Občina Brežice z razpisom za nepovratna sredstva za ohranjanje kmetijstva

Foto: Pixabay

Občina Brežice je objavila razpis za nepovratna sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva za leto 2023. Na voljo je 170.000 evrov, od tega za razvojne programe kmetij 150.000 evrov, za delovanje društev 17.000 evrov in za ekološko kmetijstvo 3000 evrov.

Sredstva bodo dodeljevali v skladu s pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja za programsko obdobje 2015–2020.

Če bo glede na število vlog in odobreno višino upravičenih stroškov sredstev premalo, bodo vsem upravičencem dodeljena sredstva sorazmerno znižali.

Zainteresirani morajo prijavo oddati najpozneje do vključno četrtka, 6. aprila, na naslov Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.

Moje Posavje