okužbe s korona virusom!

Foto : bralec Nova24TV

Naši bralci so nas opozorili na nekatere zelo neprimerne trgovske prakse prodaje pekovskih izdelkov. Iz fotografij, ki smo jih prejeli, je namreč razvidno, da pekovski izdelki pri nekaterih večjih slovenskih trgovcih kljub svetovni epidemiji korona virusa niso zaščiteni na način, ki bi omogočal visoke higienske standarde. To pa je lahko v teh časih zelo nevarno za nemoteno širjenje tega smrtonosnega virusa.

Pri preverjanju smo ugotovili, da Mercator in Spar pekovske izdelke na samopostrežnih mestih za večjo varnost nakupovalcev pakirata v zaščitno embalažo. V nasprotju s tem pa Hofer in Lidl kljub epidemiji pekovskih izdelkov na samopostrežnem mestu ne pakirata. Spoštovanje ustrezne higiene je s tem prepuščeno vsakemu kupcu posebej, pri čemer obstaja možnost, da se nek kupec, čeprav uporablja rokavice, dotakne izdelka, ki ga nato kupi neka druga oseba.  Sama uporaba rokavic namreč ni zadostno jamstvo, saj so tudi rokavice lahko kontaminirane z virusom. Obnašanja kupcev v velikih trgovinah ni mogoče nadzirati, zato je v takšnem primeru možnost prenosa korona virusa vsekakor visoka.

Pekovski izdelki v prodajalni Lidl.

Za mnenje o (ne)primerni trgovski praksi večjih slovenskih trgovskih sistemov v času epidemije smo povprašali Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije in Nacionalni inštitut za javno zdravje.  Zanimalo nas je, ali so seznanjeni s tem, da nekateri trgovci kljub epidemiji pekovskih izdelkov ne pakirajo v zaščitno embalažo in kako ukrepajo v teh primerih. Zanima nas tudi, ali sta Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije in NIJZ izdala kakšne posebne smernice za prodajo pekovskih izdelkov na samopostrežnih mestih v času epidemij ter katera institucija je odgovorna za varnost prodaje pekovskih izdelkov v Sloveniji v času epidemije. Na odgovore še čakamo.

Vprašanja smo naslovili tudi na oba trgovca, pri katerih je bila opažena neprimerna trgovska praksa. Tako smo Hofer in Lidl vprašali, kako ukrepajo v svojih trgovinah za preprečevanje oziroma zmanjševanje možnosti prenosa korona virusa pri prodaji pekovskih izdelkov na samopostrežnih mestih. Zanimalo nas je tudi, ali sta oba omenjena trgovca sploh sprejela kakšne ukrepe za zmanjšanje možnosti prenosa virusa na področju prodaje pekovskih izdelkov na samopostrežnih mestih. Odgovore bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.

Luka Perš