Občina Brežice: Največ težav povzročajo poplave v Krški vasi, Ločah in na Čatežu ob Savi

Štab civilne zaščite Občine Brežice spremlja razmere na terenu. Danes je občane najbolj ogroženih naselij obiskal župan Ivan Molan. Seznanil se je s težavami, za katerega je odgovorno predvsem pomanjkanja zaščite proti poplavam (tak primer naselja brez protipoplavne zaščite so Loče) zaradi nasprotovanja civilnih iniciativ ali pa delno oz. nekakovostno izvedeni protipoplavni ukrepi, kot je puščanje nasipa v Krški vasi in na Velikih Malencah. Reka Sava se umirja, medtem ko reka Krka še narašča in poplavlja.

Kot je dejal župan Molan: “Imeli smo srečo, da poplavni val, ki je bil napovedan v drugi polovici noči, ni dosegel pričakovanega pretoka 3.600 do 3.900 m3/s, kar bi pomenilo katastrofo, saj bi se voda lahko prelila preko nasipov.” Današnji pretok Save (ob 11. uri) je bil sicer kar 3.287 m3/s in je po podatkih v upadanju (ARSO).

Poveljnik Civilne zaščite občine Brežice Darko Ferlan je na kratko predstavil potek intervencij, ki so se izvajale 4. in 5. 8. 2023: na terenu pomaga 250 gasilcev iz 20 aktiviranih enot. Za zaščito pred poplavami je bilo porabljenih 3.445 vreč in 17 kamionov peska. Gasilci so posredovali (ponekod so še na terenu v naslednjih naseljih): Krška vas, Loče, Čatež ob Savi, Pirošica, Rigonce, Mostec, Gornji Lenart, Boršt in Mrzlava vas. Trenutno poplave najbolj ogrožajo Loče, kjer je Sava zalila skoraj ¾ vasi, in Krško vas, kjer Krka še narašča, težave z dvigajočo se podtalnico pa imajo tudi v Termah Čatež.

Ker se je stanje voda v kampu v Čateških toplicah stabiliziralo, je štab izdal obvestilo, da se evakuiranci lahko vrnejo v terme oz. se po svoji presoji odločijo ali nadaljujejo počitnice ali se vrnejo domov. Gasilci so preteklo noč zaradi grožnje nevarno visokih voda pomagali evakuirati 500 vozil s cca 2.000 evakuiranci, namestitev zanje je bila urejena v Športni dvorani Brežice in po parkiriščih v Brežicah.

Zahvaljujemo se vsem gasilcem, ki s svojim predanim in nesebičnim delom vztrajajo na terenu že več kot 24 ur in skrbijo za zaščito in reševanje ljudi ter premoženja. Občane prosimo, da spremljajo obvestila in poskrbijo za svojo varnost in varnost svojih najbližjih.

Občina Brežice