fbpx

Poziv pristojnim organom: Ohranite nujno medicinsko pomoč v Logatcu!

Na problematiko nove mreže Nujne medicinske pomoči, ki jo pripravlja ministrstvo za zdravje, so se odzvali tudi v občini Logatec. Če bo predlog ministrstva sprejet, bo ogromno pacientov pomoč moralo poiskati v oddaljenih krajih in ne več v svoji bližini.

Konec prejšnjega tedna, 9. decembra 2022, je vodstvo Občine Logatec na Ministrstvo za zdravje posredovalo uradni poziv, v katerem pojasnjuje in podaja razloge za ohranitev nujne medicinske pomoči v Logatcu (NMP), so sporočili iz občine Logatec.

Po predlogu ministra Danijela Bešič Loredana bi dežurnega zdravnika po novem sistemu izgubili naslednji kraji:
Gornja Radgona, Ljutomer, Lenart, Slovenska Konjice, Ormož, Črna na Koroškem, Dravograd, Šentjur, Žalec, Laško, Nazarje, Rogaška Slatina, Kozje, Hrastnik, Zagorje, Krško, Radeče, Metlika, Radovljica, Bled, Bohinj, Kranjska gora, Tržič, Kamnik, Trebnje, Ribnica, Logatec in Cerknica.

Več o tem si lahko preberete tukaj.

V občini Logatec živi skoraj 15.000 prebivalcev, ki živijo v mestu, vaseh in številnih zaselkih. Prav za slednje je izvajanje obstoječe organizacije NMO ključnega, celo življenjskega pomena – hiter odziv strokovnih služb.

Potrebo po NMP so že pred leti zaznali sami občani, krajevne skupnosti, občina in posamezna podjetja ter organizacije. Tako se je z zbranimi prispevki kupilo prvo reševalno vozilo ter postavilo temelje za organizacijo NMP, kot jo imamo danes. Sedanja ureditev službe NMP Logatec ima vrhunsko opremo in nadstandardno kadrovsko ekipo ter več kot petindvajsetletne izkušnje. V letih 2018–2019 je Občina Logatec v sodelovanju z Zdravstvenim domom Logatec (ZD Logatec) in na podlagi javnih razpisov Ministrstva za zdravje pridobila novo vozilo za urgentnega zdravnika in novo reševalno vozilo z vso pripadajočo opremo. Zavidljivi strokovni uspehi, preseženi kazalniki kakovosti in močno preseganje poslovnih rezultatov kažejo na naraščanje strokovnih, kadrovskih in organizacijskih potreb nujne medicinske pomoči v občini Logatec. Zaradi narave dela v urgenci je poznavanje terena in krajanov neprecenljivo. Domači, lokalni kader ima pri zagotavljanju tovrstnih zdravstvenih storitev krajanom strokovno, organizacijsko in logistično prednost pred morebitno centralizacijo sistema. Morebitna slabo premišljena ukinitev službe NMP v sklopu ZD Logatec bi za občane nedvomno pomenila občutno in nedopustno zmanjšanje kakovosti življenja v primerjavi s prebivalci v mestih in tako porušila načelo enakosti med državljani.

Z ukinitvijo NMP bi se občutno podaljšali odzivni časi, s tem pa bi se poslabšalo tudi preživetje poškodovancev in nenadno obolelih v vseh starostnih supinah prebivalcev. Dolgoročno bi se pokazale še vse ostale stokovne slabosti ločevanja NMP od primarne ravni, in sicer:

– omejitev dostopnosti zdravnika in dežurne ekipe krajanom ponoči, med vikendi ter prazniki,

– odzivnost posredovanja ob avtomobilskih nesrečah na lokalnih in državnih cestah ter predvsem na avtocesti Ljubljana–Koper, Koper–Ljubljana, ki je prometno izredno obremenjena, bi se močno podaljšala. NMP Logatec in člani Prostovoljnega gasilskega društva Dolnji Logatec običajno prvi intervenirajo ob  prometnih nesrečah na omenjeni avtocestni relaciji.

– zmanjšanja možnost hitrega interveniranje v primeru delovnih nesreč in poškodb. V občini Logatec imamo dve veliki industrijsko obrtni coni, kjer je velika verjetnost, da pride do najrazličnejših delovnih nesreč.

– zmanjšana možnost hitrega posredovanja v različnih zdravstvenih situacijah, v katerih se znajdejo migranti, nastanjeni v Azilnem domu Logatec, njihovo število se spreminja iz dneva v dan,

– povečana obremenjenost dežurnih zdravniških služb v povezavi z delovanjem Centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog.

Z navedenimi argumenti je Občina Logatec Ministrstvo za zdravje pozvala k nujnosti ohranitve dejavnosti nujne medicinske pomoči v občini Logatec.

Notranjska.si