fbpx

Obisk ministra, pristojnega za razvoj, strateške projekte in kohezijo, Zvonka Černača

Foto: Občina Grosuplje

V četrtek, 14. maja 2020, sta župan občine Grosuplje dr. Peter Verlič in direktor občinske uprave mag. Dušan Hočevar v prostorih občine sprejela ministra brez resorja, pristojnega za razvoj, strateške projekte in kohezijo, Zvonka Černača. Minister je namreč že teden prej pričel z delovnimi obiski slovenskih občin, s ciljem čim boljše priprave na novo programsko obdobje evropske kohezijske politike 2021-2027, tokrat je v družbi sodelavca Roka Zupančiča obiskal našo občino, sestanka v Grosupljem pa se je udeležila tudi vodja področja varstva okolja in urejanja prostora nove Skupne občinske uprave 5G Jasmina Selan s sodelavko Tjašo Pleško.

Kot je povedal minister Zvonko Černač, je namen teh obiskov ta, da si z župani, pa tudi ostalimi deležniki, ki so vpeti v izvajanje evropske kohezijske politike, izmenjajo mnenja glede težav, izzivov, ki se pojavljajo pri črpanju sredstev v okviru obstoječe finančne perspektive, ta se namreč izteka in na Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko si zato želijo črpanje za tekoče programsko obdobje maksimalno pospešiti. Hkrati so se želeli seznaniti z načrti občin za naprej, saj je zelo pomembna tudi pravočasna priprava podlag za koriščenje sredstev nove finančne perspektive 2021-2027.

Beseda je tako tekla tudi o načrtovanih projektih v občini. Predvidenih investicij je res veliko, saj vidijo v razvoju občine, ki bi prispeval še h kvalitetnejšemu, bolj zdravemu in okolju prijaznemu življenju občank in občanov, še velik potencial. Urediti si želijo center mesta Grosuplje, kjer bi nastal mestni trg, družabni prostor za srečevanje prebivalcev in obiskovalcev, prostor, kjer bi lahko potekale tudi različne prireditve. Tako bi Kolodvorsko cesto preuredili v peš cono, v centru mesta pa želimo zgraditi tudi nov kulturni center.

Z ureditvijo Mestnega parka Koščakov hrib in Športnega parka Grosuplje bi pridobili nove rekreativne in športne površine, ki bi omogočale in spodbujale k aktivnemu in zdravemu preživljanju prostega časa, tako v notranjih prostorih kot tudi v naravi. Na Radenskem polju so v okviru evropskih projektov Vezi narave in Life Amphicon že pričeli z urejanjem sprehajalnih in učnih poti, urejajo tudi južno vstopno točko v park, kjer nastaja Naravovarstveni center Šica. Urediti pa si želijo tudi severno vstopno točko, in sicer na lokaciji gradu Boštanj.

Prav tako vidijo lepe možnosti novih ureditev za Tabor Cerovo in Županovo jamo, zaradi katerih bi bili turistični znamenitosti za obiskovalce še bolj vabljivi, zanimivi in tudi prijazni. Potrebne investicije pa predstavljajo tudi ureditev kanalizacije na območju Krajinskega parka Radensko polje, ureditev infrastrukture v gospodarski coni Jug, še naprej si v naši občini z urejanjem peš in kolesarskih površin želimo spodbujati trajnostno mobilnost. Velik objekt, ki se že gradi, sofinanciran z evropskimi sredstvi, in je prav tako namenjen spodbujanju trajnostne mobilnosti, pa so si po sestanku tudi ogledali. Dela za izgradnjo parkirne hiše P+R Grosuplje lepo napredujejo in so že pri koncu.

Šlo je za delovni obisk, a hkrati tudi visok obisk, zato je župan dr. Peter Verlič ministra Zvonka Černača ob tej priložnosti prijazno povabil tudi k vpisu v spominsko knjigo, ki jo hrani Mestna knjižnica Grosuplje.

“Zelo nas veseli in hvaležni smo, da smo imeli čast, da nas je obiskal “evropski” minister, minister za evropska kohezijska sredstva, Zvone Černač. Tako smo mu lahko na terenu samem predstavili projekte, ki se že izvajajo, in kar je še pomembneje, projekte, za katere računamo, da jih bomo lahko v pomembnem deležu izvedli tudi z evropskimi sredstvi,” je po srečanju z ministrom Zvonkom Černačem povedal župan dr. Peter Verlič. Povedal je še, da so mu predstavili načrtovano gradnjo novega kulturnega centra z novo glasbeno šolo, posebej pa so izpostavili tudi naravni biser Radensko polje, ki je velika vrednota, ne samo za občino, tudi za Slovenijo, a ima eno težavo. Okoli krajinskega parka so naselja, ki nimajo urejenega kanalizacijskega omrežja, odpadne vode pa tako odtekajo direktno v krajinski park. Verjame, da se bodo v prihodnje našla sredstva, da bomo lahko uredili tudi ta naselja. “Občina Grosuplje ima projekte dobro pripravljene in pomoč, kot je tudi obisk ministra, nam vliva upanje, ne samo upanje, vemo, da se bodo projekti s skupnimi močmi tudi uspešno realizirali,” je še dejal župan.

Občina Grosuplje