fbpx

Občina Grosuplje uspešno pridobila subvencijo za zaposlitev mlade osebe na področju kulture

Foto: Občina Grosuplje

Občina Grosuplje je prejemnica certifikata Mladim prijazna občina, na kar smo zelo ponosni. Kot mladim prijazna občina je bila prepoznana, ker je s sistemskimi ukrepi na področju mladinske politike zagotovila lokalno okolje, ki mladim omogoča kakovostno, polno in zdravo življenje.

Občina Grosuplje oblikuje in nadgrajuje svojo mladinsko politiko na podlagi pobud in potreb mladih in skupaj z mladimi. Pri tem posebno pozornost posveča štipendiranju, financiranju programov mladinskih organizacij prek projektnih razpisov, sofinanciranju stanovanjskih kreditov, ustreznemu prostorskemu načrtovanju in še bi lahko naštevali.

Mladi iz občine imajo v okviru svojega šolanja vedno tudi možnost opravljanja strokovne prakse v naši občinski upravi, posebej veseli pa so, da so tokrat uspešno pridobili tudi subvencijo za zaposlitev mlade osebe na področju kulture.

Občina Grosuplje je namreč uspešno kandidirala na javnem razpisu Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti v okviru izbora operacij »pridobivanja dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD« in tako pridobila subvencijo v višini 5.000,00 evrov za vključitev mlade brezposelne osebe do vključno 29. leta v subvencionirano zaposlitev za delo na področju kulturnih dejavnosti.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Z javnim razpisom se prispeva k večji dostopnosti do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve mladih na področju kulture in spremljajočih kulturnih dejavnosti ter s tem k povečanju deleža zaposlenih med mladimi.

C. Š.